Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці icon

Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці
Скачати 61.09 Kb.
НазваТермін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці
Дата01.08.2012
Розмір61.09 Kb.
ТипДокументиТермін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці.

Навчання розпочинається щороку з 1 жовтня.


Порядок зарахування на навчання

Порядок зарахування на навчання розроблено відповідно до Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” в освітній галузі „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.


Прийом осіб на навчання проводиться університетом на конкурсній основі відповідно до встановленого чинним законодавством порядку та на підставі ліцензії на право надання освітніх послуг.
^

Вступники складають іспит з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.


^ Набір слухачів у 2011 році здійснюється на денну та заочну форми навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

За результатами конкурсного відбору навчальних закладів для підготовки магістрів в галузі знань «Державне управління» за державним замовленняму 2011 році магістратура спеціальності «Державна служба» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримала 10 місць денної та 21 місце заочної форм навчання.

Право вступати на державне замовлення мають особи з вищою освітою (спеціаліст чи магістр) будь якої спеціальності, працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.


До приймальної комісії подаються:

Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто. До заяви вступники додають:

особову картку форми П-2 ДС;

автобіографію;

медичну довідку за формою 086-у (з вказівкою

профілактичних щеплень або окрему довідку про

профілактичні щеплення) *;

4 фотокартки розміром 3x4 см*;

направлення на навчання до університету;

копії диплома про повну вищу освіту і додаток до нього*;

копію трудової книжки;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера*;

паспорт та його ксерокопію (с.1,2,11) *;

військовий квиток для чоловіків*;

папку на зав’язках для документів*;

3 конверти з марками*.

Примітки: Особи, які не є державними службовцями і бажають навчатися на спеціальності «Державна служба» на умовах повної оплати, подають документи позначені знаком * у данному переліку документів.

Термін подачі документів

Прийом документів проводиться з 01 липня до 20 липня 2011 року.

Вступні випробування – 21-25 липня 2011 року.


Ласкаво просимо

до навчання у магістратурі

за спеціальністю “Державна служба”


Адреса приймальної комісії:

58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;

тел. (0372) 52-56-69, http://www.chnu.cv.ua


Деканат факультету історії, політології

та міжнародних відносин

58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, ауд.27-29; тел. (0372) 52-49-00


^ Кафедра політології та державного управління

58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2 ауд.42


Контактна особа:

координатор магістратури «Державна служба»

Недокус Ігор Степанович

тел. роб. (0372) 52-30-53 тел. моб. 050-979-68-35
^ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


^ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА

за напрямом

8.150000 „Державне управління”


Спеціальність

^ 8.15010005 „ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”


Освітньо-кваліфікаційний рівень

«МАГІСТР»
^

ЧЕРНІВЦІ – 2011

Довідка

Магістратура спеціальності “Державна служба” у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича ліцензована у 2006 році. Викладання дисциплін, керівництво магістерськими роботами спеціальності «Державна служба» забезпечують 3 доктори та 3 кандидати наук з державного управління, 8 докторів та понад 20 кандидатів політичних, історичних, економічних, юридичних та фізико-математичних наук.

Викладачі магістратури є авторами наукових та науково-методичних праць з проблем державного управління, постійними учасниками та організаторами міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях з політичних проблем розвитку сучасного суспільства та державного управління, внутрішньої та зовнішньої політики, міжнародних відносин.

Кафедра політології та державного управління спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій започаткували видання збірника наукових статей «Влада та управління», який стане фаховим виданням у галузі знань «Державне управління».

^

Слухачі денної форми навчання забезпечуються гуртожитками, функціонують заклади громадського харчування, бібліотеки, спортивно-оздоровчі комплекси тощо.Потенційні робочі місця випускників магістратури “Державна служба”

Випускники магістратури мають змогу працювати на таких посадах:

І. КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ АПАРАТУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);

 • начальник управління (місцеві органи державної влади);

 • керівник апарату;

 • начальник відділу (місцеві органи державної влади);

 • завідувач сектора апарату (місцева державна адміністрація);

 • начальник служби;

 • фахівець та ін.

ІІ. МЕНЕДЖЕРИ З ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ, КОНСУЛЬТАЦІЙ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ МА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ:

 • менеджер з адміністративної діяльності;

 • менеджер із зв’язків з громадськістю;

 • менеджер із зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності та ін.

^ IV. ПРОФЕСІОНАЛИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ:

 • державний соціальний інспектор;

 • помічник-консультант народного депутата України;

 • радник (органи державної влади);

 • спеціаліст державної служби;

 • спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби та ін.

^ V. СЕКРЕТАРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ:

 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

 • секретар виконкому та ін.
^

Навчальний план підготовки

магістрів за спеціальністю

Державна служба“:

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» передбачає вивчення навчальних дисциплін, стажування в системі органів державного управління та місцевого самоврядування, державний іспит, захист магістерської роботи.

^

Дисципліни спеціальності

«Державна служба»


І. Цикл вирівнювальних дисциплін:

 • Вступ до спеціальності

 • Основи інформаційних технологій

 • Право

 • Економіки

 • Іноземна мова

ІІ. Цикл нормативних дисциплін:

 • Методологія системного підходу до наукових досліджень

 • Правове забезпечення державного регулювання

 • Державне управління

 • Державна служба

 • Соціальна і гуманітарна політика

 • Психологія управління

 • Політологічні аспекти державного управління

 • Організація діяльності державного службовця

 • Технологія комп’ютерних мереж

 • Ділова іноземна мова

ІІІ. Цикл вибіркових дисциплін:

 • Міжнародна політика

 • Міжнародне законодавство

 • Менеджмент організацій

 • Міжнародні організації

 • Політика європейської інтеграції України

 • Етнополітичні проблеми сучасного світу

Схожі:

Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2011-2012 навчальний рік Навчальна робота
Кафедрою здійснено випуск 67 бакалаврів, 32 спеціалістів, 22 магістрів на денній формі навчання та 38 бакалаврів, 38 спеціалістів,...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconПрактичний психолог підготовлений до різних видів робіт
Підготовка фахівців зі спеціальності «Практична психологія» здійснюється на денній та заочній формі навчання за освітньо-кваліфікаційним...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconПерелік необхідних документів
Фінансування підготовки фахівців Інституту фізичної культури та спорту на денній та заочній формі навчання проводиться за рахунок...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconДенній і заочній

Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Про затвердження Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconНауково-Педагогічний склад кафедри
Кафедра «Економіки будівництва» є випускною кафедрою на факультеті «Економіка І підприємництво» І здійснює підготовку фахівців за...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику курсових робіт на денній формі навчання по кафедрі англійської та турецької мов на 2012–2013 н р
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconФакультет економіки І управління
Управління персоналом І економіка праці” є акредитованою за найвищим четвертим рівнем І здійснюється з 1993 року на денній та заочній...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на заочній формі навчання по кафедрі англійської...
Термін навчання на денній формі – 12 місяців, на заочній – 22 місяці iconДекану факультету
Прошу затвердити тематику випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на денній формі навчання по кафедрі англійської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи