Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту icon

Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
НазваМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Сторінка2/6
Дата10.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^

ТЕМА: ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Опис проведення заняття


 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ – ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ

МЕТА:

 • Закріпити теоретичні знання про чинники, що впливають на господарську діяльність організації, одержаних студентами.

 • Закріпити у студентів навики аналізу і ухвалення рішень.
 1. НАВІДНЕ ПИТАННЯ: «які чинники, На Ваш погляд, роблять більший вплив на розвиток організації?»


^ ПЛАКАТ №1

Зовнішні

Більшою мірою зовнішні, ніж внутрішні

^ Більшою мірою внутрішні, ніж зовнішні

Внутрішні


(Для відображення свого бачення з даного питання студентам необхідно розписатися у відповідній колонці.)


 1. ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ: «до внутрішніх чинників розвитку організації відносяться?»


Видати по 5 карток кожному студенту:

 • заповнення

 • збір

 • перетасовування

 • розподіл по кластерах

 • створення реєстру тематичних напрямів


ПЛАКАТ №2 – Плакат тематичних хмар


 1. РАНЖІРОВОЧНЕ ПИТАННЯ: «які внутрішні чинники на Ваш погляд більшою мірою можуть стримувати розвиток організації»


^ ПЛАКАТ №3

№№

Чинники

Ступінь важливості

Ранг

1.

2.

3.

і т.д.Виявлення пріоритетів: відбір 3 чинників, що виявилися пріоритетними.


 1. ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ В МАЛИХ ГРУПАХ (принцип розподілу – бажання студента).

^ ПЛАКАТ №5

В чому власне полягає проблема?

Що може бути причиною проблеми?

^ Що необхідно зробити для подолання проблеми?

Які перешкоди можуть виникнути?

 1. ^ ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ГРУП
 1. ВИСНОВКИ І ВИСНОВОК


Чи «задоволені Ви спільною роботою і одержаними результатами?»


^ ПЛАКАТ №6

+ +- -


Потім кожний студент відповідає на наступні питання:

 • Що Ви винесли з обговорення?

 • Що для Вас було найважливішим?

 • Що б Ви хотіли сказати групі?


Тестові завдання:

1. Риактивне управління базується на аналізі попереднього досвіду і спирається на старі організаційні форми і традиції, що склалися. Це твердження вірне?

а) так, вірно;

б) ні, не вірно.

2. Преактивні організації – це організації, які в своїй діяльності орієнтуються на:

а) попередній досвід;

б) поточну ситуацію;

в) уявлення про майбутнє;

г) тенденції зовнішнього середовища.

3. Одним з основних принципів інтерактивного планування є:

а) принцип впливу

б) принцип участі

в) принцип переривчастої

г) принцип взаємодії

4. Недоліки риактивізма:

а) сильний прояв спадкоємності;

б) зневага системним підходом;

в) недостатньо враховуються майбутні зміни;

г) збереження традицій.

5. Якими основними рисами характеризується інтерактивне управління:

а) здійснення безперервних змін;

б) спирається на попередній досвід;

в) засновано на принципі участі;

г) майбутнє є продуктом дій учасників організації.

6. Визначте послідовність стадій інтерактивного планування

а) планування ресурсів

б) планування цілей

в) планування засобів досягнення цілей

г) проектування системи упровадження і контролю

д) формулювання проблемного масиву

7. Якій стадії інтерактивного планування відповідає розробка шляху наближення до бажаного майбутнього:

а) планування цілей

б) планування ресурсів

в) формулювання проблемного масиву

г) планування засобів досягнення цілей

8. Інактівні організації – це організації, які в своїй діяльності орієнтуються на:

а) попередньому досвіді;

б) поточну ситуацію;

в) уявлення про майбутнє;

г) тенденції зовнішнього середовища.

9. Перевага риактивних організацій полягає в:

а) постійному зверненні до минулого досвіду;

б) прояві спадкоємності;

в) збереженні традицій;

г) реалізація творчих здібностей співробітників.

10. Якій стадії інтерактивного планування відповідає визначення системи загроз і можливостей для організації:

а) формулювання проблемного масиву;

б) планування ресурсів;

в) планування цілей;

г) планування засобів досягнення цілей

11. Задоволення існуючим станом речей характерне для організацій:

а) риактивних;

б) інактивних;

в) преактивних;

г) інтерактивних

12.До недоліків преактивного управління відноситься:

а) недостатня увага до повсякденних потреб організації;

б) слабке використання творчого потенціалу працівників;

в) слабке використання досвіду;

г) зневага системним підходом в управлінні.

13. Інтерактивне управління полягає в проектуванні бажаного майбутнього і знаходженні шляхів його побудови. Це твердження вірне?

а) так, вірно;

б) ні, не вірно.

14. Основною метою інактивного управління є виживання і стабільність виробництва. Чи вірне це твердження?

а) так, вірно;

б) ні, не вірно

15. В даний час найефективнішими є організації:

а) преактивні;

б) риактивні;

в) інтерактивні;

г) інактивні.


Тема 2. Проблема ефективного управління змінами в організації.


Тестові завдання:


1. Від чого залежить реакція на зміни в організації. Виберіть правильні відповіді:

а) від ступеня важливості змін;

б) від сили опору;

в) професійних характеристик осіб, відповідальних за зміни;

г) всі відповіді не вірні.

2. Що можна віднести до основних причин опору змінам:

а) страх, що погіршиться існуюче положення;

б) відсутність переконаності в необхідності змін;

в) страх перед невідомістю

г) всі відповіді вірні.

3. В якій послідовності реалізуються етапи змін в організації:

а) упровадження змін;

б) діагностика ситуації;

в) визначення мети;

г) аналіз кривої морального стану;

д) визначення етапів ситуації оновлення;

е) аналіз змін.

4. До змін в цілях і задачах діяльності організації не відносяться зміни в:

а) асортименті продукції;

б) процесі ухвалення рішень;

в) кількості постачальників і споживачів;

г) компетентності персоналу.

5. До напрямів змін можна віднести:

а) зміни в цілях і задачах діяльності;

б) зміни в управлінських процесах;

в) зміни в організаційній культурі;

г) зміни в престижі.

6. До правил проведення організаційних змін НЕ відносяться:

а) правило «вузьких брам»;

б) правило «розморозки»;

в) правило «попереднього прогрівання»;

г) правило «необхідного шоку».

7. До правил проведення організаційних змін відносяться:

а) правило «підйому по сходам»;

б) правило «повторення»;

в) правило «маніпуляції»;

г) правило «внутрішнього звільнення».

8. Прагнення прискорити зміни і використати можливості, що відкриваються при цьому, властиві організаціям:

а) риактивним;

б) інактивним;

в) преактивним;

г) інтерактивним

9. Зміни в організаційних структурах і управлінських процесах включають зміни:

а) стилю керівництва;

б) трудових процесів;

в) інформаційних системах;

г) мотивації.

10. До причин опору змінам не відноситься:

а) страх втратити те, що маєш;

б) утомленість від змін;

в) страх перед невідомістю;

г) відсутність пошани до особи, що проводить зміни;

д) немає правильної відповіді.

11.Аналіз змін включає наступні питання:

а) яку користь одержать особи, ними зачеплені?

б) які критерії успішності?

в) що потрібно зробити при виникненні опорів?

г) як може виявитися опір?

д) всі відповіді не вірні.

12. Правило проведення змін «втомлені, але задоволені» означає:

а) необхідно передбачати навчання персоналу;

б) необхідно зразу ж надати співробітникам методичні матеріали;

в) швидке введення нових методів;

г) цілі необхідно встановлювати вище, ніж очікуваний результат.

13. До правил проведення організаційних змін відносяться:

а) правило «випуску пари»;

б) правило «втомлених, але задоволених»;

в) правило «повторення»;

г) правило «розморозки».

14. Правило проведення організаційних змін «попереднього прогрівання» полягає в;

а) проведенні навчання персоналу;

б) наданні співробітникам методичного матеріалу;

в) доказі, що існуючі методи вже не придатні для роботи.

15. Зміни в організаційній культурі включають зміни в:

а) процесі ухвалення рішень;

б) традиціях;

в) стилі керівництва;

г) зв'язках із зовнішнім середовищем.

16. Співвіднесіть:

Правило проведення організаційних змін

Сутність правила

а) «вузьких брам»;

б) «щасливої сімки»;

в) «зворотних зв'язків»;

г) «підйому по сходам»

1) необхідність розділення того, що пов'язане з комунікацією на певні компоненти;

2) необхідність своєчасної інформації про успіхи або невдачі;

3) необхідність надання методичних матеріалів;

4) чергування інтенсивного упровадження новин з періодами стабільної роботи з ними.

17. Така стадія упровадження змін як «рух» включає етапи:

а) «розморожування»;

б) «ідентифікація»;

в) «засвоєння»;

г) «опір».

18. Зміни в організаційних структурах і управлінських процесах включають зміни:

а) стилю керівництва;

б) трудових процесів;

в) інформаційних системах;

г) мотивації.


^ Тема 3. Технологія групового вирішення проблем.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи