Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» icon

Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»
НазваМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»
Сторінка1/13
Дата10.09.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВциклу тематичного вдосконалення


«Актуальні питання дитячої пульмонології»


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Факультет інтернатури та післядипломної освіти

Кафедра педіатрії ФІПО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ


циклу тематичного Удосконалення

«Актуальні питання дитячої пульмонології»


Донецьк 2008


УДК 616.24. – 053.2(075.5)


Методичні вказівки до практичних занять лікарів-курсантів до циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»/ Нагорна Н.В., Острополець С.С., Баєшко Г.І. та ін. – Донецьк. – 2008. - 94с.


Рецензенти: завідувач кафедрою пропедевтики дитячих хвороб ДонНМУ ім. М. Горького д.мед.н., професор Юліш Є.І.

Доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики і сімейної медицини, методист ДонНМУ ім. М. Горького к.м.н. Христуленко А.Л.


Затверджено Вченою Радою Донецького національного університету

ім. М. Горького (протокол №5 від 19.06.2008.).

Методичні вказівки призначені для курсантів лікарів-педіатрів та дитячих пульмонологів, які проходять курс занять на кафедрі педіатрії ФІПО. Відповідають робочому плану циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології».


Н.В. Нагорна

С.С. Острополець

Г.І. Баєшко

О.В. Бордюгова

В.І. Дмитрук

Н.М. Конопко

О.П. Дудчак

О.В. Пшенична

К.В. Виноградов

М.П. Лимаренко

В.М. Соколов

Г.В. Дубова

ЗМІСТ
1.

Організація пульмонологічної служби в Україні. Сучасні принципи організації роботи пульмонологічного відділення.

6-10

2.

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей.

11-14

3.

Безпосереднє дослідження дітей з патологією органів дихання.


15-19

4.

Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Інструментальні методи обстеження.


20-23

5.

Природжені аномалії розвитку та спадкові захворювання органів дихання у дітей. Ураження легенів при генетично зумовлених аномаліях обміну.24-27

6.

Гострі респіраторно-вірусні інфекції. Гострий стенозуючий| ларинготрахеїт.


28-32

7.

Бронхіти та бронхіоліти у дітей.

33-37

8.

Пневмонії у дітей. Сучасна етіологічна структура, патогенез, класифікація пневмоній. Критерії діагностики пневмоній у дітей. Клініка різних форм пневмоній.38-42

9.

Сучасні аспекти лікування пневмоній у дітей. Диспансерний нагляд за дітьми, які перенесли пневмонію.

10.

Ускладнений перебіг пневмоній у дітей (легеневі та позалегеневі). Принципи надання невідкладної допомоги.


43-46

11.

Бронхоектатична хвороба у дітей.

47-51

12.

Респіраторні алергози у дітей.

52-55

13.

Бронхіальна астма у дітей. Сучасний погляд на етіологію, патогенез і класифікацію.


56-59

14.

Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей. Клінічні і параклінічні критерії діагностики бронхіальної астми. Неімунні форми бронхіальної астми.60-63

15.

Сучасна концепція терапії бронхіальної астми у дітей. Діагностика і терапія невідкладних станів (напад бронхіальної астми, астматичний стан).64-67

16.

Плеврити у дітей. Етіологія, патогенез, критерії діагностики. Клініка, особливості перебігу, терапія, профілактика.


68-72

Додатки до методичних вказівок
1.

Організація пульмонологічної служби в Україні.

74

2.

Граф логічної структури теми «Організація пульмонологічної служби в Україні».


75

3.

Граф логічної структури теми: «Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей».


76

4.

Алгоритм теми: «Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей».


77

5.

Граф логічної структури теми: «Безпосереднє дослідження дітей з патологією органів дихання».


78

6.

Диференційно-діагностичний алгоритм «Патологічні зміни дихання у дітей».


79

7.

Граф логічної структури теми: «Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Інструментальні методи обстеження».80

8.

Алгоритм: «Дослідження функціонального стану органів дихання у дітей. Інструментальні методи обстеження».


81

9.

Граф логічної структури до теми «Гострі респіраторно-вірусні інфекції. Гострий стенозуючий| ларинготрахеїт».


82

10.

Диференційно-діагностичний алгоритм: «Гучне дихання на вдиху».


83

11.

Граф логічної структури теми: «Діагностика та лікування гострих бронхітів та бронхіолітів у дітей».


84

12.

Диференційно-діагностичний алгоритм «Діагностика та лікування гострих бронхітів та бронхіолітів у дітей».


85

13.

Граф логічної структури теми: «Пневмонії у дітей».

86

14.

Диференційно-діагностичний алгоритм «Пневмонії у дітей».

87

15.

Граф логічної структури теми: «Бронхоектатична хвороба у дітей».


88

16.

Диференційно-діагностичний алгоритм «Бронхоектатична хвороба у дітей».
17.

Граф логічної структури теми: «Бронхіальна астма у дітей».

89

18.

Алгоритм діагностики бронхіальної астми у дітей

90

19.

Терапевтичний алгоритм при бронхіальній астмі.

91

20.

Граф логічної структури теми: «Плеврити у дітей».

92

21.

Диференційно-діагностичний алгоритм «Плеврити у дітей».

93

22.

Диференційно-діагностичний алгоритм визначення ступеня дихальної недостатності.

94^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття: «Організація пульмонологічної служби в Україні. Сучасні принципи організації роботи пульмонологічного відділення».


^ 1. Актуальність теми. Одним з найбільш чуттєвих показників соціально-економічного розвитку держави, рівня охорони здоров'я матері і дитини, екологічного благополуччя країни є кількість хворих на неспецифічні хвороби органів дихання (НХОД), особливо на хронічний бронхіт (ХБ) і бронхіальну астму (БА). Майже в усіх країнах світу частота хронічних НХОД, до яких належать понад 50 хвороб, подвоюється кожні 5-10 років і становить до 20% від усієї захворюваності дорослого населення. Вони посідають третє місце серед причин смерті після серцево-судинних і онкологічних захворювань, а якщо додамо смертність від туберкульозу та інших захворювань органів дихання, то зрозуміємо, що проблема хвороб органів дихання стає нині однією з найгостріших і найпріорітетніших в Україні, як і в світі загалом.

У зв’язку з вищезазначеним, знання педіатрами організаційних аспектів щодо організації пульмонологічної служби набуває особливої актуальності.

^ 2. Загальна мета: засвоєння організаційних аспектів дитячої пульмонологічної служби.

3. Конкретні цілі. Уміти:

3.1. Вживляти в дію принципи організації амбулаторно-поліклінічної й стаціонарної пульмонологічної служби.

3.2. На підставі анамнезу визначити групи ризику з реалізації неспецифічних хвороб органів дихання.

3.3. Використовувати “Стандарти лікувально-діагностичних заходів у лікувально-профілактичних закладах”, затверджених МОЗ України.

3.4. Заповнювати обліково-звітну документацію, знати правила її заповнення.

3.5. Вживати головні принципи щодо попередження патології дихальної системи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
Методичні вказівки призначені для лікарів-курсантів дитячих кардіревматологів та лікарів-педіатрів, що проходять передатестаційний...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні рекомендації до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу спеціалізації «дитяча кардіоревматологія»
...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМетодичні рекомендації до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „
Методичні рекомендації до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМіністерство освіти та науки україни
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології» iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи