Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка6/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VII Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доповідей, жовтень 1987 р.70-річчю Великого Жовтня присвячується / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського та ін.; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М, Г. Кукурудзяк, А. Ф. Суровий, О. О. Чехівський]. – Кам'янець-Подільський : [Дунаєвецька рай. друк.], 1987.Секція історії дожовтневого періоду. – 89 с.


 1. Баженов Л. В. Історіографія повстання 1831 р. на Поділлі. – С. 46–48.
 1. Бевзенко С. П. До характеристики синтаксичних відмінностей східноподільських говірок. – С. 35–36.
 1. Гарнага І. В. Поділля в лютневій революції. – С. 3–5.
 1. Гуменюк А. О. До питань про кількість і роль міських поселень в Подільській губернії в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. – С. 39–40.
 1. Дашкевич Я. Р. Камянець-Подільський в середньовічній гравюрі (типологія, хронологія, джерелознавче значення). – С. 59–61.
 1. Довганюк І. К. До питання про дослідження поширення “Искры” на Поділлі. – С. 10–11.
 1. Єремеєва Г. В. Історична топографія й архітектурні пам'ятки Кам'янця-Подільського з найдавніших часів до ХІV ст. – С. 83–84.
 1. Жалоба І. В. Роль річки Прут і її притоків в економічних зв'язках Північної Буковини з Поділлям в ХІХ ст. – С. 52–53.
 1. Зайченко І. В. Журнал “Киевская старина” як джерело до вивчення стану освіти на Поділлі наприкінці ХІХ ст. – С. 21–22.
 1. Зайченко І. В. “Київський телеграф” про народну освіту на Поділлі. – С. 22–23.
 1. Зінченко А. Л. Мукарівський маєток Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. – С. 53–54.
 1. Іванова Л. Г. Суспільно-політичний рух на Поділлі у ХVІІІ ст. в радянській історіографії. – С. 61–62.
 1. Ківільша Г. Б. Кам'янецькі кахлі. – С. 75–77.
 1. Колотило Т. І. Історична основа етнологічних легенд Західного Поділля. – С. 33–35.
 1. Краєвська Г. М. С. Н. Сергеєв-Ценський в Кам'янці-Подільському. – С. 30–32.
 1. Кругляк Б. А. Торговельна діяльність кооперації на Поділлі в епоху імперіалізму. – С. 19–21.
 1. Кукурудзяк М. Г. “Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область” як джерело до вивчення соціально-економічного розвитку міст Західного Поділля другої половини ХІХ ст. – С. 37.
 1. Лебедєв П. М. З історії геоморфологічного вивчення Поділля / П. М. Лебедєв, О. Ф. Ніколаєць, І. М. Півошенко. – С. 32–33.

 2. Лепявко С. А. Піднесення антифеодальної боротьби у 1654–1595 роках на Поділлі. – С. 72–73.
 1. Лихогляд М. Ф. Місце Подільського Подністров'я в економічних зв'язках України і Молдавії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 17–18.
 1. Лісовий П. М. О. С. Пушкін і Поділля. – С. 51–52.
 1. Мазурик В. С. Селянське питання на Поділлі в законодавчій політиці самодержавства (30 – 40-і роки ХІХ ст.). – С. 45–46.
 1. Мамалига А. І. Соціальні наслідки сімейних розподілів подільських селян у другій половині ХІХ ст. – С. 38–39.
 1. Мельник Л. Г. Соціально-економічний розвиток Поділля в першій половині ХІХ ст. – С. 40–42.
 1. Мицик Ю. А. Нові дані до біографії Івана Богуна. – С. 68–70.
 1. Мулява В. С. Джерело гуманізму діяльності та творчого доробку М. Д. Леонтовича. – С. 24–25.
 1. Новикова Г. В. Економічний розвиток Поділля у другій половині ХV – 60-х роках ХVІІ ст. – С. 81–82.
 1. Оліневич С. С. Події революції 1905–1907 рр. на Дунаєвеччині. – С. 7–9.
 1. Опря А. В. Контрреволюційна діяльність православної церкви на Поділлі в період імперіалізму. – С. 6–7.
 1. Осетрова Г. О. Опис Кам'янця-Подільського 1789 р. як джерело вивчення забудови міста. – С. 57–59.
 1. Осташ Н. Л. Назви населених пунктів Поділля у І пол. ХVІІ ст. – С. 74–75.
 1. Осташ Р. І. Про подвійні етимології деяких чоловічих імен подолян у першій половині ХVІІ століття. – С. 73–74.
 1. Петров М. Б. План Кам'янця-Подільського 1797 р. – важливе джерело з історичної топографії міста. – С. 56–57.
 1. Плахотнюк С. Д. Боротьба селян Поділля в роки нового революційного піднесення 1910–1914 рр. – С. 5–6.

 2. Подградська О. М. Участь вірмен Кам'янця-Подільського у товарообміні країн Центральної та Східної Європи в ХVІ – ХVІІ ст. – С. 79–80.
 1. Прудченко Н. В. До питання про хлібну торгівлю Поділля з Лівобережною Україною в другій половині ХVІІІ ст. – С. 63–64.
 1. Раковський Л. Е. Матеріли з'їзду подільських цукроварів 1894 року як джерело до вивчення забруднення заводами оточуючого середовища. – С. 18–19.
 1. Ричка В. М. З історії церковно-монастирського землеволодіння на Поділлі (ХІІ–кінець ХVІ ст.). – С. 84–85.
 1. Руденко С. А. Боротьба народних мас Поділля проти експансії католицизму. – С. 64–65.
 1. Сас П. М. Архітектурно-планувальні принципи забудови феодальних міст Поділля у середині ХVІ ст. – С. 77–79.
 1. Смолій В. А. Місце традицій визвольної війни 1648-1654 рр. в антифеодальній боротьбі селян Поділля (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). – С. 66–67.
 1. Смолінський В. І. Деякі питання господарського розвитку міста Кам'янця-Подільського в першій половині ХІХ ст.. – С. 42–43.
 1. Соловей В. П. Народники на Поділлі. – С. 13–15.
 1. Степанков В. С. Визвольний похід Б. Хмельницького на Поділля влітку 1655 р.. – С. 70–71.
 1. Степенко О. Д. До питання про соціал-демократичний рух і перші соціал-демократичні організації на Поділлі. – С. 11–13.
 1. Тарасов Ю. М. Історія Поділля у працях А. Ролле. – С. 15–16.
 1. Тростогон М. А. Організація навчального процесу в гімназіях та повітових училищах Поділля у 1814–1830 рр. – С. 50–51.
 1. Удод О. П. Парафіяльні школи Поділля наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. – С. 49.
 1. Федьков О. М. Всеросійська селянська спілка на Поділлі. – С. 9–10.
 1. Фінгерман О. Г. Захворюваність населення Поділля туберкульозом у дореволюційні часи / О. Г. Фінгерман, О. Ф. Головко. – С. 27–28.
 1. Чехівський О. О. Кам'янець-Подільський у біографії П. Г. Житецького. – С. 28–30.
 1. Чопик Я. М. П. Г. Житецький – викладач Кам'янець-Подільської гімназії. – С. 25–27.
 1. Шевченко В. М. Поділля в період капіталізму (за результатами монографічних досліджень). – С. 16–17.
 1. Шевченко Ф. П. Адміністративно-територіальний устрій Поділля під час визвольної війни 1648–1654 рр. – С. 67–68.
 1. Щербина В. П. Законодавчі акти царизму як джерело вивчення аграрно-селянського питання на Поділлі в 40–60-х рр. ХІХ ст. – С. 43–45.
 1. Щербина П. Ф. Суд і судочинство на Поділлі у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. – С. 54–56.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи