Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню icon

Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню
Скачати 40.12 Kb.
НазваОцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню
Дата10.09.2012
Розмір40.12 Kb.
ТипРішення

Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню

Протягом заняття студент отримує дві оцінки – за вирішення тестових завдань та за самостійну роботу. На початку заняття викладач оцінює рішення тестів вихідного рівня, які дозволяють визначити рівень знань з попередніх дисциплін. Протягом заняття студенти вирішують ситуаційні задачі, які дозволяють перевірити ступінь засвоєння матеріалу теми, вміння студентів аналізувати клінічну ситуацію та вибрати найбільш доцільний та безпечний препарат, а також їх комбінації, оцінювати можливі наслідки взаємодії з іншими лікарськими засобами й прогнозувати розвинення небажаних побічних ефектів на підставі можливих змін фармакокінетики у певного хворого, особливостей фармакодинаміки препаратів. Наприкінці заняття проводиться підсумковий контроль знань-умінь у вигляді рішення тестів, який дозволяє оцінити ступінь засвоєння матеріалу теми.


^ Студент має отримати оцінку, згідно отриманих знань та опанованих

навичок:

  • «відмінно» - студент знає фармакологічні та терапевтичні ефекти певних препаратів (наведені у списку), побічну дію при одноразовому та тривалому використанні. Може обирати доцільні комбінації препаратів для певного хворого, визначати лабораторні та інструментальні методи контролю ефективності та безпеки використання обраних ліків.

  • «добре» - студент знає фармакологічні та терапевтичні ефекти певних препаратів, побічну дію при одноразовому та тривалому використанні. Має труднощі в самостійному обиранні доцільної комбінації препаратів для певного хворого, самостійно визначає лабораторні та інструментальні методи контролю ефективності та безпеки використання обраних ліків.

  • «задовільно» - студент знає фармакологічні та терапевтичні ефекти певних препаратів, побічну дію при одноразовому та тривалому використанні. Має труднощі в самостійному обиранні доцільної комбінації препаратів для певного хворого та визначенні лабораторні та інструментальні методів контролю ефективності та безпеки використання обраних ліків.

  • «незадовільно» - студент знає фармакологічні та терапевтичні ефекти певних препаратів, не в повному обсязі знає побічну дію при одноразовому та тривалому використанні. Не може самостійно обирати доцільної комбінації препаратів для певного хворого, самостійно визначати лабораторні та інструментальні методи контролю ефективності та безпеки використання обраних ліків.


До модульного контролю допускається студент, який має суму балів не нижче 30, який здав «Протокол раціональної та безпечної фармакотерапії хворого» з оцінкою не нижче за «задовільно», автоматично отримує «відмінно» студент, який має суму балів за поточну діяльність від 44.


^ За шкалою ECTS

5А – 60-54 бали

4В – 53-48 балів

4С – 47-45 балів

3D – 44-39 балів

3E – 38-36 балів

Fx – нижче 36 балів


Оценивание студентов: перечень видов деятельности, которые подлежат оцениванию

В течение занятия студент получает две оценки – за решение тестовых заданий и за самостоятельную работу. В начале занятия преподаватель оценивает решение тестов исходного уровня, которые позволяют определить уровень знаний из предыдущих дисциплин. В течение занятия студенты решают ситуационные задачи, которые позволяют проверить степень усвоения материала темы, умения студентов анализировать клиническую ситуацию и выбрать наиболее целесообразный и безопасный препарат, а также их комбинации, оценивать возможные последствия взаимодействия с другими лекарственными средствами и прогнозировать развитие нежелательных побочных эффектов на основании возможных изменений фармакокинетики у определенного больного, особенностей фармакодинамики препаратов. В конце занятия проводится итоговый контроль знаний-умений в виде решения тестов, который позволяет оценить степень усвоения материала темы.

^ Студент должен получить оценку, согласно полученных знаний и овладения

навыками:

  • «отлично» - студент знает фармакологические и терапевтические эффекты определенных препаратов (приведенные в списке), побочное действие при одноразовом и длительном использовании. Может избирать целесообразные комбинации препаратов для определенного больного, определять лабораторные и инструментальные методы контроля эффективности и безопасности использования избранных лекарств.

  • «хорошо» - студент знает фармакологические и терапевтические эффекты определенных препаратов, побочное действие при одноразовом и длительном использовании. Имеет трудности в самостоятельном подборе целесообразной комбинации препаратов для определенного больного, самостоятельно определяет лабораторные и инструментальные методы контроля эффективности и безопасности использования избранных лекарств.

  • «удовлетворительно» - студент знает фармакологические и терапевтические эффекты определенных препаратов, побочное действие при одноразовом и длительном использовании. Имеет трудности в самостоятельном избрании целесообразной комбинации препаратов для определенного больного и определении лабораторные и инструментальные методов контроля эффективности и безопасности использования избранных лекарств.

  • «неудовлетворительно» - студент знает фармакологические и терапевтические эффекты определенных препаратов, не в полном объеме знает побочное действие при одноразовом и длительном использовании. Не может самостоятельно избирать целесообразной комбинации препаратов для определенного больного, самостоятельно определять лабораторные и инструментальные методы контроля эффективности и безопасности использования избранных лекарств.


К модульному контролю допускается студент, который имеет сумму баллов не ниже 30, который сдал «Протокол рациональной и безопасной фармакотрапии больного» с оценкой не ниже «удовлетворительно», автоматически получает «отлично» студент, который имеет сумму баллов за текущую деятельность от 44.


По шкале ECTS 5А – 60-54 балла 4В – 53-48 баллов 4С – 47-45 баллов

3D – 44-39 баллов 3E – 38-36 баллов Fx – ниже 36 баллов

Схожі:

Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconРекомендації
Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня...
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconПовідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню І т д
Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов передбачає оцінювання основних видів мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня...
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconПерелік практичних навичок з нервових хвороб, які повинен опанувати студент ІV курсу медичного факультету (спеціальність “Медична психологія”) І які підлягають контролю до, або під час проведення іспиту
Медична психологія” І які підлягають контролю до, або під час проведення іспиту
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconНаказ № " Про створення комісії по оцінюванню товарів І послуг, які поступають до чну від спонсорів"
Наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000р. №125, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000р....
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconПерелік практичних навичок, які повинен опанувати студент І які підлягають контролю до, або під час проведення заліку з експрес-аналізу гострих інтоксикацій, для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності
...
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconУкраїнська державна академія залізничного транспорту
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconПерелік практичних навичок з нервових хвороб, які повинен опанувати студент ІV курсу медичного факультету І які підлягають контролю до, або під час проведення заліку
Дослідження загальної чутливості та виявлення сенсорних І гностичних шкірно-кінестетичних розладів
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconПерелік практичних навичок з нервових хвороб, які повинен опанувати студент ІV курсу медичного факультету за спеціальністю ”педіатрія” І які підлягають контролю до, або під час проведення іспиту
Дослідження поверхневих рефлексів (зі слизових оболонок, черевних та кремастерних)
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Оцінювання студентів: перелік видів діяльності, які підлягають оцінюванню iconТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи