Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія icon

Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
НазваМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Сторінка1/19
Дата10.09.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Факультет інтернатури і післядипломної освіти

Кафедра педіатрії ФІПО


ПЕДІАТРІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять лікарів-інтернів

за фахом „Педіатрія”

Перший рік навчання


Донецьк 2007

УДК


ББК


ПЕДІАТРІЯ: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (перший рік навчання)/ Нагорна Н.В., Острополець С.С., Баєшко Г.І та ін. – Донецьк. -2007.- 234 с.


Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог методичного ЦМК МОЗ України і реалізують систему програмно-цільового керування якістю післядипломної підготовки фахівців, згідно з прийнятою робочою програмою та державними стандартами навчання фахівців в інтернатурі з урахуванням сучасних вимог педагогіки та психології вищої школи.

Методичні вказівки є орієнтованими насамперед на кінцеві цілі навчання, містять навчальні задачі, що сприяють зміцненню отриманих теоретичних знань і розвитку клінічного мислення у лікарів-інтернів; тестові завдання формату А для вихідного та підсумкового контролю знань, графи логічної структури тем, діагностичні, лікувальні алгоритми.

Методичні вказівки стосуються всіх тем практичних занять, що проводяться на кафедрі педіатрії ДонНМУ факультету інтернатури і післядипломної освіти відповідно до програми навчання в інтернатурі за фахом „Педіатрія”.

Методичні вказівки можуть бути адресовані лікарям-інтернам педіатрам для підготовки та праці на семінарських, практичних заняттях, в самостійній роботі.


Рецензенти: Завідувач кафедрою пропедевтики дитячих хвороб ДонНМУ ім.. М. Горького д. мед.н., професор Юліш Є. І.

Доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики і сімейної медицини, методист ДонНМУ ім.. М. Горького к.м. н. А.Л. Христуленко.


Затверджено Вченою Радою Донецького державного медичного університету ім..М. Горького (Протокол №)


© Н.В. Нагорна,

С.С. Острополець,

Г.І. Баєшко,

О.В.Бордюгова,

В.І. Дмитрук,

Н.М. Конопко,

О.П. Дудчак,

О.В. Пшенична,

К.В. Виноградов

М.П. Лиморенко

В.М. Соколов.
^

Розділ 1

Організація педіатричної допомоги в УкраїніМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття:

Структура й організація роботи дитячої поліклініки. Нові форми організації лікувально-профілактичної роботи дільничного педіатра. Принципи організації роботи сімейного лікаря. Організація лікування дітей вдома з гострими захворюваннями. «Стаціонар вдома» - принципи організації, обов'язки педіатра.


 1. ^ Актуальність теми: Організація роботи будь-якої медичної установи базується на високоякісній роботі лікаря. Кожний педіатр повинен знати правила й обов'язки всіх співробітників поліклініки, що беруть участь на всіх етапах її роботи - від реєстрації хворої дитини, закінчуючи її лікуванням і диспансеризацією. Знання принципів організації «стаціонару вдома» дозволить лікареві-педіатрові, сімейному лікареві надати дитині з гострим захворюванням лікувальну допомогу в повному обсязі в найбільш комфортних для нього умовах. Проблема гострих станів у дітей займає одне з центральних місць серед усіх розділів клінічної педіатрії. Анатомо-фізіологічні особливості дитини, недосконалість нейро-гуморальної регуляції функцій організму, часто обтяжений преморбідний фон, сприяють формуванню у дитини «напруженого гомеостазу», швидкому зривові адаптаційно-компенсаторних можливостей під впливом несприятливих факторів. Кожний лікар-педіатр повинен володіти ґрунтовними знаннями й уміннями, що стосуються надання допомоги дитині при гострих захворюваннях. Успіх у наданні екстреної допомоги багато в чому залежить від правильної діагностики. При цьому від лікаря потрібна рішучість, оперативність і уміння організувати необхідну допомогу, у тому числі вдома, щоб ліквідувати хворобливий стан. Це визначає актуальність теми і її важливість для лікаря-педіатра.

 2. ^ Цілі навчання:

Загальна мета: знати структуру й організацію роботи дитячої поліклініки, вміти діагностувати гострі стани й організовувати «стаціонар вдома».

Конкретні цілі


Цілі вихідного рівня


Уміти

1 Орієнтуватися в структурних підрозділах поліклініки і документації дільничного лікаря 1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, проводити об'єктивне обстеження дітей і розпізнавати основні симптоми захворювань - кафедра пропедевтики дитячих хвороб, факультетської і госпітальної педіатрії.

2 Оглядати дитину в поліклініці, визначати діагноз і тактику терапії.
2. Провести антропометричні виміри в дитини й оцінити їх - кафедра пропедевтики дитячих хвороб, факультетської і госпітальної педіатрії.


3. Проводити диференційну діагностику з захворюваннями, що протікають з подібними клінічними синдромами.

3. Оцінити стан дитини, використовуючи критерії оцінки важкості стану – кафедра госпітальної і факультетської педіатрії.

4. Визначати необхідний комплекс обстеження хворого.

4. Оцінити результати додаткового обстеження – кафедра патологічної фізіології, пропедевтичної, госпітальної, факультетської педіатрії.

5. Обирати найбільш раціональний спосіб організації лікувальної допомоги, у тому числі, і «стаціонар вдома».
6. Визначати прогноз захворювання.
Для визначення вихідного рівня знань-умінь Вам необхідно вирішити наступні завдання.

^ Завдання вихідного рівня


Завдання 1.

У дитини 9 місяців після введення прикорму (манної каші) з'явилися рясні рідкі випоражнення, знизилися маса тіла, апетит. Дитина стала млявою. При огляді: зниженого харчування, значне збільшення живота в об'ємі. У сироватці крові виявлені антигліадинові антитіла. Назвіть найбільш ймовірну причину діареї у цієї дитини.

 1. Нестерпність глютену.

 2. Порушення всмоктування дисахаридів.

 3. Порушення екзокринної функції підшлункової залози.

 4. Порушення мікрофлори кишечнику.

 5. Підвищення проникності лімфатичних судин кишечнику.


Завдання 2.

На профілактичному огляді у педіатра дитина 4-х місяців. Народилася з вагою 3 200, перебуває на природному вигодовуванні. Скарг мати не пред'являє. Визначте вагу дитини, що має бути.

 1. 6000 г.

 2. 5000 г.

 3. 5300 г.

 4. 6150 г.

 5. 6300 г.


Завдання 3.

У дитини 8 місяців при огляді звертає увагу наявність лобових і тім'яних бугрів, збільшення розмірів великого джерельця, відсутність зубів. Пальпуються «рахітичні чотки», виражена м'язова гіпотонія, «гаррісонова» борозна. При лабораторному дослідженні виявлена анемія легкого ступеня, знижена кількість кальцію і фосфору в сироватці крові, підвищена активність лужної фосфатази. Ваш діагноз.

 1. Рахіт ІІ, підгострий перебіг.

 2. Рахіт ІІ, період розпалу, підгострий перебіг.

 3. Рахіт ІІІ, підгострий перебіг, період розпалу.

 4. Рахіт ІІ, період репарації, підгострий перебіг.

 5. Рахіт І, початковий період, гострий перебіг.


Завдання 4

Під час профілактичного огляду дитини 4,5 років при оформленні в дитячий садок у клінічному аналізі крові виявлено; Ер 4,2 Т/л, Нв 130 г/л, к.п. 0,9 Л-8,4 г/л, е-2, п-5, с-39, л-46, м-7, ШОЕ – 4 мм/годину. Для якого стану характерна картина лейкоцитарної формули?

 1. Бактеріальна інфекція.

 2. Вірусна інфекція.

 3. Мононуклеоз.

 4. Стрес.

 5. Нормальна картина.


Еталони відповідей: Завдання 1- А, завдання 2 – Д.


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах.


Інформаційні джерела вихідного рівня.

 1. И. П. Шабалов. Детские болезни. // Питер. 2001. С. – 162-176.

 2. В.Г. Майданник "Педиатрия". - Киев, АСК, 1999. - С.346.


Якщо Ви засвоїли інформацію вихідного рівня, то необхідно перейти до безпосереднього змісту навчання.


Зміст навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (Друга частина )/ Нагорна Н. В., Острополець...
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»/ Н. В....
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconЗбірник завдань підсумкового тестового контролю для лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” Донецьк 2007 удк ббк педіатрія: Збірник завдань
Педіатрія: Збірник завдань підсумкового тестового контролю для лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія”/ Нагорна Н. В., Острополець...
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю “Внутрішні хвороби”/ Укладачі: Л....
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
Методичні вказівки призначені для лікарів-курсантів дитячих кардіревматологів та лікарів-педіатрів, що проходять передатестаційний...
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб для лікарів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб /М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В. В....
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказів для лікарів-інтернів хірургічного профілю. Донецьк, 2010. 200 с
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні рекомендації до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу спеціалізації «дитяча кардіоревматологія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи