Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка4/5
Дата10.09.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

9. Тестові завдання до поточного контролю з модулю 2


^ Студенту необхідно вибрати всі можливі варіанти.


1. Право на звернення до адміністративного суду реалізується шляхом подання:

а) скарги;

б) заяви;

в) адміністративного позову.

2. Адміністративний позов подається:

а) у формі письмової позовної заяви;

б) у формі письмової скарги;

в) у письмовій та усній формі із обов'язковою реєєстрацією звернення.

^ 3. Адміністративний позов може містити вимоги про:

а) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

б) притягнення відповідача - суб'єкта владних повноважень до дисциплінарної відповідальності;

в) обов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

г) обов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

д) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дію або бездіяльністю;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Позовна заява підписується:

а) особисто позивачем;

б) позивачем або його представником;

в) представником позивача.

 1. Строк звернення до адміністративного суду становить: .

а) один рік з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;

б) шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;

в) три роки з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

 1. ^ Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена за загальним правилом (якщо інше не встановлено КАС України):

а) протягом розумного строку, але не більше трьох місяців з дня відкриття провадження у справі;

б) протягом розумного строку, але не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі;

в) протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

 1. ^ Види судових рішень, передбачені КАС України:

а) постанова;

б) ухвала;

в) вирок;

г) рішення.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті викладається у формі:

а) ухвали;

б) рішення;

в) постанови.

 1. ^ Судове рішення, яким суд вирішує процесуальні питання (закриття провадження, залишення позовної заяви без розгляду тощо), викладається у формі:

а) постанови;

б) ухвали;

в) рішення.

 1. ^ Право оскаржити законність нормативно-правових актів, виданих суб'єктами владних повноважень, мають:

а) будь-які фізичні чи юридичні особи;

б) громадяни України;

в) особи, щодо яких їх застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

 1. ^ Адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується:

а) не пізніше двох місяців після відкриття провадження у справі, а у виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць;

б) не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі;

в) не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі, а у виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць.

^ 12. Апеляція - це:

а) основний спосіб оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції;

б) перевірка законності судових рішень місцевих та апеляційних судів;

в) основний спосіб формування судової практики;

г) те саме, що і касація.

^ 13.Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є:

а) Вищий адміністративний суд та Верховний Суд України;

б) апеляційний адміністративний суд;

в) апеляційний адміністративний суд та Вищий адміністративний суд.

^ 14.Порядок апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції передбачає:

а) подачу заяви про апеляційне оскарження;

б) подачу апеляційної скарги;

в) спочатку подається заява про апеляційне оскарження, а потім подається апеляційна скарга;

г) подачу клопотання.

^ 15.Обгрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються:

а) в заяві про апеляційне оскарження;

б) в апеляційній скарзі;

в) в усному зверненні до апеляційного суду із обов'язковою реєстрацією звернення.

^ 16. Апеляційна скарга подається:

а) відразу до адміністративного суду апеляційної інстанції;

б) до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

в) до Верховного Суду України;

г) до адміністративного суду апеляційної інстанції через органи прокуратури.

^ 17.Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається:

а) протягом десяти днів з дня її проголошення;

б) протягом двадцяти днів з дня її проголошення;

в) протягом місяця.

^ 18.Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається:

а) протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження;

в) протягом п'ятнадцяти днів з дня проголошення постанови.

^ 19.Заява про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції подається:

а) протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали;

б) протягом десяти днів з дня проголошення ухвали;

в) ухвала суду першої інстанції взагалі не підлягає оскарженню.

^ 20. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається:

а) взагалі не подається;

б) протягом десяти днів з дня проголошення ухвали;

в) протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

^ 21.Під час апеляційного провадження:

а) особа, що подала апеляційну скаргу, може відмовитися від апеляційної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду;

б) особа, що подала апеляційну скаргу, не може відмовитися від апеляційної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду;

в) позивач може відмовитися від адміністративного позову, а сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду;

г) позивач вже не може відмовитися від адміністративного позову.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 22.До видів судових рішень суду апеляційної інстанції належать:

а) ухвала;

б) постанова;

в) вирок;

г) окрема ухвала;

д) протест;

е) клопотання.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 23.Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до адміністративного суду першої інстанції, який її розглядав:

а) не пізніше семиденного строку;

б) не пізніше десятиденного строку;

в) взагалі не направляється до суду першої інстанції.

^ 24. Касація - це:

а) спосіб виправлення судових помилок та формування судової практики;

б) основний спосіб оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції;

в) перевірка законності судових рішень місцевих та апеляційних судів;

г) те саме що і апеляція.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 25. Повторна касація - це:

а) розгляд Верховним Судом України справ, розглянутих Вищим адміністративним судом у першій інстанції;

б) розгляд Вищим адміністративним судом України справ, розглянутих апеляційним адміністративним судом у першій інстанції;

в) розгляд Касаційним судом України справ, розглянутих Вищим адміністративним судом в порядку апеляційного провадження;

г) Кодексом адміністративного судочинства взагалі не передбачено повторної касації.

^ 26. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є:

а) Вищий адміністративний суд України;

б) Конституційний Суд України;

в) Верховний Суд України;

г) Касаційний суд України;

д) Вищий адміністративний суд України та Верховний Суд України.

^ 27. В касаційному порядку оскаржуються:

а) судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

б) судові рішення суду апеляційної інстанції;

в) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

г) ухвали суду апеляційної інстанції;

д) всі перелічені варіанти є вірними;

д) жоден варіант не є вірним.

^ 28.Підставами касаційного оскарження є:

а) порушення судом норм матеріального чи процесуального права;

б) порушення судом норм матеріального права;

в) порушення судом норм процесуального права.

^ 29.За загальним правилом касаційна скарга на судові рішення подається протягом:

а) одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

б) десяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

в) строк встановлюють сторони.

^ 30.Касаційна скарга подається:

а) до адміністративного суду касаційної інстанції через адміністративний суд апеляційної інстанції;

б) безпосередньо до суду касаційної інстанції;

в) до адміністративного суду касаційної інстанції через органи прокуратури.

^ 31.Касаційна скарга подається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі та електронному варіанті;

в) у письмовій та усній формі.

32.Касаційна скарга підписується:

а) особисто особою, яка її подає;

б) представником особи, яка її подає;

в) особою, яка її подає або представником.

^ 33. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами - це:

а) різновид касаційного провадження;

б) різновид апеляційного провадження;

в) взагалі не передбачена Кодексом адміністративного судочинства.

^ 34.Судом, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами є:

а) Вищий адміністративний суд;

б) Верховний Суд України;

в) Вищий адміністративний суд України та Верховний Суд України;

г) Конституційний Суд України;

д) Європейський суд з прав людини.

^ 35. За винятковими обставинами можуть бути оскаржені:

а) судові рішення в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;

б) судові рішення суду касаційної інстанції;

в) судові рішення Верховного Суду України в адміністративних справах;

г) всі перелічені судові рішення можуть бути оскаржені за винятковими обставинами.

^ 36. Підставами провадження за винятковими обставинами є:

а) порушення судом норм процесуального права;

б) порушення судом норм матеріального права;

в) порушення судом норм матеріального і процесуального права;

г) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанцїі однієї й тієї самої норми права;

д) визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України;

д) всі перелічені підстави.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 37. Строк оскарження за винятковими обставинами:

а) один місяць з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами;

б) десять днів з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами;

в) необмежений;

г) один рік з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами.

^ 38.Провадження за нововиявленими обставинами здійснюється щодо:

а) постанови або ухвали суду, що набрали законної сили;

б) постанови або ухвали суду до набрання ними законної сили;

г) постанови Верховного Суду України.

 1. ^ Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами становить:

а) один рік з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

б) один місяць з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

в) три роки з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

г) десять днів з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

 1. ^ Вимоги про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подаються у формі:

а) адміністративного позову;

б) клопотання;

в) заяви;

г) скарги.

 1. ^ Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється:

а) судом тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини;

б) судом касаційної інстанції;

в) Верховним Судом України;

г) Європейським судом з прав людини.

 1. ^ Постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили за загальним правилом:

а) з моменту проголошення;

б) після закінчення десятиденного терміну;

в) після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву подано не було.

 1. ^ Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили:

а) після закінчення десятиденного терміну;

б) з моменту проголошення;

в) після закінчення семиденного терміну.

 1. ^ Негайно виконуються постанови суду про:

а) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів;

б) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби;

в) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

г) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

д) уточнення списку виборців;

е) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

ж) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

є) всі варіанти є вірними.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Заходами процесуального примусу в адміністративному судочинстві є:

а) попередження;

б) видалення із зали судового засідання;

в) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

г) привід;

г) штраф;

д) перевірка документів, що встановлюють особу;

е) всі варіанти є вірними.

Вибрати всі можливі варіанти.


^ 10. Тестові завдання до підсумкового модульного контролю


Студенту необхідно вибрати всі можливі варіанти.


1.  Інститут адміністративної юстиції є необхідною умовою існування:

а) правової держави;

б) тоталітарної держави;

в) авторитарної держави;

г) розвинутого громадянського суспільства;

д) демократичної держави;

е) капіталістичного засобу виробництва. Вибрати всі можливі варіанти.

^ 2.  Адміністративна юстиція в Україні виникла та розвивалася:

а) як інститут кримінального права та науки;

б) як інститут спочатку дореволюційного поліцейського права, а потім і радянського права;

в) з моменту проголошення незалежності України.

^ 3.  Адміністративна юстиція у вітчизняній правовій системі є:

а) самостійною процесуальною галуззю права;

б) самостійною матеріальною галуззю права;

в) інститутом цивільно-процесуального права;

г) інститутом господарського процесуального права;

д) інститутом адміністративного права;

е) комплексною галуззю національного законодавства.

Вибрати всі можливі варіанти.

4.  ^ Під адміністративною юстицією традиційно розуміють:

а) судовий захист (адміністративне судочинство);

б) оскарження управлінських актів в адміністративному порядку;

в) судовий захист і оскарження в адміністративному порядку.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 5.  Адміністративна юстиція - це:

а) розгляд судами справ про накладення адміністративних стягнень;

б) судовий захист прав та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері управлінської діяльності держави та місцевого самоврядування;

в) адміністративна галузь правосуддя;

г) зовнішній контроль за діями адміністративних органів і їхніх посадових осіб щодо громадян;

д) процесуально-адміністративна діяльність органів юстиції.

^ 6.  Метою адміністративної юстиції є:

а) забезпечення діяльності органів юстиції;

б) забезпечення законності та правопорядку в приватноправових відносинах;

в) захист прав та інтересів суб'єктів господарювання;

г) захист прав, свобод та інтересів громадянина;

д) захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

^ 7 Запровадження адміністративної юстиції пов'язано із:

а) судово-правовою реформою;

б) політичною реформою;

в) адміністративно-територіальною реформою;

г) реформуванням адміністративного права;

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 8 Необхідність формування адміністративних судів в Україні випливає з:

а) вимог Конституції України;

б) рішення Європейського Суду з прав людини;

в) принципу розподілу влад;

г) рішення з'їзду суддів України;

д) орієнтації нашої країни на побудову правової та демократичної держави;

е) прийняття нових ЦПК та КАС України.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 9 Навчальна дисципліна „Адміністративна юстиція” вивчає:

а) матеріальні та процесуальні проблеми адміністративної відповідальності;

б) адміністративно-процесуальне законодавство;

в) теорію адміністративного судочинства;

г) процедуру надання адміністративних послуг.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 10. Терміни „судовий контроль” в системі публічного управління та „адміністративна юстиція” є:

а) тотожними;

б) суміжними;

в) співвідносяться як ціле та частина;

г) їх співвідношення є дискусійним в науці.

^ 11. Об'єктом судово-адміністративного захисту є:

а) суб'єктивні публічні права;

б) матеріальні норми права;

в) життя та здоров'я людини;

г) відносини власності;

д) управлінські відносини.

^ 12. Суб'єктивне право - це:

а) міра можливої поведінки;

б) система загальнообов'язкових норм;

в) міра належної поведінки.

13. Суб'єктивне право як юридична категорія означає встановлені у правовій нормі:

а) свободу поведінки індивіда в межах, закріплених правовою нормою;

б) можливість користуватися певними соціальними благами;

в) право на здійснення конкретних дій і право вимагати вчинення відповідних дій від інших осіб;

г) можливість звертатися за захистом свого права до суду;

д) єдність всіх перелічених вище ознак.

^ 14. До сфери адміністративної юстиції належать:

а) публічно-правові відносини;

б) приватноправові відносини;

в) ні публічно-правові, ні приватноправові;

г) і публічно-правові, і приватноправові.

^ 15. Публічне право:

а) регламентує організацію і діяльність публічної влади і її відношення з приватними особами;

б) регулює відносини між приватними особами;

в) орієнтоване на індивідуальні інтереси;

г) орієнтоване на задоволення суспільних потреб;

д) за характером регулювання є імперативним;

е) за характером регулювання є диспозитивним.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 16. Публічний інтерес є:

а) синонімом суспільного інтересу;

б) синонімом державного інтересу;

в) синонімом управлінського інтересу;

г) синонімом індивідуально, особистого інтересу.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 17. До понять публічного права належать:

а) держава;

б) влада;

в) правочин;

г) бюджет;

д) пенсія;

е) шлюб;

ж) засоби масової інформації;

з) органи державного управління;

і) господарський спір;

к) громадські об’єднання;

л) податки;

м) підприємницька діяльність;

н) виборчий процес;

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 18. Ознака публічності у понятті «Суб’єктивні публічні права» означає:

а) можливість впливати на управлінські процеси, приймати участь у державній та суспільно-політичній діяльності;

б) користуватися передбаченими Конституцією правами та свободами;

в) оскаржувати дії (бездіяльність) та рішення органів влади та їх посадових осіб до суду;

г) всі варіанти є правильними;

д) жоден варіант не є правильним;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ До адміністративних судів можуть бути оскаржені:

а) будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних

повноважень;

б) управлінські дії;

в) правові акти управління;

г) рішення господарських та загальних судів;

д) підзаконні акти податкової служби;

е) конституційність прийнятих Верховною Радою законів;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ До правових форм державного управління належать:

а) видання нормативних актів управління;

б) видання індивідуальних актів управління;

в) укладання адміністративних договорів;

г) здійснення юридично значимих дій;

д) проведення організаційних заходів;

е) здійснення матеріально-технічних операцій;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Адміністративний договір - це:

а) будь-який договір, в якому однією зі сторін виступає суб'єкт владних повноважень;

б) договір, зміст якого становлять права та обов'язок сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією зі сторін договору;

в) договір, сторонами якого є лише органи державного уп­равління.

^ 22. До правових актів управління (адміністративних актів) належать:

а) закони;

б) судові рішення;

в) наказ ректора про зарахування до вищого навчального

закладу;

г) службове подання;

д) постанови Кабінету Міністрів України; д) наказ Міністра юстиції України;

е) протест прокурора;

ж) рішення сесії обласної ради;

з) розпорядження голови обласної державної адміністрації;

і) рішення загальних зборів акціонерів закритого акціонер­ного товариства;

к) довіреність;

л) протокол засідання кафедри;

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 23. Адміністративна справа - це:

1) переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

2) передана на вирішення адміністративного суду справа про накладення адміністративних стягнень;

3) вид адміністративної процедури.

^ 24. Адміністративно-правовий спір та публічно-правовий спір – це:

а) тотожні поняття;

б) адміністративно-правовий спір є різновидом публічно-правового;

в) публічно-правовий спір є різновидом адміністративно-правового;

^ 25. Предметом адміністративно-правового спору є:

а) адміністративні акти;

б) адміністративні справи;

в) суб’єктивні права та обов’язки;

г) законність адміністративного акта;

д) накладення адміністративних стягнень.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 26. Компетенція адміністративних судів поширюється на:

а) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

б) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

в) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

г) публічно-правові спори, що належить вирішувати в по­рядку кримінального судочинства;

д) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках встановлених законом;

е) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; .

ж) спори, що віднесені до юрисдикції конституційного Суду України;

з) спори про накладення адміністративних стягнень;

і) спори щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключеної компетенції;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Система адміністративних судів в Україні визначена:

а) Концепцією судово-правової реформи;

б) Концепцією адміністративної реформи;

в) Законом «Про судоустрій України»;

г) Кодексом адміністративного судочинства.

^ 28. До системи адміністративних судів належать:

а) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд, Верховний Суд України;

б) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд, Касаційний суд України, Верховний Суд України;

в) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд, Верховний Суд України, Конституційний Суд України.

^ 29. Структура Вищого адміністративного суду складається з:

а) Голови, заступників, суддів, судових палат, колегії суддів палати, президії Вищого адміністративного суду, Пленуму Вищого адміністративного суду;

б) Голови, заступників, суддів, судових палат, колегії суддів палати;

в) Голови, заступників, судових палат, колегії суддів палати, Президїі адміністративного суду, Пленуму Вищого адміністративного суду;

г) Голови, першого заступника, заступників, судових палат, колегії суддів палати, президії Вищого адміністративного суду, Пленуму Вищого адміністративного суду.

 1. ^ Структура апеляційного адміністративного суду складається з:

а) голови, заступників, судових палат, президії апеляційного адміністративного суду, Пленуму апеляційного адміністративного суду;

б) голови, заступників, суддів, судових палат, президії апеляційного адміністративного суду;

в) голови, заступників, судових палат, суддів.

^ 31. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні справи:

а) у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

б) щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;

в) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

г) Вибрати всі можливі варіанти.

^ 32.Окружним адміністративним судам підсудні справи:

а) у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки;

б) щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади;

в) щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

г) Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи:

а) щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або Всеукраїнського референдуму;

б) щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України;

в) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ За загальним правилом територіальної підсудності адміністративні справи вирішуються адміністративним судом:

а) за місцезнаходженням відповідача;

б) за місцезнаходженням позивача;

в) за згодою позивача та відповідача.

 1. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами:

а) за місцезнаходженням відповідача;

б) за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача;

в) всі варіанти вірні.

^ 36. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є:

а) верховенство права;

б) законність;

в) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;

г) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі;

д) гласність і відкритість адміністративного процесу;

е) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рі­ІІІ нь адміністративного суду;

ж) обов'язковість судових рішень; ,

з) усі варіанти є вірними.

суддею.

^ 37.Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку здійснюється:

а) суддею одноособово;

б) колегією в складі п'яти суддів;

в) колегією в складі трьох суддів.

^ 38.Перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному порядку здійснюється:

а) колегією у складі не менше п'яти суддів;

б) колегією у складі трьох суддів;

в) суддею одноособово.

 1. ^ Судові виклики і повідомлення здійснюються:

а) повістками про виклик;

б) повістками-повідомленнями;

в) допускається судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефоном, через друкований засіб масової інформації.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Особами, які беруть участь у справі, є:

а) сторони;

б) судовий розпорядник;

в) треті особи;

г) представники сторін та третіх осіб;

д) експерт;

е) перекладач;

ж) свідки.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 48. Адміністративна процесуальна дієздатність - це:

а) здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві;

б) здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові;

в) те саме, що й адміністративна деліктоздатність.

^ 49. Позивачем в адміністративній справі можуть бути:

а) громадяни України;

б) громадяни України, іноземці чи особи без громадянства;

в) громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень;

г) підприємства, установи, організації (юридичні особи); г) суб'єкти владних повноважень.

 1. ^ Право на звернення до адміністративного суду реалізується шляхом подання:

а) скарги;

б) заяви;

в) адміністративного позову.

 1. Адміністративний позов подається:

а) у формі письмової позовної заяви;

б) у формі письмової скарги;

в) у письмовій та усній формі із обов'язковою реєєстрацією звернення.

^ 52. Адміністративний позов може містити вимоги про:

а) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

б) притягнення відповідача - суб'єкта владних повноважень до дисциплінарної відповідальності;

в) обов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

г) обов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

д) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дію або бездіяльністю;

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Позовна заява підписується:

а) особисто позивачем;

б) позивачем або його представником;

в) представником позивача.

 1. Строк звернення до адміністративного суду становить: .

а) один рік з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;

б) шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;

в) три роки з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

 1. ^ Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена за загальним правилом (якщо інше не встановлено КАС України):

а) протягом розумного строку, але не більше трьох місяців з дня відкриття провадження у справі;

б) протягом розумного строку, але не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі;

в) протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

 1. ^ Види судових рішень, передбачені КАС України:

а) постанова;

б) ухвала;

в) вирок;

г) рішення.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті викладається у формі:

а) ухвали;

б) рішення;

в) постанови.

 1. ^ Судове рішення, яким суд вирішує процесуальні питання (закриття провадження, залишення позовної заяви без розгляду тощо), викладається у формі:

а) постанови;

б) ухвали;

в) рішення.

 1. ^ Право оскаржити законність нормативно-правових актів, виданих суб'єктами владних повноважень, мають:

а) будь-які фізичні чи юридичні особи;

б) громадяни України;

в) особи, щодо яких їх застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

 1. ^ Адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів вирішується:

а) не пізніше двох місяців після відкриття провадження у справі, а у виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць;

б) не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі;

в) не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі, а у виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць.

^ 61. Апеляція - це:

а) основний спосіб оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції;

б) перевірка законності судових рішень місцевих та апеляційних судів;

в) основний спосіб формування судової практики;

г) те саме, що і касація.

 1. ^ Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є:

а) Вищий адміністративний суд та Верховний Суд України;

б) апеляційний адміністративний суд;

в) апеляційний адміністративний суд та Вищий адміністративний суд.

 1. ^ Порядок апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції передбачає:

а) подачу заяви про апеляційне оскарження;

б) подачу апеляційної скарги;

в) спочатку подається заява про апеляційне оскарження, а потім подається апеляційна скарга;

г) подачу клопотання.

 1. ^ Обгрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної інстанції викладаються:

а) в заяві про апеляційне оскарження;

б) в апеляційній скарзі;

в) в усному зверненні до апеляційного суду із обов'язковою реєстрацією звернення.

^ 65. Апеляційна скарга подається:

а) відразу до адміністративного суду апеляційної інстанції;

б) до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення;

в) до Верховного Суду України;

г) до адміністративного суду апеляційної інстанції через органи прокуратури.

 1. ^ Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається:

а) протягом десяти днів з дня її проголошення;

б) протягом двадцяти днів з дня її проголошення;

в) протягом місяця.

 1. ^ Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається:

а) протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження;

в) протягом п'ятнадцяти днів з дня проголошення постанови.

 1. ^ Заява про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції подається:

а) протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали;

б) протягом десяти днів з дня проголошення ухвали;

в) ухвала суду першої інстанції взагалі не підлягає оскарженню.

^ 69. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається:

а) взагалі не подається;

б) протягом десяти днів з дня проголошення ухвали;

в) протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

 1. ^ Під час апеляційного провадження:

а) особа, що подала апеляційну скаргу, може відмовитися від апеляційної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду;

б) особа, що подала апеляційну скаргу, не може відмовитися від апеляційної скарги або змінити її до закінчення апеляційного розгляду;

в) позивач може відмовитися від адміністративного позову, а сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду;

г) позивач вже не може відмовитися від адміністративного позову.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ До видів судових рішень суду апеляційної інстанції належать:

а) ухвала;

б) постанова;

в) вирок;

г) окрема ухвала;

д) протест;

е) клопотання.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до адміністративного суду першої інстанції, який її розглядав:

а) не пізніше семиденного строку;

б) не пізніше десятиденного строку;

в) взагалі не направляється до суду першої інстанції.

^ 73. Касація - це:

а) спосіб виправлення судових помилок та формування судової практики;

б) основний спосіб оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції;

в) перевірка законності судових рішень місцевих та апеляційних судів;

г) те саме що і апеляція.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 74. Повторна касація - це:

а) розгляд Верховним Судом України справ, розглянутих Вищим адміністративним судом у першій інстанції;

б) розгляд Вищим адміністративним судом України справ, розглянутих апеляційним адміністративним судом у першій інстанції;

в) розгляд Касаційним судом України справ, розглянутих Вищим адміністративним судом в порядку апеляційного провадження;

г) Кодексом адміністративного судочинства взагалі не передбачено повторної касації.

^ 75. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є:

а) Вищий адміністративний суд України;

б) Конституційний Суд України;

в) Верховний Суд України;

г) Касаційний суд України;

д) Вищий адміністративний суд України та Верховний Суд України.

^ 76. В касаційному порядку оскаржуються:

а) судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

б) судові рішення суду апеляційної інстанції;

в) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

г) ухвали суду апеляційної інстанції;

д) всі перелічені варіанти є вірними;

д) жоден варіант не є вірним.

 1. ^ Підставами касаційного оскарження є:

а) порушення судом норм матеріального чи процесуального права;

б) порушення судом норм матеріального права;

в) порушення судом норм процесуального права.

 1. ^ За загальним правилом касаційна скарга на судові рішення подається протягом:

а) одного місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

б) десяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції;

в) строк встановлюють сторони.

 1. ^ Касаційна скарга подається:

а) до адміністративного суду касаційної інстанції через адміністративний суд апеляційної інстанції;

б) безпосередньо до суду касаційної інстанції;

в) до адміністративного суду касаційної інстанції через органи прокуратури.

 1. ^ Касаційна скарга подається:

а) у письмовій формі;

б) у письмовій формі та електронному варіанті;

в) у письмовій та усній формі.

 1. Касаційна скарга підписується:

а) особисто особою, яка її подає;

б) представником особи, яка її подає;

в) особою, яка її подає або представником.

^ 82. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами - це:

а) різновид касаційного провадження;

б) різновид апеляційного провадження;

в) взагалі не передбачена Кодексом адміністративного судочинства.

^ 83.Судом, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами є:

а) Вищий адміністративний суд;

б) Верховний Суд України;

в) Вищий адміністративний суд України та Верховний Суд України;

г) Конституційний Суд України;

д) Європейський суд з прав людини.

^ 84. За винятковими обставинами можуть бути оскаржені:

а) судові рішення в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку;

б) судові рішення суду касаційної інстанції;

в) судові рішення Верховного Суду України в адміністративних справах;

г) всі перелічені судові рішення можуть бути оскаржені за винятковими обставинами.

^ 85. Підставами провадження за винятковими обставинами є:

а) порушення судом норм процесуального права;

б) порушення судом норм матеріального права;

в) порушення судом норм матеріального і процесуального права;

г) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанцїі однієї й тієї самої норми права;

д) визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України;

д) всі перелічені підстави.

Вибрати всі можливі варіанти.

^ 86. Строк оскарження за винятковими обставинами:

а) один місяць з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами;

б) десять днів з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами;

в) необмежений;

г) один рік з дня відкриття обставин, які можуть бути підставою для провадження за винятковими обставинами.

 1. ^ Провадження за нововиявленими обставинами здійснюється щодо:

а) постанови або ухвали суду, що набрали законної сили;

б) постанови або ухвали суду до набрання ними законної сили;

г) постанови Верховного Суду України.

 1. ^ Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами становить:

а) один рік з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

б) один місяць з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

в) три роки з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;

г) десять днів з моменту, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

 1. ^ Вимоги про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подаються у формі:

а) адміністративного позову;

б) клопотання;

в) заяви;

г) скарги.

 1. ^ Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється:

а) судом тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини;

б) судом касаційної інстанції;

в) Верховним Судом України;

г) Європейським судом з прав людини.

 1. ^ Постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили за загальним правилом:

а) з моменту проголошення;

б) після закінчення десятиденного терміну;

в) після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву подано не було.

 1. ^ Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили:

а) після закінчення десятиденного терміну;

б) з моменту проголошення;

в) після закінчення семиденного терміну.

 1. ^ Негайно виконуються постанови суду про:

а) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів;

б) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби;

в) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

г) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

д) уточнення списку виборців;

е) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

ж) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

є) всі варіанти є вірними.

Вибрати всі можливі варіанти.

 1. ^ Заходами процесуального примусу в адміністративному судочинстві є:

а) попередження;

б) видалення із зали судового засідання;

в) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

г) привід;

г) штраф;

д) перевірка документів, що встановлюють особу;

е) всі варіанти є вірними.

Вибрати всі можливі варіанти.

1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи