Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів icon

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Скачати 59.35 Kb.
НазваІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Дата13.09.2012
Розмір59.35 Kb.
ТипІнформація

Звіт

технічного комітету стандартизації ТК 146 стосовно своєї діяльності в 2010р.

1 Позначення, назва ТК, дата створення

Технічний комітет стандартизації ТК 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.

2 Реквізити ТК: поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта

76019, м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська,15, тел. 50-46-13, факс 4-00-89, e-mail: tc146@nung.edu.ua

3 Сфера діяльності згідно з наказом про створення ТК 146

Розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

4 Юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату

Здійснення функцій секретаріату ТК 146 покладено на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі – ІФНТУНГ), що є юридичною особою.

5 Оновлений склад та структура ТК 146

В складі та структурі ТК 146 змін немає.

6 Кількість організацій - членів ТК 146
^

Складає 21 організація


7 Відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт, закріплених за ТК 146

Члени ТК 146 залучалися до виконання робіт, закріплених за ТК, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, розроблення національних стандартів (ДСТУ), стандартів організації України (СОУ) та розгляду проектів стандартів, вказаних в розділах 9, 10.

8 Інформація щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів

Проведено 18 погоджувальних нарад (3- наради організаційні, 4 – стосовно розгляду проектів стандартів інших ТК, 9 – стосовно розгляду стандартів ISO/TC 67, 2 – стосовно міждержавних стандартів).

9 Кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних документів

Розроблено (або на розгляді) такі стандарти:

ДСТУ ISO 13628-1 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів. Загальні вимоги та рекомендації (ISO 13628-1:2005, IDT).

ДСТУ ISO 13628-2 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів. Системи гнучких трубопроводів, застосовних у морських та підводних умовах (ISO 13628-2:2000, IDT).

ДСТУ ISO 13628-2 Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів. Системи для ремонту підводних свердловин, що закачуються через викидні лінії (ISO 13628-3:2000, IDT).

Замовник НД – Міністерство палива та енергетики України.

10 Кількість розглянутих проектів стандартів та змін

Розглянуто 6 проектів стандартів, розроблених іншими ТК.

Розглянуто 22 міжнародних стандарти, які надіслані ISO/TC 67.

Розглянуто 1 міждержавний стандарт.

11 Кількість тем у програмі робіт із стандартизації

У програмі робіт із стандартизації ТК 146 на 2011 рік передбачено розроблення та впровадження таких стандартів:

Визначення потоків рідин у закритому середовищі – Підключення для передачі сигналів навантаження між першим та другим компонентами. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 2186:2007).

Визначення потоків рідин у закритому середовищі – Рекомендації щодо впливу пульсації потоку на обладнання для визначення параметрів потоків. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO/TR 3313).

Газові лічильники ультразвукові внутрішні. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 3966).

Визначення потоків рідин у закритому середовищі – Метод вимірювання області швидкості за допомогою статичних труб Пітота. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 4185).

Нафтова та газова промисловість – Системи трубопровідного транспортування – Мінімальні вимоги до надійності показників статичних методів. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 16708).

Визначення швидкості потоків у закритому середовищі визначеної точки поперечного перерізу – Метод вимірювання швидкості у заданій точці поперечного перерізу. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 7145).

Рідкі вуглеводні – Динамічні вимірювання – Повірочні системи для об’ємних вимірювачів – Частина 1: Загальні вимоги. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 7278-1).

Визначення потоків рідин у закритому середовищі – Підключення для передачі сигналів навантаження між першим та другим компонентами. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 2186).

Розроблення СОУ МПЕ:

- “Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила експлуатації”

- “Магістральні нафтопроводи. Правила технічної експлуатації”

12 Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації

ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності технічного комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості” та його підкомітету ISO/ТС 67/SC2 «Трубопровідний транспорт».

ТК 146 включено до колективних членів міждержавного технічного комітету МТК 523 «Техніка і технології видобування та переробляння нафти і газу» (представниками-експертами є Карпаш О.М. та Карпаш М.О.).

У листопаді 2010 р. Україну затверджено афілійованим членом CEN/TC 12 „Матеріали, обладнання та шельфові споруди для нафтової та газової промисловості”, функції предстваництва у вищенаведеному технічному комітеті покладено на ТК 146 (представниками-експертами є Драганчук О.Т. та Карпаш М.О.).

13 Співпраця та взаємодія з іншими ТК України:

ТК 63 "Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань", ТК 78 “Технічна діагностика та неруйнівний контроль”, ТК 82 “Охорона навколишнього природного середовища України”, ТК 129 “Системи якості та підтвердження відповідності”, ТК 138 “Нафтогаз нормування”, ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів".

14 Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), для визначення їх пріоритетності для першочергового впровадження цих стандартів в Україні

ТК 146 проводить аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), за позиціями, які надсилає ISO/TC 67 та МТК 523 протягом року.

15 Інші дані щодо діяльності16 Перспективні напрями діяльності ТК

ТК 146 планує виконання таких перспективних робіт із розроблення та впровадження ДСТУ і СОУ:

1 ДСТУ “Установки бурові комплектні для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння . Загальні технічні умови” (на заміну ГОСТ 16293-89);

2 СОУ “Насосні штанги. Неруйнівний контроль”;

3 СОУ “Канати сталеві. Неруйнівний контроль. Магнітна дефектоскопія”;

4 СОУ “Нафтогазові свердловини. Порядок і правила безпечного ведення робіт при розробці нафтових, газових та газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководню”;

5 СОУ “Методика експертного обстеження кульових резервуарів та газгольдерів для зберігання зріджених газів під тиском”;

6 СОУ “Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження надземних переходів”;

7 СОУ “Магістральні газопроводи. Порядок і правила експлуатації підземних сховищ газу”;

8 СОУ “Магістральні газопроводи. Норми зовнішніх витоків та внутрішніх перетоків на кранових з’єднаннях;

8 СОУ “Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження лінійної частини”;

9 СОУ “Нафтогазові свердловини. Порядок і правила ліквідації та консервації свердловин і облаштуваннях устя стовбурів”;

10 СОУ “Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Правила і порядок контрольних перевірок, випробувань та продовження установлених строків подальшої експлуатації”;

11 СОУ “Магістральні нафтопродуктопроводи. Порядок і правила технічної експлуатації”.

Роботи не проводяться через відсутність фінансування.

17 Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК відсутні, одночасно рекомендуємо Держспоживстандарту збільшити держбюджетне фінансування на розроблення національних та гармонізацію міжнародних та європейських стандартів за напрямом діяльності ТК 146


Проректор з наукової роботи ІФНТУНГ,

заступник голови ТК 146 ____________ Карпаш О. М.


Відповідальний секретар ТК 146 _____________ Тацакович Н. Л.

Схожі:

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 8 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк ), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2010/2011 н р

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconДорожня карта проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу у закладах системи загальної освіти у 2011/2012 н р
Методисти рмк/ммк, нмц пто, керівники методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація про членство доступна на сайті Асоціації, розділ Хто ми/Стати членом  Мені цікава наступна інформація щодо практичних аспектів навчання у Франції
Мої запитання та пропозиції (щодо теми для висвітлення та концепції заходу: місце проведення, порядок денний, учасники тощо)
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconВ. О. Сухомлинського наказ 05 березня 2013 р м. Миколаїв №60 Про розмір і порядок внесення оплати за навчання На підставі проведених розрахунків, затверджених рішення
На підставі проведених розрахунків, затверджених рішенням Вченої ради університету від 26. 02. 2013 р. (протокол №7) для студентів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи