Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» icon

Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
НазваМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
Сторінка1/18
Дата10.09.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ


«ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ»


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Факультет інтернатури та післядипломної освіти

Кафедра педіатрії ФІПО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ


ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ


«ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ»


Донецьк 2011

УДК 616.12-002.77-053.2(075.8)

ББК 57.334.19я7

Методичні вказівки призначені для лікарів-курсантів дитячих кардіревматологів та лікарів-педіатрів, що проходять передатестаційний цикл з дитячої кардіоревматології на кафедрі педіатрії.

Відповідають робочому плану передатестаційного циклу «Дитяча кардіоревматологія».

Укладачі: Нагорна Н.В., Пшенична О.В., Дудчак О.П., Бордюгова О.В., Лимаренко М.П., Соколов В.М., Дубова Г.В., Конопко Н.М., Четверик Н.О., Дмитрук В.І., Паршин С.О., Лебедєва О.В.

Рецензенти: Зав. кафедрою пропедевтики педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, професор Юліш Є.І.

Завідувач навчально-методичним кабінетом, кандидат медичних наук ^ Басій Р.В.


Затверджено Вченою Радою Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (Протокол №7 від 20.01.2012 р.)


Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог методичного ЦМК МОЗ України й реалізують систему програмно-цільового керування якістю післядипломної підготовки фахівців. Методичні рекомендації дозволяють лікарям-курсантам при підготовці до практичних занять визначити їх мету, а також оцінити ступінь своєї готовності до занять, виходячи з результатів рішення тестових завдань. З метою управління позааудиторною підготовкою курсантів у методичних рекомендаціях наведено перелік основних теоретичних питань і рекомендованої літератури. Граф логічної структури теми сприяє засвоєнню курсантами розділів навчальної теми в їх логічному зв'язку. Методичні вказівки стосуються всіх тем практичних занять, що проводяться на кафедрі педіатрії ДонНМУ факультету інтернатури та післядипломної освіти відповідно до програми передатестаційного циклу.

© Н.В. Нагорна,

О.В. Пшенична,

О.П. Дудчак,

О.В. Бордюгова,

М.П. Лимаренко

В.М. Соколов,

Г.В. Дубова,

Н.М. Конопко,

В.І. Дмитрук,

Н.О. Четверик,

С.О. Паршин,

О.В. Лебедєва

ЗМІСТ


Фактори ризику захворювань серцево-судинної системи у дітей………

Спадкові хвороби серцево-судинної системи дитини. Методи діагностики та профілактики спадкових захворювань…………………..

Загальна характеристика гуморального та клітинного імунітету та неспецифічних факторів захисту. Первинні і вторинні імунодефіцитні стани з ураженням серцево-судинної системи…………………………...

Особливості структури і функції серцево-судинної системи у дітей в різні вікові періоди. Функціональні та органічні шуми…………………

Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей………………..

  Клініка, діагностика та лікувальна тактика первинних та вторинних артеріальних гіпертензій та гіпотензій……………………………………

  Вегетативні дисфункції у дітей……………………………………………

  Діагностика та терапевтична тактика при різних вадах серця. Визначення показань та строку хірургічної корекції. Лікування та профілактика ускладнень………………………………………………….

  Діагностика та лікування порушень серцевого ритму та провідності у дітей…………………………………………………………………………

  Ураження серця неревматичної природи…………………………………

  Гостра ревматична лихоманка………………………...…………………..

  Суглобовий синдром у дітей. Принципи діагностики та лікування……

  Дифузні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти. Принципи діагностики та лікування………………………………………

  Принципи діагностики та терапії набутих вад серця, показання до хірургічної корекції………………………………………………………...

  Клініка, діагностика та терапія недостатності кровообігу у дітей……...

  Невідкладні стани в кардіології: діагностика, невідкладна терапія…….

  Групи ризику по патології серцево-судинної системи. Протирецидивне лікування, етапний принцип реабілітації. Особливості диспансеризації при серцево-судинній патології та системних захворюваннях сполучної тканини………………………………………………………….

  Організація допомоги при промислових отруєннях……………………..

  Масові бойові отруєння……………………………………………………

  Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах…………

  ДОДАТКИ…………………………………………………………………..

  Додаток 1. Граф логічної структури теми: «Педіатричні аспекти атеросклерозу»……………………………………………………………...

Додаток 2. Граф логічної структури теми: «Спадкові хвороби серцево-судинної системи дитини»…………………………………………………

Додаток 3. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Хромосомні аномалії та асоційовані з ними вроджені вади серця»…………………...

Додаток 4. Граф логічної структури теми: «Первинні імунодефіцитні стани»………………………………………………………………………..


Додаток 5. Диференційно-діагностичний алгоритм «Первинні імунодефіцитні захворювання»……………………………………………

Додаток 6. Алгоритм скринінгу клініко-анамнестичних критеріїв імунодефіцитних захворювань…………………………………………….

Додаток 7. Алгоритм клінічної й лабораторної діагностики имунодефіцитних станів…………………………………………………...

Додаток 8. Алгоритм лікування первинних імунодефіцитів у дітей……

Додаток 9. Алгоритм лікування комбінованих імунодефіцитів у дітей...

Додаток 10. Граф логічної структури теми: «Особливості структури й функції серцево-судинної системи у дітей в різні вікові періоди»……...

Додаток 11. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Огляд»…………………………

Додаток 12. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Пальпація передсерцевої ділянки»……………………………………………………………………..

Додаток 13. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Пальпація передсерцевої ділянки, визначення набряків»…………………………………………….

Додаток 14. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Перкусія серця»………………

Додаток 15. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Аускультація серця»…………


Додаток 16. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Інструментальні методи»……

Додаток 17. Граф логічної структури теми: «Сучасні методи дослідження органів кровообігу у дітей. Функціональні проби»………

Додаток 18. Граф логічної структури теми: «Інструментальні методи дослідження в кардіології. Електрокардіографія»……………………….

  Додаток 19. Граф логічної структури теми: «Інструментальні методи дослідження в кардіології. Ехокардіографія»……………………………

Додаток 20. Граф логічної структури теми: «Клініка, діагностика та лікування первинної артеріальної гіпертензії у дітей»………………….

Додаток 21. Граф логічної структури теми: «Вегетативні дисфункції у дітей»………………………………………………………………………..

Додаток 22. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Вегетативні дисфункції у дітей»…………………………………………………………

Додаток 23. Граф логічної структури теми: «Діагностика та терапевтична тактика при різних вадах серця у дітей»…………………..


Додаток 24. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Діагностика та терапевтична тактика при різних вадах серця у дітей»………………….

Додаток 25. Граф логічної структури теми: «Діагностика й лікування дітей з вродженими вадами серця»………………………………………..

Додаток 26. Диференціально-діагностичний алгоритм: «Диференціальна діагностика вроджених вад серця за даними аускультації»………………………………………………………………..

Додаток 27. Граф-логічної структури теми: «Діагностика та лікування порушень серцевого ритму та провідності у дітей»……………………

Додаток 28. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Порушення ритму серця і провідності у дітей»………………………………………

Додаток 29. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Порушення провідності у дітей»……………………………………………………….

Додаток 30. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Екстрасистолія у дітей»…………………………………………………………………….

Додаток 31. Граф логічної структури теми: «Ураження серця неревматичної природи»…………………………………………………

Додаток 32. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Ураження серця неревматичної природи»………………………………………………….

Додаток 33. Граф логічної структури теми: «Гостра ревматична лихоманка»…………………………………………………………………

Додаток 34. Диференційно-діагностичний алгоритм «Суглобовий синдром у дітей»……………………………………………………………

Додаток 35. Граф логічної структури теми: «Особливості діагностики та терапії ювенільного ревматоїдного артриту та дифузних захворювань сполучної тканини у дітей»…………………………………

  Додаток 36. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Набуті вади серця»………………………………………………………………………..

Додаток 37. Граф логічної структури теми: «Серцева недостатність у дітей»………………………………………………………………………..

Додаток 38. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Синдром серцевої недостатності у дітей»…………………………………………...

Додаток 39. Граф логічної структури теми: «Невідкладні стани в кардіології: діагностика, невідкладна терапія»…………………………..

Додаток 40. Алгоритм невідкладної допомоги при фібриляції шлуночків…………………………………………………………………..

Додаток 41. Алгоритм невідкладної допомоги при брадикардії……….

Додаток 42. Алгоритм невідкладної допомоги при пароксизмальній тахікардії……………………………………………………………………

Додаток 43. Граф логічної структури теми: «Організація кардіологічної служби в Україні»…………………………………………………………..

Додаток 44. Граф логічної структури теми: «Організація допомоги при промислових отруєннях»…………………………………………………..

Додаток 45. Алгоритм медичного сортування постраждалих…………..


Додаток 46. Алгоритм первинного огляду осіб, що уражені сильнодіючими ядовитими речовинами………………………………….

Додаток 47. Алгоритм діагностики клінічної смерті…………………….


Додаток 48. Граф логічної структури теми: «Бойові властивості й уражуючи дії хімічної зброї»………………………………………………

Додаток 49. Диференційно-діагностичний алгоритм: «Індикація отруйних речовин в різних середовищах»………………………………..

Додаток 50. Граф логічної структури теми: «Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах»……………………………………..


7


11


15


19

22


27

31


35


39

43

47

51


57


61

65

69


74

78

82

85

89


90


91


92


93


94


96


97

98

99


100


104


105


106


107


109


110


111


112


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136

137


138


139


140

141


142

143


144


145


146
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу спеціалізації «дитяча кардіоревматологія»
...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-курсантів до циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»/...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні рекомендації до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять передатестаційного циклу Донецький державний медичний університет ім. М. Горького
Автори: Н. В. Нагорна, С. С. Острополець, Н.І. Олімпієва, Г.І. Баєшко, О. В. Бордюгова, Л. В. Єрмоліна, В. М. Соколов, О. П. Дудчак,...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять І модульного циклу
Методичні вказівки до практичних занять І модульного циклу з дисципліни «Технологія програмування та створення програмних продуктів»....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconТематичний план семінарсько-практичних занять зі спеціалізації «Дитяча кардіоревматологія»
Основні принципи роботи спеціалізованих дитячих кардіологічних, кардіохірургічних стаціонарів и поліклінічних кабінетів
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (перший рік навчання)/ Нагорна Н. В., Острополець...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (Друга частина )/ Нагорна Н. В., Острополець...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи