Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка8/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VIIІ Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доповідей, 15 – 17 листоп. 1990 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського та ін.; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М. Г. Кукурудзяк]. – Кам'янець-Подільський : [Дунаєвецька рай. друк.], 1990.


Секція історії дожовтневого періоду. – 84 с.


 1. Андрушко О. І. Л. Г. Дейч – один з перших марксистів-подолян / О. І. Андрушко, А. Д. Ткаченко. – С. 15–17.
 1. Баженов Л. В. Діяльність польських конспіративних організацій на Поділлі в першій половині ХІХ ст. – С. 22–24.
 1. Борисевич С. О. Землевласність і землекористування в Подільському краї (1793–1815). – С. 47–48.
 1. Бурдуланюк В. М. Роль Поділля у мистецьких зв'язках західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною та Росією наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. – С. 29–31.
 1. Васильєв К. К. Уродженець Хмельниччини доктор медицини Е. С. Андріївський. – С. 35–36.
 1. Гайдай Л. І. Розвиток цукробурякового виробництва в селянських господарствах Подільської губернії (1906–1914 рр.). – С. 9–11.
 1. Грабовецький В. В. Визвольні походи Максима Кривоноса влітку 1648 року на Поділлі в “Записках” Мартина Голінського. – С. 55–56.
 1. Дашкевич Я. Р. Поділля: виникнення і значення назви. – С. 58–60.
 1. Денисовець П. М. З історії театрального життя Поділля першої половини ХІХ ст. – С. 36–38.

 2. Дзяма Н. І. Відгуки на захоплення Кам'янця-Подільського турками в 1672 р. / Н. І. Дзяма, С. В. Трубчанінов. – С. 60–61.
 1. Завальнюк О. М. Ватажки селянського руху на Поділлі (березень – жовтень) 1917 р. – С. 3–5.
 1. Задорожнюк А. Б. Ремесло Кам'янця-Подільського в XVI – XVIII ст. (Історіографія і джерела). – С. 67–68.
 1. Іванов В. Ф. Старовинний наспів на Поділлі у XVІІІ ст. – С. 49–51.
 1. Іванова Л. О. Формування педагогічних поглядів М. Д. Леонтовича в Подільській семінарії. – С. 34–35.
 1. Казьмирчук Г. Д. Декабристи на Поділлі. – С. 45–47.
 1. Калмакан І. К. Сторінка з біографії командарма М. І. Худякова. – С. 5.
 1. Ківільша Г. Б. До питання про датування пам'яток архітектури м. Кам'янця-Подільського. – С. 75–76.
 1. Кожолянко Г. К. Народне житло Поділля (на прикладі Хмельниччини). – С. 27–29.
 1. Копилов С. А. М. Булгаков на Поділлі (За матеріалами ЦДІА УРСР в м. Києві). – С. 7–9.
 1. Костриця М. Ю. Польський художник Юзеф Маньковський – уродженець Старокостянтинова / М. Ю. Костриця, Г. П. Мокрицький. – С. 38–39.
 1. Крикун М. Г. Повітовий поділ Подільського воєводства в XV – XVІІІ ст. – С. 56–58.
 1. Кругляк Б. А. Про формування торговельної буржуазії на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 19–20.
 1. Кукурудзяк М. Г. Острівчанський страйк 1906 р. – С. 11–12.
 1. Левицький Е. Л. Образотворча діяльність малярів XVІІІ ст. у Кам'янці-Подільському / Е. Л. Левицький, А. І. Шинкарюк. – С. 48–49.
 1. Ліпінський О. С. До питання про народногосподарські зв'язки Поділля в системі загальноросійського та міжнародного ринку в другій половині ХІХ століття / О. С. Ліпінський, А. І. Мамалига. – С. 39–42.

 2. Лубніна Т. І. Традиції епохи Відродження у діяльності Мілентія Смотрицького. – С. 74–75.
 1. Мамалига А. І. Деякі статистичні матеріали про стан народного господарства Подільської губернії в перші пореформенні роки. – С. 42–44.
 1. Марочкін В. П. Значимість “обволання” і роль “кликуна” в суспільно-політичному житті міст України в XVI – XVII ст. – С. 71–72.
 1. Матях В. М. Поземельні відносини на Брацлавщині (за матеріалами журналу “Киевская старина”). – С. 52–54.
 1. Опря А. В. Боротьба православної церкви з атеїзмом на Поділлі в період імперіалізму. – С. 12–13.
 1. Осетрова Г. О. Латинські написи в пам'ятках архітектури м. Кам'янця-Подільського. – С. 76–78.
 1. Папевська С. О. Поштова листівка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. як джерело по вивченню історико-архітектурної спадщини Кам'янця-Подільського. – С. 20–21.
 1. Петров М. Б. Люстрація 1565 р. – важливе джерело для вивчення соціально-економічного розвитку Кам'янця-Подільського та його округи. – С. 72–74.
 1. Петровський В. М. Події визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. у пам'ятках Поділля. – С. 61–62.
 1. Пиріг П. В. До питання про торгово-економічні зв'язки Кам'янця-Подільського з Молдавією в ХVІ – ХVІІ ст. – С. 65–66.
 1. Подградська О. М. Активність українського купецтва в розвитку економічних зв'язків з Молдавією в умовах зростання європейського ринку та революції цін в XVI – XVII ст. – С. 68–69.
 1. Раковський Л. Е. Акціонування капіталістичної цукрової промисловості (на матеріалах Подільської губернії другої половини ХІХ ст. ). – С. 17–19.
 1. Сесак І. В. Стан грамотності населення Поділля в дожовтневий період (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 31–32.
 1. Скалецька О. Ю. Російсько-українсько-молдавська торгівля на сухопутному кордоні Подільської та Херсонської губерній (початок ХІХ ст.). – С. 25–27.
 1. Станіславський В. В. Міста і містечка Поділля як центри торгівлі в XVI – XVII століттях. – С. 62–63.
 1. Степанков В. С. Літопис Йоахима Єрлича як джерело вивчення історії Поділля і Південно-Східної Волині у другій половині 50-х – початку 70-х років ХVІІ ст. – С. 63–65.
 1. Степенко О. Д. Антифеодальна боротьба селян Поділля в першій третині XVII ст. – С. 79–80.
 1. Струкевич О. К. Інвентар як джерело для вивчення соціально-економічної історії подільського села в першій половині ХІХ століття. – С. 44–45.
 1. Ткачук П. Д. З історії села Самчинці Старокостянтинівського району Хмельницької області. – С. 51–52.
 1. Федьков О. М. Передумови і утворення селянських організацій на початку революції 1905–1907 років (на матеріалах Подільської губернії другої половини ХІХ ст.). – С. 13–15.
 1. Чехівський О. О. Поділля в творчості Лесі Українки. – С. 32–33.
 1. Шевченко В. М. Селянський рух на Поділлі в роки Першої світової війни (1913 – лютий 1917 рр.) (Стан розробки та перспективи дослідження). – С. 6–7.
 1. Шевченко Ф. П. Адміністративно-територіальний устрій Поділля під час визвольної війни 1648–1654 рр. – С. 54–55.
 1. Шинкарюк А. І. Маляри Поділля XVI – XVIII ст. / А. І. Шинкарюк, Е. Л. Левицький. – С. 78–79.
 1. Штойко П. І. Зниклі поселення Західного Поділля. – С. 69–71.
 1. Щербина В. П. Аграрна політика царизму на Поділлі в першій половині ХІХ ст. – С. 24–25.VIIІ Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доповідей, 15 – 17 листоп. 1990 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського та ін.; [редкол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур (відп. ред.), С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк, М. Г. Кукурудзяк]. – Кам'янець-Подільський : [Дунаєвецька рай. друк.], 1990.


Секція історії радянського періоду. – 110 с.


 1. Алещенко М. І. Відступ від ленінського кооперативного плану на Поділлі (1922–1933 рр.). – С. 31–32.
 1. Андрусишин В. І Організація соціального страхування у 1919 р. – С. 8–9.
 1. Байдич В. Г. Перетворення в галузі освіти на Поділлі в роки громадянської війни. – С. 9–11.
 1. Білан М. Я. Діяльність сільських рад Хмельницької області по розвитку аграрного виробництва в 60 – 70-ті рр. – С. 55–56.
 1. Будьонна Л. Г. Історичні пам'ятки Тульчинського району. – С. 96–98.
 1. Войналович В. А. Листи трудящих до В. І. Леніна як джерело з історії Поділля / В. А. Войналович, Ю. З. Данилюк. – С. 16–17.
 1. Воловик В. П. Промисловість Поділля в 1921–1925 роках / В. П. Воловик, С. Я. Вініковецький. – С. 20.
 1. Гаврищук А. П. Атеїстичне виховання у вузах Поділля (50-ті роки). – С. 47–48.
 1. Гаманюк Т. І. Ландшафти Поділля в системі краєзнавчої роботи та її екологічне спрямування / Т. І. Гаманюк, І. В. Делеган, Ю. С. Христук. – С. 88–90.
 1. Головко О. Ф. Охорона здоров'я трудящих на Поділлі в першій половині 20-х років / О. Ф. Головко, В. Т. Грубляк. – С. 26–28.
 1. Григоренко О. П. Трудівники села Хмельниччини в боротьбі за виконання завдань ХІІ п'ятирічки. – С. 63–64.
 1. Григорчук П. С. Нові дані про внесок селянства Поділля в соціалістичне будівництво. – С. 21–22.
 1. Гудак В А. До художніх особливостей гончарства смт Смотрич на Хмельниччині. – С. 81–83.
 1. Гуменюк С. К. Бої за визволення північної частини території сучасної Хмельниччини влітку 1920 р. (до історії 45-ї стрілецької дивізії). – С. 11–13.
 1. Гурський В. А. Патріотичне виховання молодших школярів в позаурочній діяльності (на матеріалах Поділля). – С. 101–102.
 1. Деляновський П. І. Подвиги героїв-афганців Хмельниччини будуть жити вічно. – С. 75–76.
 1. Дідківська С. І. Деякі питання оплати праці в колгоспах Поділля у другій половині 60-х років / С. І. Дідківська, В. А. Шмарчук. – С. 53–54.
 1. Дмитрієв С. М. Художньо-стильова своєрідність роману Броніслава Грищука “Поділля – колиско і доле” / С. М. Дмитрієв, Я. М. Чопик. – С. 80–81.
 1. Дровозюк С. І. Депутати Всеукраїнських з'їздів Рад як виразники потреб інтересів подільського селянства. – С. 13–14.
 1. Євтушок М. М. Професори Угрімови з с. Самчики. – С. 22–23.
 1. Єрмак О. П. Соціальна структура сільського населення Кам'янець-Подільського округу за матеріалами демографічного перепису 1926 р. – С. 23–25.
 1. Зарубинський О. О. Висвітлення радянською історіографією ролі підпільної та партизанської преси Поділля у роки Великої Вітчизняної війни. – С. 39–40.
 1. Зінченко А. Л. Хлібозаготівельні кампанії кінця 20-х років на Поділлі. – С. 17–18.
 1. Істоміна Е. Г. Історичний процес і природне середовище: методика вивчення. – С. 86–88.
 1. Каньоса М. І. До питання про підвищення ефективності промисловості Поділля в умовах радикальної економічної реформи. – С. 67.
 1. Коваленко А. Є. Програмне забезпечення інформаційної системи для персональної ЕОМ “Історія міста Кам'янця-Подільського. Події і факти” / А. Є. Коваленко, В. В. Гуцал, С. Л. Пашинська. – С. 92–93.
 1. Кравець М. М. Селянські заворушення на Поділлі навесні і влітку 1918 р. – С. 5–6.
 1. Криськов А. А. Музеї комсомольської слави м. Кам'янця-Подільського. – С. 105–106.
 1. Куделко С. М. Поділля в працях Д. І. Багалія. – С. 77–78.
 1. Кушнір Б. М. “Історичне краєзнавство” у вузі. – С. 90–92.
 1. Леоненко А. О. Відновлення роботи освітніх і культурних закладів в Кам'янець-Подільській області навесні 1944 року. – С. 43–44.
 1. Лукашевич О. А. Письмові і історичні джерела в краєзначій роботі в школі. – С. 93–95.
 1. Мазурик В. С. Діяльність просвітянських товариств на Поділлі в 1918–1919 роках. – С. 6–7.
 1. Малий В. В. Тваринництво Хмельниччини наприкінці 80-х років (до підсумків виконання плану соцільно-економічного розвитку області в 1989 році) / В. В. Малий, В. В. Сіркізюк. – С. 68–69.
 1. Малій О. В. Професійний склад колгоспного селянства УРСР у 30-ті роки (на матеріалах Кам'янеччини). – С. 36–37.
 1. Меньшов Ф. А. З історії Кам'янець-Подільської середньої школи № 2 імені Т. Г. Шевченка. – С. 83–85.
 1. Мручко Є. Є. З історії Хмельницької області в роки НЕПу. – С. 14–15.
 1. Нагорний В. І. До проблеми формування національно-культурної політики в 1920–1930-ті рр. (на матеріалах Поділля). – С. 34–35.
 1. Назаренко Є. Д. Газетні публікації творів В. І. Леніна на Поділлі в 1919–1945 роках. – С. 44–46.
 1. Нестуля О. О. До історії Кам'янець-Подільської фортеці в 20-ті роки. – С. 18–20.
 1. Нечитайло В. В. Формування життєвої перспективи в трудящих Хмельниччини у 80-ті роки. – С. 69–70.
 1. Нікілєв А. Ф. Про забезпечення колгоспно-радгоспного виробництва Хмельниччини кадрами керівників і спеціалістів в 60-ті роки. – С. 49–50.
 1. Новак В. М. Діяльність партійних організацій Хмельниччини по розвитку демократії і гласності в роботі виборних партійних органів в умовах перебудови. – С. 65–66.
 1. Новицький П. К. Відбудова народного господарства Хмельниччини в 1944–1945 рр.. – С. 42–43.
 1. Новікова Г. В. Правова охорона пам'яток історії та культури на Поділля. – С. 98–99.
 1. Овсяницький А. О. Масово-політична робота – важливий фактор виховання молоді Хмельниччини в 60-х – першій половині 70-х років / А. О. Овсяницький, А. В. Ткачук. – С. 56–58.
 1. Орихівський І. М. Економічні зв'язки Хмельниччини з зарубіжними країнами. – С. 58–59.
 1. Падалка С. С. Вдосконалення громадського господарства в селах Хмельниччини в 60 – 70-ті роки. – С. 54–55.
 1. Панченко П. П. Побутові процеси в подільському селі в 60-х роках (за матеріалами вибіркових бюджетних обстежень колгоспників ЦСУ УРСР) / П. П. Панченко, І. В. Рибак. – С. 50–51.
 1. Петько Л. В. Туристська діяльність і формування суспільно-колективістської активності підлітків. – С. 103–105.
 1. Піскун В. М. Охорона пам'яток історії та культури м. Кам'янця-Подільського (на сторінках місцевої преси (ІІ половина 70-х – 80-ті роки)). – С. 76–77.
 1. Присяжнюк М. Ф. Поділля в творчості М. П. Стельмаха. – С. 78–80.
 1. Прокопчук В. С. Герой із Дунаєвеччини [Григорій Климентійович Атаманчук]. – С. 85–86.
 1. Протасов Л. Г. Вибори до Всеросійських Установчих зборів у Кам'янець-Подільському.. – С. 3–5.
 1. Радіоненко В. А. Документи Хмельницького облдержархіву про діяльність рад області по розвитку сільського господарства в першій половині 60-х років. – С. 51–53.
 1. Радіоненко В. А. Організаційна діяльність місцевих рад Хмельниччини у відбудовний період (40-і роки). – С. 40–42.
 1. Рибак І. В. Селянське житло на Шепетівщині в доколгоспний період. – С. 29–30.

 2. Сворак С. Д. Зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл Західного Поділля (1956–1961 роки). – С. 48–49.
 1. Собчинська М. М. Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях з російської мови з студентами історичного факультету Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. – С. 102–103.
 1. Собчинський В. А. Радянська історіографія про зв'язки Поділля і західноукраїнських земель в другій половині ХІХ століття. – С. 95–96.
 1. Степаненко О. О. Процеси перебудови школи на Вінниччині в оцінці учителів / О. О. Степаненко, І. П. Левчук, А. В. Сірко, Н. М. Найдич, З. К. Гридіна. – С. 71–72.
 1. Струманський В. П. Політехнічна освіта в середніх спеціальних навчальних закладах Поділля в умовах перебудови професійної школи. – С. 74–75.
 1. Сурова Т. І. Вивчення передового педагогічного досвіду (на прикладі Кам'янець-Подільського педінституту ім. В. П. Затонського). – С. 72–74.
 1. Суровий А. Ф. Діяльність профспілки робітників землі і лісу на Поділлі в умовах НЕПу (1921–1927 рр.). – С. 25–26.
 1. Ткачук А. В. Військово-патріотичне виховання допризовної молоді Хмельниччини (1965–1975 рр.). – С. 59–60.
 1. Ткачук Н. А. Виховання молоді на прикладах життя і діяльності М. Островського.. – С. 99–101.
 1. Філінюк А. Г. Вклад раціоналізаторів і винахідників промисловості Хмельниччини в ресурсозбереження в роки ХІ п'ятирічки / А. Г. Філінюк, В. В. Ямполь. – С. 61–63.
 1. Цимбалістий В. Ф. Проблеми розвитку духовних інтересів молоді в умовах перебудови. – С. 70–71.
 1. Чміль О. П. Організація фізичної культури на Поділлі в першій половині 20-х років / О. П. Чміль, В. С. Венгрин. – С. 28–29.
 1. Щегельська Л. А. Мережа дошкільних установ м. Кам'янця-Подільського в роки першої п'ятирічки. – С. 33–34.
 1. Щур О. Т. Так починалась війна. – С. 37–39.

 2. Яременко В. І. Партійні організації Поділля на початку колективізації. – С. 30–31.Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 14–15 жовтня 1995 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед ін-т ім. В. П. Затонського та ін.; [редкол.: І. С. Винокур (голова), М. М. Дарманський, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк, С. В. Трубчанінов, Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич, С. Л. Карван, А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк, М. Б. Петров, А. Г. Філінюк]. – Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Поділ. друк.], 1995. – 488 с.


 1. Алещенко М. І. Брати Олійники – викладачі Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту / М. І. Алещенко, Л. І. Кучугура. – С. 401–403.
 1. Алещенко М. І. Випускники Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту 1920–1930-х років – учасники Великої Вітчизняної війни / М. І. Алещенко, Л. І. Кучугура, В. Г. Романюк. – С. 347–349.
 1. Алещенко М. І. Семен Сергійович Сербін. – С. 397–398.
 1. Алтухова О. І. Архіви Хмельницької області в роки окупації (1941–1944) / . – С. 16–18.
 1. Андрушків П. С. Духовні надбання народу і сучасна школа. – С. 369–371.
 1. Артюх В. С. Робота на печерних пам'ятниках Дністровського каньйону. – С. 138–141.
 1. Баженов Л. В. М. С. Грушевський і Поділля. – С. 219–221.
 1. Баженов Л. В. Подолянин Василь Гречулевич – просвітитель, діяч національного відродження України середини ХІХ ст. – С. 208–211.

 2. Баженов Л. В. Потрібна книга про сільську молодь України другої половини ХХ ст.. – С. 408–409.
 1. Бандрівський М. І. Генезис і хронологія висоцьких пам'яток Західного Поділля. – С. 101–104.
 1. Бандрівський М. І. Нові пам'ятки ранньозалізного віку на Північному Поділлі та проблеми хронології / М. І. Бандрівський, О. І. Яницький. – С. 98–101.
 1. Блажевич Ю. І. Шевство на Поділлі (ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 476–479.
 1. Богоніс О. В. До питання про комплексне дослідження традиційного тваринництва Західного Поділля в другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст. – С. 455–456.
 1. Бондарчук В. Й. Участь українців у французькому русі Опору проти фашизму / В. Й. Бондарчук, А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко. – С. 59–62.
 1. Борисевич С. О. Причини еміграції населення Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. – С. 185–186.
 1. Бубяков І. Т. Слава рядового Окинського [Герой Радянського Союзу]. – С. 32–33.
 1. Булгакова Л. П. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля. – С. 462–463.
 1. Варик Л. О. Зображення природи Подільського краю у трилогії В. П. Беляєва “Стара фортеця”. – С. 429–431.
 1. Винниченко І. І. Про подільське “коріння” закордонних митців. – С. 213–215.
 1. Винокур І. С. 30 років досліджень археологічної експедиції Кам'янець-Подільського педінституту. – С. 78–81.
 1. Вінюкова В. М. Іван і Юрій Липи на Поділлі. – С. 241–243.
 1. Войнаровський В. М. Чинбарство як спеціалізоване виробництво на Північній Буковині в пізньоримський час. – С. 104–107.
 1. Воловик В. П. Зміни в правовому становищі Вінниці у 30-х – 40-х роках ХVІІ ст. за працями В. Д. Отамановського. – С. 157–160.
 1. Вонсович Г. Б. До питання про кам'янецький період державотворення в оцінці представників української історико-політичної науки на еміграції. – С. 268–271.
 1. Вороліс М. Г. Націоналістичне підпілля в роки Другої світової війни на Вінниччині. – С. 37–39.
 1. Гаврилюк В. П. Житлобудівництво у населення Західної Волині другої половини І тис. н. е.. – С. 119–121.
 1. Гаврищук А. П. Партизанський рух на Поділлі проти німецько-австрійських окупантів (1918 р.) / А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко, В. Й. Бондарчук. – С. 248–252.
 1. Газін В. В. Поділля у внутрішньо- і зовнішньополітичному житті української держави в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. XVII ст. – С. 164–167.
 1. Геровська О. М. Порівняльна характеристика газет “Прапор Жовтня” та “Край Кам'янецький” / О. М. Геровська, О. К. Котоній. – С. 381–383.
 1. Геровська О. М. Ліквідація греко-католицької церкви м. Кам'янця-Подільського за часів Російської імперії. – С. 177–179.
 1. Гірник Г. С. Особливості орнаментики та виготовлення писанок Хмельниччини (за матеріалами експедиції 1991 року). – С. 458–461.
 1. Головко О. Ф. Інфекційні захворювання і медична допомога населенню Поділля в 1919–1920 роках. – С. 307–309.
 1. Горішній П. А. Археологічні дослідження в Чигирині й Суботові. – С. 142–145.
 1. Григоренко О. П. Вплив сімейного виховання на підготовку молоді до праці в сільському господарстві. – С. 378–381.
 1. Григоренко О. П. Наставництво у вихованні сільської молоді / О. П. Григоренко, А. П. Гаврищук, В. Й. Бондарчук. – С. 373–375.
 1. Григорчук М. О. Розвиток культури села на Хмельниччині / М. О. Григорчук, К. С. Островський. – С. 366–369.
 1. Григорчук П. С. Польське населення на Поділлі в 20-і роки ХХ ст. – С. 331–334.
 1. Гринчуцький В. І. Харчова промисловість Поділля у роки НЕПу / В. І. Гринчуцький, Г.Б. Марцінишин. – С. 342–344.
 1. Гуменюк А. О. Розвиток торгівлі в найбільших міських центрах Подільської губернії на початку ХХ ст. – С. 217–219.
 1. Гуцал А. Ф. Поховальний обряд населення Середньої Наддністрянщини передскіфського часу. – С. 94–96.
 1. Гуцал В. А. Культурно-просвітницька роль Кам'янець-Подільської гімназії (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. А. Гуцал. – С. 199–202.
 1. Давидюк А. Т. Діяльність управління уповноваженого Українського Червоного Хреста на Поділлі (1922–1925 рр.) (за матеріалами держархіву Вінницької області). – С. 337–338.
 1. Данілов І. В. Костянтин Копержинський – забуте ім'я. – С. 390–393.
 1. Дарманський М. М. Відзначення 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. на Хмельниччині. – С. 3–6.
 1. Демидко С. Ю. Ізяславський археологічний мікрорайон. – С. 137–138.
 1. Демчук О. В. Поромні млини на Поділлі. – С. 179–181.
 1. Дзьоник В. В. Документи Хмельницького облдержархіву про звірства німецько-фашистських загарбників у роки окупації Хмельницької області 1941–1944 рр. – С. 50–51.
 1. Дровозюк Л. М. Земські школи Поділля на початку ХХ століття. – С. 225–227.
 1. Жмурко О. І. Часописи доби Директорії як джерело вивчення культурного життя Кам'янця-Подільського в 1919–1920 роках. – С. 281–283.
 1. Журко О. І. Діамант острогіани. – С. 156–157.
 1. Журко О. І. Новокостянтинівське острозьке церковне братство. – С. 451–452.
 1. Забашта Р. В. Відомості про “кам'яні баби” у неопублікованій роботі Ю. Й. Сіцінського. – С. 114–117.
 1. Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський – іррегулярний державний і політичний центр УНР в 1919–1920 рр. / О. М. Завальнюк, М. Б. Петров. – С. 299–303.
 1. Завальнюк О. М. Профспілкові організації Вінниці в 1917–1920 роках / О. М. Завальнюк, А. Ф. Суровий. – С. 235–239.
 1. Заєць І. І. Духовна культура трипільського населення на Південному Бузі. – С. 88–90.
 1. Захар'єв В. А. Давньоруські могильники Центрального Поділля. – С. 125–127.
 1. Захар'єв В. А. Проблеми охорони пам'яток археології Поділля. – С. 141–142.
 1. Захаренко А. М. З історії розвитку дитячих бібліотек Хмельниччини. – С. 409–411.
 1. Земський Ю. С. Проблеми краєзнавства в діяльності комітету історико-статистичного опису Подільської єпархії. – С. 204–207.
 1. Каденюк О. С. Соціальна диференціація у подільському селі в 20-ті роки ХХ століття / О. С. Каденюк, Н. І. Карплюк. – С. 334–337.
 1. Калмакан І. К. Повстанський ватаг родом з Поділля [отаман Григор'єв] / І. К. Калмакан, С. В. Трубчанінов. – С. 259–261.
 1. Каніблоцький О. П. До причин визвольних змагань ОУН-УПА. – С. 76–77.
 1. Каньоса А. М. До питання про відбудову народного господарства Поділля. – С. 312–315.
 1. Киричук О. О. Етнографічна експедиція “Мій рідний край, моя земля”. – С. 411–412.
 1. Кіпран М. Ф. Визволення м. Шепетівки. – С. 67–71.
 1. Кісіль О. П. До питання про комплексне вивчення факторів впливу на успішність учнів з математики у школах Кам'янця-Подільського. – С. 377–378.
 1. Коваленко Н. Д. До характеристики семантики і структури подільських фразем. – С. 441–443.
 1. Коваль Л. Г. До джерел прекрасного : [Петро Петрович Леонтьєв] / Л. Г. Коваль, С. В. Чабан. – С. 474–476.
 1. Козак Р. В. Порівняння у системі художніх засобів А. Свидницького (на прикладі роману “Люборацькі”). – С. 416–417.
 1. Кокошко Н. В. Дослідження братської могили радянських воїнів 1941–1944 рр. у смт. Теофіполь Хмельницької області. – С. 45–47.
 1. Кокошко Н. В. Матеріали Центрального архіву Міністерства оборони та Архіву військово-медичних документів як джерело вивчення поховань періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1944 років на території Хмельницької області / Н. В. Кокошко, Н. М. Майнгардт. – С. 41–42.
 1. Кокошко Н. В. Про стан вивчення поховань періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр. на території Ярмолинецького району Хмельницької області. – С. 44–45.
 1. Колесников О. Г. Проблеми мікрохронології трипільських поселень і кількісної оцінки їх населення. – С. 93–94.
 1. Коник О. О. Депутат Державної думи від Подільської губернії Іван Заболотний. – С. 221–223.
 1. Конькова Т. І. Жіноча гімназична освіта на Поділлі у другій половині ХІХ ст. / Т. І. Конькова, І. В. Сесак. – С. 197–199.
 1. Конькова Т. І. Освітній рівень вчителів початкових шкіл Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Т. І. Конькова, І В. Сесак. – С. 230–233.
 1. Копилов А. А. Українські державні інститутції в Кам'янці-Подільському восени 1919 – влітку 1920 року (за книгою І. І. Огієнка “Рятування України”) / А. А. Копилов. – С. 278–281.
 1. Копилов А. О. Кам'янець-Подільський учительський інститут у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. – С. 42–44.
 1. Копилов С. А. М. Драй-Хмара в Кам'янець-Подільському державному українському університеті (1918–1921 рр.). – С. 264–268.
 1. Костриця М. Ю. Дослідниця флори України (Д. М. Доброчаєва – уродженка Старокостянтинівщини). – С. 385–387.
 1. Костриця М. Ю. Місто Старокостянтинів 100 років тому (за матеріалами газети “Волынь”) / М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк. – С. 202–204.
 1. Котоній О. К. Події Великої Вітчизняної війни на Поділлі у спогадах моїх рідних та близьких. – С. 74–76.
 1. Кравець М. М. Відбудова промисловості на Поділлі в 1946–1950 рр. / М. М. Кравець, М. Г. Кукурудзяк. – С. 353–355.
 1. Краєвська Г. М. Поділля в житті та творчості Г. А. Мачтета (новий погляд на стару тему). – С. 426–429.
 1. Криськов А. А. Уряд УНР в екзилі та Ліга націй (1920-ті роки). – С. 338–342.
 1. Криськов А. А. Уряд УНР на захисті євреїв. – С. 271–275.
 1. Кубік В. Г. Трагедія євреїв у роки окупації в документах державного архіву Хмельницької області. – С. 53–57.
 1. Кудрявцев М. Г. Гуманістичні тенденції у драматургії Михайла Стельмаха. – С. 431–434.
 1. Кузьминська О. К. Переселення селян Подільської губернії на Схід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. К. Кузьминська, І. І. Винниченко. – С. 188–190.
 1. Кукул В. О. Тексти письменників Поділля як дидактичний матеріал на уроках української мови. – С. 448–450.
 1. Кукурудзяк М. Г. Українська історіографія про зв'язки Поділля і західноукраїнських земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 216–217.
 1. Кукурудзяк М. Г. Учасники Хотинського повстання 1919 р. в громадянській війні на Поділлі. – С. 304–307.
 1. Кучугура Л. І. Нові палеолітичні пам'ятки на березі Дністровського водосховища та їхній стан. – С. 85–86.
 1. Кушнір Б. М. Освітньо-культурні перетворення на Поділлі в 1919 році. – С. 285–289.
 1. Леоненко А. О. В. Тютюнник про події на Поділлі в травні – листопаді 1920 року. – С. 309–312.
 1. Лозовий В. С. Місцеві органи влади УНР в кам'янецьку добу Директорії (червень – листопад 1919 р.) / В. С. Лозовий. – С. 283–285.
 1. Лойко О. Г. Із історії культурного розвитку подільського села в умовах НЕПу. – С. 329–331.

 2. Лукомський Ю. І. Унікальний хрест-енколпіон із княжого Галича / Ю. І. Лукомський, В. М. Петегирич. – С. 128–131.
 1. Любченко В. Б. Колекція подільських метричних книг XVIII ст. – як джерело історико-краєзнавчих досліджень (на прикладі дослідження книг за 1735–1799 роки церкви села Коричинці Деражнянського району Хмельницької області). – С. 170–173.
 1. Мазило І. В. Трудовий і ратний подвиг залізничників Вінницької магістралі в роки Великої Вітчизняної війни. – С. 20–21.
 1. Мазурик Є. В. Йосип Роллє як лікар і соціал-гігієніст. – С. 211–213.
 1. Майнгардт Н. М. Використання матеріалів Центрального архіву Міністерства оборони Російської федерації для дослідження історичних подій, пов'язаних з історією виникнення братської могили радянських воїнів в с. Довжок Кам'янець-Подільського району. – С. 48–50.
 1. Майнгардт Н. М. Дослідження матеріалів Центрального архіву Міністерства оборони Російської федерації з метою увічнення пам'яті радянських воїнів, похованих в братській могилі села Гаврилівці Кам'янець-Подільського району. – С. 47–48.
 1. Майнгардт Н. М. Проблеми охорони пам'яток історії на Хмельниччині. – С. 375–377.
 1. Малєєв Ю. М. Поселення передскіфського часу Велика Слобода на Кам'янеччині. – С. 97–98.
 1. Малий В. В. Відлуння Хотинського повстання 1919 року на Поділлі. – С. 290–293.
 1. Малий В. В. Господарство і зайнятість населення Поділля (друга половина ХІХ – десяті роки ХХ ст.). – С. 182–185.
 1. Мамчур К. С. Українська поетично-музична перлина – то наша, подільська перлина : [“Повій, вітре, на Вкраїну” – автор С. Руданський] / К. С. Мамчур, А. Р. Ляпота. – С. 437–439.
 1. Мандзій А. Архітектурно-археологічні дослідження КПФ (Кам'янець-Подільської фундації) 1991–1994 років у Старому місті Кам'янця-Подільського. – С. 151–154.
 1. Марчук Л. М. Категорія оцінки у співомовках Степана Руданського. – С. 420–421.
 1. Маркітантов Ю. О. Кам'янець як вінець... – С. 439–441.
 1. Махотін О. А. Переселення подолян в межах Російської імперії у післяреформенний час (1861–1917 рр.). – С. 186–188.
 1. Мацкевий Л. Г. Дослідження 1993 року в Західному Поділлі. – С. 133–137.
 1. Мацько В. П. Іван Огієнко – провісник національної освіти. – С. 319–325.
 1. Мегей В. П. Про домобудування на Бернашівському поселенні у Середньому Подністров'ї. – С. 117–119.
 1. Мельничук Л. С. Молоді народні месники Кам'янець-Подільської області в роки Великої Вітчизняної війни / Л. С. Мельничук, І. П. Мельничук. – С. 24–26.
 1. Мельничук О. А. Виникнення комітетів незаможних селян на Поділлі. – С. 328–329.
 1. Мехеда М. І. Тих днів не змовкне слава. – С. 7–9.
 1. Мицик Ю. А. Подільський збірник XVIII ст. із Чернігівського історичного музею. – С. 167–169.
 1. Мітін Г. Р. З історії церковних шкіл на Поділлі / Г. Р. Мітін, І. В. Сесак. – С. 192–197.
 1. Мовша Т. Г. Жванецькі культурні традиції в кошиловецьких пам'ятках трипільсько-кукутенської спільності. – С. 90–93.
 1. Мозолюк О. М. Особливості прийменниково-відмінкових словосполучень у західноподільському діалектному мовленні. – С. 446–448.
 1. Мошак М. В. Співпраця М. Петрова та Ю. Сіцінського на ниві дослідження подільської старовини. – С. 296–299.
 1. Назаренко Є. Д. Подвижник мистецтва [Михайло Коссак]. – С. 315–319.
 1. Нестеренко В. А. Репресії проти польського населення прикордонних районів СРСР в 30-х рр. (за матеріалами Кам'янець-Подільського та Шепетівського округів). – С. 349–352.

 2. Нечитайло В. В. Формування фермерського укладу господарювання на Хмельниччині. – С. 362–364.
 1. Олійник В. І. Диригент Степан Корінь / В. І. Олійник, Г. І. Олійник. – С. 399–400.
 1. Олійник С. В. Продовольче і військово-господарське забезпечення української галицької армії на Поділлі (липень – листопад 1919 р.). – С. 293–295.
 1. Опря А. В. Проблеми автокефалії української православної церкви і спроби реалізації її на Поділлі в 1917–1920 роках. – С. 255–258.
 1. Осетрова Г. О. До питання про кольори герба Поділля. – С. 154–156.
 1. Осетрова Г. О. Палаци Кам'янця. – С. 175–177.
 1. Панченко П. П. Сільське господарство Поділля в умовах німецько-фашистської окупації / П. П. Панченко, С. С. Падалка. – С. 18–20.
 1. Пастухова А. С. Лірика В. Свідзинського Кам'янець-Подільського періоду творчості. – С. 325–326.
 1. Петров М. Б. П. В. Клименко і революційні процеси 1917–1920 рр. на Поділлі. – С. 243–246.
 1. Печенюк Л. В. Подільська берегиня творчих скарбів народу [Сис Тамара Андріївна] / Л. В. Печенюк, М. А. Печенюк. – С. 473–474.
 1. Печенюк М. А. Майстер хорового мистецтва (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя творчої діяльності художнього керівника самодіяльної народної хорової капели педагогічного інституту Б. Р. Ліпмана). – С. 403–408.
 1. Повражек Р. І. Кам'янець-Подільський завод “Мотор” в 1928–1933 рр. – С. 345–346.
 1. Присакар В. В. Засудження антипедагогічної системи навчання і виховання молоді у романі А. Свидницького “Люборацькі”. – С. 418–420.
 1. Приходнюк О. М. Дністер в етнографії ранньосередньовічних слов'ян. – С. 111–114.
 1. Прокопчук В. С. Академік П. Т. Тронько і Поділля. – С. 393–396.
 1. Прокоф'єв І. П. Творчість поетів – колишніх студентів Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. – С. 434–437.
 1. Радіоненко В. А. Краєзнавче дослідження Д. Дорошенка про Поділля в 1919 році. – С. 275–278.
 1. Резінкова Д. Д. Шепетівський табір смерті / Д. Д. Резнікова, О. Г. Ліщук. – С. 71–74.
 1. Рибак І. В. Соціально-побутовий розвиток сіл Хмельницької області у 70 – 80-ті роки та його вплив на демографічну ситуацію на селі. – С. 358–362.
 1. Рожко-Павленко Л. Ф. Людмила Мазур. Нотатки до творчого портрету. – С. 469–473.
 1. Романюк І. М. Подільське село на початку 20-х років. – С. 326–328.
 1. Рудавка С. І. Розвиток бурякоцукрового виробництва на Вінниччині в післявоєнні роки та його нинішній стан. – С. 355–358.
 1. Сваричевський А. В. Вогненні рядки (С. О. Борзенко про події війни на Поділлі). – С. 57–59.
 1. Сесак І. В. З історії першого приватного жіночого навчального закладу гімназичного типу на Поділлі на початку ХХ ст. / І. В. Сесак, А. Ф.Суровий. – С. 233–235.
 1. Сесак І. В. Школи грамоти Поділля в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. – С. 227–229.
 1. Синиця Н. М. Втрати бібліотек Хмельниччини під час фашистської окупації. – С. 51–53.
 1. Ситник О. С. Нові мустьєрські пам'ятки Північного Поділля. – С. 81–84.
 1. Скрипко В. П. Визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників. – С. 13–15.
 1. Сливка П. Г. Освіта на Поділлі в 20-х – 30-х роках ХІХ ст. / П. Г. Сливка, В. В. Сіркізюк. – С. 190–192.
 1. Слободянюк П. Я. Соціальні аспекти магдебурзького права на Хмельниччині. – С. 148–151.
 1. Собчинська М. М. Розвиток професійної освіти на Поділлі в 1917–1920 рр. / М. М. Собчинська. – С. 239–240.
 1. Сохацька Є. І. Кам'янець-Подільський державний український університет – осередок національної культури. – С. 252–255.
 1. Сохацький М. П. Трипільське поселення біля с. Глибочок Борщівського району / М. П. Сохацький, О. А. Суровий. – С. 86–88.
 1. Степанков В. С. Богдан Хмельницький і формування державних інституцій у Поділлі на початковому етапі національної революції (1648 – серпень 1649 рр.). – С. 160–164.
 1. Степенко О. Д. Грудьми на амбразуру ворожого дзоту : [О. К. Коробчук, В. П. Майборський, Й. Й. Окинський]. – С. 28–32.
 1. Строцень Б. С. Ремесла на поселенні ІІІ – ІV ст. біля с. Кобилля. – С. 107–108.
 1. Строцень Л. І. Символіка українського віночка, його місце в обрядовості Тернопільщини. – С. 463–466.
 1. Струманський В. П. Передумови сільськогосподарської спеціалізації Подільського краю у народознавчому ракурсі. – С. 456–458.
 1. Суровий А. Ф. Участь профспілок Поділля у страйковій боротьбі в період Гетьманщини. – С. 261–264.
 1. Суховірська О. А. Її покликання : [про колишнього директора обласної бібліотеки для дітей та директора Хмельницького обласного театру Олександрову Тамару Опанасівну]. – С. 412–413.
 1. Терещук Л. К. Від антів до Русі. – С. 121–122.
 1. Ткачук А. П. Сталінщина і українське питання в роки Великої Вітчизняної війни. – С. 39–41.
 1. Ткачук П. Д. З історії Поділля доби феодалізму. – С. 146–148.
 1. Тростогон М. А. В. М. Страшкевич – визначна постать в українській науці / М. А. Тростогон, А. М. Тростогон. – С. 388–390.
 1. Трубчанінов С. В. Документи Головного архіву давніх актів у Варшаві – важливе джерело для вивчення історії Поділля XV – XVIII ст. – С. 173–174.

 2. Федоренко С. До історії написання першого “Історико-статистичного опису Подільської єпархії” / С. Федоренко, Л. Частечко. – С. 207–208.
 1. Федьков О. М. В. С. Завойко: два епізоди з однієї біографії. – С. 223–225.
 1. Філінюк А. Г. Участь шепетівчан у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками (1941–1945 рр.). – С. 22–24.
 1. Цигилик В. М. До питання про виробничі центри початку та кінця І тисячоліття нашої ери на Подністров'ї. – С. 108–111.
 1. Чабан С. В. Передзвін срібних струн [бандури] на Поділлі. – С. 466–469.
 1. Чайка Р. М. Гончарні клейма княжої доби з городища Листвин на Волині. – С. 127–128.
 1. Черешня Г. А. Жінки Поділля в роки Великої Вітчизняної війни. – С. 26–28.
 1. Чехівський О. О. Локальні компоненти усного мовлення подолян (за ранніми творами М. Коцюбинського). – С. 424–426.
 1. Чехівський О. О. Фразеологізми у мовленні подолян (на матеріалі ранніх творів Михайла Коцюбинського). – С. 422–424.
 1. Чопик Я. М. Селянська садиба десятих років ХХ століття на Поділлі в описі Леоніда Юркевича (Причепи). – С. 452–454.
 1. Шеремета Н. П. Лексико-семантична група на означення стад свійських тварин у південноволинсько-подільському порубіжжі. – С. 443–445.
 1. Шуст Н. Б. Молодіжне безробіття Вінниччини: аналіз і прогноз. – С. 365–366.
 1. Щегельська Л. А. Стан суспільного дошкільного виховання на Україні в перші післявоєнні роки (1945–1950 рр.). – С. 371–372.
 1. Щегельський І. І. До питання назви давньоруського бога “Симаргл”. – С. 131–133.
 1. Щегельський І. І. “Триглав” дохристиянської Русі / І. І. Щегельський, Л. А. Щегельська. – С. 123–125.
 1. Щур О. Т. Велика Вітчизняна Війна і Хмельниччина. – С. 9–13.

 2. Щур О. Т. Партизани і Червона Армія в боротьбі за визволення Хмельниччини / О. Т. Щур, Л. О. Щур. – С. 63–66.
 1. Щур О. Т. Подвиг юних розвідниць : [підпільна боротьба на Поділлі] / О. Т. Щур, Л. О. Щур. – С. 34–37.
 1. Якубовський В. І. Об'єднаний студентський вертеп Кам'янець-Подільського педінституту. – С. 383–385.
 1. Яременко О. І. Встановлення на Поділлі влади гетьмана П. Скоропадського. – С. 246–248.
 1. Яропуд Л. Г. Співомовки С. Руданського. – С. 414–416.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи