Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) icon

Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Скачати 55.25 Kb.
НазваКонтрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Дата03.09.2012
Розмір55.25 Kb.
ТипДокументи
1. /питання до ДЕК/маркетинг/комплексний _спит бакалаври.doc
2. /питання до ДЕК/маркетинг/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
3. /питання до ДЕК/маркетинг/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
4. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/бакалаври комплексний _спит.doc
5. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
6. /питання до ДЕК/обл_к _ аудит/спец_ал_сти комплексний _спит.doc
7. /питання до ДЕК/управл_ння б_знесом/комплексний _спит бакалаври.doc
8. /питання до ДЕК/управл_ння б_знесом/питання до комплексного _спиту спец_ал_ст.doc
9. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/комплексний _спит з_ спец_альност_ бакалаври.doc
10. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
11. /питання до ДЕК/управл_ння персоналом/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
12. /питання до ДЕК/ф_нанси/Задачи бакалавров.doc
13. /питання до ДЕК/ф_нанси/комплексний _спит бакалаври.doc
14. /питання до ДЕК/ф_нанси/комплексний _спит спец_ал_сти.doc
15. /питання до ДЕК/ф_нанси/питання _спит економтеор_я бакалаври.doc
До державного комплексного екзамену спеціальність “маркетинг” Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Дисципліни: Товарна інноваційна політика Маркетингова політика розподілу Рекламний менеджмент Екзаменаційні питання з дисципліни «Товарна інноваційна політика»
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
«Витрати»
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Питання до дек “облік І аудит» спеціалізація “Облік І аудит” рівень – спеціаліст, спеціаліст перепідготовки 0305 «Економіка та підприємництво»
Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності "менеджмент організацій" спеціалізація "економіка та управління бізнесом". Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр "
Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності "менеджмент організацій" спеціалізація "економіка та управління бізнесом". Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
0501 Економіка І підприємництво
Спеціальність: 050109 Управління персоналом І економіка праці Спеціалізація: Економіка та управління персоналом освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)
Практичні завдання до Державного екзамену
Екзаменаційні питання до державного комплексного іспиту із
Питання до державного комплексного іспиту із спеціальності "фінанси І кредит" спеціалізація "Фінансовий менеджмент"
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД)контрольні ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ( ІЕіЕД)

З „ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” на 2010-2011рр.

для студентів денного і заочного відділення напряму „Економіка і підприємництво”

Політична економія

 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація.

 2. Функції політичної економії та методи дослідження економічних процесів і явищ.

 3. Економічні потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб. Взаємозв'язок потреб і ресурсів.

 4. Економічна система суспільства: її сутність, структурні елементи та типи.

 5. Власність як економічна категорія. Види відносин власності. Право власності.

 6. Сутність, структура і фактори суспільного виробництва. Форми його організації.

 7. Виробничі ресурси. Крива виробничих можливостей

 8. Товар та його властивості. Еволюція товарного виробництва. Теорії вартості.

 9. Гроші: їх суть та функції. Грошовий обіг та його закони.

 10. Грошова система, її структурні елементи та типи.

 11. Ринкова економіка: риси, принципи та етапи формування. Недоліки ринкової економіки.

 12. Інфраструктура ринку: основні риси та елементи. Види бірж.

 13. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки Види земельної ренти. Ціна землі.

 14. Підприємництво в ринковій економіці. Його організаційно-правові форми.(ПЕ)

 15. Кругооборот і оборот промислового капіталу, його стадії та форми

 16. Основний і оборотний капітал підприємств. Фізичне і моральне зношення. Амортизація.(ПЕ)

 17. Пропозиція та чинники, що на неї впливають.(ПЕ)

 18. Конкуренція в ринковій системі. Цінова та нецінова конкуренція (ПЕ)

 19. Ціна як економічна категорія. Види, функції та методи встановлення ціни.(ПЕ)

 20. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку. Глобальні проблеми сучасності.

 21. Світове господарство: зміст, об'єктивні передумови виникнення та етапи розвитку.

Мікроекономіка. Гончарова

 1. Функція ринкового попиту та її детермінанти. Індивідуальний та ринковий попит. 16,43

 2. Ринкова рівновага: види, умови існування та умови стабільності. Вплив держави на рівновагу на ринку.248-257

 3. Еластичність попиту: сутність, види, розрахунки, застосування. 48

 4. Економічний підхід до визначення витрат виробництва. Бухгалтерський і економічний прибуток

 5. Кардиналістська концепція корисності. Закон спадної граничної корисності.22

 6. Ординалістська концепція корисності. Закон максимізації корисності. 24

 7. Бюджетне обмеження споживача та чинники, що на нього впливають. 28

 8. Криві байдужості, їх властивості та види. 33

 9. Оптимальний вибір споживача. Другий закон Госсена. 33

 10. Виробнича функція з одним змінимі ресурсом. Закон спадної віддачі. .58-62

 11. Двофакторна виробнича функція. Типи ізоквант.68-70

 12. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. 85-90

 13. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Ефект віддачі від масштабу. 92

 14. Мінімізація витрат виробником. Ізокоста. Правило найменших витрат.96-99

 15. Досконала конкуренція. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.114. 108

 16. Монополія в ринковій економіці: визначення, ознаки. Умови максимізації прибутку..135.139.

 17. Монопольна влада, її показники. Цінова дискримінація. 144

 18. Олігополія: характерні ознаки, теорії. Рівновага дуополії Курно.157. 162

 19. Монополістична конкуренція: сутність, особливості. Умови максимізації прибутку.173

 20. Загальна рівновага в економіці обміну. Коробка Еджуорта.262-266

 21. Держава як суб’єкт ринкової економіки. Зовнішні ефекти .281

 22. Економічна теорія добробуту. Функції корисності Бентама і Неша. 272-275

Макроекономіка - Малиш

 1. Модель економічного кругообігу: графічна та аналітична інтерпретація. 12-13


 2. Система національних рахунків: сутність, принципи побудови, основні групування.14-15

 3. Валовий внутрішній продукт: методи розрахунку. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП.16-24

 4. Інфляція: сутність, причини, наслідки, показники. Антиінфляційна політика.33-=35

 5. Безробіття: причини виникнення, види та наслідки. Закон Оукена. 36-40

 6. Економічний цикл: структура, сутність, класифікація. Теорії економічних циклів. 41-43

 7. Сукупний попит, його сутність. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту.48-51

 8. Сукупна пропозиція, її сутність. Класична та кейнсіанська моделі сукупної пропозиції. Нецінові чинники сукупної пропозиції.52-54

 9. Макроекономічна рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.55-57

 10. Функція споживання. Функція заощадження. Чинники споживання та заощадження, які не залежать від доходу. 62-64

 11. Функція інвестицій. Чинники, що впливають на інвестиційний попит, який не пов’язаний з відсотковою ставкою.65-67

 12. Кейнсіанська модель рівноваги “витрати—випуск”. Визначення рівноважного ВВП. .72

 13. Необхідність та сутність державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки. 84-

 14. Податки: сутність, види, функції. Крива А. Лаффера.85-86

 15. Фіскальна політика та державний бюджет. Державний борг. 90-91

 16. Монетарна політика. Попит на гроші та пропозиція грошей. .98-100

 17. Банківська система . Ефект депозитного мультиплікатора. .101-102

 18. Монетарна політика та її інструменти.103-104

 19. Соціальна політика. Економічна нерівність і перерозподіл доходів. Крива Лоренца. 127-129

 20. Економічне зростання: сутність, типи, показники вимірювання, наслідки. С.138-140

 21. Моделі економічного зростання. Модель Р. Солоу. 143

 22. Платіжний баланс. Рахунки, види, шляхи збалансування. 164

 23. Валютний курс. Види валютного курсу, конвертованість валюти.165-167

 24. Торговельна політика. Теорія абсолютних і порівняних переваг.160-163.Історія економіки та економічної думки - Нестеренко


 1. Економічні погляди філософів античності та Середньовіччя (Ксенофонт, Платон, Аристотель).8-9

 2. Меркантилізм як перше економічне вчення. Основні риси раннього і пізнього меркантилізму. 18-21

 3. Основні економічні ідеї фізіократичної школи у Франції.“Економічна таблиця” Ф. Кене 28-29

 4. Теоретичні ідеї та етапи розвитку класичної школи політичної економії. В. Петті, А.Сміт..23-25 . 30-33

 5. Розвиток ідей класичної школи. Т. Мальтус, Ж. Сея та їх сучасне значення.36-38

 6. Виникнення і розвиток маржиналізму. К..Менгер. Ф. Візер.78-81

 7. Економічні ідеї Кембриджської школи маржиналізму. А. Маршалл.82-84

 8. Американська школа маржиналізму та розвиток теорії граничної продуктивності. Д. Кларк.85

 9. Економічна дослідження К. Маркса. «Капітал». 51--58

 10. Економічні ідеї М. Туган-Барановського та їх сучасне значення. 68-69

 11. Кейнсіанська економічна теорія: застосування і значення.

 12. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Є.Домар, Р.Харрод, Дж.Хікс.109-111.

 13. Монетаризм М. Фрідмена як панівна концепція нової неокласики.120-121

 14. Економічна теорія пропозиції. Крива А. Лаффера.122-123

 15. Неокласична теорія раціональних очікувань. Р.Лукас, Т Сарджент.124

 16. Неоінституціоналізм: теорії прав власності та трансакційних витрат. Коуз Р. (роздруковка)

 17. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена.92-94

 18. Концепція індустріального і постіндустріального суспільства. Дж.Гелбрейт. У.Ростоу, Д.Белл. 97-98

 19. Теорія підприємництва та інноваційного розвитку Й Шумпетера . (роздруковка )

 20. Підходи до періодизації історії суспільного розвитку

 21. Новоєвропейська цивілізація. Розширення ЄС. Євровалюта. Європарламент.

 22. Поява нових укладів в економіці країн-лідерів. Перехід розвинених країн у постіндустріальну стадію розвитку.

 23. Економіка незалежної України: проблеми і труднощі її реформування наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.Схожі:

Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання з дисципліни «Державне регіональне управління»
Основне призначення організаційних елементів у складі комплексного механізму управління
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання з дисципліни «Планування діяльності підприємства»
Зміст комплексного планування розвитку та зростання ефективності діяльності фірми
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПрограма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит»
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит». Укл.: Світлична...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПопельнух в м. лугченко О.І. Контрольні питання та головні задачі курсу
Контрольні питання та головні задачі курсу “Проектування дерев’яних конструкцій” (практикум з вирішення задач для студентів 4, 5...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconВимоги до вступного іспиту з іноземної мови при надходженні в аспірантуру Зміст іспиту: 1 питання
Форма перевірки: читання англійською мовою частини тексту вголос, підготовчого перекладу
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconЗаконодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Мсу, програми “Адміністративне право” І містить навчальну програму, методичні вказівки І плани семінарських занять, перелік законодавчих...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПитання теоретичної частини для іспиту з дисципліни
Організація проведення загальних зборів. Основні питання що вирішують установчі збори
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconВимоги до складання іспиту з іноземної мови
Книгу, журнал або статтю з проблеми Вашого дослідження на мові оригіналу (наприклад ангійській). Перше питання іспиту – читання та...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconВимоги до складання іспиту з іноземної мови
Книгу, журнал або статтю з проблеми Вашого дослідження на мові оригіналу (наприклад ангійській). Перше питання іспиту – читання та...
Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconКонтрольні питання

Контрольні питання до комплексного іспиту ( іеіЕД) iconПрограма комплексного державного іспиту для окр – "Спеціаліст"
Специфіка викладання психології як навчальної дисципліни на факультетах різних напрямів підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи