Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка9/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, грудень 2000 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін.; [редкол.: І. С. Винокур (відп. ред.), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич , О. М. Завальнюк, А. О. Копилов та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – 560 с.


 1. Алещенко М. І. Академік О. В. Квасницький / М. І. Алещенко, М. Д. Попович. – С. 512–515.
 1. Баженов Л. В. Літописець Поділля (відомий учений-краєзнавець Валентин Пилипович Воловик) / Л. В. Баженов, А. К. Лисий. – С. 515–521.
 1. Баженов Л. В. Перші п'ять років Центру дослідження історії Поділля. – С. 22–25.
 1. Баженов Л. В. Подільські історико-краєзнавчі конференції (1965–2000 рр.) / Л. В. Баженов, І. С. Винокур. – С. 6–16.
 1. Баженова С. Е. Джерела виникнення польського театру на Поділлі. – С. 478–481.
 1. Блажевич О. Реміснича лексика Поділля XVII – ХІХ ст. (на прикладах деревообробної спеціалізації). – С. 537–539.
 1. Блажевич Ю. І. Пилип Коновал – емігрант з Поділля, герой Великобританії та Канади. – С. 494–496.
 1. Боднарчук Г. В. Польська опозиція російській інкорпораційній політиці на Поділлі на рубежі XVІІІ – ХІХ ст. – С. 308–312.
 1. Борисевич С. О. Законодавче регулювання російською самодержавною владою поземельних стосунків в Правобережній Україні (1793–1897 рр.). – С. 275–279.
 1. Борисевич С. О. Історична доля Кам'янецького архіву. – С. 528–530.
 1. Бубяков І. Живи і пам'ятай / І. Бубяков, А. Матвєєв. – С. 43–48.
 1. Бубяков І. Т. Олександр Федорович Романюк: слово про ветерана. – С. 78–80.
 1. Васильєв В. Селянський опір колективізації та розкуркулюванню в Україні (1930 рік) / В. Васильєв, Л. Віола. – С. 430–435.
 1. Васильєв В. Селянський опір колективізації та розкуркулюванню на Поділлі у 1931 р. / В. Васильєв, Ю. Хоптяр. – С. 436–440.
 1. Винокур І. С. Населення Волино-Подільського порубіжжя І та початку ІІ тисячоліть нової ери. – С. 106–113.
 1. Вільховий Ю. В. Становище громад євангельських християн-баптистів на Хмельниччині у повоєнний період (друга половина 40-х років ХХ століття) / Ю. В. Вільховий, Б. В. Год. – С. 197–201.
 1. Вінідіктова Н. Священнослужителі УПЦ Хмельниччини в роки Другої світової війни. – С. 194–196.
 1. Вініковецький С. Я. Деякі аспекти культурного розвитку Подільської губернії 20-х років ХХ ст. / С. Я. Вініковецький, В. П. Воловик. – С. 407–415.
 1. Вінюкова В. М. До історії церковного будівництва в Кам'янці-Подільському (XIV – ХІХ ст.). – С. 154–158.
 1. Волошин Ю. В. Документи з історії куренівських монастирів у фонді Центрального державного історичного архіву. – С. 180–185.
 1. Гаврищук А. П. Дослідник Болохівської землі [Василь Іванович Якубовський]. – С. 521–526.
 1. Галайбіда А. М. Кооперативний рух на сторінках національної преси УНР. – С. 388–393.

 2. Галкін В. Ю. Кам'яні хрести Західного Поділля. – С. 539–545.
 1. Гжимайло Ю. Д. Життя, подароване людям : [про Степана Хомича Хотовицького — відомого лікаря і вченого]. – С. 471–476.
 1. Григоренко О. П. Газифікація – важливий фактор поліпшення виробничо-торгових умов праці і життя сільських трудівників / О. П. Григоренко, А. О. Орловська, В. О. Григоренко. – С. 456–459.
 1. Григорчук П. С. Реалізація реформи органів державного управління та самоврядування в Подільській губернії в 1918 р. / П. С. Григорчук, О. І. Яременко. – С. 361–364.
 1. Григорчук П. С. “Кам'янецька доба” української революції / П. С. Григорчук, В. П. Воловик. – С. 372–384.
 1. Гуцал А. Ф. Археологічні розвідки в околицях с. Чабанівки / А. Ф. Гуцал, В. А. Гуцал, В. П. Мегей. – С. 102–106.
 1. Гуцал А. Ф. Стовпові гробниці Шутнівецьких курганів. – С. 101–102.
 1. Данілов І. В. Кам'янець-Подільський в 1672–1699 рр. – С. 219–225.
 1. Єсюнін С. М. С. Кисельов: від “молодого юриста” до губернського старости. – С. 365–371.
 1. Жалоба І. В. Подільське дворянство та судноплавання Дністром у першій половині ХІХ ст. – С. 264–269.
 1. Журбелюк Г. В. Соціальні програми щодо жіноцтва Поділля (20-ті рр. ХХ ст.). – С. 424–430.
 1. Журко О. Нова економіка в традиційній ментальності подолян: проблеми виживання і протистояння. – С. 459–462.
 1. Завальнюк О. М. І. І. Огієнко і національно-культурне відродження на Поділлі: хроніка діяльності (1918 р.). – С. 342–356.
 1. Заводовський А. А. І. Волошиновський та його газета “Світова зірниця” у 1906–1907 рр. – С. 318–321.
 1. Заєць І. І. Проблеми соціального устрою трипільських племен Поділля. – С. 87–96.
 1. Захар'єв В. А. Новий давньоруський курганний могильник Сокілецького мікрорегіону. – С. 118–121.
 1. Зваричук Е. О. Римо-католицька церква на Поділлі напередодні повстання 1863 року. – С. 162–166.
 1. Ігнатьєва Т. В. Торгові шляхи і тракти Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. – С. 261–263.
 1. Карван С. Л. Хмельницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського (до 100-річчя з часу заснування) / С. Л. Карван, Н. М. Синиця. – С. 30–32.
 1. Кармалюк С. П. Подільська управа товариства опіки над пораненими і хворими воїнами (1867–1879 рр.). – С. 334–336.
 1. Качуровська Л. Нацистські злочини на Красилівщині. – С. 52–55.
 1. Козяр С. Історіографія подільської весільної пісні. – С. 545–553.
 1. Колотило Т. І. Подільський варіант народної пісні про Данила Нечая / Т. І. Колотило, Е. Г. Мігунова. – С. 534–537.
 1. Комарніцький О. Б. Містечка Подільської губернії напередодні національно-демократичної революції (1917–1920 рр.). – С. 250–254.
 1. Копилов А. О. Православна церква на Поділлі та національно-визвольна боротьба балканських слов'янських народів у 60 – 80 рр. ХІХ ст. – С. 173–180.
 1. Костриця М. Ю. Краєзнавство Житомирщини на межі тисячоліть. – С. 33–39.
 1. Костюченко В. В. Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту у І-й половині ХІХ ст. – С. 236–241.
 1. Котоній О. К. До питання про перенесення обласного центру з міста Кам'янця-Подільського до міста Хмельницький. – С. 453–454.
 1. Кравченко П. Механізми депортації населення з прикордонних районів Вінницької області 1935 р. / П. Кравченко, Р. Подкур. – С. 450–452.
 1. Криськов А. А. Володимир Січинський: чеський період діяльності. – С. 501–504.
 1. Кузема О. Л. Органи управління міст і містечок Подільської губернії в системі Російської держави (кінець XVІІІ – початок ХІХ ст.). – С. 232–236.
 1. Кузін Б. С. Трансформація ощадно-позичкових кас в кооперовані споживчі товариства на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 305–307.
 1. Лиса Л. С. 51-й біскуп Кам'янецької дієцезії / Л. С. Лиса, А. К. Лисий. – С. 190–194.
 1. Лозовий В. С. Кам'янець-Подільський в період гетьманату (травень - листопад 1918 р.). – С. 357–360.
 1. Мазило І. В. Український фактор Другої світової війни на сторінках вітчизняних видань. – С. 48–49.
 1. Маркова С. В. Подільське село у злиденні 1932–1933 рр. – С. 440–449.
 1. Мельничук О. А. Боротьба за владу у подільському селі в 20-х рр. ХХ ст. – С. 394–398.
 1. Мельничук О. Ф. Реалізація міської контрреформи 1892 р. на Поділлі. – С. 241–249.
 1. Михайлик А. О. Особливості хлібної торгівлі Південно-Західного краю у ІІ половині ХІХ ст. – С. 302–305.
 1. Михайлова Р. Д. Давньоруські печатки з Волині та Поділля. – С. 113–118.
 1. Михайлова С. Р. Відображення теми “Поділля у Великій Вітчизняній війні” в літературі за роки незалежності (Із фондів краєзнавчого відділу Хмельницької ОУНБ). – С. 84–86.
 1. Назаренко Є. Д. Олександр Хиждеу в Кам'янці-Подільському. – С. 476–478.
 1. Нестеренко В. А. Єврейські політичні партії та об'єднання на Поділлі в роки “НЕПу”. – С. 416–424.
 1. Нечитайло П. О. Дослідження печерного монастиря в с. Стіна. – С. 137–144.
 1. Нечитайло С. В. У пошуках господаря: від земельної реформи 1861 р. до земельної реформи 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. в Україні / С. В. Нечитайло. – С. 462–466.

 2. Олійник В. І. Антропоморфні стели з села Мишків на Тернопільщині. – С. 96–100.
 1. Олійник Ю. В. Боротьба ОУН-УПА проти окупаційного режиму на Хмельниччині. – С. 74–77.
 1. Омелянчук Л. В. Олімпіада Пащенко в Дунаївцях. – С. 492–493.
 1. Опря І. А. Православна церква і протестантські течії на Правобережній Україні на початку ХХ ст. – С. 186–189.
 1. Осадча Г. Його ім'я було “остарбайтер”. – С. 50–52.
 1. Петриченко С. Унікальна геральдична праця / С. Петриченко, А. Чистякова. – С. 526–528.
 1. Пінчак М. Попередні результати археологічних досліджень території Меджибізької фортеці у 2000 р. / М. Пінчак, О. Погорілець, С. Стопенчук, Ю. Толкачов. – С. 130–133.
 1. Прокопчук В. С. Голокост на Дунаєвеччині: 1941-1944 рр. – С. 55–63.
 1. Прокопчук О. В. Приклад пам'яткоохоронної роботи. – С. 504–506.
 1. Прокопчук Т. К. Участь бібліотек Дунаєвеччини в акції “Бойовий орден та медаль в твоєму домі”. – С. 80–84.
 1. Редкошеєнко З. Сторінки історії Городищенського монастиря. – С. 201–203.
 1. Рибак І. В. Єврейські погроми на Поділлі у 1882 році. – С. 312–317.
 1. Романюк І. М. Проблеми кадрового забезпечення сільського господарства Вінниччини в кінці 50-х років ХХ ст. – С. 454–456.
 1. Русий І. П. Уроки вивчення історії Болохівського князівства. – С. 128–129.
 1. Савчук Н. Українська держава наприкінці 50-х – початку 60-х рр. ХVІІ ст.: утвердження олігархічно-республіканської форми правління. – С. 209–214.
 1. Сваричевський А. В. В. І. Даль на Поділлі. – С. 481–485.
 1. Сердунич Л. Старосинявщина літературна. – С. 531–533.

 2. Сесак І. В. З історії Кам'янець-Подільської приватної жіночої гімназії С. А. Славутинської (1905–1914 рр.). – С. 486–491.
 1. Слободянюк К. П. Культурогенеративні фактори духовного зростання / К. П. Слободянюк, П. Я. Слободянюк. – С. 16–22.
 1. Слободянюк П. Я. Свідки історії нашої. – С. 26–30.
 1. Смолінський В. І. Подільська церква у складі Галицької православної єпархії (ХІІ–XVІІІ ст). – С. 144–149.
 1. Соловйова Т. М. Звіти подільських губернаторів як джерело для вивчення сільськогосподарського розвитку краю у першій чверті ХІХ ст. – С. 280–283.
 1. Соломонова Т. Р. Українське книгодрукування на Поділлі у 1917 р. – С. 337–342.
 1. Сохацька Є. І. Доля Іванни Синенької-Іваницької – вихованки Огієнкового дітища (1918–1920 рр.). – С. 496–501.
 1. Степаненко Г. В. Освітня діяльність православного духовенства Поділля (ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 167–172.
 1. Степанков В. С. Напад Речі Посполитої на козацьку Україну у 1671 році та його роль у розв'язанні польсько-турецької війни 1672–1676 рр. – С. 214–219.
 1. Струманський В. П. Роль і місце православної християнської моралі у формуванні українських ментальних ознак подільської людності. – С. 134–137.
 1. Студінський В. А. Паперообробна галузь на Хмельниччині у 1860–1917 рр. . – С. 292–297.
 1. Телячий Ю. В. Освітнє життя м. Кам'янця-Подільського за часів Директорії УНР: з хроніки подій (червень – листопад 1919 р.). – С. 384–388.
 1. Теодорович А. Ю. Історико-краєзнавча діяльність основних наукових осередків Східного Поділля у 20-х роках ХХ століття. – С. 506–512.
 1. Ткаченко О. В. Внесок цукропромисловців Терещенків у розвиток Волинської і Подільської губерній. – С. 297-302.
 1. Ткачук А. В. М. Костомаров про боротьбу К. Острозького проти унії, за єдність східної і західної церкви / А. В. Тимчук, С. С. Тимчук. – С. 150–154.
 1. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство на рубежі тисячоліть. – С. 3–5.
 1. Трубенок О. М. Виробничий статус робітників Кам'янець-Подільської та Проскурівської округ у 20-ті роки ХХ ст. – С. 399–407.
 1. Трубчанінов С. В. Козацькі походи на Поділля та у Молдавське князівство у 80 – 90-х роках XVІІ ст. – С. 225–231.
 1. Турівний В. П. Самоідентифікація Подільського краю як структури майбутнього федеративного устрою України. – С. 40–42.
 1. Федьков О. М. Аграрна політика уряду і селянські організації, “Товариства землевласників і земеробів”, примирювальні органи в Правобережній Україні у 1905–1907 рр. – С. 321–333.
 1. Феодосьєв С. М. Нове французьке видання “Подорожі до Туреччини і Єгипту” Я. Потоцького в контексті сучасного сприйняття на Заході історії українсько-польських взаємин. – С. 467–471.
 1. Філінюк А. Г. Формування поштового зв'язку в Правобережній Україні на рубежі XVIII – ХІХ століть. – С. 255–261.
 1. Хоптяр Ю. А. Налагодження судноплавства по Дністру в межах Подільської губернії (60 – початок 90-х рр. ХІХ ст.). – С. 269–275.
 1. Цішковська Т. Населення та соціальна структура Кам'янця-Подільського у 30-і роки XV – першій половині XVІІ ст.. – С. 204–208.
 1. Шевченко В. М. Висвітлення селянського руху на Поділлі у дослідженнях М. Н. Лещенка / В. М. Шевченко, О. В. Герасименко. – С. 283–287.
 1. Шевчук Е. Славутський “Грослазарет” – табір смерті. – С. 63–66.
 1. Щур Л. О. Соціальне становище селянства Поділля після скасування панщини. – С. 287–292.
 1. Щур О. Т. Боротьба трудящих Вінниччини проти німецько-фашистських загарбників. – С. 66–74.
 1. Якимів Е. В. Католицькі ордени на Поділлі (XIV – XVIII ст.). – С. 158–161.
 1. Якубовський В. І. Результати металографічних досліджень ковальських виробів з розкопок болохівських городищ. – С. 121–128.Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, 25–26 листоп. 2004 р. / Кам'янець-Поділ. держ ун-т та ін.; [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та ін.] – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2004. – 600 с.


 1. Алєщенко М. І. Забуті імена (маловідомі факти з історії Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту) / М. І. Алєщенко, В. А. Нестеренко. – С. 518–523.
 1. Бабич В. В. Короткий нарис історії села Красноставці / В. В. Бабич, С. В. Бабич. – С. 471–474.
 1. Баженов Л. В. До десятиріччя Центру дослідження історії Поділля при Кам'янець-Подільському державному університеті. – С. 13–18.
 1. Баженов Л. В. Розвиток подільської кооперації у 90-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. (історіографічний аспект) / Л. В. Баженов, Б. С. Кузіна. – С. 228–235.
 1. Баженов О. Л. Щодо формування території Пониззя в ІХ – ХІІІ ст. – С. 138–147.
 1. Березіна І. В. Маєткова архітектура Поділля в творчості Наполеона Орди. – С. 570–577.
 1. Берковський В. Г. Інвентарні описи міст і сіл північної Хмельниччини періоду XVII – XVIII ст. в складі Архіву князів Сангушко. – С. 390–398.
 1. Білецька О. В. Подільсько-татарські данницькі відносини в другій половині XIV – першій половині XV ст. – С. 147–160.
 1. Білий О. П. До історії Миньковеччини у другій пол. ХІV – першій пол. ХVІІІ ст. / О. П. Білий, П. А. Білий, С. В. Трубчанінов. – С. 463–470.
 1. Блажевич Ю. І. Етнічний склад населення Хмельниччини: історія і сучасність. – С. 366–375.
 1. Винокур І. С. Формування і розвиток східнослов'янського етносу на Поділлі і Волині у І тис. н. е. – С. 33–38.
 1. Вінюкова В. М. Українсько-польський рід Кірдеїв-Кірдеєвичів в контексті історії Поділля XIV – пол. XVІ ст. – С. 161–163.
 1. Галамай О. М. “Погорілківщина” у подільському православ'ї. – С. 582–589.
 1. Гальчак С. Д. Боротьба радянських партизанів і підпільників проти масової депортації населення Поділля в нацистську Німеччину. – С. 56–65.
 1. Григоренко В. О. Підготовка молоді Поділля до праці в сільському господарстві / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко. – С. 359–365.
 1. Гуцал А. Ф. Середньодністровська оборонна лінія епохи раннього заліза. – С. 115–119.
 1. Гуцал В. А. Дослідження курганів скіфського часу експедицією Кам'янець-Подільського університету у 2000–2004 рр. – С. 120–124.
 1. Демидас Ю. І. Розвиток кредитної кооперації в Подільській губернії у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. – С. 235–247.
 1. Дубінський В. А. Депутати-подоляни про аграрне питання в Україні на початку ХХ ст. (на матеріалах роботи в І та ІІ Державних Думах) / В. А. Дубінський, А. Л. Глушковецький. – С. 247–255.
 1. Єсюнін С. М. Нові сторінки історії міста Хмельницького. – С. 431–436.
 1. Завальнюк О. М. М. М. Васильківський – приват-доцент Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919–1921 рр.). – С. 513–517.
 1. Задорожнюк А. Б. Адміністративний устрій та правовий статус міст і містечок Поділля наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. – С. 379–390.
 1. Задорожнюк А. Б. Ремесла міст і містечок Поділля кінця XVIII – початку ХХ ст. у правовому полі законодавства Російської імперії. – С. 177–186.
 1. Заєць І. І. Найважливіші наслідки дослідження трипільської культури на Поділлі. – С. 109–115.
 1. Зваричук Е. О. Римо-Католицька Церква на Поділлі під час польського повстання 1863–1864 рр. – С. 590–595.
 1. Іваневич Л. А. Кость Широцький – дослідник української архітектури. – С. 527–533.
 1. Кабачинський М. І. Прикордонники Поділля на охороні кордонів України (1920–1924 рр.). – С. 314–325.
 1. Калитко С. Л. Внесок С. З. Заремби у розвиток історичного краєзнавства України. – С. 498–505.
 1. Козельський І. Д. Історія сіл Старосинявщини на сторінках газети “Колос” / І. Д. Козельський, І. П. Русий. – С. 407–409.
 1. Комарніцький О. Б. Польське землеволодіння в містечках Подільської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 221–228.
 1. Комплексні дослідження лабораторії етнології / Н. Д. Коваленко, Т. І. Колотило, А. Г. Філінюк та ін. – С. 546–561.
 1. Косаківська Є. М. Розвиток етнографічного музеєзнавства на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 542–545.
 1. Косаківський В. А. Килимарниці з родини Косаківських. – С. 562–564.
 1. Костриця М. Ю. Історія міст і сіл: нові методологічні засади (на прикладі міста Новограда-Волинського). – С. 18–27.
 1. Кохановський О. Б. Історія села Радівці на Хмельниччині: від сивої давнини до початку ХХ ст. – С. 474–480.
 1. Красносілецький Д. П. До історії антибільшовицьких повстанських загонів Західного Поділля та Південно-Східної Волині в 1920–1924 рр. – С. 299–302.
 1. Кучеров Г. Г. Маловідомі сторінки історії Кам'янець-Подільської “Просвіти” (1908–1918 рр.). – С. 255–263.
 1. Лобко О. А. Поземельні відносини на Правобережній Україні наприкінці XVІІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами маєткових комплексів родини Потоцьких). – С. 186–195.
 1. Лозовий В. С. Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р.). – С. 273–280.
 1. Лубчинський А. А. Селянська міграція на Поділлі в часи НЕПу. – С. 309–314.

 2. Лукашук В. С. “Чорний шлях” на Волино-Подільському порубіжжі у XVI – XVIII ст. – С. 168–172.
 1. Ляшко С. М. Щодо участі краєзнавців Вінниччини у роботі постійної комісії УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України. – С. 533–536.
 1. Мазило І. Подвиг залізничників Поділля в роки Великої Вітчизняної війни. – С. 71–74.
 1. Макарова О. В. Іноземні колоністи та піддані інших держав на Поділлі в другій половині ХІХ – на початок ХХ ст. – С. 211–220.
 1. Масан О. М. Поділля та Пруссія у XV ст.. – С. 164–167.
 1. Матвєєв А. Ю. Ляхівці – Білогір'я: історичний екскурс. – С. 481–487.
 1. Мегей В. П. Дослідження літописного Губина у 2000–2004 роках. – С. 134–137.
 1. Мельник Е. М. Селянські заворушення у селі Врублівцях на Поділлі за Гетьманату (травень – жовтень 1918 р.). – С. 280–291.
 1. Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації депортованих кримських татар у 50-х рр. ХХ ст. – С. 350–359.
 1. Моздір В. До історії міста Волочиськ. – С. 436–442.
 1. Нестеренко В. А. Часописи УНР як джерело вивчення етносоціальних процесів на Поділлі в Кам'янецьку Добу Директорії УНР. – С. 292–299.
 1. Олійник Ю. В. Ліквідація радянської системи державного управління в Україні та встановлення окупаційної влади. – С. 74–83.
 1. Панчук Г. Гриців та його володарі / Г. Панчук, О. Панчук. – С. 493–497.
 1. Петренко В. І. Поділля у 1930–1931 рр.: початок великого голоду. – С. 335–344.
 1. Петров М. Б. Плоскирів – старовинне містечко Поділля ХV – ХVІІІ ст. / М. Б. Петров, О. П. Яков'юк. – С. 419–430.
 1. Петров М. Б. Сирватинці у ХV – першій третині ХІХ ст. / М. Б. Петров, М. М. Петров. – С. 458–462.

 2. Пивоваров С. В. “Громові стріли” в археологічних старожитностях Буковини. – С. 124–129.
 1. Прокопчук В. С. Історія міст і сіл Хмельницької області: минуле, сьогодення, перспективи. – С. 44–55.
 1. Рибак І. В. Олександр Оттович Шміт – засновник першого промислового саду на Поділлі. – С. 524–527.
 1. Рибак І. В. Селянське населення Поділля у 20-ті роки: спроба демографічного аналізу. – С. 303–309.
 1. Роздобудько А. Г. До родинних зв'язків Яблоновських (гербу Prus III). – С. 536–541.
 1. Романюк. І. М. Соціально-економічне становище сільського господарства Вінниччини у 50 – 60-ті рр. ХХ ст. – С. 344–350.
 1. Савчук В. О. Науково-організаційні засади шкільного краєзнавства у 20 – 30-х роках ХХ ст. – С. 38–44.
 1. Сваричевський А. В. “Чудові люди Поділля” в житті і творчості Олеся Гончара. – С. 578–582.
 1. Сваричевський А. В. Партизанське з'єднання називали “вчительським”. – С. 65–70.
 1. Скрипник А. Ю. Подільські губернатори першої половини ХІХ ст. – С. 196–200.
 1. Скрипник А. Ю. Чиновники державних установ губернського Кам'янця наприкінці XVIII – ХІХ ст. (історико-соціологічний портрет). – С. 443–447.
 1. Стасюк І. А. Написання історії міст і сіл Хмельниччини: здобутки та невирішені проблеми. – С. 376–379.
 1. Степанков В. С. Пилявецька битва в історичній долі України. – С. 28–32.
 1. Стрельбіцька Н. І. До питання забудови та благоустрою міста Кам'янця-Подільського в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. – С. 448–454.
 1. Суровий А. Ф. До питання про динаміку профспілкового руху на Поділлі в період НЕПу (1921–1928 рр.). – С. 325–335.
 1. Телячий Ю. В. Організаційні підходи щодо наукового дослідження і популяризації історії с. Лисець. – С. 455–457.
 1. Терещук К. Л. Пам'ятки Коськова. – С. 488–492.
 1. Трембіцький А. М. М. Я. Орловський і Є. Й. Сіцінський – дослідники історії сіл, міст і містечок України. – С. 398–406.
 1. Трембіцький А. М. “Українська загальна енциклопедія” та інші енциклопедичні видання кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. про подільських громадсько-просвітницьких діячів. – С. 505–513.
 1. Тронько П. Т. Національне краєзнавство незалежної України: досвід та перспективи. – С. 3–13.
 1. Тучинський В. А. Хмільницький літопис як джерело до вивчення історії Поділля та Південно-Східної Волині. – С. 173–176.
 1. Феодосьєв С. М. Подільські друзі французького драматурга (маловідома дружба принца і принцеси де Нассау-Зігер з П'єром Огюстеном Кароном де Бормаше). – С. 565–569.
 1. Філінюк А. Г. Німецько-фашистський окупаційний режим на Кам'янеччині та його наслідки (1941–1944 роки). – С. 83–96.
 1. Хададова М. В. Меч із латинським клеймом із збірки Житомирського обласного краєзнавчого музею. –С. 130–134.
 1. Хоптяр Ю. А. Утворення та розвиток Ярмолинецького району у 1917–1991 рр.. – С. 409–419.
 1. Шевчук А. В. Державні селяни Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. – С. 200–211.
 1. Щур О. Т. Етапи визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників (січень – квітень 1944 року). – С. 96–108.
 1. Ярмошик І. І. Становлення місцевих органів державної влади Волинської губернії в період Гетьманату (травень – грудень 1918 року). – С. 264–273.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи