З фармакотерапії icon

З фармакотерапії
Скачати 160.77 Kb.
НазваЗ фармакотерапії
Дата10.09.2012
Розмір160.77 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджую:

Перший проректор ДонНМУ

проф. _____________ О.М. Талалаєнко

“____”___________________ 2008 р.


Робоча програма


з фармакотерапії


Для спеціальності 7.110201 «Фармація»

Факультет: фармацевтичний

Кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії

Нормативні дані:Форма навчанняКурсСеместр

Кількість годинІспити


(семестр)


Всього

Аудиторних

СПРС


Лекції

Практ.

заняття

Денна

IV

VIII

108

12

44

52

Іспит


Робоча програма складена на підставі типової програми з фармакотерапії, затвердженої на засіданні центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти 2004 р.


Робочу програму склали: д.м.н. професор Нальотов С.В.,

к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.


Програму обговорено на засіданні кафедри: 28.08.08

Протокол № 1


Завідуючий кафедрою клінічної фармакології,

клінічної фармації

і фармакотерапії, д.мед.н., професор С.В. Нальотов

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

“____” ________ 2008 р. Протокол № ___.


Голова циклової методичної комісії,

д.мед. н., професор Н.Б. Губергріц


II. Тематичний план лекцій

№ з/р

Тема

Години

1

Вступ та загальні проблеми сучасної фармакотерапії. Уявлення про симптоми та синдроми захворювань

2

2

Основні поняття фармакокінетики та фармакодинаміки. Види взаємодії ліків, види побічної дії ліків.

2

3

Фармакотерапія захворювань серцево- судинної системи (ІХС, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність).

2

4

Фармакотерапія захворювань органів дихання.

2

5

Фармакотерапія захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

2

6

Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту.

2
Всого

12


III.Тематичний план практичних занять

№ з/р

Тема

Години

1

Вступ і загальні проблеми фармакотерапії.

3

2

Фармакокінетика і фармакодинаміка, взаємодія і побічна дія лікарських засобів.

3

3

Фармакотерапія нервових та психічних захворювань.

3

4

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи (ІХС, АГ, атеросклероз).

3

5

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи (хронічна серцева недостатність).

3

6

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи (захворювання судин).

3

7

Фармакотерапія захворювань органів дихання

3

8

Фармакотерапія захворювань нирок, сечових шляхів.

3

9

Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту.

3

10

Фармакотерапія системних захворювань, сполучної тканини та суглобів.

3

11

Фармакотерапія захворювань ендокринної системи та обміну речовин.

3

12

Фармакотерапія захворювань крові та злоякісних новоутворень.

3

13

Фармакотерапія алергічних станів.

3

14

Долікарська допомога при невідкладних станах.

3

15

Підсумкове заняття. Інформаційна робота провізора.

2
Всього

44

\


^ IV. Контрольні питання


 1. Мета і задачі фармакотерапії. Взаємозв’язок ФТ з медико-біологічними та клінічними дісциплінами.

 2. Загальні поняття про етіологію, патогенез та перебіг хвороб людини.

 3. Основні види фармакотерапії: етіотропна, патогенетична, симптоматична, замісна.

 4. Поняття «симптом» та «синдром».

 5. Медична документація: амбулаторна картка хворого, історія хвороби стаціонарного хворого, лист лікарських призначень. Їх структура, обсяг даних, правила заповнювання.

 6. Основні методи обстеження хворого: фізикальні, лабораторні, інструментальні. Поняття про загальні, обов’язкові та додаткові методи обстеження.

 7. Етика і деонтологія в фармакотерапії.

 8. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань нервової системи.

 9. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях нервової системи (мігрень, гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу, неврити, невралгії, радікуліти, паркінсонізм).

 10. Фактори ризику уражень серцево-судинної системи. Епідеміологія, етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки хронічної ішемічної хвороби серця (ХІХС).

 11. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів, які застосовуються при ХІХС.

 12. Епідеміологія, етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки гіпертонічної хвороби та симптоматичних гіпертензій.

 13. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при гіпертонічній хворобі та симптоматичних гіпертензіях.

 14. Поняття про дисліпідемії. Основні групи гіполіпідемічних засобів.

 15. Гіпертонічні кризи, напад стенокардії, гострий інфаркт міокарду, гостра серцева недостатність (набряк легенів): основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів. Невідкладна допомога.

 16. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки хронічної серцевої недостатності.

 17. Основні напрямки фармакотерапії (поліпшення скорочувальної функції міокарду, гальмування процесів ремоделювання міокарду, покращення якості життя, вплив на тривалості життя) та групи лікарських засобів при хронічній серцевій недостатності

 18. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки аритмій. Основні напрямки фармакотерапії та групи антиаритмічних препаратів.

 19. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань периферичних артеріальних судин. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях периферичних артеріальних судин (облітеруючий атеросклероз, хвороба Рейно).

 20. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань періферичних венозних судин. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях периферичних венозних судин (тромбофлебіти, варикозна хвороба вен).

 21. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань органів дихання. Механізми бронхообструкції. Основні напрямки фармакотерапії (вплив на тонус бронхів, утворення та виведення мокротіння та його характер) та групи лікарських засобів (бронходилятатори, відхаркуючи, пртизапальні, мукорегулятори) при бронхообструктивних захворюваннях органів дихання (бронхіт, бронхіальна астма).

 22. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки туберкульозу, принципи фармакотерапії.

 23. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки гнійних бронхитів та пневмоній. Принципи фармакотерапії.

 24. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань нирок та сечових шляхів. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях нирок та сечових шляхів (гломерулонефрити, січокам’яна хвороба, гостра та хронічна ниркова недостатність).

 25. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки циститів та пієлонефритів. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при цистітах та пієлонефритах.

 26. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань шлунку та 12-п. к-ки. Основні напрямки фармакотерапії (протизапальна, вплив на моторику, ерадікація Н, рylori, антисекреторна) та групи лікарських засобів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба, гастроезофагальна рефлюксна хвороба, коліти).

 27. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань підшлункової залози, печінки, жовчного міхура. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях - холецистіт, панкркеатит, дискінезії жовчних шляхів, жовчно-кам’яна хвороба, гепатити.

 28. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки системних захворювань сполучної тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермія, ревматоїдний артрит). Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при цих захворюваннях (протизапальні нестероїдні, стероїдні).

 29. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань суглобів (деформуючий остеоартроз, остеоартрити). Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів (протизапальні, знеболюючи, гальмування остеопорозу, захист хрящевої тканини).

 30. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань ендокринної системи. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при захворюваннях ендокринної системи (цукровий діабет I та II типів, тиреотоксикоз, гіпотиреоз, патологічне ожиріння).

 31. Гіпоглікемічні та гіперглікемічні коми. Невідкладна допомога, групи лікарськиї засобів.

 32. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки подагри. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при подагрі.

 33. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії анемій (залізодефіцитна, В-12- фолієводефіцитна, гемолітична, апластична). Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при анеміях.

 34. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії гемобластозів (гострі лейкози, хронічні лейкози, еритремія). Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при гемобластозах.

 35. Принципи лікування злоякісних новоутворень. Побічні реакції при проведенні хіміотерапії.

 36. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань очей. Основні напрямки фармакотерапії (гальмування алергічних реакцій, регуляція внутришньоочного тиску, м’язового тонусу, величини зыниці) та групи лікарських засобів при захворюваннях очей (кон’юнктивіти, глаукома, початкова катаракта, крововиливи у сітківку, дегенеративні зміни сітківки).

 37. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки захворювань лор-органів. Основні напрямки фармакотерапії (гальмування алергічних реакцій, регуляція м’язового тонусу, вплив на склеротичні процеси) та групи лікарських засобів при захворюваннях лор-органів (отити, фарингіти, ларингіти, риніти, отосклероз).

 38. Основні принципи антибіотикотерапії при бактеріальних захворюваннях в офтальмології та отолярингології.

 39. Етіологія, патогенез, основні синдроми та загальні клінічні ознаки алергічних станів. Види алергічних реакцій. Клінічні ознаки окремих нозологічних форм: крапивниця, набряк Квінке, синдром Лайела, синдром Стівенса-Джонсона. Поняття про медикаментозну алергію.

 40. Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів при алергічних станах.

 41. Анафілактичний шок – поняття, клінічні ознаки, невідкладна допомога.

 42. Симптоми та загальні принципи долікарської невідкладної фармакотерапії при гострій серцево-судинній патології: набряк легенів; напад стенокардії; гостра судинна недостатність (колапс); гіпертонічна криза.

 43. Основні симтоми та загальні принципи долікарської невідкладної фармакотерапії при невідкладних станах в ендокринології: гіпоглікемічна кома; гіперглікемічна кома.

 44. Основні симтоми та загальні принципи долікарської невідкладної фармакотерапії при жовчнокам’яній та сечокам’яній коліці.

 45. Невідкладна долікарська допомога при ушкодженні м’який тканин, суглобів, кісток, опіках та відмороженнях, кровотечі.

 46. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки ураження шкіри та її дериватів. Основні напрямки фармакотерапії (зниження впливу запалення і алергії, захист від сенсібілізації та світла, підсушування, стимуляція заживлення тканин).

 47. Основні принципи лікування грибкових уражень, вірусних уражень шкіри, використання антисептиків.

 48. Етіологія, патогенез, основні синдроми та клінічні ознаки венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомонадоз, СНІД). Основні напрямки фармакотерапії та групи лікарських засобів.

 49. Поняття про інфекційні захворювання. Класифікація інфекційних захворювань. Збудники захворювань, шляхи передачі.

 50. Особливо небезпечні інфекції (чума, сибірська виразка, холера), етіологія, патогенез, клінічні прояви, напрямки фармакотерапії.

 51. Етіопатогенез, клінічні прояви і напрямки фармакотерапії основних кишкових інфекцій (харчові токсикоінфекції, дизентерія).

 52. Етіологія, патогенез, клінічні прояви й основні напрямки фармакотерапії основних вірусних захворювань (грип, аденовірусна інфекція).

 53. Етіологія, патогенез, клінічні прояви й основні напрямки фармакотерапії дифтерії. Поняття про дитячі інфекції.

 54. Клінічна картина, напрямки фармакотерапії кору, вітряної віспи, коклюшу, скарлатіни.

 55. Етіологія, патогенез, клінічні прояви й основні напрямки фармакотерапії правця.

 56. Етіологія, патогенез, клінічні прояви та напрямки фармакотерапії малярії.

 57. Поняття про гострі отруєння. Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях. Антидотна терапія.

 58. Симптоматична терапія при гострих отруєннях. Побутові отруєння: отруєння алкоголем і сурогатами алкоголю, кислотами і лугами. Симптоматика. Невідкладна допомога.

 59. Медичні отруєння: медикаментами (барбітуратами, антигістамінними засобами, серцевими глікозидами, бензодіазепінами, наркотичними анальгетиками), випадки самолікування, в результаті помилки медичного персоналу чи фармацевта. Їх профілактика. Невідкладна допомога.

 60. Біологічні отруєння: рослинами, грибами, укуси отруйних комах, змій. Невідкладна допомога.

 61. Основні видипорушення менструального циклу: аменорея, гіпо- і гіперменструальний синдром.

 62. Запальні захворювання піхви, шийки матки, маткових труб та яєчників.

 63. Основні прояви ранніх та піздніх гестозів.

 64. Слабкість пологової діяльності.

 65. Ембріотоксична та тератогенна дія ліків.

 66. Сучасна медикаментозна контрацепція.

 67. Клінічні прояви та лікування трихоманозного вагініту.

 68. Основні клінічні прояви статевих дисфункцій.

 69. Фармакотерапія клімактеричних порушень.

 70. Наукова інформація о нових лікарських засобах як міра регулювання їх застосування. Основні джерела інформації про нові лікарські препарати та медикаменти, знятих з виробництва. Загальні принципи підготовки інформаційного повідомлення, що максимально відповідає вимогам практичної медицини (сигнальний листок). Організація роботи кабінетів фармацевтичної інформації. Організація і роль інформаційно-консультативної роботи провізора серед населення і попереджень наслідків самолікування.^ V. Література


 1. Основна:

 1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: Универсум Паблишинг, 2000.- 541с.

 2. Комиссаров И.В., Абрамец И.И., Самойлович И.М., Харин Н.А., Кузнецов Ю.В., Фармакология. Введение в фармако- и химиотерапию. – Донецк: Норд-Прес, 2004. – 290 с.

 3. Компендиум, 2001/2002 – Лекарственные препараты. – Київ: МОРІОН, 2001. – 1456 с.

 4. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Учеб. М.: ГОЭТАР-МЕД, 2003. 640 с.

 5. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. – М.: Медпрактика, 1996. –784 с.

 6. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: В 4х томах. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – Т.1 – 552с., Т.2 – 596с., Т.3 – 464с., Т.4 – 480с.

 7. Налетов С.В. Клиническая фармакология в практике врача. Севастополь.: Вебер. 2003.- 672 с.

 8. Нальотов С.В., Крайдашенко О.В. Навчальний посібник з фармакотерапії //Донецьк, 2007, 155 с.

 9. Самура Б.А., Дралкин А.В. Фармакотерапия. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. Т 1. – Харьков: НФаУ, 2000. – 660с.

 10. Самура Б.А., Дралкин А.В. Фармакотерапия. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. Т 2. – Харьков: НФаУ, 2000. – 640с.

 1. Додаткова:

 1. Балаболкин М.И. Эндокринология. М.: Универсум паблиштнг, 1998. 582 с.

 2. Крыжановский В.А. Диагностика и лечение сердечной недостаточности. – Запорожье: Знание, 1998. – 184с.

 3. Кулага В.В., Романенко І.М. Алергічні захворювання шкіри.-К.: Здоров`я,

1997. – 256с.

 1. Лужнилов Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1994. –256 с.

 2. Мельников А. Фармацевт и самолечение // Аптечный рынок. – 1998. - №2.–С.36-37.

 3. Насонова В.А., Астапенко М.Т. Клиническая ревматология. – М.: Медицина. 1990. – 319 с.

 4. Нефрология: руководство для врачей / под ред. И.Е. Тареевой. – РАМН. – М.: Медицина, 1995. – Т.1. – 496с., Т.2. – 512с.

 5. Очерки клинической гастроэнтерологии /Под ред. В.И. Хворостинка. – Харьков: ФАКТ, 1997. – 280с.

 6. Пилипчук Н.С., Молотков В.Н., Андрущенко Е.В. Болезни органов дыхания. – Киев: Вища школа, 1986. - 336с.

 7. Подымова С.Д. Болезни печени. – М.: Медицина, 1993. – 554с.

 8. Родионов А.Н. Справочник по кожным и венерическим болезням. - СПб: Издательство «Питер», 2000. –256 с.

 9. Руководство по гематологии. В 2-х томах /Под. ред. А.И. Воробьева. – М.: Медицина, 1985. – Т.1.- 488с. – Т.2. - 968с.

 10. Система безрецептурных препаратов в Украине – какой ей быть?// Провизор. – 1997. - С.11-12.

 11. Тропические болезни: Учебник/ под ред. Е.П. Шуваловой.- М.:Медицина, 1989 – 496 с.

 12. Шкірні та венеричні хвороби. Навчальний посібник /Л.С. Новосад, Р.В. Лабінський, О.А. Каденко та ін., - К., Здоров’я, 2000. –208 с.Головним завданням курсу фармакотерапiї є ознайомлення майбутнiх фахiвцiв з принципами медикаментозної терапiї окремих нозологiчних груп захворювань, що буде сприяти пiдвищенню професiональної компетентностi майбутнiх провiзорiв, формуванню в них широкої ерудицiї. Така система пiдготовки буде сприяти бiльш рацiональнiй органiзацiї роботи аптечної мережi в лікувальних установах, яка вiдiграє велику роль у забезпеченнi ефективного i безпечного використання лiкарських препаратiв у практицi лiкування хворих.

У процесі вивчення фармакотерапії на основі теоретичних знань, які отримані на кафедрах фізіології, біохімії, фармакології, поєднаються знання етіопатогенезу із принципами лікарської терапії основних патологічних процесів. На загальному рівні студенти засвоюють методи загального клініко-лабораторного обстеження хворих, загальну симптоматику та синдромологію найбільш розповсюджених захворювань, ознайомлюються із загальними принципами побудови діагнозу.

Після вивчення курсу фармакотерапiї студенти повиннi

Знати:

 • основи деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, хворими;

 • основні клінічні симптоми і синдроми найбільш розповсюджених захворювань;

 • загальні принципи діагностики захворювань внутрішніх органів;

 • методологію збору анамнезу (хвороби, життя, медикаментозного та алергологічного);

 • основи ведення медичної документації (амбулаторна карта хворого, історія хвороби стаціонарного хворого, лист лікарських призначень);

 • загальні принципи інтерпретації результатів обстеження хворого;

 • загальні принципи побудування діагнозу;

 • основні види фармакотерапії (етіологічна, патогенетична, симптоматична, замісна, профілактична);

 • основні принципи і напрямки призначення медикаментозної терапії захворювань;

 • загальні принципи надання медичної допомоги при невідкладних станах та гострих отруєннях;

 • основні процеси фармакокінетики та фармакодинаміки, які впливають на дію ліків.


Уміти:

 • працювати з навчальною та довідковою літературою;

 • дотримуватися правил фармацевтичної етики і деонтології, вирішувати комплекс задач, зв'язаних із взаєминами між лікарем і хворим, хворим і провізором;

 • здійснювати збір анамнезу (хвороби, життя, медикаментозного та алергологічного) у хворого;

 • на основі діагнозу і даних основних клініко-лабораторних показників визначити принципи фармакотерапії та раціональні схеми лікування захворювання;

 • визначати групи лікарських засобів, які застосовуються в лікуванні виявленого захворювання, виходячи з механізму дії препарату;

 • визначити оптимальний режим введення ліків;

 • роз'ясняти хворим режим прийому препаратів або їх комбінації;

 • надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах і гострих отруєннях;

 • проводити інформаційну роботу серед медичних працівників про лікарські препарати.


Засвоєння дисциплiни здiйснюється через лекцiйний курс та практичнi заняття. Лекцiйний курс збiгатися з тематикою i методикою проведення практичних занятть. Лекцiї та практичні заняття вмiщують аналiз загальних питань, присвячених застосуванню сучасних методiв i принципiв лiкарської терапiї при захворюваннях серцево-судинної системи, органiв дихання, шлунково-кишкового тракту, порушень обмiну речовинї.

Для підвищення якості знань практичні заняття проводяться за єдиною схемою, яка включає контроль вихідного рівня знань шляхом вирішення тестових завдань, самостійну роботу студентів з хворим або історією хвороби й тестовий контроль кінцевого рівня знань. Наприкінці курсу роботу з хворим студент узагальнює у вигляді «Протоколу фармакотерапії» за єдиною схемою: скласти план лiкування, обгрунтувати вибiр лiкарських препаратiв, принципи їх призначення, при необхiдностi - врахувати особливостi фармакокiнетики лiкарського препарату в певнiй клiнiчнiй ситуацiї.

Вивчення фармакотерапiї завершується складанням iспиту.

Схожі:

З фармакотерапії iconЗміст навчальної програми з фармакотерапії 5 курс (ІХ cеместр)
Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Предмет І завдання фармакотерапії. Значення фармакотерапії в комплексному лікуванні різних...
З фармакотерапії iconТематичний план лекцій з фармакотерапії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 н р
Вступ та загальні проблеми сучасної фармакотерапії. Особливості фармакотерапії у дітей та хворих похилого віку
З фармакотерапії iconТема №1. Вступ І загальні проблеми фармакотерапії (ФТ)
Мета І задачі фармакотерапії. Взаємозв’язок фт з медико-біологічними та клінічними дісциплінами. Загальні поняття про етіологію,...
З фармакотерапії iconЗагальна фармакотерапія
Предмет та завдання фармакотерапії. Раціональна фармакотерапія. Види та основні напрямки фармакотерапії
З фармакотерапії iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармакотерапії

З фармакотерапії iconКритерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу на практичних І підсумкових заняттях з фармакотерапії

З фармакотерапії iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки
З фармакотерапії iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки
З фармакотерапії iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з фармакотерапії для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету
Андрущенко Е. В., Красовская Е. А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. К.: Вища школа, 1992. 368 с
З фармакотерапії iconПерелік тем з фармакотерапії для самостійного позааудиторного вивчення студентам 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 н р
Контроль за безпечністю лікарських засобів у світі. Проблеми розвитку фармакологічного нагляду в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи