Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон icon

Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон
Скачати 51.97 Kb.
НазваПаспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон
Дата24.10.2012
Розмір51.97 Kb.
ТипКонкурс


Додаток № 10

до наказу МОН

від _______ № _______


ПАСПОРТ

cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка»

Наукової ради МОН


Для участі в конкурсному відборі до секції 10 «Механіка» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.

До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей перебігу механічних процесів, що відбуваються в природі, виробничих і технологічних процесах, на транспорті, в інших галузях техніки і є підґрунтям для розвитку нових концепцій, принципів і методів синтезу наукових знань.

До прикладних проектів секції належать оригінальні дослідження і розробки, які здійснюються для отримання нових знань, створення елементів нової техніки, методик і технологій та призначені, головним чином, для досягнення конкретної практичної мети чи завдання.

Основним змістом науково-дослідних робіт, що виконуються за фаховим напрямом 10 «Механіка», є розробка фундаментальних підходів, математичних моделей, чисельних та аналітичних методів розв’язування задач, пов’язаних з визначенням закономірностей руху, дослідженням міцності, жорсткості, стійкості, формозміни та визначенням динамічних характеристик коливальних процесів тіл різної форми і вимірності, які є моделями реальних об’єктів або їх фрагментів – несучих та функціональних частин машин, обладнання та устаткування, що працюють в різних галузях техніки і перебувають під дією статичних та динамічних силових, температурних, електромагнітних впливів та інших навантажень; дослідження закономірностей процесів у стисливих і нестисливих однорідних і неоднорідних рідин, газів і плазми, та їхня взаємодія між собою і твердими і деформівними тілами, практична реалізація створених підходів і методів у вигляді обчислювальних програмних засобів.


Секція 10 «Механіка» включає наступні напрями наукових досліджень:


1. Математичні проблеми механіки.

1.1. Розвиток математично обґрунтованих варіаційних підходів для створення скінченовимірних нелінійних математичних моделей, що описують фізичні процеси в складних динамічних системах типу газо- та нафтових танкерів, літальних апаратів, водо- та газосховищ, тощо.

1.2. Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів.

1.3. Дослідження в галузі динамік та міцності робототехнічних систем.


^ 2. Проблеми механіки і засоби їх вирішення із використанням комп’ютерних технологій.

2.1. Розробка та вивчення комп'ютерних аспектів обчислювальних алгоритмів і процедур для чисельного розв’язання практичних задач механіки деформівного твердого тіла, механіки руйнування, будівельної механіки, динаміки і міцності машин, механіки рідини, газу та плазми.

2.2. Розробка методів та інформаційних технологій розв'язання задач механіки.

2.3. Розробка комп'ютерних засобів та систем для моніторингу і аналізу механічних процесів, визначення параметрів та діагностики механічного стану технічних систем та об'єктів.

2.4. Розробка і реалізація навчальних програм та організація навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій (дистанційне навчання, комп’ютерне тестування та ін.) для вивчення навчальних дисциплін, пов’язаних із розв’язанням задач механіки (теоретична і будівельна механіка, опір матеріалів та ін.).


^ 3. Загальні проблеми механіки: створення нових та уточнення існуючих теорій і закономірностей для опису перебігу механічних процесів та розробка методик розв’язання задач наступних розділів механіки:

^ 3.1. Механіка деформівного твердого тіла:

 • фундаментальні проблеми теорії пружності, електропружності, теорії пластичності і повзучості, в тому числі при геометрично-нелінійному деформуванні;

 • методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження;

 • методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу матеріалів і конструкцій при тривалій експлуатації;

 • методи оцінки технічного стану та несучої здатності матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах навантажень;

 • механіка руйнування та критерії граничного стану;

 • механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити;

 • механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій;

 • теорія і методи дослідження задач контактної взаємодії, процесів тертя і зношування;

 • некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки);

 • коливання механічних систем, хвильові та вібраційні процеси;

^ 3.2. Механіка рідини, газу та плазми:

 • закономірності взаємодії тіл з рідиною при надзвукових швидкостях руху та методи управління такими рухами;

 • механіка взаємодії деформівних твердих тіл, рідини та газу;

 • механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем та електромагнітним полем;

 • виявлення закономірностей турбулентних течій стисливої і нестисливої рідини при наявності гідродинамічної кавітації та відриву потоку;

^ 3.3. Загальна механіка:

 • динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем;

 • динаміка руху космічних механічних систем.

^ 3.4. Механіка грунтів і гірських порід:

 • формування і еволюція напружено-деформованого стану масивів гірських порід при відпрацюванні родовищ корисних копалин;

 • методи дослідження і прогнозування напружено-деформованого стану масивів гірських порід.

^ 3.5. Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем:

 • динаміка ракет-носіїв космічних апаратів;

 • динаміка віброзахисних систем об’єктів ракетно-космічної техніки і наземних транспортних засобів;

 • механіка магнітолевітуючого та інших нових і нетрадиційних транспортних систем;

 • проблеми опису динамічних процесів і визначення напружено-деформованого стану вітроенергетичних систем.


^ 4. Динаміка та міцність матеріалів, з’єднань та конструкцій: створення нових та уточнення існуючих теорій і закономірностей для дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, процесів та напружено-деформованого стану і приладах і апаратах, створення розрахункових та експериментальних методів оцінки їх конструкційної міцності, довговічності та надійності на стадіях проектування, виробництва й експлуатації:

^ 4.1. Проблеми прикладної теорії коливань.

 • проблеми прикладної теорії пружності;

 • проблеми прикладної теорії пластичності і повзучості, в тому числі із урахуванням недосконалостей матеріалу;

 • методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах і апаратах;

 • теорія і методи захисту машин, приладів і апаратури, а також оператора від ударів і вібрацій;

 • конструкційна міцність машин, приладів і апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях;

 • теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів;

 • експериментальні методи і засоби досліджень міцності машин, приладів і апаратури.Голова секції «Механіка» В.А.Баженов

Схожі:

Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 10 «Механіка» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 12 «Приладобудування» Наукової ради мон
move to 0-16529986
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 18 «Право» Наукової ради мон
move to 0-16529992
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 13 «Аерокосмічна техніка І транспорт» Наукової ради мон
move to 0-16529987
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 16 «Хімія» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 16 «Хімія» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 12 «Приладобудування» Наукової ради мон
...
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 18 «Право» Наукової ради мон
Для участі в конкурсі відборі до секції 18 «Право» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 16 «Хімія» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 16 «Хімія» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 12 «Приладобудування» Наукової ради мон
...
Паспорт cекції за фаховим напрямом 10 «Механіка» Наукової ради мон iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 17 «Економіка» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 17 «Економіка» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи