Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення icon

Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення
НазваЗвіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення
Дата13.09.2012
Розмір60.4 Kb.
ТипДокументи

Звіт

технічного комітету стандартизації ТК 146 стосовно своєї діяльності в 2008р.


1 Позначення, назва ТК, дата створення

Технічний комітет стандартизації ТК 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.


2 Реквізити ТК: поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта

76019, м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська,15, тел. 50-46-13, факс 4-00-89, e mail: tc146@nung.edu.ua


3 Сфера діяльності згідно з наказом про створення ТК 146

Розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.


4 Юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату

Здійснення функцій секретаріату ТК 146 покладено на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі-ІФНТУНГ), що є юридичною особою.


5 Оновлений склад та структура ТК 146

Помінявся відповідальний секретар ТК. Функції відповідального секретаря виконує Артим Іван Михайлович , старший науковий співробітник, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 50-46-13.

^

Більше змін в складі та структурі ТК 146 немає.
6 Кількість організацій - членів ТК 146

складає 9 організацій7 Відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт, закріплених за ТК 146


Члени ТК 146 залучалися до виконання робіт, закріплених за ТК, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, розроблення національних стандартів (ДСТУ), стандартів організації України (СОУ) та розгляду проектів стандартів, вказаних в розділах 9, 10.


8 Інформація щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів;

  • Проведено 15 погоджувальних нарад (3- наради організаційні, 18 – стосовно розгляду проектів стандартів інших ТК, 9 – стосовно розгляду стандартів ISO/TC 67


9 Кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних документів

Розроблено (або на розгляді) такі стандарти:

ДСТУ ЕN ISO 13534:2008 Нафтова і газова промисловість. Устатковання для буріння та видобування. Обстежування, технічне обслуговування, ремонт і від-новлювання підіймального устатковання (ЕN ISO 13534:2000, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 13535:2000 (ЕN ISO 13535:2000, IDT) Нафтова і газова промисловість. Бурове обладнання і обладнання для видобутку. Підіймальне обладнання

ДСТУ ЕN ISO 13625:2002 (ЕN ISO 13625:2002, IDT) Нафтова і газова промисловість. Бурове обладнання і обладнання для видобутку. Морські водовіддільні колони

ДСТУ ЕN ISO 13703:2000 (ЕN ISO 13703:2000, IDT) Нафтова і газова промисловість. Розроблення і спорудження трубопровідних систем на морських платформах

ДСТУ ЕN ISO 15136-1:2001 (ЕN ISO 15136-1:2001, IDT) Нафтова і газова промисловість. Системи транспортування трубопроводів. Зварювання трубопроводів. Частина 1. Насоси

ДСТУ EN 10301 Сталеві труби і фітинги для наземних і морських трубопроводів.Внутрішнє покриття для зменшення тертя потоку некорозійного газу (EN 10301:2003, IDT

ДСТУ EN ISO 10427-1Нафтова і газова промисловість. Центратори обсадної колони. Частина 1. Пружинні центратори (EN ISO 10427-1:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 15761 Сталеві засувки, запірні і зворотні клапани з номінальними діаметрами 100 мм і менше для нафтової і газової промисловості (EN ISO 15761:2002, IDT)

Замовник НД – ДП „ УкрНДНЦ”

СОУ 11.2-20077720-026:2007 „Свердловини на газ і нафту. Розрахунок колон насосно-компресорних труб”

Замовник НД – НАК “Нафтогаз України”

СОУ 60.3-30019801-065:2008 Магістральні газопроводи. Оцінка фактичного технічного стану потенційно небезпечних дільниць. Методи і методики

СОУ 60.3-30019801-061:2008 Технологічні трубопроводи, що працюють під тиском до 10 МПа. Правила експлуатації та ремонту

Замовник НД – ДК “Укртрансгаз” .


10 Кількість розглянутих проектів стандартів та змін;

Розглянуто 18 проектів стандартів, розроблених іншими ТК.

Розглянуто 9 міжнародних стандартів, які надіслані ISO/TC 67.


11 Кількість тем у програмі робіт із стандартизації

У програмі робіт із стандартизації ТК 146 на 2009 рік передбачено розроблення та впровадження таких стандартів:

- Нафтова і газова промисловість. Обладнання для роторного буріння. Частина 1. Елементи бурильної штанги. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10424-1:2004)

- Нафтова і газова промисловість. Штанги насосні (укорочені штанги, поліровані штанги, муфти і субмуфти). Технічні умови. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10428:1993)

- Нафтова і газова промисловість. Установки насосні. Технічні умови. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10431:1993)

- Нафтова і газова промисловість. Бурове устатковання. Пакери та пакер-пробки. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 14310:2001)

- Нафтова і газова промисловість. Експлуатування та обслуговування обсадних і насосно-компресорних труб. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10405:2000)

- Нафтова і газова промисловість. Системи свердловинних запобіжних клапанів. Проектування, встановлювання, експлуатування і відновлювання. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10417:2004)

- Нафтова і газова промисловість. Устатковання для свердловин. Арматура підземна запобіжна. Розроблення ДСТУ (Гармонізація ISO 10432:2004)

- „Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила експлуатації”


12 Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації

ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності технічного комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості”


13 Співпраця та взаємодія з іншими ТК України:

ТК 78 „Технічна діагностика та неруйнівний контроль” ТК 129 „Системи якості та підтвердження відповідності ”, ТК 138 „Нафтогаз нормування”


14 Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), для визначення їх пріоритетністі для першочергового впровадження цих стандартів в Україні

ТК 146 проводить аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), за позиціями, які надсилає ISO/TC 67 протягом року


15 Інші дані щодо діяльності16 Перспективні напрями діяльності ТК

ТК 146 планує виконання таких перспективних робіт із розроблення та впровадження ДСТУ і СОУ:

1 ДСТУ “Установки бурові комплектні для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння . Загальні технічні умови” (на заміну ГОСТ 16293-89);

2 СОУ „Насосні штанги. Неруйнівний контроль”;

3 СОУ „Канати сталеві. Неруйнівний контроль. Магнітна дефектоскопія”;

4 „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила безпечного ведення робіт при розробці нафтових, газових та газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководню”

5 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила експлуатації”;

6 СОУ „Методика експертного обстеження кульових резервуарів та газгольдерів для зберігання зріджених газів під тиском”;

7 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження надземних переходів”;

8 СОУ „Магістральні газопроводи. Порядок і правила експлуатації підземних сховищ газу”;

9 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження лінійної частини”;

10 „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила ліквідації та консервації свердловин і облаштуваннях устя стовбурів”;

11 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Правила і порядок контрольних перевірок, випробувань та продовження установлених строків подальшої експлуатації”;

12 СОУ „Магістральні нафтопродуктопроводи. Порядок і правила технічної експлуатації”

Роботи не проводяться через відсутність фінансування.


17 Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК відсутні, одночасно рекомендуємо Держспоживстандарту збільшити держбюджетне фінансування на розроблення національних та гармонізацію міжнародних та європейських стандартів за напрямом діяльності ТК 146


Ректор ІФНТУНГ,

заступник голови ТК 146 ___________________ Є.І. Крижанівський


Відповідальний секретар ТК 146 ___________________ І.М. Артим

Схожі:

Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconТема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства
Загальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації. Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного...
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 8 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк ), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconДіяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconДіяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconДіяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconДіяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconДіяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconРічний план діяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Звіт технічного комітету стандартизації тк 146 стосовно своєї діяльності в 2008р. 1 Позначення, назва тк, дата створення iconРічний план діяльності комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення
Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електророзподільної та контрольної апаратури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи