Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р icon

Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р




Скачати 199.37 Kb.
НазваДодаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р
Дата24.10.2012
Розмір199.37 Kb.
ТипДокументи





Додаток до наказу по університету № 283-5-10 від 05.10. 2010 р.

Розклад прийому вступних іспитів до аспірантури

Національного університету “Львівська політехніка” у 2010 році

Термін прийому іспитів

Назва дисципліни




Інститут інженерної механіки та транспорту

19 жовтня 2010 р. 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів

20 жовтня 2010 р. 05.02.02 Машинознавство

19 жовтня 2010 р. 05.02.08 Технологія машинобудування

19 жовтня 2010 р. 05.02.09 Динаміка та міцність машин

19 жовтня 2010 р. 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

19 жовтня 2010 р. 05.22.02 Автомобілі та трактори

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

12 жовтня 2010 р. 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків

13 жовтня 2010 р. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

12 жовтня 2010 р. 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

12 жовтня 2010 р. 01.04.02 Теоретична фізика

12 жовтня 2010 р. 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів

13 жовтня 2010 р. 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

13 жовтня 2010 р. 01.01.07 Обчислювальна математика

14 жовтня 2010 р. 23.00.02 Політичні інститути та процеси

14 жовтня 2010 р. 05.13.06 Інформаційні технології

Інститут економіки та менеджменту

18 жовтня 2010 р. –письмова компонента 08.00.03 Економіка та управління національним господарством

19 жовтня 2010 р. – усний іспит 08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

22 жовтня 2010 р. 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

22 жовтня 2010 р. 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

22 жовтня 2010 р. 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи

22 жовтня 2010 р. 05.12.20 Оптоелектронні системи

22 жовтня 2010 р. 05.27.01 Твердотільна електроніка

22 жовтня 2010 р. 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Інститут хімії та хімічних технологій

18 жовтня 2010 р. 02.00.02 Аналітична хімія

19 жовтня 2010 р. 02.00.04 Фізична хімія

18 жовтня 2010 р. 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

18 жовтня 2010 р. 03.00.20 Біотехнологія

19 жовтня 2008 р. 05.17.01 Технологія неорганічних речовин

19 жовтня 2010 р. 05.17.03 Технічна електрохімія

18 жовтня 2010 р. 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

22 жовтня 2010 р. 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології

18 жовтня 2010 р. 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 14.03.07 Фізіологічно активні сполуки

18 жовтня 2010 р. 15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

18 жовтня 2010 р. 21.06.01 Екологічна безпека

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

20 жовтня 2010 р. 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики

20 жовтня 2010 р. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

20 жовтня 2010 р. 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

20 жовтня 2010 р. 05.13.06 Інформаційні технології

20 жовтня 2010 р. 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт

20 жовтня 2010 р. 10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Інститут енергетики та систем керування

19 жовтня 2010 р. 05.09.01 Електричні машини й апарати

19 жовтня 2010 р. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи

19 жовтня 2010 р. 05.09.05 Теоретична електротехніка

19 жовтня 2010 р. 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин

19 жовтня 2010 р. 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

19 жовтня 2010 р. 05.26.01 Охорона праці

Інститут геодезії

20 жовтня 2010 р. 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

20 жовтня 2010 р. 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

Інститут будівництва та інженерії довкілля

19 жовтня 2010 р. 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

19 жовтня 2010 р. 05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

19 жовтня 2010 р. 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

19 жовтня 2010 р. 05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

19 жовтня 2010 р. 05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія

19 жовтня 2010 р. 05.22.11Автомобільні шляхи та аеродроми

19 жовтня 2010 р. 05.02.09 Динаміка та міцність машин

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

18 жовтня 2010 р. 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин

19 жовтня 2010 р. 05.13.21 Системи захисту інформації

20 жовтня 2010 р. 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

21 жовтня 2010 р. 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Інститут архітектури

09 листопада 2010 р. 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація памяток архітектури

09 листопада 2010 р. 18.00.02 Архітектура будівель і споруд

09 листопада 2010 р. 18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура

Інститут гуманітарних та соціальних наук

19 жовтня 2010 р. 07.00.01 Історія України

19 жовтня 2010 р. 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання

19 жовтня 2010 р. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

19 жовтня 2010 р. 20.02.22 Військова історія

19 жовтня 2010 р. 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

19 жовтня 2010 р. 23.00.02 Політичні інститути та процеси

19 жовтня 2010 р. 25.00.02 Механізми державного управління

Загальнонаукові дисципліни Філософія

01 листопада 2010 р., 16.00

2-і оглядові лекції

114 ауд., гол. навч.корп.

02 листопада 2010 р.; 16.00

1-а оглядова лекції, передіспитова консультація

114 ауд., гол. навч.корп.

іспити

03 листопада 2010 р.; 16.00

І група

130 ауд., ІV навч.корп.

04 листопада 2010 р.; 16.00

ІІ група

204 ауд., ІV навч.корп.

05 листопада 2010 р.; 14.15

ІІІ група

417 ауд., ІV навч.корп.

08 листопада 2010 р.; 16.00

ІУ група

110 ауд., ХІ навч.корп.

09 листопада 2010 р.; 16.00

У група

313 ауд., ІV навч.корп.

10 листопада 2010 р.; 16.00

УI група

130 ауд., ІV навч.корп.

11 листопада 2010 р.; 16.00

УII група

204 ауд., ІV навч.корп.

12 листопада 2010 р.; 14.15

УIII група

417 ауд., ІV навч.корп.

15 листопада 2010 р.; 14.15

ІX група

109 ауд., ХІ навч.корп.

16 листопада 2010 р.; 16.00

X група

313 ауд., ІV навч.корп.

17 листопада 2010 р.; 16.00

XI група

130 ауд., ІV навч.корп.

Іноземна мова

15 жовтня 2009 р; 14.00

Загальна консультація,

консультації по мовах

44 ауд., УІІ навч.корп.

^ Письмова компонента з англійської, німецької, французької

26 жовтня 2010 р. 09.00

Всі групи : англійська

німецька

французька

46,42,43 ауд., УІІ навч.корп.

41 ауд., УІІ навч.корп.

35а ауд., УІІ навч.корп.

Усні іспити ^ Англійська мова

27 жовтня 2010 р. 09.00

І група




44 ауд., УІІ навч.корп.

28 жовтня 2010 р. 09.00

ІІ група




44 ауд., УІІ навч.корп.

29 жовтня 2010 р. 09.00

ІІІ група




44 ауд., УІІ навч.корп.

30 жовтня 2010 р. 09.00

ІV група




44 ауд., УІІ навч.корп.

02 листопада 2010 р. 09.00

V група




44 ауд., УІІ навч.корп.

03 листопада 2010 р. 09.00

VI група




44 ауд., УІІ навч.корп.

04 листопада 2010 р. 09.00

VII група




44 ауд., УІІ навч.корп.

05 листопада 2010 р. 09.00

VIII група




44 ауд., УІІ навч.корп.

06 листопада 2010 р. 09.00

IХ група




44 ауд., УІІ навч.корп.

09 листопада 2010 р. 09.00

Х група




44 ауд., УІІ навч.корп.

12 листопада 2010 р. 09.00

ХІ група




44 ауд., УІІ навч.корп.

Німецька мова

09 листопада 2010 р.;09.00

І група




43 ауд., УІІ навч.корп.

10 листопада 2010 р.;09.00

ІІ група




43 ауд., УІІ навч.корп.

^ 11 листопада 2010 р.;09.00

ІІІ група




43 ауд., УІІ навч.корп.

Французька мова

^ 12 листопада 2010 р.;09.00

І група




42 ауд., УІІ навч.корп.


Зав. докторантури і аспірантури І.О.Шишкіна



^ Додаток до наказу по університету № 283-5-10 від 05.10. 2010 р.

Розклад прийому вступних іспитів до аспірантури

Національного університету “Львівська політехніка” у 2010 році

^ Термін прийому іспитів

Назва дисципліни




Інститут інженерної механіки та транспорту

19 жовтня 2010 р. 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів

20 жовтня 2010 р. 05.02.02 Машинознавство

19 жовтня 2010 р. 05.02.08 Технологія машинобудування

19 жовтня 2010 р. 05.02.09 Динаміка та міцність машин

19 жовтня 2010 р. 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

19 жовтня 2010 р. 05.22.02 Автомобілі та трактори

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

12 жовтня 2010 р. 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків

13 жовтня 2010 р. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

12 жовтня 2010 р. 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

12 жовтня 2010 р. 01.04.02 Теоретична фізика

12 жовтня 2010 р. 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів

13 жовтня 2010 р. 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

13 жовтня 2010 р. 01.01.07 Обчислювальна математика

14 жовтня 2010 р. 23.00.02 Політичні інститути та процеси

14 жовтня 2010 р. 05.13.06 Інформаційні технології

Інститут економіки та менеджменту

18 жовтня 2010 р. –письмова компонента 08.00.03 Економіка та управління національним господарством

19 жовтня 2010 р. – усний іспит 08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

22 жовтня 2010 р. 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

22 жовтня 2010 р. 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

22 жовтня 2010 р. 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи

22 жовтня 2010 р. 05.12.20 Оптоелектронні системи

22 жовтня 2010 р. 05.27.01 Твердотільна електроніка

22 жовтня 2010 р. 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Інститут хімії та хімічних технологій

18 жовтня 2010 р. 02.00.02 Аналітична хімія

19 жовтня 2010 р. 02.00.04 Фізична хімія

18 жовтня 2010 р. 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

18 жовтня 2010 р. 03.00.20 Біотехнологія

19 жовтня 2008 р. 05.17.01 Технологія неорганічних речовин

19 жовтня 2010 р. 05.17.03 Технічна електрохімія

18 жовтня 2010 р. 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

22 жовтня 2010 р. 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології

18 жовтня 2010 р. 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

18 жовтня 2010 р. 14.03.07 Фізіологічно активні сполуки

18 жовтня 2010 р. 15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

18 жовтня 2010 р. 21.06.01 Екологічна безпека

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

20 жовтня 2010 р. 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики

20 жовтня 2010 р. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

20 жовтня 2010 р. 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

20 жовтня 2010 р. 05.13.06 Інформаційні технології

20 жовтня 2010 р. 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт

20 жовтня 2010 р. 10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Інститут енергетики та систем керування

19 жовтня 2010 р. 05.09.01 Електричні машини й апарати

19 жовтня 2010 р. 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи

19 жовтня 2010 р. 05.09.05 Теоретична електротехніка

19 жовтня 2010 р. 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин

19 жовтня 2010 р. 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

19 жовтня 2010 р. 05.26.01 Охорона праці

Інститут геодезії

20 жовтня 2010 р. 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

20 жовтня 2010 р. 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

Інститут будівництва та інженерії довкілля

19 жовтня 2010 р. 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

19 жовтня 2010 р. 05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

19 жовтня 2010 р. 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

19 жовтня 2010 р. 05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

19 жовтня 2010 р. 05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія

19 жовтня 2010 р. 05.22.11Автомобільні шляхи та аеродроми

19 жовтня 2010 р. 05.02.09 Динаміка та міцність машин

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

18 жовтня 2010 р. 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин

19 жовтня 2010 р. 05.13.21 Системи захисту інформації

20 жовтня 2010 р. 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

21 жовтня 2010 р. 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Інститут архітектури

09 листопада 2010 р. 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація памяток архітектури

09 листопада 2010 р. 18.00.02 Архітектура будівель і споруд

09 листопада 2010 р. 18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура

Інститут гуманітарних та соціальних наук

19 жовтня 2010 р. 07.00.01 Історія України

19 жовтня 2010 р. 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання

19 жовтня 2010 р. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

19 жовтня 2010 р. 20.02.22 Військова історія

19 жовтня 2010 р. 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

19 жовтня 2010 р. 23.00.02 Політичні інститути та процеси

19 жовтня 2010 р. 25.00.02 Механізми державного управління

Загальнонаукові дисципліни Філософія

01 листопада 2010 р., 16.00

Оглядові лекції




02 листопада 2010 р.; 16.00

^ Передіспитова консультація




іспити

03 листопада 2010 р.

І група




04 листопада 2010 р.

ІІ група




05 листопада 2010 р.

ІІІ група




08 листопада 2010 р.

ІУ група




09 листопада 2010 р.

У група




10 листопада 2010 р.

УI група




11 листопада 2010 р.

УII група




12 листопада 2010 р.

УIII група




15 листопада 2010 р.

ІX група




16 листопада 2010 р.

X група




17 листопада 2010 р.

XI група




Іноземна мова

15 жовтня 2010 р.

25 жовтня 2010 р

Загальна консультація

Консультації по мовах




^ Письмова компонента з англійської, німецької, французької

26 жовтня 2010 р. 09.00

Всі групи : англійська

німецька

французька




Усні іспити Англійська мова

27 жовтня 2010 р.

І група







28 жовтня 2010 р.

ІІ група







29 жовтня 2010 р.

ІІІ група







30 жовтня 2010 р.

ІV група







02 листопада 2010 р.

V група







03 листопада 2010 р.

VI група







04 листопада 2010 р.

VII група







05 листопада 2010 р.

VIII група







06 листопада 2010 р.

IХ група







09 листопада 2010 р.

Х група







12 листопада 2010 р.

ХІ група







Німецька мова

09 листопада 2010 р.

І група







10 листопада 2010 р.

ІІ група







11 листопада 2010 р.

ІІІ група







Французька мова

12 листопада 2010 р.

І група








Зав. докторантури і аспірантури І.О.Шишкіна

Схожі:

Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №8 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої мон: лист від 23. 12. 2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої мон: наказ...
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток 2 до Наказу № від вересня 2010 р. Проректору з науково-педагогічної роботи

Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconМ. Львів – 2010 Загальна частина
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №6 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
move to 0-16982256
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №8 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
move to 0-16982248
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №11 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 програма
move to 0-16982249
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №10 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
move to 0-16982251
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №9 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
move to 0-16982252
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №12 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 Програма
move to 0-16982250
Додаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р iconДодаток №3 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 програма
move to 0-16982253
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи