Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка11/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Матеріали ХІІІ історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18-19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. І. Войтенко (співголова), Л. В. Баженов (відп. ред.), С. А. Копилов, В. С. Прокопчук та ін. ]. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2010. – 744 с.


 1. Адамський В. Р. Доля професорсько-викладацького складу богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету. – С. 437–444.
 1. Алєщенко М. І. Розвиток художньої самодіяльності в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті (1955–1995 рр.) / М. І. Алєщенко, А. П. Вінничук. – С. 581–586.
 1. Антонишин А. П. Державотворчі процеси на Поділлі в заключний період існування Центральної Ради (лютий –травень 1918 р.). – С. 379–386.
 1. Баженов Л. В. Історія створення та бойова діяльність партизанського загону імені Боженка в роки Великої Вітчизняної війни / Л. В. Баженов, В. М. Підгірний. – С. 538–542.
 1. Баженов Л. В. Реформування краєзнавчого руху в Україні та розвиток історико-краєзнавчих досліджень на Поділлі у 2007–2010 рр. – С. 32–38.
 1. Баженова С. Е. Суспільно-економічний і політичний стан польської меншини Правобережної України в період українського національного відродження (60–90-ті роки ХІХ ст.). – С. 292–301.
 1. Байдич В. О. В боях за Красилівщину (березень 1944 р.) / В. О. Байдич, О. В. Байдич. – С. 550–559.
 1. Байдич О. В. З історії Кузьминського млина : [с. Кузьмин Красилівського району]. – С. 200–207.
 1. Берковський В Г. Колективізація та антиколгоспна боротьба на Славутчині: передумови та перебіг подій. – С. 476–486.
 1. Білецька О. В. Бакотський повіт (до вивчення адміністративно-територіального устрою Подільської землі в другій половині XIV – XV ст.). – С. 185–194.

 2. Боднар А. М. Суперечності та тенденції розвитку освіти на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття. – С. 254–262.
 1. Бранько Я. А. Александр Хиждеу: вчений, мислитель, поет, публіцист. – С. 619–622.
 1. Бранько Я. А. Він малював портрет Шевченка (Костянтин Леонардович Пржецлавський). – С. 622–626.
 1. Вiзнюк В. Г. Подiї перiоду окупації на Летичiвщинi в працях дослідників. – С. 73–77.
 1. Вінюкова-Волкова В. М. Інкорпорація Правобережної України у склад Російської імперії. – С. 207–211.
 1. Вітюк О. О. Робота відділів управління при революційних комітетах на Поділлі – провідної ланки діяльності надзвичайних органів радянського самоврядування (1918–1921 рр.). – С. 416–420.
 1. Галатир В. В. Становище промисловості в Подільській і Волинській губерніях у добу гетьманату П. Скоропадського. – С. 391–397.
 1. Гальчак С. Д. Преса Вінниччини періоду Великої Вітчизняної війни (1942 –1944 рр.). – С. 77–84.
 1. Головко О. Б. Пониззя і Болохівщина у політичному розвитку Південно-Східної Європи (ХІІ – ХІІІ ст.). – С. 39–45.
 1. Горб Є. С. Світські сенатори Подільського воєводства Речі Посполитої у 1648–1668 рр. (просопографічний аналіз). – С. 194–199.
 1. Горбатюк В. І. Степан Риндик – вчений, публіцист, поет. – С. 648–653.
 1. Григоренко О. П. Історія міст і містечок Волинської губернії у працях краєзнавця другої половини ХІХ ст. Аполлонія Сендульського. – С. 62–65.
 1. Григоренко О. П. Роль Хмельницької обласної (крайової) організації Народного Руху України в суспільно-політичному житті краю. – С. 592–600.
 1. Григоренко О. П. Заслужені діячі науки і техніки України В. П. Ройзман і М. П. Войнаренко – професори Хмельницького національного університету. – С. 733–744.
 1. Гудима В. В. Інформаційно-агітаційна діяльність місцевих органів влади в Подільській губернії доби Директорії Української Народної Республіки (1919 р.). – С. 420–426.

 2. Гуменюк І. П. Козятинський залізничний вузол у 1930-х роках. – С. 492–497.
 1. Гуцал А. Ф. Дослідження курганів ранньоскіфського часу на Городоччині. – С. 155–160.
 1. Гуцал В. А. Ідол із села Пижівка / В. А. Гуцал, П. А. Болтанюк. – С. 161–164.
 1. Данилюк Л. Листи, обпалені війною. – С. 144–149.
 1. Дробна І. В. Документальні листівки В. Вінярського з видами Кам’янця-Подільського. – С. 131–139.
 1. Єсюнін С. М. Благоустрій та створення міської інфраструктури у містах Подільської губернії у другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. – С. 323–336.
 1. Завальнюк К. В. Отаман Брацлавщини Артем Онищук / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – С. 674–680.
 1. Завальнюк О. М. Добровольчі дружини Кам’янця-Подільського (листопадгрудень 1918 р.) / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. – С. 410–416.
 1. Завальнюк О. М. Життя в ім’я історичної науки й вищої школи : [про І. С. Винокура] / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – С. 8–18.
 1. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний український університет: основні результати діяльності (1918–1920 рр.). – С. 398–409.
 1. Зваричук Е. О. Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо Римо-Католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій третині ХІХ ст. – С. 239–244.
 1. Задорожнюк А. Б. Чудотворні Образи Божої Матері в духовному житті подолян. – С. 244–253.
 1. Іваневич В. С. “Гектор Кам’янецької фортеці” Є. Сіцінського – цінне наративне джерело вивчення історії Новоушицького регіону. – С. 149–154.
 1. Іваневич Л. А. Уродженець Малої Стружки Василь Дубина – відомий поет і письменник української діаспори Америки. – С. 707–713.
 1. Карбовська Ж. А. Грамоти – пам’ятки законодавства ХІV – ХVІІІ століть із фондів Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника. – С. 93–97.
 1. Касап Ж. Б. До питання про виявлення і облік пам'яток історії і культури в Подільській губернії ХІХ – поч. ХХ ст. – С. 340–342.
 1. Комарніцький О. Б. Студентство педагогічних навчальних закладів Поділля наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами місцевих молодіжних газет). – С. 498–506.
 1. Косаківський В. А. Архів Жмурко Аверкія Захаровича (1855 р. н.) та його сина Арехти (Арефи) (1896–1972) як джерело до історії м. Чечельник на Південно-Східному Поділлі першої половини ХХ століття. – С. 123–131.
 1. Котик А. З історії формування підґрунтя інформаційної політики радянського періоду в Подільському регіоні. – С. 366–371.
 1. Кравчук О. М. Губернський староста Поділля С. Кисельов в спогадах голови самоврядування регіону В. Приходька (1918 р.). – С. 636–648.
 1. Кримська О. М. Землеволодіння та землекористування міст Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. – С. 269–275.
 1. Криськов А. А. Землеволодіння та господарська діяльність старообрядців Правобережної України у другій половині ХІХ ст. – С. 275–282.
 1. Кундельський В. В. Політика російського самодержавства у Подільській губернії наприкінці ХVIII – першої половини ХIX ст. – С. 222–230.
 1. Кух О. М. Київський відділ російського імператорського воєнно-історичного товариства: подільський вектор діяльності (1911–1914 рр.). – С. 66–73.
 1. Лавринчук В. О. Гордість національної науки : [Борис Олександрович Цудзевич, доктор біологічних наук, уродженець М. Красилова] / В. О. Лавринчук, М. Б. Заверуха. – С. 721–724.
 1. Лавринчук В. О. З історії Дзеленецького сільськогосподарського технікуму / В. О. Лавринчук, М. Ю. Панасюк. – С. 520–525.
 1. Лавринчук В. О. Особливості організації науково-дослідницької роботи учнів в рамках МАН / В. О. Лавринчук, М. Т. Поліщук. – С. 603–611.
 1. Ладаняк І. А. Культурно-освітня діяльність споживчої кооперації Поділля у перші роки НЕПу. – С. 450–458.
 1. Легун Ю. В. Друга частина спогадів В. Приходька «Під сонцем Поділля» як історичне джерело / Ю. В. Легун, О. М. Кравчук. – С. 105–123.
 1. Лисий А. К. Кам’янець-Подільський на сторінках «Хроніки європейської Сарматії» Олександра Гваньїні. – С. 51–54.
 1. Ліньов А. А. Проблеми історіографії питання політичних репресій щодо репатрійованих «переміщених осіб» на Півдні України в 1944–1953 рр. – С. 84–90.
 1. Лозовий В. С. Суспільно-політичні зміни в подільському селі після лютневої революції 1917 року. – С. 349–356.
 1. Макарова О. В. Еміграція селян з Поділля до Америки наприкінці XIX – на початку XX ст. – С. 336–340.
 1. Машталір А. І. Вплив постаті Т. Г. Шевченка на діяльність подільської «Просвіти» (1917–1920 рр.). – С. 361–366.
 1. Михайлик А. О. Нестеровецька ,,волинка” 1931 року як приклад антиколгоспної боротьби українського селянства. – С. 467–476.
 1. Міцинська Т. П. Хмельницький обласний літературний музей: заснування і розвиток. – С. 600–603.
 1. Моздір В. В. Утворення Подільського комітету товариства українського Червоного Хреста та його реорганізація (червень – липень 1919 року). – С. 430–436.
 1. Нагнибіда Р. В. Архітектурно-археологічне вивчення середньовічної забудови південних кварталів м. Кам’янця-Подільського на прикладі будинків Довга 15, Довга 15а. – С. 173–181.
 1. Нестеренко В. А. Заславщина у 1930-ті роки (за матеріалами часопису «За соціалістичне село»). – С. 486–492.
 1. Овсінський Ю. Міньковецький ключ як власність Жевуських у Подільському воєводстві у другій половині XVIII ст. – С. 211–217.
 1. Озімовська Л. П. В. М. Чехівський – прем'єр-міністр УНР. – С. 667–674.
 1. Олійник І. В. Селянська реформа 1861 р. на Поділлі: актуальний досвід. – С. 282–291.
 1. Олійник М. П. Опір селян Поділля політиці радянської влади в 20-ті роки ХХ століття. – С. 445–450.
 1. Олійник С. В. Перебування австро-угорського окупаційного війська на Поділлі в період Центральної Ради. – С. 387–391.
 1. Олійник Ю. В. Економічна політика гітлерівців в генеральній окрузі “Волинь-Поділля”. – С. 525–533.
 1. Орловський Л. О. Участь подільських євреїв в суспільно-політичному русі 1905–1907 рр. – С. 343–348.
 1. Осетрова Г. О. Місце шляхетських «дворів» і «двориків» у житловій забудові Кам’янця. – С. 218–221.
 1. о. Пантелеймон (А. В. Сварчевський). Поділля – євразійський коридор цивілізацій. – С. 182–184.
 1. Перерва В. С. Конфлікт церковного та міністерського шкільних відомств на Правобережжі України ХІХ – поч. ХХ ст.: подільський акцент. – С. 302–310.
 1. Петренко В. І. “Добровільні” фінансові зобов'язання селянства України у 1927–1933 рр. – С. 458–466.
 1. Петриченко К. В. Кам’янецька зустріч С. Петлюри та отамана Зеленого (Д. Терпила) як поворотний момент у взаєминах. – С. 426–430.
 1. Пивоваров С. В. “Буковинський” період життя та наукової діяльності академіка І. С. Винокура. – С. 22–31.
 1. Підгірний В. М. “Остарбайтери” у Третьому Рейху. – С. 542–550.
 1. Поворознюк К. В. Монетні скарби XV – XVIII ст. з фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею (ХОКМ). – С. 97–104.
 1. Поліщук А. С. Етапи історії Адампільської школи Старосинявського району. – С. 612–615.
 1. Прокопчук В. С. Літературний процес другої половини 50-х рр. ХХ ст. на Хмельниччині крізь призму листів М. П. Годованця до М. А. Скорського / В. С. Прокопчук, Л. В. Баженов. – С. 559–581.
 1. Пудовкіна А. С. Подільські студії М. Я. Рудинського у міжвоєнний період. – С. 692–698.
 1. Рекрут В. П. Репресії більшовицької влади проти керівництва Вінницької облспоживспілки у 1936–1938 рр.: причини, наслідки. – С. 506–520.
 1. Рибак І. В. Аграрна революція на Поділлі та Південно-Східній Волині (1917–1922 рр.) / І. В. Рибак, О. М. Свідерська. – С. 356–361.
 1. Сауляк Б. М. Історичний розвиток народного житла на Поділлі (за даними археології). – С. 165–173.
 1. Семенко Л. І. Художній керівник Вінницького театру опери та балету Сергій Каргальський. – С. 698–706.
 1. Семенчук С. О. Історіографічний огляд та джерельна база досліджень язичницької культури населення лівобережної частини Середнього Подністров’я в І тис. до н. е. – першої половини І тис. н. е. – С. 46–50.
 1. Сидорук С. А. Форми протесту населення Поділля проти рекрутчини та воєнщини наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття. – С. 262–269.
 1. Скрипник А. Ю. Військовий губернатор Кам’янця-Подільського Іван Васильович Гудович (1741–1820). – С. 616–619.
 1. Соловей М. В. Василь Струманський – дослідник народної педагогіки Поділля. – С. 724–733.
 1. Старенький І. О. Внесок подолян у будівництво храму в с. Шипка (Болгарія) та Олександро-Невського собору в Кам’янці-Подільському. – С. 318–323.
 1. Стрижак Н. П. Праці Є. Й. Сіцінського в бібліотеці та фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею. – С. 91–93.
 1. Телячий Ю. В. Листи Петра Холодного до Порфирія Мартиновича. – С. 140–144.
 1. Терещук К. Л. Подільські бібліотеки і національне відродження в Україні (1917–1919 рр.). – С. 372–378.
 1. Трембіцький А. А. Ольга Мак. – С. 713–720.
 1. Трембіцький А. М. З історії співпраці знаних українських археологів Сергія Гамченка та Євфимія Сіцінського. – С. 681–692.
 1. Трембіцький А. М. Особистісно-індивідуальний світ членів родини Чехівських. – С. 653–667.
 1. Трубчанінов С. В. Професор І. Винокур – талановитий автор, невтомний трудівник на ниві підручникотворення. – С. 18–22.
 1. Філінюк А. Г. Зміни в регіональній і соціальній структурі церковного життя у Подільській губернії на межі ХVІІІ – ХІХ століть. – С. 230–238.
 1. Хіхлач Б. М. Історія церковної унії на Кам’янеччині. – С. 310–317.

 2. Черняк В. В. Леон Бялковський: польський академік з Поділля. – С. 626–636.
 1. Чорновол І. П. Дискусія про барську шляхту в львівській історичній періодиці 1890-х років в контексті історіософії М. С. Грушевського та польсько-українських стосунків. – С. 55–61.
 1. Шиманська І. А. Соціально-побутовий розвиток подільського села (за матеріалами Хмельницької області). – С. 586–592.
 1. Щур О. Т. Вірність Батьківщині (рух Опору на Поділлі під час німецько-фашистської окупації). – С. 533–537.Іменний покажчик


Абрамова В. Г. 127(ІІІ)

Абрамович С. Д. 189(V), 355(VІ), 543(VІІ)

Адамський В. Р. 1450(ХІІІ)

Акульшин П. В. 1381(ХІІ, т. 2)

Александра М. Ф. 1(1965), 2(1965), 64(ІІ), 128(ІІІ)

Алещенко(Алєщенко) М. І. 647(VІІ), 853(VІІІ), 925(ІХ), 926(ІХ), 927(ІХ), 1116(Х), 1230(ХІ), 1451(ХІІІ)

Алтухова О. І. 928(ІХ)

Андріївський Е. С. 806(VІІІ)

Андрусишин В. І. 854(VІІІ)

Андрушків П. С. 929(ІХ)

Андрушко О. І. 426(VІ), 648(VІІ), 802(VІІІ)

Андрущенко Д. М. 649(VІІ)

Анісюткін М. К. 65(ІІ)

Анохіна Л. С. 427(VІ), 650(VІІ)

Антонишин А. П. 1382(ХІІ, т. 2), 1452(ХІІІ)

Антонішина Т. П. 1383(ХІІ, т. 2)

Анцупов І. А. 129(ІІІ)

Арсенич П. І. 66(ІІ)

Артамонов В. М. 130(ІІІ)

Артюх В. С. 930(ІХ)

Атаманчук Г. К. 905(VІІІ)

Атаманюк Т. П. 1384(ХІІ, т. 2)

Ауліх В. В. 190(V), 288(VІ)

Бабич В. В. 1231(ХІ)

Бабич С. В. 1231 (ХІ)

Бабишин С. Д. 3(1965)

Бабіна Т. А. 4(1965)

Багалій Д. І. 881(VІІІ)

Багас Л. М. 1385(ХІІ, т. 2)

Багмет М. Ю. 428(VІ)

Багрій Р. С. 289(VІ)

Баженов Л. В. 67(ІІ), 131(ІІІ), 191(V), 356(VІ), 591(VІІ), 651(VІІ), 803(VІІІ), 931(ІХ), 932(ІХ), 933(ІХ), 1117(Х), 1118(Х), 1119(Х), 1232(ХІ), 1233(ХІ), 1234(ХІ), 1314(ХІІ, т. 1), 1336(ХІІ, т. 1), 1386(ХІІ, т. 2), 1453(ХІІІ), 1454(ХІІІ), 1530(ХІІІ)

Баженов О. Л. 1234(ХІ), 1315(ХІІ, т. 1)

Баженова С. Е. 652(VІІ), 1120(Х), 1316(ХІІ, т. 1), 1455(ХІІІ)

Байдич В. Г. 653(VІІ), 855(VІІІ)


Арабськими цифрами позначені номери праць авторів, римськими – номери конференцій

Байдич В. О. 1456(ХІІІ)

Байдич О. В. 1387(ХІІ, т. 2), 1388(ХІІ, т. 2), 1389(ХІІ, т. 2), 1390(ХІІ, т. 2), 1456(ХІІІ), 1457(ХІІІ)

Байдюк М. О. 192(V)

Балагурі Е. А. 132(ІІІ)

Балух В. О. 480(VІ)

Бандрівський М. І. 934(ІХ), 935 (ІХ)

Бандрівський М. С. 544 (VІІ), 760(VІІІ)

Баран В. Д. 5(1965), 43(1965), 68(ІІ), 133(ІІІ), 193(V), 290(VІ)

Баран Я. В. 291(VІ)

Батюшков К. М. (392,VІ)

Баценко К. С. 6(1965), 7(1965), 69(ІІ), 70(ІІ), 194(V)

Бевзенко С. П. 592(VІІ)

Безуглий А. І. 429(VІ)

Бейдер Ю. В. 8(1965), 134 (ІІІ)

Беклєшов О. А. 1371( ХІІ, т. 1)

Беляєв В. П. 467( VІ), 942( ІХ)

Беляєва С. О. 292(VІ)

Березіна І. В. 1235(ХІ)

Берковський В Г. 1236(ХІ), 1391(ХІІ, т. 2), 1458(ХІІІ)

Бєлінська З.С. 135(ІІІ)

Бибиков С. М. 9(1965)

Бідзіля В. І. 195(V)

Білан М. Я. 856(VІІІ)

Білецька Л. В. 654(VІІ)

Білецька О. В. 1237(ХІ), 1317(ХІІ, т. 1), 1459(ХІІІ)

Білецький О. В. 654(VІІ)

Білецький С. І. 71(ІІ)

Білий О. П. 1238(ХІ)

Білий П. А. 1238(ХІ)

Блажевич О. 1121(Х)

Блажевич Ю. І. 936(ІХ), 1122(Х), 1239(ХІ), 1318(ХІІ, т. 1)

Богоніс О. В. 937(ІХ)

Богун І. 615( VII), 1351( ХІІ, т. 1)

Боднар А. М. 1460(ХІІІ)

Боднарчук Г. В. 1123(Х)

Божко Л. 1319(ХІІ, т. 1)

Бойко М. К. 430(VІ)

Бокій Н. М. 293(VІ), 545(VІІ)

Болбочан П. Ф. 1366( ХІІ, т. 1)

Болтанюк П. А. 1329(ХІІ, т. 1), 1477(ХІІІ)

Бондар В. В. 1320(ХІІ, т.1)

Бондаренко Г. В. 196(V), 655 (VІІ), 1392(ХІІ, т. 2)

Бондаренко Н. О. 1393(ХІІ, т. 2)

Бондарчук В. Й. 10(1965), 656(VІІ), 938 (ІХ), 951 (ІХ), 959(ІХ)

Бондарчук Г. С. 431(VІ)

Борзенко С. О. 1072( ІХ)

Борисевич С. О. 804(VІІІ), 939(ІХ), 1124(Х), 1125(Х)

Борковський Н. С. 11(1965), 136(ІІІ)

Бормаше П. О. 1307( ХІ)

Боровик А. М. 432(VІ), 657(VІІ)

Боровська І. М. 433(VІ)

Боровська І. Н. 472(VІ)

Брайчевська О. А. 294(VІ)

Брайчевський М. Ю. 12(1965), 197(V), 295(VІ), 658(VІІ), 761(VІІІ)

Брайченко О. Д. 434(VІ)

Бранько Я. А. 1461(ХІІІ), 1462(ХІІІ)

Брицин М. Я. 72(ІІ)

Брицина О. М. 73 (ІІ)

Брицький П. П. 1394(ХІІ, т. 2)

Брофман М. І. 13(1965)

Бубяков І. Т. 940(ІХ), 1126(Х), 1127(Х)

Бугаєвич І. В. 14(1965), 74(ІІ)

Буданова В. П. 339(VІ)

Будьонна Л. Г. 435(VІ), 659(VІІ), 857(VІІІ)

Бузян Г. М. 546(VІІ), 762(VІІІ)

Булгаков М. 820( VІІІ)

Булгакова Л. П. 941(ІХ)

Бурдуланюк В. М. 357(VІ), 805(VІІІ)

Бучко Д. Г. 15(1965), 75(ІІ)

Бушина Т. І. 76(ІІ)

Бялковський Л. 1550( ХІІІ)

Вайнтруб С. Є. 16(1965)

Вакуленко Л. В. 77(ІІ), 137(ІІІ), 198(V), 547(VІІ)

Варик Л. О. 942(ІХ)

Василенко Б. А. 296(VІ)

Васильєв В. 1128(Х)

Васильєв В. Ю. 436(VІ), 660(VІІ)

Васильєв К. К. 806(VІІІ)

Васильківський М. М. 1250( ХІ)

Васильчук В. М. 661(VІІ)

Венгрин В. С. 921(VІІІ)

Вертелецька Н. В. 1395(ХІІ, т. 2)

Винниченко І. І. 943(ІХ), 1013(ІХ)

Винокур І. С. 17(1965), 18(1965), 78(ІІ), 138(ІІІ), 142(ІІІ), 199(V), 200(V), 297(VІ), 437(VІ), 548(VІІ), 763(VІІІ), 944(ІХ), 1119(Х), 1130(Х), 1240(ХІ), 1483(ХІІІ), 1526( ХІІІ), 1547(ХІІІ),

Вишневський А. І. 1321(ХІІ, т. 1)

Відейко М. Ю. 298(VІ), 549(VІІ)

Візнюк В. Г. 1463(ХІІІ)

Вільховий Ю. В. 1131(Х)

Вільшанська О. Л. 550(VІІ)

Вінідіктова Н. 1132(Х)

Вініковецький С. Я. 438(VІ), 662(VІІ), 859(VІІІ), 1133(Х)

Вінничук А. П. 1451(ХІІІ)

Вінюкова-Волкова В. М. 945(ІХ), 1134(Х), 1241(ХІ), 1322(ХІІ, т. 1), 1464(ХІІІ)

Вінярський В.(1479, ХІІІ)

Віола Л. 1128(Х)

Вітюк К. О. 651(VІІ)

Вітюк О. О. 1465(ХІІІ)

Вовчок М. 53(1965), 414( VІ)

Водарський Я. Є. 439(VІ)

Войналович В. А. 440(VІ), 858(VІІІ)

Войнаренко М. П. 1473(ХІІІ)

Войнаровський В. М. 299(VІ), 946(ІХ)

Войтович В. В. 1396(ХІІ, т. 2)

Воловик В. П. 79(ІІ), 441(VІ), 663(VІІ), 859(VІІІ), 947(ІХ), 1117( Х), 1133(Х), 1142(Х)

Волоховська Л. 1397(ХІІ, т. 2)

Волошин Ю. В. 1135(Х)

Волошиновський І. 1151( Х), 1364( ХІІ, т. 1)

Воляник В. К. 300(VІ), 551(VІІ)

Вонсович Г. Б. 948(ІХ)

Вороліс М. Г. 949(ІХ), 1398(ХІІ,т. 2)

Воронюк Л. А. 1399(ХІІ, т. 2)

Гаврилюк В. П. 950(ІХ)

Гаврищук А. П. 201(V), 442(VІ), 664(VІІ), 860(VІІІ), 938(ІХ), 951(ІХ), 959(ІХ), 1136(Х)

Гагенмейстер В. М. 672( VІІ)

Газін В. В. 952(ІХ)

Газін В. П. 443(VІ)

Гайдай Л. І. 807VІІІ)

Галаган В. Я. 665(VІІ)

Галайбіда А. М. 1137(Х)

Галамай О. М. 1242(ХІ)

Галатир В. В. 1466(ХІІІ)

Галкін В. Ю. 1138(Х)

Гальчак С. Д. 1243(ХІІ, т. 2), 1400(ХІІІ)

Гаманюк Т. І. 666(VІІ), 861 (VІІІ)

Гамченко С. 1545( ХІІІ)

Ганжа О. І. 444(VІ)

Ганіна О. Д. 202(V)

Гарачук П. Ф. 1401(ХІІ, т. 2)

Гарнага І. В. 19(1965), 203(V), 445(VІ), 593(VІІ)

Гасай Є. О. 204(V), 446(VІ)

Гваньїні О. 1504( ХІІІ)

Герасименко О. В. 1224(Х)

Герета І. П. 119(ІІ), 139(ІІІ)

Геровська О. М. 953(ІХ), 954(ІХ)

Гжимайло Ю.Д. 1139(Х)

Гільфанова Н. А. 1402(ХІІ, т. 2)

Гірник Г. С. 955(ІХ)

Гіщинський В. Б. 1403(ХІІ, т. 2)

Глушковецький А. Л. 1248(ХІ)

Глущук М. М. 732(VІІ)

Гоголь О. С. 182(ІІІ)

Год Б. В. 1131(Х)

Годованець М. П. 281(V), 1530( ХІІІ)

Голеншин М. В. 355(VІ)

Голінський М. (808, VІІІ)

Голіченко О. В. 205(V), 447(VІ)

Головкіна Ю. Ю. 1323(ХІІ, т. 1)

Головко О. Б. 301(VІ), 1468(ХІІІ)

Головко О. Ф. 640(VІІ), 862(VІІІ), 956(ІХ)

Гончар О. 1293(ХІ)

Гопак В. Д. 80(ІІ), 302(VІ)

Горб Є. С. 1469(ХІІІ)

Горбатюк В. І. 1324(ХІІ, т. 1), 1470(ХІІІ)

Горішній П. А. 206(V), 303(VІ), 764(VІІІ), 957(ІХ)

Горобець Г. І. 448(VІ), 667(VІІ)

Горобець З. М. 1404(ХІІ, т. 2)

Городинська О. 1325(ХІІ, т. 1)

Гороховський Є. Л. 207(V)

Грабовецький В. В. 358(VІ), 808(VІІІ)

Гребенкин И. Н. 1405(ХІІ, т. 2)

Грейм М. Й. 162( ІІІ)

Гречулевич В. 932 (ІХ)

Грибович Р. Т. 304(VІ), 582(VІІ)

Григоренко В. О. 1140(Х), 1244(ХІ)

Григоренко О. П. 208(V), 449(VІ), 450(VІ), 668(VІІ), 669(VІІ), 863(VІІІ), 938(ІХ), 951(ІХ), 958(ІХ), 959(ІХ), 1140(Х), 1244(ХІ), 1326(ХІІ, т. 1), 1327(ХІІ, т. 1), 1328(ХІІ, т. 1), 1471(ХІІІ), 1472(ХІІІ), 1473(ХІІІ)

Григорчук М. О. 960(ІХ),

Григорчук П. С. 209(V), 451(VІ), 670(VІІ), 864(VІІІ), 961(ІХ), 1141(Х), 1142(Х),

Гридіна З. К. 913 (VІІІ)

Гринчуцький В. І. 962(ІХ)

Грицай М. 81(ІІ)

Гриценко І. А. 359(VІ)

Грищук Б. 870( VІІІ)

Грохольський Н. М. 1381( ХІІ, т. 2)

Грубляк В. Т. 862(VІІІ)

Грушевський М. С. 931(ІХ), 1551( ХІІІ)

Гудак В. А. 865(VІІІ)

Гудима В. В. 1474(ХІІІ)

Гудович І. В. 1537(ХІІІ)

Гуменюк А. О. 594(VІІ), 963(ІХ)

Гуменюк І. П. 82(ІІ), 140(ІІІ), 1475(ХІІІ)

Гуменюк С. К. 20(1965), 83(ІІ), 84(ІІ), 141(ІІІ), 210(V), 360(VІ), 437(VІ), 671(VІІ), 866(VІІІ)

Гуньовський І. М. 319(VІ), 566(VІІ)

Гурський В. А. 867(VІІІ)

Гусєв С. О. 765(VІІІ)

Гуцал А. Ф. 211(V), 305(VІ), 552(VІІ), 766(VІІІ), 964(ІХ), 1143(Х), 1144(Х), 1245(ХІ), 1329(ХІІ, т. 1), 1476(ХІІІ)

Гуцал В. А. 965(ІХ), 1143(Х), 1246(ХІ), 1330(ХІІ, 1), 1477(ХІІІ)

Гуцал В. В. 878(VІІІ)

Давидюк А. Т. 452(VІ), 966(ІХ)

Даль В. І. 412 (VІ), 1198( Х)

Данилюк Л. 1478(ХІІІ)

Данилюк Ю. З. 453(VІ), 858(VІІІ),

Данілов І. В. 967(ІХ), 1145(Х)

Данілова І. Ю. 1406(ХІІ, т. 2)

Дарманський М. М. 968(ІХ)

Дашкевич Я. Р. 212(V), 361(VІ), 595(VІІ), 809(VІІІ)

Дегтяр Є. Б. 362(VІ)

Дегтяр К. Б. 672(VІІ)

Дейнега М. 1331(ХІІ, т. 1)

Дейч Л. Г. 802( VІІІ)

Делеган І. В. 861(VІІІ)

Деляновський П. І. 868(VІІІ)

Демидас Ю. І. 1247(ХІ)

Демиденко Т. П. 213(V)

Демидко С. Ю. 969(ІХ)

Демчук О. В. 970(ІХ)

Денис О. Б. 306(VІ)

Денисик Г. І. 553(VІІ)

Денисовець М. П. 214(V)

Денисовець П. М. 454(VІ), 810(VІІІ)

Джеджора О. В. 307(VІ)

Дзекцерман Л. А. 673(VІІ)

Дзьоник В. В. 971(ІХ)

Дзяма Н. І. 811(VІІІ)

Дідківська С. І. 869(VІІІ)

Дмитрієв (Дмітрієв) С. М. 455(VІ), 674(VІІ), 870(VІІІ)

Доброчаєва Д. М. 1004( ІХ)

Довбуш О. (358, VІ)

Довгань М. Ф. 215(V)

Довгань П. М. 797(VІІІ)

Довганюк І. К. 85(ІІ), 596(VІІ)

Дорофеєв В. Д. 308(VІІ)

Дорошенко Д. (1066, ІХ)

Драй-Хмара М. 1003(ІХ)

Дробна І. В. 1479(ХІІІ)

Дровозюк Л. М. 972(ІХ)

Дровозюк С. І. 456(VІ), 675(VІІ), 871(VІІІ),

Друмов В. І. 470(VІ)

Дубина В. 1488( ХІІІ)

Дубінський В. А. 1248(ХІ), 1407(ХІІ, т. 2)

Дунець В. В. 1332(ХІІ, т. 1)

Дяків В. Г. 1408(ХІІ, т. 2)

Євселевський Д. І. 457(VІ)

Євстратов В. О. 676(VІІ)

Євтушок М. М. 216(V), 363(VІ), 677(VІІ), 872(VІІІ)

Єремеєва Г. В. 597(VІІ)

Єрлич Й. 842( VІІІ)

Єрмак О. П. 217(V), 458(VІ), 873(VІІІ)

Єсюнін С. М. 1146(Х), 1249(ХІ), 1333(ХІІ, т. 1), 1480(ХІІІ)

Жалоба І. В. 598(VІІ), 1147(Х)

Жевуські 1514( ХІІІ)

Житецький П. Г. 641( VІІ), 642(VІІ)

Жмурко А. З. 1492(ХІІІ)

Жмурко О. І. 973(ІХ)

Жовнір Л. Ф. 683(VІІ)

Жук В. Н. 214(V)

Жук О. М. 22(1965), 459(VІ)

Жукова О. В. 1334(ХІІ, т. 1)

Журбелюк Г. В. 1148(Х)

Журко О. І. 218(V), 309(VІ), 310(VІ), 974(ІХ), 975(ІХ), 1149(Х)

Забашта Р. В. 555(VІІ), 767(VІІІ), 976(ІХ)

Заболотний І. 998(ІХ)

Заболотний С. 1335 (ХІІ, т. 1)

Завальнюк К. В. 1335(ХІІ, т. 1), 1481(ХІІІ)

Завальнюк О. М. 219(V), 418(VІ), 460(VІ), 678(VІІ), 718(VІІ), 812(VІІІ), 977(ІХ), 978(ІХ), 1150(Х), 1250(ХІ), 1336(ХІІ, т. 1), 1409(ХІІ, т. 2), 1482(ХІІІ), 1483(ХІІІ), 1484(ХІІІ)

Заверуха М. Б. 1499(ХІІІ)

Заводовський А. А. 1151(Х),

Завойко В. С. (1096(ІХ)

Загаровський П. В. 1337(ХІІ, т. 1)

Загоруй І. С. 461(VІ),

Задворний В. Ф. 220(V),

Задорожний М. А. 221(V)

Задорожнюк А. Б. 768(VІІІ), 813(VІІІ), 1251(ХІ), 1252(ХІ), 1338(ХІІ, т. 1), 1486(ХІІІ)

Заєць І. І. 143(ІІІ), 222(V), 311(VІ), 556(VІІ), 769(VІІІ), 979(ІХ), 1152(Х), 1253(ХІ),

Зайцев В. В. 144(ІІІ)

Зайченко І. В. 599(VІІ), 600(VІІ),

Заремба С. З. 1257( ХІ)

Зарубинський О. О. 874(VІІІ)

Захаренко А. М. 982(ІХ)

Захар'єв В. А. 557(V ІІ), 770(VІІІ), 771(VІІІ), 772(VІІІ), 980(ІХ), 981(ІХ), 1153(Х)

Збенович В. Г. 23(1965), 145(ІІІ)

Збарський Б. І. 698 (VІІ)

Зваричук Е. О. 1154(Х), 1254(ХІ), 1339(ХІІ, т. 1), 1485(ХІІІ)

Звіздецький Б. А. 773(VІІІ)

Зелений (Д. Терпило) 1525(ХІІІ)

Зеленюк І. С. 24(1965)

Зельманович И. Д. 25(1965)

Земляк В. 659 (VІІ)

Земський Ю. С. 983(ІХ)

Зенюк М. А. 462(VІ), 679(VІІ)

Зінченко А. Л. 364(VІ), 601(VІІ), 875(VІІІ)

Зінченко Л. 680(VІІ)

Зінько О. В. 681(VІІ)

Зінько Ю. А. 463(VІ), 682(VІІ), 1340(ХІІ, т. 1)

Івакін Г. Ю. 223(V)

Іваневич В. С. 1487(ХІІІ)

Іваневич Л. А. 1255(ХІ), 1341(ХІІ, т. 1), 1488(ХІІІ)

Іванов В. Ф. 365(VІ), 814(VІІІ)

Іванова Л. Г. 366(VІ), 602(VІІ)

Іванова Л. О. 464(VІ), 815(VІІІ)

Івановський В. І. 558(VІІ), 559(VІІ)

Ігнатьєва Т. В. 1155(Х), 1342(ХІІ, т. 1)

Ісаєвич Я. Д. 146(ІІІ), 367(VІ)

Істоміна Е. Г. 876(VІІІ)

Кабачинський М. І. 1256(ХІ), 1410(ХІІ, т. 2)

Кабузан Н. В. 369(VІ)

Кобузан В. М. 372(VІ)

Каденюк О. С. 984(ІХ)

Казьмирчук Г. Д. 816(VІІІ)

Калинник М. М. 368(VІ)

Калитко С. Л. 1257(ХІ), 1343(ХІІ, т. 1)

Калмакан І. К. 817(VІІІ), 985(ІХ)

Каніблоцький О. П. 986(ІХ)

Каньоса А. М. 987(ІХ)

Каньоса М. І. 684(VІІ), 877(VІІІ)

Каньоса П. С. 685(VІІ)

Карбовська Ж. А. 1344(ХІІ, т. 1), 1489(ХІІІ)

Карван С. Л. 1156(Х)

Каргальський С. 1535 (ХІІІ)

Кармалюк С. П. 1157(Х)

Кармалюк 53(1965), 74(ІІ), 114(ІІ), 115(ІІ), 178 (ІІІ), 272 (V), 414 (VІ), 522(VІ)

Карплюк Н. І. 984(ІХ)

Касап Ж. Б. 1345(ХІІ, т. 1)

Кафенгауз Б. Б. 694 (VІІ)

Качуровська Л. 1158(Х)

Кащук Н. 1369(ХІІ, т. 1)

Квасницький О. В. 1116(Х)

Килимник С. 1347(ХІІ, т. 1)

Кириченко І. І. 26(1965)

Киричук О. О. 988(ІХ)

Кисельов С. 1146(Х), 1422(ХІІ, т. 2), 1494(ХІІІ)

Ківільша Г. Б. 370(VІ), 603(VІІ), 818(VІІІ)

Кільчевський М. О. 743 (VІІ)

Кіндратюк Б. Д. 1346(ХІІ, т. 1)

Кіпран М. Ф. 989(ІХ)

Кірдеї-Кірдеєвичі 1241(ХІ)

Кісіль О. П. 990(ІХ)

Кістерська Л. Д. 465(VІ)

Кісь Я. П. 224(V)

Кічий І. В. 466(VІ), 686(VІІ)

Кішка П. М. 374(VІ)

Клименко П. В. 1058(ІХ)

Климець Ю. Д. 371(VІ)

Клячина Н. В. 467(VІ)

Коваленко А. Є. 878(VІІІ)

Коваленко А. І. 1411(ХІІ, т. 2)

Коваленко В. П. 560(VІІ)

Коваленко Л. А. 27(1965), 86(ІІ), 147(ІІІ), 225(V), 373(VІ),

Коваленко Н. Д. 991(ІХ), 1260(ХІ)

Коваленко С. Л. 468(VІ), 687(VІІ)

Коваль Л. Г. 992(ІХ)

Ковальчук В. В. 1412(ХІІ, т. 2)

Ковач М. 650(VІІ)

Коен В. Ю. 774(VІІІ)

Кожекін А. Г. 374(VІ)

Кожолянко Г. К. 375(VІ), 819(VІІІ), 1347(ХІІ, т. 1)

Козак Д. Н. 133(ІІІ), 226(V), 312(VІ)

Козак І. Й. 28(1965), 148(ІІІ), 469(VІ), 688(VІІ)

Козак О. В. 149(ІІІ)

Козак Р. В. 993(ІХ)

Козельський І. Д. 1258(ХІ)

Козлова Н. К. 29(1965), 150(ІІІ)

Козубовський Г. А. 775(VІІІ)

Козяр С. 1159(Х)

Кокошко Н. В. 994(ІХ), 995(ІХ), 996(ІХ)

Колесников О. Г. 776(VІІІ), 997(ІХ)

Колибанова К. В. 376(VІ)

Колотило Т. І. 604(VІІ), 1160(Х), 1260(ХІ)

Коляструк О. А. 1413(ХІІ, т. 2)

Комарницкий С. И. 30(1965)

Комарніцький О. Б. 1161(Х), 1259(ХІ), 1414(ХІІ, т. 2), 1491(ХІІІ)

Компан О. С. 151(ІІІ)

Кондратюк Р. Ю. 1005(ІХ)

Кондрашов В. Ф. 470(VІ)

Коник О. О. 998(ІХ)

Коновал П. 1122(Х)

Кононенко В. В. 461(VІ)

Конопля В. М. 561(VІІ), 296(VІ)

Константинов К. С. 227(V)

Конфітовський В. С. 668(VІІ)

Конькова Т. І. 999(ІХ), 1000(ІХ)

Копержинський К. 967(ІХ)

Копилов А. А. 1001(ІХ)

Копилов А. О. 228(V), 471(VІ), 1002(ІХ), 1162(Х)

Копилов С. А. 820(VІІІ), 1003(ІХ)

Копчук А. М. 689(VІІ)

Кориненко П. С. 472(VІ)

Корінь С. 1051(ІХ)

Корольов О. Н. 1415(ХІІ, т. 2)

Корчинський О. М. 313(VІ), 562(VІІ)

Косаківська Є. М. 1261(ХІ)

Косаківський В. А. 1262(ХІ), 1340(ХІІ, т. 1), 1492(ХІІІ)

Косарєва Т. М. 522(VІ)

Коссак М. 1048, (ІХ)

Костомаров М. 1214(Х)

Костриця М. Ю. 821(VІІІ), 1004(ІХ), 1005(ІХ), 1163(Х), 1263(ХІ)

Костюченко В. В. 1164(Х)

Котик А. 1493(ХІІІ)

Котляр М. Ф. 229(V), 777(VІІІ)

Котоній О. К. 953(ІХ), 1006(ІХ), 1165(Х)

Кохановський О. Б. 1264(ХІ)

Коцюбинський М. 71(ІІ), 1102(ІХ), 1103(ІХ)

Кошель О. М. 1348(ХІІ, т. 1)

Кошельник Ю. П. 1324(ХІІ, т. 1)

Кравець М. М. 230(V), 377(VІ), 690(VІІ), 879(VІІІ), 1007(ІХ)

Краченко П. 1166(Х)

Кравчук О. М. 1343(ХІІ, т. 1), 1494(ХІІІ), 1503(ХІІІ)

Краєвська Г. М. 152(ІІІ), 605(VІІ), 1008(ІХ)

Кралюк П. М. 378(VІ)

Красносілецький Д. П. 1265(ХІ), 1416(ХІІ, т. 2)

Красовський Я. Й. 1349(ХІІ, т. 1)

Крачило М. П. 691(VІІ)

Крашевський Ю. І. 355(VІ)

Кривоніс М. 808(VІІІ)

Кривонос В. П. 379(VІ)

Крижанівський В. Ф. 231(V), 692(VІІ)

Крикун М. Г. 232(V), 822(VІІІ)

Кримська О. М. 1495(ХІІІ)

Криськов А. А. 880(VІІІ), 1009(ІХ), 1010(ІХ), 1167(Х), 1496(ХІІІ)

Кровицька О. В. 380(VІ)

Кругляк Б. А. 381(VІ), 606(VІІ), 823(VІІІ)

Крупенич М. П. 31(1965)

Крушельницька Л. І. 87(ІІ), 153(ІІІ), 314(VІ),

Кубік В. Г. 1011(ІХ)

Куделко С.М. 881(VІІІ)

Кудрявцев М. Г. 1012(ІХ)

Кузема О. Л. 1168(Х)

Куземський Л. М. 233(V), 1360, (ХІІ, т. 1)

Кузін (Кузіна) Б. С. 1169(Х), 1233(ХІ)

Кузь В. Г. 473(VІ), 693(VІІ)

Кузьминська О. К. 1013(ІХ)

Кукул В. О. 1014(ІХ)

Кукурудзяк М. Г. 234(V), 382(VІ), 607(VІІ), 824(VІІІ), 1007(ІХ), 1015(ІХ), 1016(ІХ)

Кулаєв В. Г. 88(ІІ), 89(ІІ), 154(ІІІ)

Кулик І. Ю. 134(ІІІ), 745(VІІ)

Кулиниченко Л. Г. 51(1965)

Кульбаба Л. М. 1417(ХІІ, т. 2)

Кульпінський В. Л. 155(ІІІ)

Кундельський В. В. 1350(ХІІ, т. 1), 1497(ХІІІ)

Купрін О. І. 152(ІІІ)

Курдибайло В. І. 1418(ХІІ, т. 2)

Курочкін О. В. 383(VІ)

Кутовий О. І. 310(VІ)

Кух О. М. 1498(ХІІІ)

Кучер В. І. 474(VІ)

Кучера М. П. 206(V), 778(VІІІ)

Кучеров Г. Г. 1266(ХІ)

Кучінко М. М. 315(VІ)

Кучугура Л. І. 316(VІ), 563(VІІ), 564(VІІ), 779(VІІІ), 925(ІХ), 926(ІХ), 1017(ІХ),

Кушнір Б. М. 32(1965), 90(ІІ), 91(ІІ), 475(VІ), 694(VІІ), 882(VІІІ), 1018(ІХ)

Лавринчук В. О. 1387(ХІІ, т. 2), 1419(ХІІ, т. 2), 1499(ХІІІ), 1500(ХІІІ), 1501(ХІІІ)

Ладаняк І. А. 1502(ХІІІ)

Ланєвський В. П. 695(VІІ)

Лаптін П. Ф. 156(ІІІ)

Латер Ю. С. 696(VІІ)

Лебедєв П. М. 608(VІІ)

Левдер А. І. 1420(ХІІ, т. 2)

Левицька С. 1376(ХІІ, т. 1)

Левицький Е. Л. 825(VІІІ), 850(VІІІ)

Левченко Т. Л. 1421(ХІІ, т. 2)

Левчук І. П. 913(VІІІ)

Левчук М. Р. 780(VІІІ)

Легун Ю. В. 1503(ХІІІ)

Ленін В. І. 127(ІІІ), 161(ІІІ), 713(VІІ), 727(VІІ), 749(VІІ), 858(VІІІ), 891(VІІІ)

Леоненко А. О. 673(VІІ), 883(VІІІ), 1019(ІХ)

Леонтович М. Д. 464(VІ), 616(VІІ), 815(VІІІ)

Леонтьєв П. П. 992(ІХ)

Лепявко С. А. 609(VІІ)

Лещенко М. Н. 1224(Х)

Липа І. 945(ІХ)

Липа Ю. 945(ІХ)

Лиса Л. С. 1170(Х)

Лисенко А. І. 476(VІ)

Лисий А. К. 384(VІ), 697(VІІ), 1117(Х), 1170(Х), 1351(ХІІ, т. 1), 1504(ХІІІ)

Литвин Н. А. 477(VІ)

Литовченко Н. Г. 698(VІІ)

Лихогляд М. Ф. 385(VІ), 610(VІІ)

Ліньов А. А. 1505(ХІІІ)

Ліпінський О. С. 236(V), 478(VІ), 699(VІІ), 826(VІІІ)

Ліпкінг Ю. О. 92(ІІ)

Ліпман Б. Р. 1060(ІХ)

Лісовий М. Я. 237(V)

Лісовий П. М. 238(V), 611(VІІ)

Лісовський В. С. 700(VІІ)

Літвінов І. Л. 479(VІ)

Ліщенко М. О. 480(VІ)

Ліщук О. Г. 1067(ІХ)

Лобко О. А. 1267(ХІ)

Ложкарьов В. О. 701(VІІ)

Лозовий В. С. 1020(ІХ), 1171(Х), 1268(ХІ), 1422(ХІІ, т. 2), 1506(ХІІІ)

Лойко О. Г. 239(V), 481(VІ), 702(VІІ), 1021(ІХ)

Локаєнко А. Р. 482(VІ)

Лопацька Н. М. 1352(ХІІ, т. 1)

Лубніна Т. І. 827(VІІІ)

Лубчинський А. А. 1269(ХІ)

Лубчинський А. К. 240(V), 483(VІ)

Лукашевич О. А. 884(VІІІ)

Лукашук В. С. 1270(ХІІ, т. 2)

Лукомський Ю. В. 565(VІІ), 1022(ІХ)

Луцький О. І. 484(VІ)

Лучицький І. В. 156(ІІІ)

Любашевська Н. О. 1445(ХІІ, т. 2)

Любченко В. Б. 1023(ІХ)

Люлька І. В. 1424(ХІІ, т. 2)

Ляпота А.Р. 1032(ІХ)

Ляхнович І. А. 703(VІІ)

Ляшко С. М. 1271(ХІ)

Магомедов Б. В. 317(VІ)

Мазило І. В. 704(VІІ), 1024(ІХ), 1172(Х), 1272(ХІ), 1425(ХІІ, т. 2)

Мазур В. М. 485(VІ)

Мазур І. Д. 705(VІІ)

Мазур Л. 1069(ІХ)

Мазурик В. С. 612(VІІ), 885(VІІІ)

Мазурик Є.В. 1025(ІХ)

Майнгардт Н. М. 995(ІХ), 1026(ІХ), 1027(ІХ), 1028(ІХ)

Мак О. 1544(ХІІІ)

Макарова Л. В. 1353(ХІІ, т. 1)

Макарова О. В. 1273(ХІ), 1354(ХІІ, т. 1), 1507(ХІІІ)

Макаровський І. П. 33(1965)

Маковей О. С. 33(1965)

Малахова А. І. 241(V)

Малєєв Ю. М. 318(VІ), 781(VІІІ), 1029(ІХ)

Малий В. В. 886(VІІІ), 1030(ІХ), 1031(ІХ)

Малій О. В. 486(VІІ), 887(VІІІ)

Мамалига А. І. 34(1965), 242(V), 386(VІ), 613(VІІ), 826(VІІІ), 828(VІІІ)

Мамчур К. С. 1032(ІХ)

Мандзій А. 1033(ІХ)

Маньковський Ю. 821(VІІІ)

Маркітантов Ю. О. 1035(ІХ)

Маркова О. Є. 243(V), 387(VІ), 707(VІІ)

Маркова С. В. 1173(Х), 1426(ХІІ, т. 2)

Маркович Д. 1367(ХІІ, т. 1)

Маркус І. Я. 1362(ХІІ, т. 1)

Марочкін В. П. 829(VІІІ)

Марочко В. І. 487(VІ)

Мартинович П. 1542(ХІІІ)

Мартинюк Л. Г. 488(VІ)

Маруняк О. С. 157(ІІІ)

Марцінишин Г. Б. 962(ІХ)

Марчук Л. М. 1034(ІХ)

Масан О. М. 1274(ХІ)

Масловська Л. І. 683(VІІ)

Матвєєв А. 1126(ІХ)

Матвєєв А. Ю. 1275(ХІ)

Матях В. М. 830(VІІІ)

Махотін О. А. 1036(ІХ)

Мацкевий (Мацкевой) Л. Г. 244(V), 319(VІ), 566(VІІ), 1037(ІХ)

Мацько В. П. 1038(ІХ)

Мацюк О. Я. 245(V), 388(VІ)

Мачинський Д. А. 35, (1965)

Мачтет Г. 398(VІ), (1008(ІХ)

Машталір А. І. 1508(ХІІІ)

Маярчак С. П. 1355(ХІІ, т. 1)

Мегей В. П. 200(V), 320(VІ), 567(VІІ), 763(VІІІ), 1039(ІХ), 1143(Х), 1276(ХІ), 1315(ХІІ, т. 1)

Мединський О. М. 708(VІІ)

Мельник Е. М. 1277(ХІ)

Мельник Л. Г. 614(VІІ)

Мельник М. І. 246(V)

Мельник О. А. 1407(ХІІ, т. 2)

Мельников Д. О. 489(VІ), 709(VІІ), 1427(ХІІ, т. 2)

Мельникова О. О. 782(VІІІ)

Мельниковська О. М. 340(VІ)

Мельничук І.П. 710(VІІ), 1040(ІХ)

Мельничук Л. С. 711(VІІ), 1040(ІХ)

Мельничук О. А. 1041(ІХ), 1174(Х)

Мельничук О. Ф. 1175(Х)

Мельничук Т. А. 1428(ХІІ, т. 2)

Меньшов Ф. А. 712(VІІ), 888(VІІІ)

Мехеда М. І. 1042(ІХ)

Миронець Н. І. 93(ІІ)

Мисан В.О. 1356(ХІІ, т. 1), 1429(ХІІ, т. 2)

Михайлик А. О. 1176(Х), 1357(ХІІ, т. 1), 1509(ХІІІ)

Михайлина П. В. 94(ІІ), 158(ІІІ)

Михайлова Р. Д. 783(VІІІ), 1177(Х)

Михайлова С. Р. 1178(Х)

Михайлюк О. Г. 389(VІ)

Михальчишин І. Р. 321(VІ), 568(VІІ)

Мицик Ю. А. 390(VІ), 615(VІІ), 1043(ІХ)

Мігунова Е. Г. 1160(Х)

Місінкевич Л. Л. 1278(ХІ), 1394(ХІІ, т. 2)

Міцинська Т. П. 1510(ХІІІ)

Мовчан І. І. 796(VІІІ)

Мовша Т. Г. 159(ІІІ), 247(V), 569(VІІ), 784(VІІІ), 1045(ІХ)

Моздір В. В. 1279(ХІ), 1511(ХІІІ)

Мозолюк О. М. 1046(ІХ)

Мокрицький Г. П. 821(VІІІ)

Моця А. П. 322(VІ)

Мошак М. В. 1047(ІХ)

Мручко Е. Е. 490(VІ), 889(VІІІ)

Мстиславович Р. 761(VІІІ)

Мулява В. С. 616(VІІ)

Мюнц Ж.-А. 390(VІ)

Нагнибіда Р. В. 1512(ХІІІ)

Нагорна М. В. 491(VІ)

Нагорний В. І. 890(VІІІ)

Назаренко Є. Д. 492(VІ), 713(VІІ), 891(VІІІ), 1048(ІХ), 1179(Х), 1358(ХІІ, т. 1)

Найдич Н. М. 913(VІІІ)

Насмінчук Г. Й. 714(VІІ)

Наумець О. М. 86(ІІ)

Наумов Л. Х. 493(VІ)

Недопако Д. П. (Д. Н.) 248(V), 323(VІ)

Нестеренко В. А. 1049(ІХ), 1180(Х), 1230(ХІ), 1280(ХІ), 1430(ХІІ, т. 2), 1513(ХІІІ)

Нестуля Л. А. 494(VІ)

Нестуля О. О. 495(VІ), 892(VІІІ)

Нечай Д. 1160(Х), 1351(ХІІ, т. 1)

Нечитайло В. В. 496(VІ), 715(VІІ), 893(VІІІ), 1050(ІХ),

Нечитайло П. О. 1181(Х)

Нечитайло С. В. 1182(Х)

Ништа Л. Г. 716(VІІ),

Нікілєв А. Ф. 894(VІІІ)

Нікітін Ю. О. 1431(ХІІ, т. 2)

Нікітіна І. П. 1432(ХІІ, т. 2)

Ніколаєць О. Ф. 608(VІІ)

Новак В. М. 497(VІ), 895(VІІІ)

Новицький П. К. 498(VІ), 717(VІІ), 896(VІІІ)

Новікова Г. В. 391(VІ), 617(VІІ), 897(VІІІ)

Носов О. К. 499(VІ)

Обдуллаєв А. Р. 392(VІ), 85(VІІІ)

Овсієнко О. Ф. 500(VІ)

Овсінський Ю. 1514(ХІІІ)

Овсюк Є. М. 501(VІ)

Овсяницький А. О. 898(VІІІ)

Овчинніков О. Г. 570(VІІ)

Огієнко І. 1001(ІХ), (1038(ІХ), (1150(Х)

Озімовська Л. П. 1515(ХІІІ)

Окинський Й. 940(ІХ)

Олдрідж Дж. 512(VІ)

Олександрова Т. О. 1089(ІХ)

Олійник В. І. 324(VІ), 786(VІІІ), 1051(ІХ), 1183(Х)

Олійник В. У. 160(ІІІ)

Олійник Г. А. 925(ІХ)

Олійник Г. І. 1051(ІХ)

Олійник І. А. 925(ІХ)

Олійник І. В. 1359(ХІІ, т. 1), 1516(ХІІІ)

Олійник М. П. 502(VІ), 1433(ХІІ, т. 2), 1517(ХІІІ)

Олійник С. В. 1052(ІХ), 1434(ХІІ, т. 2), 1518(ХІІІ)

Олійник Ю. В. 1184(Х), 1281(ХІ), 1435(ХІІ, т. 2), 1519(ХІІІ)

Оліневич С. С. 626(VІІ)

Ольговський С. Я. 325(VІ)

Омелянчук Л. В. 1185(Х)

Онищук А. 1481(ХІІІ)

Онищук О. Г. 1360(ХІІ, т. 1)

Оприск В. Г. 326(VІ)

Опря А. В. 249(V), 393(VІ), 627(VІІ), 831(VІІІ), 1053(ІХ)

Опря І. А. 1186(Х)

Орда Наполеон 1235(ХІ)

Орихівський І. М. 898(VІІІ)

Орлова З. І. 161(ІІІ)

Орловська А. О. 1140(Х)

Орловський Л. О. 1520(ХІІІ)

Орловський М. Я. 1303, (ХІ),1348(ХІІ, т. 1)

Осадча Г. 1187(Х)

Осетрова Г. О. 394(VІ), 618(VІІ), 832(VІІІ), 1054(ІХ), 1055(ІХ), 1361(ХІІ, т. 1), 1521(ХІІІ)

Осташ Н. Л. 619(VІІ)

Осташ Р. І. 395(VІ), 619(VІІ)

Осташко Т. С. 503(VІ)

Островський К. С. 960(ІХ)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи