Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» icon

Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність»
Скачати 63.24 Kb.
НазваМодуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність»
Дата10.09.2012
Розмір63.24 Kb.
ТипДокументи

Модуль 2. Захворювання новонароджених дітей,

хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей


1. Визначення поняття «недоношеність». Класифікація недоношених дітей за показником «маса тіла при народженні» та співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.

2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.

3. Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей (за шкалою Балард).

4. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії.

5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.

6. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. Тактика ведення.

7. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання до застосування штучної вентиляції легень. Ускладнення тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія недоношених дітей.

8. Етапи виходжування недоношених дітей. Принципи транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.

9. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дiтьми в полiклiнiцi. Профілактика анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, рахіту.

10. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми ентерального харчування.

  1. Етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу „асфіксії новонародженого”.

  2. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на гіпоксію.

  3. Критерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та систем.

  4. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації.

15. Визначення терміну „пологова травма” та чинники її розвитку.

16. Пологові травми м’яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.

17. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези і паралічи Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке.

18. Диференціальна діагностика внутришньочерепних крововиливів гіпоксичного та травматичного ґенезу у новонароджених.

19. Поняття про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку СДР у новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної профілактики.

20. Оцiнка ступеня тяжкостi дихальної недостатностi при синдромi дихальних розладiв за допомогою шкали Сiльвермана та Довнеса.

21. Методи антенатального прогнозування та постнатальної діагностики СДР. Рентгенологічні ознаки СДР.

22. Принципи лікування СДР у новонароджених. Респіраторна підтримка. Сурфактантзамісна терапія.

  1. Класифікація пневмоній новонароджених в залежності від шляху та терміну інфікування. Етіологїя.

  2. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Патогенез.

  3. Особливості перебігу пневмоній у новонароджених в залежності від шляху інфікування та етіології.

  4. Принципи діагностики та лікування пневмоній у новонароджених. Особливості етіотропної терапії.

27. Еритроцитарні антигенні системи крові людини. Етіологія, патогенез ГХН.

28. Класифікація ГХН. Клінічно-лабораторні критерії анемічної, жовтяничної та набрякової форм ГХН.

29. Критерії ступеня тяжкості ГХН. Стадії перебігу білірубінової енцефалопатії.

30. Методи антенатальної діагностики та профілактики гемолітичної хвороби плода.

31. Показання до проведення операції замінного переливання крові. Техніка операції та її можливі ускладнення.

32. Методи консервативної терапії ГХН. Механізм дії фототерапії.

33. Особливості системи гемостазу у новонароджених. Чинники розвитку геморагічної хвороби. Клінічні особливості ранньої, класичної та пізньої форм геморагічної хвороби.

34. Диференційна діагностика геморагічної хвороби та синдрому „заковтнутої крові”. Невідкладна допомога при шлунково-кишкової кровотечі. Лікування та профілактика геморагічної хвороби.

35. Визначення терміну «ТОRСН-інфекції». Фактори ризику розвитку ВУІ.

36. Характер ураженні при ВУІ в залежності від терміну та шляху інфікування плода.

37. Методи ранньої діагностики та профілактики ВУІ.

38. Клінічні прояви ВУІ в залежності від етіології (вроджений токсоплазмоз, краснуха, неонатальна герпетична та цитомегаловірусна інфекція).

39. Принципи лікування ВУІ. Етіотропна та імунотерапія.

40. Омфалiт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Профiлактика та лiкування.

41. Везикулопустульоз, пухирчатка новонародженого, ексфолiативний дерматит Ріттера. Етiологiя, клiнiка, лiкування. Профілактика.

42. Визначення терміну «неонатальний сепсис». Чинники розвитку .

43. Класифікація та етіологія неонатального сепсису.

44. Клінічно-лабораторні критерії неонатального сепсису.

45. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.

46. Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.

47. Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.

48. Лiкування та профілактика залiзодефiцитної анемiї у дітей.

49. Хронiчна постгеморагiчна анемiя у дітей. Етiологiя, патогенез, дiагностика. Невiдкладна допомога при кровотечах.

50. Лейкемії у дiтей. Причини виникнення. Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.

51. Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.

52. Програми лiкування лейкемій у дітей (гострої лiмфобластної лейкемії, гострої мієлоїдної лейкемії, хронічної мієлоїдної лейкемії). Цитостатики. Класифiкацiя лiкувальних засобiв, що застосовуються як цитостатики. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

53. Класифiкацiя гемобластозів. Лiмфогрануломатоз у дітей. Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

54. Дiагностика, диференцiальна дiагностика лiмфогранульоматозу у дітей з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

55. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

56. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

57. Гемофілія А та В. Етiологiя, патогенез, клініка, діагностика. Прогноз у дітей.

58. Замiсна терапiя при наданні невiдкладної допомоги хворим на гемофiлiю. Антигемофiльнi препарати (концентрати факторів згортання крові, СЗП) та їх застосування.

59. Геморагiчний васкулiт у дітей. Етiологiя, патогенез, клінічні форми, дiагностика диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

60. Тромбоцитопенiчна пурпура у дітей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз. Невiдкладна допомога при кровотечах.

61. Цукровий дiабет у дiтей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування, критерiї компенсацiї цукрового діабету у дітей.

62. Особливостi перебiгу цукрового діабету в ранньому та підлітковому віці.

63. Режим iнсулiнотерапiї цукрового дiабету у дiтей. Препарати інсулiну.

64. Особливостi дiєти при компенсованому та некомпенсованому цукровому дiабеті у дiтей.

65. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

66. Гiпоглiкемiчна кома у дiтей. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

67. Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гiпоглiкемiчної ком у дітей.

68. Порушення росту у дітей. Гiпофiзарний нанiзм. Причини, клiнiка, диференціальний дiагноз. Лiкування та прогноз.

69. Ожирiння у дiтей. Причини, клiнiчнi форми.

70. Принципи комплексного лiкування різних клінічних форм ожирiння у дiтей. Профілактика.

71. Автоімунний тиреоідит у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

72. Дифузний токсичний зоб у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференцiальний дiагноз. Лiкування. Прогноз.

73. Ендемiчний зоб у дітей. Причини, клiнiка, дiагностика, лiкування, профілактика.

74. Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагностика. Лiкування, прогноз.

75. Клініка та дiагностика вродженого гiпотиреозу у дiтей. Лiкування. Прогноз.

76. Клініка та діагностика адрено-генітального синдрому у дітей. Лiкування. Невiдкладна допомога при сiльвтрачаючiй формi адрено-генiтального синдрому.

77. Порушення статевого розвитку у хлопчиків і дівчаток. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

78. Диференцiальна дiагностика варiантiв iнтерсексуалiзму. Методи дослiдження. Принципи лiкування.

Схожі:

Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconКалендарний план лекцій з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу на весняний семестр 2008/2009 навчального року
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- І гіпофункції окремих ендокринних залоз...
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconКалендарний план лекцій з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія» на весняний семестр 2009/2010 навчального року
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- І гіпофункції окремих ендокринних залоз...
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту ф № у 02
З циклу тематичного удосконалення "Захворювання нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку"
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМодуль Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. Білково-енергетична недостатність у дітей
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМодуль Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Аномалії конституції. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМодуль Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Аномалії конституції. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМодуль Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей
Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку. Білково-енергетична недостатність у дітей
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconМіністерство охорони здоров’я україни
Хронічні захворювання травлення у дітей. Етіопатогенетичні та клінічні особливості хронічного гастриту, гастродуоденіту, виразкової...
Модуль Захворювання новонароджених дітей, хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей Визначення поняття «недоношеність» iconПерелік практичних навичок для кінцевого контролю знань з акушерства для студентів 5-го курсу медичного факультету на 2012 – 2013 навчальний рік модуль захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї
Зібрати спеціальний гінекологічний анамнез, оцінити результати лабораторного дослідження (загального та біохімічного аналізів крові,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи