Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів icon

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
НазваІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Дата13.09.2012
Розмір60.2 Kb.
ТипІнформація

Звіт

технічного комітету стандартизації ТК 146 стосовно своєї діяльності в 2007р.


1 Позначення, назва ТК, дата створення

Технічний комітет стандартизації ТК 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.


2 Реквізити ТК: поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта

76019, м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська,15, тел. 50-46-13, факс 4-21-39, 4-20-15 e mail: tc146@nung.edu.ua


3 Сфера діяльності згідно з наказом про створення ТК 146

Розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.


4 Юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату

Здійснення функцій секретаріату ТК 146 покладено на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі-ІФНТУНГ), що є юридичною особою.


5 Оновлений склад та структура ТК 146
^

В складі та структурі ТК 146 змін немає.6 Кількість організацій - членів ТК 146

складає 9 організацій7 Відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт, закріплених за ТК 146


Члени ТК 146 залучалися до виконання робіт, закріплених за ТК, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, розроблення національних стандартів (ДСТУ), стандартів організації України (СОУ) та розгляду проектів стандартів, вказаних в розділах 9, 10.


8 Інформація щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів;

  • Проведено 15 погоджувальних нарад (2 - наради організаційні, 10 – стосовно розгляду проектів стандартів інших ТК, 3 – стосовно розгляду стандартів ISO/TC 67), проведено організаційні збори із створення Асоціації „Нафтогазстандарт”


9 Кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних документів

Розроблено (або на розгляді) такі стандарти:

ДСТУ ЕN ISO 13534:2000 (ЕN ISO 13534:2000, IDT)Нафтова і газова промисловість. Бурове обладнання і обладнання для видобутку. Повірка, технічне обслуговування, ремонт і відновлення підіймального обладнання

ДСТУ ЕN ISO 13535:2000 (ЕN ISO 13535:2000, IDT)Нафтова і газова промисловість. Бурове обладнання і обладнання для видобутку. Підіймальне обладнання

ДСТУ ЕN ISO 13625:2002 (ЕN ISO 13625:2002, IDT) Нафтова і газова промисловість. Бурове обладнання і обладнання для видобутку. Морські водовіддільні колони

ДСТУ ЕN ISO 13703:2000 (ЕN ISO 13703:2000, IDT) Нафтова і газова промисловість. Розроблення і спорудження трубопровідних систем на морських платформах

ДСТУ ЕN ISO 15136-1:2001 (ЕN ISO 15136-1:2001, IDT) Нафтова і газова промисловість. Системи транспортування трубопроводів. Зварювання трубопроводів. Частина 1. Насоси

Замовник НД – ДП „ УкрНДНЦ”

СОУ 11.2-20077720-026:2007 „Свердловини на газ і нафту. Розрахунок колон насосно-компресорних труб”

СОУ 60.3-20077720-023:2007 „Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Порядок і правила технічного обслуговування та ремонту”.

СОУ „Свердловини на газ і нафту. Розрахунок обсадних колон”

Замовник НД – НАК “Нафтогаз України” .

СОУ 60.3-315570412-27:2007 „Нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Технічний огляд, експертне обстеження технологічного обладнання і трубопроводів. Методи і методики”

СОУ 60.3-315570412-28:2007 „Нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Продовження терміну експлуатування технологічного обладнання і трубопроводів за результатами технічного огляду, експертного обстеження. Правила та порядок”;

Замовник НД – ВАТ “Укртранснафта” .

СОУ (проект, остаточна редакція) „Методика оцінки фактичного технічного стану ділянок магістральних газопроводів, що експлуатуються в потенційно-небезпечних зонах (в умовах забудови охоронних зон, переходи через автомобільні дороги і залізниці, надземні переходи через природні та штучні перешкоди, зсувонебезпечні ділянки тощо”

Замовник НД – ДК “Укртрансгаз” .


10 Кількість розглянутих проектів стандартів та змін;

Розглянуто 7 проектів стандартів, розроблених іншими ТК.

Розглянуто 4 міжнародні стандарти, надіслані ISO/TC 67.


11 Кількість тем у програмі робіт із стандартизації

У програмі робіт із стандартизації ТК 146 на 2008 рік передбачено розроблення та впровадження таких стандартів:

Сталеві труби і фітинги для наземних і морських трубопроводів. Внутрішнє покриття для зменшення тертя потоку некорозійного газу. Розроблення ДСТУ (Гармонізація EN 10301:2003)

Нафтова і газова промисловість. Центратори обсадної колони. Частина 1. Пружинні центратори. Розроблення ДСТУ (Гармонізація EN ISO 10427-1: 2001)

Сталеві засувки, запірні і зворотні клапани з номінальними діаметрами 100 мм і меньше для нафтової і газової промисловості. Розроблення ДСТУ (Гармонізація EN ISO 15761:2002)

Формули і розрахунок характеристик обсадних труб, тюбінгів, бурильних труб та трубопроводів. (Гармонізація ISO 10400÷1993)

Нафтогазова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Конструкції, встановлення, експлуатація та ремонт (Гармонізація ISO 10417÷2004 )

Відцентровані насоси для нафтової, нафтохімічної та газової промисловості (Гармонізація ISO 13709÷2003)

- „Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила експлуатації”


12 Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації

ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності технічного комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості”


13 Співпраця та взаємодія з іншими ТК України:

ТК 78 „Технічна діагностика та неруйнівний контроль” ТК 129 „Системи якості та підтвердження відповідності ”, ТК 138 „Нафтогаз нормування”


14 Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), для визначення їх пріоритетністі для першочергового впровадження цих стандартів в Україні

ТК 146 проводить аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), за позиціями, які надсилає ISO/TC 67 напротязі року


15 Інші дані щодо діяльності

-

16 Перспективні напрями діяльності ТК

ТК 146 планує виконання таких перспективних робіт із розроблення та впровадження ДСТУ і СОУ:

1 ДСТУ “Установки бурові комплектні для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння . Загальні технічні умови” (на заміну ГОСТ 16293-89);

2 СОУ „Насосні штанги. Неруйнівний контроль”;

3 СОУ „Канати сталеві. Неруйнівний контроль . Магнітна дефектоскопія”;

4 „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила безпечного ведення робіт при розробці нафтових, газових та газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководню”

5 СОУ „Магістральні трубопроводи. Методика кількісної оцінки технічного стану трубопроводів з корозійними дефектами, їх ранжування за ступенем промислової безпеки та визначення залишкового ресурсу”;

6 СОУ „Методика експертного обстеження кульових резервуарів та газгольдерів для зберігання зріджених газів під тиском”;

7 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження надземних переходів”;

8 СОУ „Магістральні газопроводи. Порядок і правила експлуатації підземних сховищ газу”;

9 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження лінійної частини”;

10 „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила ліквідації та консервації свердловин і облаштуваннях устя стовбурів”;

11 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Правила і порядок контрольних перевірок, випробувань та продовження установлених строків подальшої експлуатації”;

12 СОУ „Магістральні нафтопродуктопроводи. Порядок і правила технічної експлуатації”

Роботи не проводяться через відсутність фінансування.


17 Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК відсутні, одночасно рекомендуємо Держспоживстандарту збільшити держбюджетне фінансування на розроблення національних та гармонізацію міжнародних та європейських стандартів за напрямом діяльності ТК 146


Ректор ІФНТУНГ,

заступник голови ТК 146 ___________________ Є. І. Крижанівський


Відповідальний секретар ТК 146 ___________________ Н.І.Мотиль

Схожі:

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 8 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк ), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2010/2011 н р

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconДорожня карта проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу у закладах системи загальної освіти у 2011/2012 н р
Методисти рмк/ммк, нмц пто, керівники методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconІнформація про членство доступна на сайті Асоціації, розділ Хто ми/Стати членом  Мені цікава наступна інформація щодо практичних аспектів навчання у Франції
Мої запитання та пропозиції (щодо теми для висвітлення та концепції заходу: місце проведення, порядок денний, учасники тощо)
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів iconВ. О. Сухомлинського наказ 05 березня 2013 р м. Миколаїв №60 Про розмір і порядок внесення оплати за навчання На підставі проведених розрахунків, затверджених рішення
На підставі проведених розрахунків, затверджених рішенням Вченої ради університету від 26. 02. 2013 р. (протокол №7) для студентів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи