Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари icon

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари
Скачати 59.78 Kb.
НазваІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари
Дата13.09.2012
Розмір59.78 Kb.
ТипІнформація

Звіт

технічного комітету стандартизації ТК 146 стосовно своєї діяльності в 2006р.


1 Позначення, назва ТК, дата створення

Технічний комітет стандартизації ТК 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України.


2 Реквізити ТК: поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта

76019, м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська,15, тел. 50-46-13, факс 4-21-39, 4-20-15 e mail: tc146@nung.edu.ua


3 Сфера діяльності згідно з наказом про створення ТК 146

Розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.


4 Юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату

Здійснення функцій секретаріату ТК 146 покладено на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (далі-ІФНТУНГ), що є юридичною особою.


5 Оновлений склад та структура ТК 146
^

В складі та структурі ТК 146 змін немає.6 Кількість організацій - членів ТК 146

складає 9 організацій7 Відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт, закріплених за ТК 146


Члени ТК 146 залучалися до виконання робіт, закріплених за ТК, щодо розроблення національних стандартів (ДСТУ), стандартів організації України (СОУ) та розгляду проектів стандартів, вказаних в розділах 9, 10.


8 Інформація щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів;

Проведено 11 погоджувальних нарад (3 - наради організаційні, 7 – стосовно розгляду проектів стандартів інших ТК, 1 – стосовно розгляду стандартів ISO/TC 67), проведено 2 семінари:

  • - „Особливості впровадження систем управління якістю та безпечністю в нафтогазовій промисловості. Нові вимоги щодо оформлення нормативної документації” (червень 2006 р. м.Івано-Франківськ)

  • „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю та технічної діагностики промислового обладнання” (листопад 2006 р. м.Івано-Франківськ).9 Кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних документів

Розроблено (або на розгляді) такі стандарти:

ДСТУ 4615:2006 „Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 МПа. Загальні технічні умови” ;

ДСТУ 4616:2006 „Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на Ру до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри”

СОУ„Свердловини на газ і нафту. Розрахунок колон насосно-компресорних труб”

СОУ „Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Порядок і правила технічного обслуговування та ремонту”.

СОУ „Свердловини на газ і нафту. Розрахунок обсадних колон”

Замовник НД – НАК “Нафтогаз України” .

СОУ „Нафтоперекачувальні станції. Продовження терміну експлуатування технологічного обладнання і трубопроводів за результатами технічного огляду, експертного обстеження”;

СОУ „Нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Технічний огляд, експертне обстеження технологічного обладнання і трубопроводів”

Замовник НД – ВАТ “Укртранснафта” .

СОУ „Методика оцінки фактичного технічного стану ділянок магістральних газопроводів, що експлуатуються в потенційно-небезпечних зонах (в умовах забудови охоронних зон, переходи через автомобільні дороги і залізниці, надземні переходи через природні та штучні перешкоди, зсувонебезпечні ділянки тощо”

Замовник НД – ДК “Укртрансгаз” .


10 Кількість розглянутих проектів стандартів та змін;

Розглянуто 7 проектів стандартів, розроблених іншими ТК.

Розглянуто 1 міжнародний стандарт, надісланий ISO/TC 67.


11 Кількість тем у програмі робіт із стандартизації

У програмі робіт із стандартизації на 2007 рік передбачено:

розроблення 9 СОУ крім продовження робіт, вказаних в пункті 9 (в 2007р. – розроблення остаточної редакції):

- „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила безпечного ведення робіт при розробці нафтових, газових та газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководню”

- „Нафтогазові свердловини. Оцінка технічного стану”

- „Нафтогазові свердловини. Порядок і правила ліквідації та консервації свердловин і облаштуваннях устя стовбурів”

- „Буріння свердловин.Порядок та правила сертифікації персоналу”

- „Бурове та нафтогазовидобувне обладнання. Оцінка технічного стану”

- „Обсадні та насосно-компресорні колони. Оцінка технічного стану при експлуатації”

- „Маніфольди противикидного обладнання та бурових насосів. Контроль технічного стану”

- „Бурове та нафтогазовидобувне обладнання й інструмент, методика визначення тарифів на виконання робіт з неруйнівного контролю”

- „Магістральні нафтопроводи. Підводні переходи. Правила експлуатації”


12 Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації

ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності технічного комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості”


13 Співпраця та взаємодія з іншими ТК України:

ТК 78 „Технічна діагностика та неруйнівний контроль” ТК 129 „Системи якості та підтвердження відповідності ”, ТК 138 „Нафтогаз нормування”


14 Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК), для визначення їх пріоритетністі для першочергового впровадження цих стандартів в Україні

ТК 146 пропонує розроблення та впровадження наступних стандартів:

Національний стандарт України ДСТУ “Формули і розрахунок характеристик обсадних труб, тюбінгів, бурильних труб та трубопроводів”. (Гармонізація ISO 10400÷1993)

Національний стандарт України ДСТУ “Обслуговування і використання обсадних та насосно-компресорних труб”. (Гармонізація ISO 10405÷1993)


15 Інші дані щодо діяльності

-

16 Перспективні напрями діяльності ТК

ТК 146 планує виконання таких перспективних робіт (розроблення та впровадження ДСТУ і СОУ):

1 ДСТУ “Установки бурові комплектні для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння . Загальні технічні умови” (на заміну ГОСТ 16293-89);

2 СОУ „Насосні штанги. Неруйнівний контроль”;

3 СОУ „Канати сталеві. Неруйнівний контроль . Магнітна дефектоскопія”;

4 СОУ „Резервуари сталеві вертикальні. Методика діагностування та визначення залишкового ресурсу;”

5 СОУ „Магістральні трубопроводи. Методика кількісної оцінки технічного стану трубопроводів з корозійними дефектами, їх ранжування за ступенем промислової безпеки та визначення залишкового ресурсу”;

6 СОУ „Методика експертного обстеження кульових резервуарів та газгольдерів для зберігання зріджених газів під тиском”;

7 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження надземних переходів”;

8 СОУ „Магістральні газопроводи. Порядок і правила експлуатації підземних сховищ газу”;

9 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження лінійної частини”;

10 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Методика експертного обстеження технологічного обладнання нафтоперекачувальних станцій, яке працює під тиском”;

11 СОУ „Магістральні нафтопроводи. Обладнання вибухозахищене. Правила і порядок контрольних перевірок, випробувань та продовження установлених строків подальшої експлуатації”;

12 СОУ „Магістральні нафтопродуктопроводи. Порядок і правила технічної експлуатації”

Роботи не проводяться через відсутність фінансування.


17 Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК відсутні, одночасно рекомендуємо Держспоживстандарту збільшити держбюджетне фінансування на розроблення національних та гармонізацію міжнародних та європейських стандартів за напрямом діяльності ТК 146


Ректор ІФНТУНГ,

заступник голови ТК 146 ___________________ Є. І. Крижанівський


Відповідальний секретар ТК 146 ___________________ Н.І.Мотиль

Схожі:

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 8 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк ), проведено 2 семінари
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconІнформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів
Технічний комітет стандартизації тк 146 “Матеріали, обладнання, технології І споруди для нафтогазової промисловості”, створений наказом...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconЗміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності
Розроблення та впровадження системи управління якістю виконання науково-дослідних робіт відповідно до вимог серії стандартів iso...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари icon23 серпня 2011 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було проведено 8 нарад-семінарів з усіх предметах природничо-математичного напряму, основ здоров’я та трудового навчання (технологія) І креслення
Організаторами цих зібрань були методисти природничо-математичного центру іппочо: О. Я. Біляніна, В. Ю. Туряк, Ю. М. Воскобойник,...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2010/2011 н р

Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconНаказ №423 Про вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25. 05. 2012 №627 «Стосовно вивчення стану готовності навчальних закладів...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
Од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» у квітні травні 2013 року навчально-методичним...
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Інформація щодо проведених погоджувальних нарад І семінарів; Проведено 11 погоджувальних нарад (3 наради організаційні, 7 стосовно розгляду проектів стандартів інших тк, 1 стосовно розгляду стандартів iso/tc 67), проведено 2 семінари iconДорожня карта проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу у закладах системи загальної освіти у 2011/2012 н р
Методисти рмк/ммк, нмц пто, керівники методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи