Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології icon

Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
НазваПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Сторінка3/3
Дата24.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ У поверхневому шарі ґрунту розміщена коренева система таких культур:

1. Огірок, салат, капуста розсадна

2. Морква, пастернак

3. Пастернак, сала

4. Салат, морква

5. Капуста розсадна, морква


Найвимогливіші до води:

1. Морква, кавун

2. Капуста білоголова, огірок

3. Огірок, перець

4. Кавун, перець

5. Перець, огірок


Глибина загортання насіння моркви та редьки:

1. 1,5-2 см

2. 2,5-3 см

3. 3,5 4 см

4. 4,5-5 см

5. 5,5-6 см


Укажіть, до якої групи за вимогливістю до тепла відносять овочеві культур капусту брюссельську та моркву:

1. Морозозимостійких

2. Холодостійких

3. Напівхолодостійких

4. Теплолюбних

5. Жаростійких


Скласти почергове розміщення культур у сівозміні: морква, огірок, капуста білоголова, цибуля ріпчаста, однорічні трави на зелений корм, кукурудза цукрова:

1. однорічні трави на зелений корм, цибуля ріпчаста, капуста білоголова, огірок, морква, кукурудза цукрова

2. огірок, морква, кукурудза цукрова, однорічні трави на зелений корм, цибуля ріпчаста, капуста білоголова

3. кукурудза цукрова, огірок, морква, однорічні трави на зелений корм, цибуля ріпчаста, капуста білоголова

4. цибуля ріпчаста, морква, кукурудза цукрова, однорічні трави на зелений корм, капуста білоголова, огірок

5. однорічні трави на зелений корм, цибуля ріпчаста, морква, кукурудза цукрова, капуста білоголова, огірок

6. огірок, морква, кукурудза цукрова, цибуля ріпчаста, капуста білоголова, однорічні трави на зелений корм


Пасинкування помідорів проводять для:

1. Покращання освітлення рослин, збільшення врожайності кущів

2. Збільшення врожайності кущів, активізації росту рослин

3. Прискорення росту плодів, прискорення достигання плодів

4. Прискорення достигання плодів, активізації росту рослин

5. Активізації росту рослин, покращання освітлення рослин


Кращими для комбайнового збирання врожаю є такі типи кущів помідорів:

1. Звичайний детермінантний

2. Звичайний індетермінантний

3. Штамбовий детермінантний

4. Штамбовий індетермінантний


До якої групи за розміром відносять насіння селери та щавлю:

1. Дуже дрібне

2. Дрібні

3. Середні

4. Великі

5. Дуже великі


13. Селекція


Основна мета дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» є формування у студентів знань та умінь з наукових основ селекції і насінництва генотипів (сортів, гібридів і ліній) польових культур, а також з проведення сортового контролю сільськогосподарських культур для одержання високих урожаїв у господарствах при інтенсивному використанні сільськогосподарських культур.

Економічна ефективність від впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів виключно висока, особливо, коли агроном знає біологічні і селекційно-генетичні особливості сортів певних культур і активно використовує ці знання. Освоєння і вміле використання досягнень в області селекції та насінництва, поряд з іншими галузями агрономічної науки є основною складовою частиною агрономічної освіти.

Задачі учбового курсу «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» полягають у тому, щоб дати знання теоретичних основ і практичних заходів по виведенню нових високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур, організацію їх сортовипробування і формування національного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а також системи насінництва, яка передбачає розмноження насіння із збереженням їх сортових і насіннєвих якостей і впровадження у виробництво насіння кращих сортів, високих репродукцій.

Для вивчення дисципліни потрібні знання з ботаніки, генетики, рослинництва, фітопатології, фізіології, ентомології, ґрунтознавства, агрометеорології, біохімії, землеробства, агрохімії, дослідної справи, вищої математики.


^ Вимоги, що ставляться виробництвом до сорту:

1. Висока і стала врожайність за роками, стійкість до хвороб і шкідників, пристосованість до механізованого вирощування, придатність до вирощування за інтенсивною технологією.

2. Придатність до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

3. Придатність до вирощування за екстенсивною технологією.


До зони гарантованого насінництва озимої пшениці входять області:

1. Вінницька, Чернігівська, Київська, Черкаська.

2. Сумська, Полтавська, Харківська, Хмельницька.


Внутрішньовидова гібридизація - це:

1. Гібридизація між батьківськими формами, які різняться генотипічно, але належать до одного виду.

2. Гібридизація між батьківськими формами, які належать до різних видів.


Державний Реєстр сортів рослин України - це:

1. Перелік суб’єктів насінництва, яким надано право виробляти та реалізовувати насіння.

2. Перелік сортів рослин придатних для поширення в Україні.


Репродукційне насіння - це:

1. Наступна за елітою ланка насінницького розмноження (пересів) елітного насіння.

2. Насіння, отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких та інших господарствах, внесених до Реєстру виробників насіння.


Під сортовими якостями насіння розуміють:

1. Сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту.

2. Сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву.


Сортозаміна - це заміна:

1. Сортового насіння в господарстві насінням цих самих сортів, але високих репродукцій.

2. Старих сортів, які вирощуються в господарстві, новими урожайнішими, імуннішими, ціннішими за технологічними якостями.


Сутність гібридизації полягає у:

1. Створенні мутантних форм і автополіплоїдів.

2. Об’єднанні в одному організмі спадкового матеріалу двох і більше батьків, що належать до одного чи різних видів або родів, використанні біологічних ефектів трансгресій, гетерозису тощо.

3. Використанні біологічних ефектів трансгресій, гетерозису тощо.


Сортова чистота – це:

1. Показники сортових якостей у перехреснозапильних культур.

2. Відношення кількості стебел основного сорту до кількості всіх розвинених стебел певної культури, виражене у відсотках.


Сортооновлення – це:

1. Заміна сортового насіння в господарствах насінням цих самих сортів, але високих репродукцій.

2. Завезення до господарства для сівби насіння нових сортів.


14. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва


Метою є формування фахівців зі знанням повного процесу виробництва продукції рослинництва, яке не завершується збиранням, а потребує продовження – технології післязбиральної обробки, зберігання і переробки. Після вивчення студент повинен: вивчити теоретичні і практичні основи зберігання і переробки продуктів рослинництва, впровадження стандартизації і сертифікації; удосконалити методи, режими і способи зберігання і переробки продукції рослинництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Загальні принципи зберігання і консервування продукції рослинництва;

 • Технологічні заходи зберігання зернових мас;

 • Основи технології переробки зернових та олійних культур.

Після вивчення дисципліни студенти зможуть:

 • Рекомендувати технологію післязбиральної обробки зернової маси;

 • Визначити потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховищах;

 • Здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією в процесі тривалого зберігання;

 • Підготувати партію зерна різного цільового призначення до реалізації та переробки;

 • Виробляти борошно, хліб, олію;

 • Вести контроль якості в процесі зберігання і переробки продукції рослинництва.


Біологічні втрати під час зберігання зерна виникають внаслідок:

 1. Дихання

 2. Проростання

 3. Розвитку мікроорганізмів

 4. Травмування зерна

 5. Розвитку комах і кліщів

 6. Просипання зерна

 7. Самозігрівання

 8. Знищення зерна птахами

 9. Розпилу зерна

 10. Знищення зерна гризунами


Обов’язкові показники для оцінювання якості зерна і насіння будь-якої культури, що використовується для будь-яких цілей:

 1. Зовнішній вигляд

 2. Вихід ядра

 3. Запах

 4. Смак

 5. Схожість

 6. Зараженість шкідниками хлібних запасів

 7. Вологість

 8. Вміст домішок

 9. Натура

 10. Вміст білка


Суто житні сорти хліба готують:

 1. Опарним способом

 2. На заквасці


Рафінована рослинна олія - це олія:

 1. Очищена від механічних домішок

 2. Очищена від фосфатидів

 3. Очищена від механічних домішок, фосфатидів, вільних жирних кислот, фарбуючих речовин


Гідротермічна обробка зерна пшениці перед розмелюванням сприяє:

 1. Збільшенню виходу борошна вищих сортів

 2. Зменшенню подрібненості оболонок

 3. Підвищенню міцності ендосперму зерна


Насіння еліти і першої репродукції обов’язково зберігають:

 1. У тарі

 2. Насипом

 3. У засіках


Відстань між штабелями і стінами під час зберігання зерна у сховищах повинна бути не менше:

 1. 0,25 м

 2. 0,50 м

 3. 0,75 м

 4. 1,0 м


У суміжних засіках складу можна розміщувати насіння:

1. Пшениці різних сортів

2. Жита і пшениці

3. Пшениці і гороху

4. Ячменю і гречки

5. Жита і ячменю


Додаток А

Таблиця відповідності середнього балу випускників ВНЗ

за ОКР «Бакалавр» значенням 100-бальної шкали
Середній бал

За 100-бальною шкалою
Середній бал

За 100-бальною шкалою

3,00 – 3,02

50
4,01 – 4,04

76

3,03 – 3,05

51
4,05 – 4,08

77

3,06 – 3,08

52
4,09 – 4,12

78

3,09 – 3,12

53
4,13 – 4,16

79

3,13 – 3,16

54
4,17 – 4,20

80

3,17 – 3,20

55
4,21 – 4,24

81

3,21– 3,24

56
4,25 – 4,28

82

3,25 – 3,28

57
4,29 – 4,32

83

3,29 – 3,32

58
4,33 – 4,36

84

3,33 – 3,36

59
4,37 – 4,40

85

3,37– 3,40

60
4,41 – 4,44

86

3,41 – 3,44

61
4,45 – 4,48

87

3,45 – 3,48

62
4,49 – 4,52

88

3,49 – 3,52

63
4,53 – 4,56

89

3,53 – 3,56

64
4,57 – 4,60

90

3,57 – 3,60

65
4,61 – 4,64

91

3,61 – 3,64

66
4,65 – 4,68

92

3,65 – 3,68

67
4,69 – 4,72

93

3,69 – 3,72

68
4,73 – 4,76

94

3,73 – 3,76

69
4,77 – 4,80

95

3,77 – 3,80

70
4,81 – 4,84

96

3,81 – 3,84

71
4,85 – 4,88

97

3,85 – 3,88

72
4,89 – 4,92

98

3,89 – 3,92

73
4,93 – 4,96

99

3,93 – 3,96

74
4,97 – 5,00

100

3,97 – 4,00

75


1   2   3

Схожі:

Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології «Затверджую»
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Агрономія» 20 січня...
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього...
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconПолтавська державна аграрна академія
Скрипка М. В. – зав кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи