Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка4/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тези доповідей VІ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 40-річчю Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 21–23 трав. 1985 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М. Г. Кукурудзяк, А. Ф. Суровий]. – Кам'янець-Подільський : [Дунаєвецька рай. друк.], 1985.


Секція археології. – 86 с.


 1. Ауліх В. В. Ювелірне та бронзоливарне ремесло давнього Галича. – С. 68–69.
 1. Багрій Р. С. Археологічні дослідження в приміщенні храму. – С. 65.
 1. Баран В. Д. Слов'янська сільська община раннього середньовіччя (за матеріалами поселення V – VII ст. Рашків ІІІ). – С. 49–51.
 1. Баран Я. В. Житлові комплекси VII ст. н. е. на поселенні Рашків-І. – С. 52–53.
 1. Беляєва С. О. Господарсько-виробничі комплекси ХІІІ – ХІV століть на поселенні Рашків-І / С. О. Беляєва, Я. В. Баран. – С. 79–81.
 1. Бокій Н. М. Скіфські кургани басейну р. Синюхи (VII – III ст. до н. е.). – С. 26–27.
 1. Брайчевська О. А. До питання про смисловий зміст зображень на браслеті-наручі із с. Городище Хмельницької області. – С. 74–75.
 1. Брайчевський М. Ю. До проблеми карпів. – С. 30–31.
 1. Василенко Б. А. Верхньодністровська група пам'яток трипільської культури / Б. А. Василенко, В. М. Конопля. – С. 10–12.
 1. Винокур І. С. Населення Поділля І тисячоліття н. е. – С. 34–36.
 1. Відейко М. Ю. Композиція та сюжети орнаменту трипільської кераміки межиріччя Дністра – Південного Бугу. – С. 9–10.
 1. Войнаровський В. М. Нові дослідження Чорнівського гнізда поселень. – С. 53–54.
 1. Воляник В. К. До питання про світогляд черняхівських племен Поділля. – С. 41.
 1. Головко О. Б. З історії політичного розвитку Галицької Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст. – С. 79.
 1. Гопак В. Д. Про деякі тенденції розвитку стародавнього ковальства на Поділлі. – С. 54–56.
 1. Горішній П. А. Дослідження Інституту археології АН УРСР на новобудовах Поділля. – С. 62–63.
 1. Грибович Р. Т. Нові мезоліто-неолітичні пам'ятки у Верхньому Подністров'ї / Р. Т. Грибович, В. М. Конопля. – С. 7–8.
 1. Гуцал А. Ф. Житло середньодністровських племен VIII – V ст. до н. е. – С. 25–26.
 1. Денис О. Б. Виникнення і розвиток міського житла Південно-Західної Русі. – С. 72.
 1. Джеджора О. В. До історії заселення давньоруського Галича (за матеріалами археологічних розкопок 1980–1983 рр.). – С. 72–74.
 1. Дорофеєв В. В. Нові пам'ятки пізніх кочовиків (ХІІ – ХІІІ ст.). – С. 81.
 1. Журко О. І. До питання про історію дослідження черняхівських жител в Середньому Подністров'ї. – С. 42–43.
 1. Журко О. І. Реконструкція черняхівських жител із Хмельниччини / О. І. Журко, О. І. Кутовий. – С. 48–49.
 1. Заєць І. І. Трипільське поселення Ворошилівка. – С. 8–9.
 1. Козак Д. Н. Західне Поділля на рубежі і в першій чверті І тис. нашої ери. – С. 32–34.
 1. Корчинський О. М. Нові дослідження давньоруських городищ Львівщини. – С. 69–71.
 1. Крушельницька Л. І. Дослідження Придністровського Покуття. – С. 21–22.
 1. Кучінко М. М. Давньоруський Володимир. – С. 66-67.
 1. Кучугура Л. І. Вироби із зернистих порід каменю верхньопалеолітичних пам'яток Середнього Подністров'я . – С. 5–6.
 1. Магомедов Б. В. Дослідження черняхівських пам'яток у Середньому Побужжі. – С. 44–46.
 1. Малєєв Ю. М. Бронзоливарна справа Західного Поділля та Прикарпаття в гальштатський період. – С. 20–21.
 1. Мацкевой Л. Г. Етнокультурне і географічне членування мезоліту Західного Поділля / Л. Г. Мацкевой, І. М. Гуньовський. – С. 6–7.
 1. Мегей В. П. Селище Велика Слобідка на Середньому Дністрі. – С. 31–32.
 1. Михальчишин І. Р. Нові пам'ятки черняхівської культури біля витоків Південного Бугу. – С. 38–39.
 1. Моця А. П. До питання про населення Болохівської землі / А. П. Моця, П. М. Покас. – С. 61–62.
 1. Недопако Д. Н. Про терміни у історії чорної металургії. – С. 28–29.
 1. Олійник В. І. Монетний скарб першої половини ХVІІ ст. – С. 81–82.
 1. Ольговський С. Я. Становлення кольорової металообробки в Ольвії VI – V ст. до н. е. – С. 27–28.
 1. Оприск В. Г. Селище давньоруського часу у с. Болотня. – С. 78–79.
 1. Павлів Д. Ю. Проблеми лужицької культури в її східній периферії (за матеріалами Верхнього Побужжя). – С. 18–20.
 1. Паньков С. В. Деякі питання походження чорної металургії і становлення залізоробної техніки. – С. 29–30.
 1. Пелещишин М. А. З історії населення Верхнього Подністров'я в середині ІІІ тисячоліття до н. е. – С. 15–16.
 1. Пеняк П. С. Організація ремісничого виробництва в Галицькій землі в ХІ – ХІІІ ст. – С. 59–60.
 1. Петегирич В. М. Дерев'яні споруди на дитинці давньоруського Белза. – С. 64–65.
 1. Пивоваров С. В. Римський імпорт на Середньому Дністрі і Верхньому Пруті. – С. 46–47.
 1. Прилипко В. П. Дослідження трипільського поселення біля с. Ялтушків / В. П. Прилипко, С. М. Рижов. – С. 13–15.
 1. Приходнюк О. М. Ранньосередньовічні слов'яни Поділля. – С. 51–52.
 1. Ричка В. М. Південнобузька волость Київської землі (ХІ – ХІІ ст.). – С. 71–72.
 1. Рікман Е. А. Розкопки селища черняхівської культури у Нижньому Подністров'ї. – С. 39.
 1. Рожко М. Ф. Пам'ятки з слідами наскельної забудови давньоруського часу. – С. 75–77.
 1. Свєшніков І. К. Білопотоцький варіант тшцінецько-комарівської культури. – С. 16–18.
 1. Симонович Е. О. Гепіди і готська проблема / Е. О. Симонович, В. П. Буданова. – С. 37–38.
 1. Симонович Е. О. Роботи черняхівської експедиції 1981–1983 рр. / Е. О. Симонович, О. М. Мельниковська, М. О. Тихомиров. – С. 47–48.
 1. Ситник О. С. Ашельське місцезнаходження Великий Глибочок І. – С. 3.
 1. Смирнова Г. І. Про пізньочорноліську культуру Середнього Поністров'я. – С. 24–25.
 1. Сулик Р. В. Деякі проблеми досліджень пам'яток оборонного зодчества Карпат. – С. 77–78.
 1. Терещук К. І. До історії міста Ізяслава. – С. 56–57.
 1. Терський-Шеломенцев В. С. Результати рятівних розкопок літописного міста Пересопниці. – С. 65–66.
 1. Тимощук Б. О. Дослідження давньоруської Теребовлі. – С. 57–59.
 1. Ткачук П. Є. Про комплексне вивчення духовної і матеріальної культури Західного Поділля. – С. 36–37.
 1. Цигилик В. М. Поселення черняхівської культури біля с. Свірж. – С. 40–41.

 2. Чайка Р. М. Давньоруське городище біля с. Лози у верхів'ях Горині. – С. 67–68.
 1. Черниш О. П. Мустьєрські житлові споруди та поселення відкритого типу на Дністрі (за даними досліджень останніх років). – С. 4–5.
 1. Чмихов М. О. Поділля у формуванні найдавніших предків слов'ян. – С. 22–24.
 1. Шумова В. А. Трипільське поселення біля с. Бакота на Дністрі. – С. 12–13.
 1. Щегельський І. І. Черняхівська кераміка як джерело до вивчення історії Поділля. – С. 43–44.
 1. Якубовський В. І. Давньоруська дрібна пластика Болохівської землі. – С. 60–61.Тези доповідей VІ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 40-річчю Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 21–23 трав. 1985 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М. Г. Кукурудзяк, А. Ф. Суровий]. – Кам'янець-Подільський : [Ярмолинецька друк.], 1985.


Секція історії дожовтневого періоду. – 91 с.


 1. Абрамович С. Д. Подільські мотиви у повістях Ю. І. Крашевського / С. Д. Абрамович, М. В. Голеншин. – С. 40–41.
 1. Баженов Л. В. З історії соціал-демократичного руху на Поділлі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. – С. 16–17.
 1. Бурдуланюк В. М. Вячеслав Розвадовський і Прикарпаття. – С. 14–15.
 1. Грабовецький В. В. Олекса Довбуш на Поділлі. – С. 57–59.
 1. Гриценко І. А. Місце Подільської губернії в торгівлі Північної Буковини з Росією і Наддніпрянською Україною лісними матеріалами (ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 45–46.
 1. Гуменюк С. К. Проскурів у революції 1905–1907 рр. – С. 6–7.
 1. Дашкевич Я. Р. Поділля на бурштиновому шляху (XVII – XVIII ст.). – С. 69–70.
 1. Дегтяр Є. Б. Культурно-просвітницька діяльність В. К. Розвадовського на Поділлі. – С. 15–16.
 1. Євтушок М. М. Діяльність декабристів у Старокостянтинові. – С. 38–39.
 1. Зінченко А. Л. Експансія католицької церкви на Поділлі у період феодалізму за даними топонімики. – С. 83–84.
 1. Іванов В. Ф. Навчання співу в сільській місцевості Поділля в кінці XVIII ст. – С. 67.
 1. Іванова Л. Г. Активізація громадсько-політичної діяльності міщан Поділля (1788–1792 рр.). – С. 52–53.
 1. Ісаєвич Я. Д. Друкарство на Поділлі у XVII–XVIII ст. – С. 66–67.
 1. Калинник М. М. Революційний рух в армійських частинах на Поділлі в роки першої російської революції. – С. 9.
 1. Кабузан Н. В. Етнодемографічна ситуація на Поділлі наприкінці XVІІІ – в 50-х роках ХІХ ст. – С. 48.
 1. Ківільша Г. Б. Дослідження житлової забудови на Центральній площі в Кам'янці-Подільському. – С. 77–78.
 1. Климець Ю. Д. Релікти традиційної купальської обрядовості на Поділлі. – С. 41–42.
 1. Кобузан В. М. Населення Поділля в 1795–1858 роках (соціально-класовий склад). – С. 50–51.
 1. Коваленко Л. А. Кам'янець-Подільський 1672 р. / Л. А. Коваленко, С. В. Трубчанінов. – С. 64–65.
 1. Кожекін А. Ж. Матрос Кішка – герой оборони Севастополя 1854–1855 рр. – С. 29–30.
 1. Кожолянко Г. К. Подільський плацдарм в Хотинській компанії російської армії 1769 року / Г. К. Кожолянко, І. В. Юлик. – С. 53.
 1. Колибанова К. В. Участь подолян в розвитку українсько-південнослов'янських культурних зв'язків XVІІІ ст. – С. 61–63.
 1. Кравець М. М. Подолянин І. П. Пулюй – видатний фізик й електротехнік. – С. 27–29.
 1. Кралюк П. М. Кальвіністська школа в Панівцях. – С. 80–81.
 1. Кривонос В. П. Роль Кам'янця-Подільського у розвитку торговельних зв'язків українських земель з Балканами в середині XVI – першій половині XVII ст. – С. 71–72.
 1. Кровицька О. В. Лексико-семантичні групи назв осіб у брацлавських пам'ятках XVI – І пол. XVII ст. – С. 76.
 1. Кругляк Б. А. Деякі питання розвитку економіки Поділля в епоху імперіалізму. – С. 13–14.
 1. Кукурудзяк М. Г. До питання про революційні взаємозв'язки трудящих мас Північної Буковини і Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 22–23.
 1. Курочкін О. В. Обряд “Маланки” на Південному Поділлі. – С. 43–44.
 1. Лисий А. К. Трудящі Вінниччини в першій російській революції. – С. 7–8.
 1. Лихогляд М. Ф. Поділля в історії економічних зв'язків між Україною і Молдавією в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 19–20.
 1. Мамалига А. І. Землеробський відхід в Подільській губернії. – С. 18–19.
 1. Маркова О. Є. Відображення в системі карт Атласу історії Української РСР боротьби на Поділлі в ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 44–45.
 1. Мацюк О. Я. Картосхема оборонних споруд Західного Поділля / О. Я. Мацюк, П. Г. Штойко. – С. 84–85.
 1. Михайлюк О. Г. Класова боротьба в подільському селі в роки першої світової війни. – С. 3–4.
 1. Мицик Ю. А. Історико-географічний опис Поділля у творах французького художника XVІІІ ст. Ж.-А. Мюнца. – С. 55–56.
 1. Новікова Г. В. Історико-географічні особливості формування Поділля. – С. 79–80.

 2. Обдулаєв А. Р. До питання про художню топографію вірша К. М. Батюшкова “Таврида”. – С. 37–38.
 1. Опря А. В. Класовий характер діяльності земства на Поділлі в період столипінської аграрної реформи. – С. 5.
 1. Осетрова Г. О. Геральдика в пам'ятках архітектури Кам'янця-Подільського. – С. 78–79.
 1. Осташ Р. І. Заселення Поділля в XVI – першій половині XVII ст. (за даними антропонімії). – С. 72–73.
 1. Паньків Б. М. Економічний розвиток міст Галицького Поділля в другій половині XVI – першій половині XVIII ст. – С. 70–71.
 1. Папєвська С. О. Архітектурна спадщина Кам'янця-Подільського кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 20–21.
 1. Пераківська С. П. Суспільно-політичні погляди Г. Мачтета. – С. 26–27.
 1. Петрів Р. В. Економічний ровиток міст Галицького Поділля кінця XVІІІ – першої половини ХІХ ст. – С. 48–50.
 1. Петров М. Б. До питання про соціальну топографію Кам'янця-Подільського у другій половині XV – 60-х роках XVII ст. – С. 74–75.
 1. Пламеницька О. А. Опис Кам'янця-Подільського 1700 року як джерело до вивчення середньовічної забудови міста. – С. 68–69.
 1. Подградська О. М. Джерела XVІІ ст. про місце Поділля на торгових шляхах з Балкан у Російську державу. – С. 65–66.
 1. Прокопчук В. С. Дунаєвеччина в роки першої російської революції (1905–1907 рр.). – С. 11–12.
 1. Раковський Л. Є. Вплив капіталістичної промисловості на оточуюче середовище (за матеріалами цукрової промисловості Поділля ІІ пол. ХІХ ст.). – С. 31–33.
 1. Рибак І. В. Етнографічні дослідження на Поділлі в середині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 33–34.
 1. Сас П. М. Соціально-економічні аспекти розвитку міської торгівлі на Поділлі наприкінці XV – 60-х роках XVI ст. – С. 73–74.

 2. Сесак І. В. Земські установи на Поділлі. – С. 12–13.
 1. Смолій В. А. Гайдамацький рух XVІІІ ст. на Поділлі (деякі аспекти ідеологічних уявлень та соціальної практики повстанців). – С. 59–60.
 1. Стеблій Ф. І. Селянський рух на Західному Поділлі в першій половині ХІХ ст. / Ф. І. Стеблій, О. А. Полянський. – С. 35–36.
 1. Степанков В. С. З історії облоги Кам'янця-Подільського селянсько-козацькими загонами у 1648 р. – С. 63–64.
 1. Стовбун Р. І. З історії соціально-економічних зв'язків Поділля і Молдавії у ІІ половині ХІХ ст. (1861–1900 рр.) / Р. І. Стовбун. – С. 30–31.
 1. Сутягіна А. А. Подільські нариси В. І. Даля у світлі концепції фольклору М. Г. Чернишевського. – С. 36–37.
 1. Тимофієнко В. І. До питання про взаємодію містобудівельних культур Поділля та Півдня України в кінці XVIII – початку ХІХ ст. – С. 51–52.
 1. Тищенко В. І. Відтворення фольклорними засобами історичної правди в повісті “Кармелюк” М. Вовчка (назустріч 200-річчю з дня народження Устима Кармелюка). – C. 23–25.
 1. Ткачук А. П. Революційні солдати Південно-Західного фронту – вірні союзники трудового селянства Поділля у боротьбі за землю. – С. 4–5.
 1. Тхор В. І. Соціально-економічний розвиток Сатанова у XVІІІ ст. – С. 60–61.
 1. Удод О. П. Початкова освіта на Поділлі наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. – С. 47.
 1. Федьков О. М. Селянські організації на Подділлі в 1905–1907 рр. / О. М. Федьков, О. М. Завальнюк. – С. 10–11.
 1. Чопик Я. М. А. П. Свидницький і Поділля (образно-стилістичні функції означень у романі “Люборацькі”). – С. 25–26.
 1. Швейбиш С. В. Будівельне ремесло на Поділлі в другій половині XIV – першій половині XVI ст. – С. 81–82.
 1. Шевченко Н. В. Становище і класова боротьба селян Поділля середини та другої половини XVIII ст. – С. 56–57.

 2. Шульга І. Г. Архівні джерела про економічні зв'язки Поділля і Волині з Росією у другій половині XVІІІ ст. – С. 54–55.
 1. Щербина В. П. Інвентарна реформа 1847–1848 рр. в Подільській губернії (до питання про законодавство реформи). – С. 34–35.
 1. Щербина П. Ф. До питання про землі міста Кам'янця в XIV – XVIII ст. – С. 82–83.
 1. Якименко М. А. Участь подільських селян в міграційних рухах на Україні (1861–1917 рр.). – С. 21–22.Тези доповідей VІ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 40-річчю Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні, 21–23 трав. 1985 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М. Г. Кукурудзяк, А. Ф. Суровий]. – Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Поділ. тип. ім. В. І. Леніна], 1985.


Секція історії радянського періоду. – 135 с.


 1. Андрушко О. І. Діяльність парторганізацій Поділля по підвищенню ідейно-політичного рівня робітничого класу (1921–1937 рр.). – С. 92–93.
 1. Анохіна Л. С. З історії боротьби селянства Поділля за втілення в життя Ленінського Декрету про землю в 1917 р. – С. 127.
 1. Багмет М. Ю. Партизанські рейди на Поділлі у 1944 р. / М. Ю. Багмет, В. І. Яременко. – С. 68–69.
 1. Безуглий А. І. Місцева преса Вінниччини і військово-патріотична робота серед населення (20–30-ті рр.). – С. 102–103.
 1. Бойко М. К. Соціально-економічна історія Поділля в статистичних публікаціях 20–30-х років. – С. 87–88.
 1. Бондарчук Г. С. Будівництво Теофіпольського цукрового заводу (1972–1975 рр.). – С. 28.
 1. Боровик А. М. “Известия ЦК РКП(б)” та “Бюллетень Секретариата ЦК КП(б)У” про організаційне становлення Подільської губернської партійної організації (1918–1919 рр.). – С. 114–115.

 2. Боровська І. М. З досвіду діяльності партійних організацій Хмельниччини по розгортанню ідеологічної роботи на селі. – С. 21–22.
 1. Брайченко О. Д. Трудові звершення подолян в ім'я Перемоги. – С. 79.
 1. Будьонна Л. Г. Агітаційно-масова робота комсомольсько-молодіжного підпілля на Поділлі (1941–1944 рр.). – С. 71–72.
 1. Васильєв В. Ю. Партійне керівництво діяльністю профспілок Вінничини по поліпшенню умов праці і побуту робітників (1933–1937 рр.). – С. 91–92.
 1. Винокур І. С. Здобутки і завдання істориків-краєзнавців Поділля / І. С. Винокур, С. К. Гуменюк. – С. 6–7.
 1. Вініковецький С. Я. Вінницька Рада робітничих депутатів у боротьбі за перемогу соціалістичної революції. – С. 124–126.
 1. Водарський Я. Є. Значення історичної демографії, історичної географії і історичної картографії для історичного краєзнавства. – С. 9–10.
 1. Войналович В. А. Відображення життя робітничих колективів Поділля в працях з історії міст і сіл / В. А. Войналович, Є. М. Скляренко. – С. 37–39.
 1. Воловик В. П. Документи Вінницького облдержархіву з історії боротьби за владу Рад на Поділлі (1917–1920 рр.). – С. 116–117.
 1. Гаврищук А. П. Естетичне виховання студентів у вузах Поділля (50-ті роки). – С. 62–64.
 1. Газін В. П. Солідарність трудящих Поділля з боротьбою німецького пролетаріату проти рурської авантюри імперіалізму (1923 р.). – С. 110–111.
 1. Ганжа О. І. Боротьба з куркульством в перші роки мирного будівництва (на матеріалах Поділля). – С. 104–105.
 1. Гарнага І. В. Оборонні бої на Хмельниччині в липні 1941 р. – С. 65–66.
 1. Гасай Є. О. Представники братніх народів СРСР у визволенні Тернопільщини. – С. 77–78.
 1. Голіченко О. В. Документи Вінницького та Хмельницького облархівів про зміцнення прикордонної охорони на Поділлі у 1921–1925 рр. – С. 108–109.
 1. Горобець Г. І. Роль безрелігійної обрядовості у патріотичному та інтернаціональному вихованні трудящих Поділля. – С. 41–42.
 1. Григоренко О. П. До питання про стан вивчення історії колгоспів Поділля. – С. 22–24.
 1. Григоренко О. П. Участь молоді Хмельниччини в розвитку сільського господарства / О. П. Григоренко, А. К. Яблонський. – С. 34–35.
 1. Григорчук П. С. Зміцнення союзу робітничого класу і селянства на Поділлі в роки будівництва соціалізму. – С. 94–95.
 1. Давидюк А. Т. Участь трудящих Поділля в роботі оганізацій МОДРу (1822–1937 рр.). – С. 101–102.
 1. Данилюк Ю. З. Активізація досліджень з історії населених пунктів Поділля в зв'язку з підготовкою “Історії міст і сіл УРСР”. – С. 39.
 1. Денисовець П. М. Колгоспне будівництво на Поділлі в 1921–1925 рр. – С. 105–106.
 1. Дмитрієв С. М. Формування ідейно-політичних переконань школярів в процесі краєзнавчої роботи на Хмельниччині. – С. 50–51.
 1. Дровозюк С. І. Участь жінок-трудівниць Вінничини у радянському бідівництві (1926–1929 рр.). – С. 99–100.
 1. Євселевський Л. І. Дослідження історії заводів і фабрик Поділля. – С. 39–40.
 1. Єрмак О. П. Соціальна структура сільського населення Вінницької області (за матеріалами перепису 1939 р.). – С. 86–87.
 1. Жук О. М. Розвиток народного господарства м. Кам'янця-Подільського у післявоєнний період. – С. 60–61.
 1. Завальнюк О. М. Селянський аграрний рух на Поділлі (березень – жовтень 1917 р.). – С. 128–129.
 1. Загоруй І. С. Дружні зв'язки трудящих Поділля і європейських країн соціалістичної співдружності / І. С. Загоруй, В. В. Кононенко, В. І. Шмирьова. – С. 16–17.
 1. Зенюк М. А. Профілактика правопорушень при застосуванні отруйних речовин у сільському господарстві Хмельниччини. – С. 29–30.

 2. Зінько Ю. А. Допомога подолян пораненим червоноармійцям (1944–1945 рр.). – С. 81.
 1. Іванова Л. О. Педагогічна діяльність М. Д. Леонтовича на Поділлі. – С. 112–113.
 1. Кістерська Л. Д. Індустріальний розвиток Хмельниччини (1975–1985 рр.). – С. 24–25.
 1. Кічий І. В. Більшовицькі військово-революційні комітети в боротьбі за владу Рад на Поділлі. – С. 126.
 1. Клячина Н. В. Образ епохи в “Старій фортеці” В. Беляєва. – С. 123–124.
 1. Коваленко С. Л. Листи подолян з війни (1942–1945 рр.) / С. Л. Коваленко, Г. М. Чередниченко. – С. 66–67.
 1. Козак І. Й. Характер потреб трудящих Поділля в одинадцятій п'ятирічці. – С. 12–13.
 1. Кондрашов В. Ф. Участь профспілки сільськогосподарських робітників у колективізації сільських господарств Кам'янець-Подільського округу (1928– 1931 рр.) / В. Ф. Кондрашов, В. І. Друмов. – С. 96.
 1. Копилов А. О. Інтернаціональні зв'язки трудящих Хмельниччини і Сілістринського округу НРБ. – С. 15–16.
 1. Кориненко П. С. Політичне інформування трудящих Поділля (1921 р.) / П. С. Кориненко, А. К. Фартушняк, І. Н. Боровська. – С. 119–120.
 1. Кузь В. Г. Оптимізація громадського виховання дітей в селах Хмельниччини. – С. 48–49.
 1. Кучер В. І. Диверсійна діяльність підпільних організацій Хмельниччини (1942–1943 рр.). – С. 70–71.
 1. Кушнір Б. М. Активізація учіння школярів на факультативних заняттях з історії Хмельницької області. – С. 55–56.
 1. Лисенко А. І. Роль робітничого класу у зміцненні радянської влади на Поділлі (1919–1920 рр.). – С. 118.
 1. Литвин Н. А. Спогади сільських активістів Поділля (1921–1941 рр.). – С. 97-98.

 2. Ліпінський О. С. Деякі питання соціальної ефективності агропромислової інтеграції (за матеріалами Хмельниччини). – С. 19–20.
 1. Літвінов І. Л. Підпільна боротьба проти окупантів у Тиврівському районі (1941–1944 рр.). – С. 75–76.
 1. Ліщенко М. О. Місцеві Ради депутатів трудящих Кам'янець-Подільської області (1944–1945 рр.) / М. О. Ліщенко, В. О. Балух. – С. 82.
 1. Лойко О. Г. Участь селянства Вінниччини у здійсненні соціалістичної індустріалізації. – С. 98–99.
 1. Локаєнко А. Р. Участь комсомольських організацій Вінниччини у боротьбі за посилення обороноздатності країни (20–30-ті рр.). – С. 103–104.
 1. Лубчинський А. К. Радянська обрядовість на Хмельниччині. – С. 42–44.
 1. Луцький О. І. Підвищення культурно-технічного рівня машинобудівників Поділля (1971–1975 рр.). – С. 26–28.
 1. Мазур В. М. Висвітлення бойових подвигів викладачів і студентів в експозиції музею Вінницького педінституту. – С. 84–85.
 1. Малій О. В. Соціальні зміни на селі у 30-х рр. (на матеріалах Кам'янеччини. – С. 95–96.
 1. Марочко В. І. Соціально-побутовий розвиток с. Жердя (1935–1937 рр.). – С. 97.
 1. Мартинюк Л. Г. Вклад трудових колективів м. Кам'янця-Подільського у прискорення науково-технічного прогресу. – С. 37.
 1. Мельников Д. О. Комсомольці і молодь Поділля на ударних комсомольських будовах (1971–1980 рр.). – С. 28–29.
 1. Мручко Е. Е. Внесок студентських будівельних загонів області в підготовку до святкування 40-річчя Перемоги. – С. 36.
 1. Нагорна М. В. Виховуємо патріотів. – С. 54–55.
 1. Назаренко Є. Д. Становлення молодіжної преси на Хмельниччині (1919–1929 рр.). – С. 93–94.
 1. Наумов Л. Х. Ідеологічна робота партійних організацій Хмельниччини в умовах розвинутого соціалізму. – С. 10–11.
 1. Нестуля Л. А. Роль періодичної преси в розвитку соціалістичного змагання на промислових підприємствах Вінницької та Хмельницької областей (1976–1984 рр.). – С. 25–26.
 1. Нестуля О. О. Організація продовольчої справи на Поділлі (1919–1920 рр.) / О. О. Нестуля, В. Я. Ревегук. – С. 120–122.
 1. Нечитайло В. В. Роль бригадної організації і оплати праці в удосконаленні способу життя колгоспного селянства (на матеріалах Хмельницької області). – С. 20–21.
 1. Новак В. М. Соціалістичне змагання і стахановський рух залізничників Поділля. – С. 88–89.
 1. Новицький П. К. Відбудова цукрової промисловості Хмельничини в 1944–1945 рр. – С. 79–80.
 1. Носов О. К. В боях за визволення Поділля / О. К. Носов, Ю. А. Хоптяр. – С. 76–77.
 1. Овсієнко О. Ф. Розповсюдження ленінської “Искры” на Україні (до створення тематичної карти для “Атласу історії Української РСР”). – С. 7–9.
 1. Овсюк Є. М. Розвиток народних художніх промислів у Хмельницькій області. – С. 46–47.
 1. Олійник М. П. З досвіду партійних організацій Хмельниччини по здійсненню контролю трудових колективів. – С. 24.
 1. Осташко Т. С. Діяльність культурно-освітньої колегії Кам'янець-Подільського ревкому в травні 1919 р. – С. 121–122.
 1. Павлюк П. С. З історії с. Поляхове Теофіпольського району 1941–1945 рр. . – С. 83–84.
 1. Панченко П. П. Розвиток соціальної структури колгоспного селянства Хмельниччини (1971–1980 рр.) / П. П. Панченко, С. М. Ткаченко. – С. 31–33.
 1. Перехрест О. Г. Боротьба трудящих Поділля за зрив економічних планів гітлерівців 1941–1944 рр. – С. 72–73.
 1. Плахотнюк С. Д. Боротьба за ліквідацію неписьменності дорослого населення Вінниччини (1921–1940 рр.). – С. 100–101.

 2. Покуса Г. І. Формування почуття патріотизму в учнів ПТУ. – С. 58–59.
 1. Радіоненко В. А. Діяльність Рад Поділля по підвищенню добробуту та культурного рівня колгоспного селянства (1965–1970 рр.). – С. 33–34.
 1. Реєнт О. П. Роль робітників в перших соціалістичних перетвореннях на Поділлі (1918–1920 рр.). – С. 119.
 1. Римша М. Д. Військово-патріотичне виховання у Вінницькому педінституті. – С. 47–48.
 1. Рокаш О. М. Репортаж Джеймса Олдріджа про звільнення Проскурова. – С. 78–79.
 1. Рудницький А. М. Охорона та використання історико-архітектурної спадщини в умовах сучасного розвитку міст і сіл. – С. 44–45.
 1. Савченко Г. П. Оборонно-масова робота серед населення Поділля (1944–1945 рр.). – С. 83.
 1. Савчук В. О. Виховання школярів Хмельниччини на революційних, бойових і трудових традиціях в процесі діяльності червоних слідопитів. – С. 51–53.
 1. Сеньків М. В. Формуваня керівних колгоспних кадрів у західних районах Поділля (1944–1950 рр.). – С. 64–65.
 1. Степенко О. Д. Партизанський рух на Чемеровеччині в роки Великої Вітчизняної війни. – С. 73–74.
 1. Струманський В. П. Школа на Хмельниччині і трудове виховання учнів в 20-і роки. – С. 111–112.
 1. Сурова Т. І. Краєзнавчі матеріали на уроках російської мови у школах Хмельниччини. – С. 57–58.
 1. Суровий А. Ф. Участь громадських організацій Поділля у підготовці трудящих до захисту соціалістичної Вітчизни (1921–1925 рр.). – С. 106–108.
 1. Терещук Л. К. Коськівські червоні козаки. – С. 122–123.
 1. Тищенко В. І. Нова сторінка літературної Кармалюкіани (до 200-річчя з дня народження Устима Кармалюка) / В. І. Тищенко, Т. М. Косарєва. – С. 40–41.
 1. Ткачук А. В. Діяльність партійної організації Хмельниччини по вихованню молоді в дусі радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму (1962–1975 рр.). – С. 35–36.
 1. Ткачук В. Г. Величний подвиг народу (до 40-річчя Перемоги). – С. 3–4.
 1. Ткачук Н. А. Роль краєзнавчої роботи з ленінської тематики в комуністичному вихованні учнівської молоді. – С. 55.
 1. Ткачук П. Д. Народні месники Поділля (1941–1944 рр.). – С. 67–68.
 1. Томашевський А. А. Стахановський рух на промислових підприємствах Хмельниччини у роки другої п'ятирічки. – С. 89–91.
 1. Тригуб П. М. Радянське будівництво на Поділлі в 1920 р. – С. 113–114.
 1. Трубчанінов С. В. Крах планів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на Поділлі в 1920 р. – С. 117–118.
 1. Туленков М. В. Участь комсомольців і молоді у Всесоюзній пошуковій експедиції “Літопис Великої Вітчизняної”. – С. 53–54.
 1. Турівний В. П. Молодь Хмельниччини в боротьбі за підвищення культури праці. – С. 13–15.
 1. Устименко В. М. Органи Радянської влади Поділля – на допомогу фронту (1919–1920 рр.). – С. 122.
 1. Філінюк А. Г. З досвіду партійного керівництва соціальним розвитком трудових колективів Хмельниччини. – С. 11–12.
 1. Хоптяр А. С. Орієнтація старшокласників на професії сільського господарства у школах Хмельниччини. – С. 49–50.
 1. Хоптяр Ю. А. Відбудова Кам'янця-Подільського в 1944–1945 рр. – С. 85–86.
 1. Цвяк А. А. Розвиток економічних і культурних зв'язків Хмельниччини з братніми республіками СРСР в 50-і роки. – С. 59–60.
 1. Чайка І. С. Розвиток агрооб'єднань на Хмельниччині у післявоєнні роки. – С. 17–18.
 1. Шевченко Ф. П. Участь зарубіжних антифашистів у партизанському русі на Україні (1941–1944 рр.). – С. 4–6.
 1. Шмарчук В. А. Розвиток соціалістичного змагання трудівників села (1966–1970 рр.). – С. 30–31.
 1. Щур О. Т. Боротьба комсомольців і молоді Вінничини проти німецько-фашистських загарбників (1941–1944 рр.). – С. 69–70.
 1. Якимчук М. Д. Рух пролетарської солідарності на Поділлі (1921–1925 рр.). – С. 109–110.
 1. Ярош Д. В. Участь трудящих Хмельниччини у відбудові Донбасу. – С. 61–62.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи