Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка5/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VII Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доповідей, жовтень 1987 р.70-річчю Великого Жовтня присвячується / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського та ін.; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М, Г. Кукурудзяк, А. Ф. Суровий, О. О. Чехівський]. – Кам'янець-Подільський : [Дунаєвецька рай. друк.], 1987.Секція археології. – 67 с.


 1. Абрамович С. Д. Відлуння прадавніх культів в топоніміці Кам'янеччини. – С. 59–60.
 1. Бандрівський М. С. Про петрогліфи Середнього Подністров'я. – С. 60–61.
 1. Бокій Н. М. Пам'ятки ямної культури межиріччя Південного Бугу і Синюхи. – С. 15.
 1. Бузян Г. М. Пам'ятки давньоруського часу в селі Жванець / Г. М. Бузян, О. О. Якубенко. – С. 46–47.
 1. Вакуленко Л. В. Нові дані до історії землеробства на Прикарпатті. – С. 25–26.
 1. Винокур І. С. Давньослов'янське і давньоруське язичництво на Середньому Дністрі. – С. 41–43.
 1. Відейко М. Ю. Великі поселення трипільської культури на Поділлі. – С. 13–15.

 2. Вільшанська О. Л. Давньоруська кераміка з поселення біля села Сокіл на Середньому Дністрі. – С. 45–46.
 1. Воляник В. К. Гончарна піч з Воробіївки Хмельницької області і деякі питання висхідної території черняхівського гончарства. – С. 27–29.
 1. Гуцал А. Ф. Рудковецьке городище в ряду пам'яток чорнолісько-жаботинецького типу. – С. 20–21.
 1. Денисик Г. І. Вали і кургани у ландшафті Поділля. – С. 34–35.
 1. Джеджора О. В. Соціально-топографічний розвиток давнього Галича. – С. 49–50.
 1. Забашта Р. В. До питання еволюції й формально-образної структури монументальної скульптури слов'ян-язичників. – С. 38–40.
 1. Заєць І. І. Локальний варіант трипільської культури в середній течії Південного Бугу. – С. 11–12.
 1. Захар'єв В. А. До археологічної карти Дунаєвеччини. – С. 63–64.
 1. Івановський В. І. Нові пам'ятки вельбарської культури. – С. 23–25.
 1. Івановський В. І. Черняхівське поселення Тарасівка / В. І. Івановський, В. М. Цигилик. – С. 29–30.
 1. Коваленко В. П. До питання про поширення жорен з вулканічного туфу. – С. 30–31.
 1. Конопля В. М. Первісні кремнедобувні шахти Прикарпаття. – С. 4–5.
 1. Корчинський О. М. Хорватські пам'ятки ІХ – ХІ ст. у Верхньому Подністров'ї. – С. 43–44.
 1. Кучугура Л. І. Археологічне вивчення Хмельниччини (До 100-річчя Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника). – С. 57–59.
 1. Кучугура Л. І. Вивчення багатошарового поселення Врублівці на Середньому Дністрі. – С. 61–62.
 1. Лукомський Ю. В. Нові архітектурно-археологічні дослідження літописного Галича. – С. 50–52.
 1. Мацкевой Л. Г. Про демографію і продуктивні сили у мезоліті Південного Заходу УРСР / Л. Г. Мацкевой, І. М. Гуньовський. – С. 7–8.
 1. Мегей В. П. Житлові споруди селища рубежу і перших століть нової ери у Великій Слобідці на Середньому Дністрі. – С. 22–23.
 1. Михальчишин І. Р. Нові матеріали до археологічної карти лівобережжя Збруча. – С. 57.
 1. Мовша Т. Г. Жванецька лінія розвитку Трипілля–Кукутені в Південному Побужжі. – С. 9–10.
 1. Овчинніков О. Г. Вовк в слов'янській міфології. – С. 33–34.
 1. Павлів Д. Ю. Культові захоронення лужицької культури (за матеріалами Тяглівського могильника). – С. 16–17.
 1. Пелещишин М. А. Нові матеріали до археологічної карти Західного Поділля / М. А. Пелещишин, Р. М. Чайка. – С. 55–56.
 1. Петегирич В. М. Вінчики жіночого головного убору з давньоруських могильників Південно-Західного Поділля. – С. 37–38.
 1. Приходнюк О. М. Про культурну належність старожитностей другої та третьої чверті І тисячоліття н. е. з території Середнього та Верхнього Подністров'я та Західного Побужжя. – С. 31–33.
 1. Рижов С. М. Про історичну долю пізньотрипільських племен томашівської групи. – С. 12–13.
 1. Рожко М. Ф. Вивчення оборонних споруд та шляхів сполучення південно-західного пограниччя Галицької Русі. – С. 52–53.
 1. Савчук А. П. Археологічне вивчення Славутського району. – С. 62–63.
 1. Смирнова Г. І. Поділля у передскіфський час (за наслідками робіт Південно-Подільської експедиції). – С. 18–20.
 1. Терещук Л. К. Поселення доби пізньої бронзи в с. В. Шкарівка. – С. 16.
 1. Тимощук Б. О. Культовий центр на Збручі. – С. 40–41.
 1. Титова О. М. Про землеробську символіку в орнаментації буго-дністровської та дніпро-донецької неолітичної кераміки. – С. 8–9.

 2. Черниш О. П. Дослідження багатошарових стоянок кам'яного віку Оселівка І та Оселівка ІІІ на Дністрі / О. П. Черниш, Р. Т. Грибович. – С. 3–4.
 1. Шевченко Н. П. Пам'ятки Середнього Подністров'я передскіфського часу та їх роль у формуванні чорноліської культури. – С. 17–18.
 1. Шеломенцев-Терський В. С. Давньоруське Погориння / В. С. Шеломенцев-Терський, С. В. Шеломенцев-Терський. – С. 53–54.
 1. Шеломенцев-Терський С. В. Перемильська волость ХІ – ХІІ століть. – С. 55.
 1. Шинкарюк А. І. Палеолітичні пам'ятки Середнього Подністров'я про розумову діяльність давньої людини. – С. 5–7.
 1. Щегельська Л. І. Про використання кістяних виробів з поселення Велика Слобідка. – С. 21–22.
 1. Щегельський І. І. До питання про склад керамічного тіста пам'яток черняхівської культури. – С. 26–27.
 1. Якубовська А. В. Семантика зображень на давньоруському посуді із фондів Хмельницького музею. – С. 35–36.
 1. Якубовський В. І. Технологічні операції обробки металевих виробів на поселеннях Болохівської землі. – С. 47–49.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи