М. горького психіатрія. Наркологія icon

М. горького психіатрія. Наркологія
НазваМ. горького психіатрія. Наркологія
Сторінка9/10
Дата28.08.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Мета загальна – уміти встановити попередній діагноз і обґрунтувати тактику ведення хворого.

^ Конкретні цілі - уміти:


Цілі вихідного рівня:

  1. Оцінювати анамнестичні дані з погляду механізмів формування невротичних, соматоформних, афективних розладів та розладів особистості.
Уміти збирати анамнез і намічати план обстеження (каф. пропедевтичної терапії).


  1. Запідозрити наявність у пацієнта того чи іншого виду невротичних, соматоформних, афективних розладів та розладів особистості.
Уміти проводити тестування за допомогою опросника Айзенка та інтерпретувати отримані результати (цикл загальної психології кафедри ОЗО).

  1. Визначати динаміку невротичних, соматоформних, афективних розладів та розладів особистості.
Розпізнавати органічні і функціональні порушення рухів і чутливості (каф. неврології).

4. Визначати лікувально-реабілітаційну тактику цих розладів.
Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

Завдання № 116. Хвора З., 28 років стала відчувати біль в епігастрії, у зв'язку з чим звернулася за допомогою до терапевта. На прийомі хвору обстежував фізикально лікар-інтерн, виконуючи вказівки керівника інтернатури. По закінченню обстеження керівник, підводячи підсумок, у присутності З. сказав: «Взагалі усе вірно, але ви забули вірховський метастаз пошукати і пухлину Круненберга». У даному прикладі має місце:

A. Порушення етичних норм стосовно молодшого колеги

B. Зроблена невірна вказівка на помилку інтерна

C. Порушені етичні норми стосовно пацієнтки

D. Зауваження керівника вірно по змісту і не порушує етичних норм

E. Зауваження вірне по змісту, але порушує етичні норми у відношенні колеги і хворого

Завдання № 117. Хворий В., 46 років. Страждає на хронічний алкоголізм. Напередодні звертання до невропатолога в стані алкогольного сп'яніння заснув на підлозі на витягнутій, підкладеній під голову руці. Прокинувшись, знайшов, що не може розгинати руку у зап'ясті, нечутливість на тильній стороні плеча, передпліччя, частково кисті і пальцях. При підйомі руки кисть звисає. У хворого:

A. Неврит променевого нерва

B. Алкогольна полінейропатія

C. Неврит серединного нерву

D. Неврит ліктьового нерву

E. Поразка плечового сплетіння

Завдання № 118. У випробуваного по шкалі екстраверсії за методикою Айзенка показник 18б, по шкалі нейротизму - 6б, по шкалі ЛНСІ – 3б. Таким чином, у випробуваного:

A. Сангвінічний темперамент

B. Холеричний темперамент

C. Меланхолійний темперамент

D. Флегматичний темперамент

E. Результат не підлягає інтерпретації

Завдання № 119. У випробуваного в процесі бесіди і спостереження виявлені такі якості, як підвищена збудливість, поривність дій. Він різкий, імпульсивний, емоційно яскраво виразний, легко втрачає самоконтроль. Швидше за все, показники за методикою Айзенка в нього будуть у межах:

A. Э – 12-24б, Н – 12-24б

B. Э – 12-24б, Н – 1-12б

C. Э – 1-12б, Н – 1-12б

D. Э – 1-12б, Н – 12-24б

E. Э – 6-10б, Н – 1-6б

Правильні відповіді на тестові завдання на вихідний рівень у додатку 1.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

1. Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А. Пропедевтика внутренних болезней. Донецк, 2000. – С. 20 – 46.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психолоія .-К. “Здоров’я”, 1997. - С.76 - 89.

3. Абрамов В.А. и соавт. Психопатологические симптомы и синдромы. Донецк, 1998. – 209 с.

4. Нервові та психічні хвороби. Михєєв В.В., Нейман А.В. – К.: Здоров'я, 1992. – С.47-55.

5. Медицинская психология под ред. проф. В.А. Абрамова. – Донецьк, 2008. – 290 с.

Зміст навчання.

Інформація, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, викладена у літературних джерелах та лекціях.

Література:

1.Лекція „Психогенні психічні захворювання” доц. С.Г. Пирков

2.Лекція «Афективні розлади» доц. С.Г. Пирков

3.Лекція «Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих» доц. О.М. Виговська

4. Загальна психопатологія. Навчальний посібник под ред. проф. В.А.Абрамова. – Донецк, 2005. – с.58-70.

5. Психіатрія. Підручник під ред. проф. О.К.Напреєнко. – Київ, 2001. – с.461-519.

6. Психиатрия. Учебник под ред. проф. Е.Н.Жарикова. – Москва, 2000. – с.64-87.

7. Руководство по психиатрии. Под ред. проф. А.Н.Тиганова. – Москва, 2001, т.1. – с. 126-163.

Теоретичні питання:

1. Поняття психогенного розладу.

2. Етіологічні та патогенетичні фактори психогенних розладів.

3. Класифікація психогенній.

4. Визначення понять емоційно-стресова, адаптаційна реакції, неврози.

5. Клінічна картина неврастенії.

6. Класифікація та клінічна картина тривожних розладів.

7. Клінічна картина обсесивно-компульсивного розладу.

8. Клінічна картина дисоціативних розладів.

9. Депресивні невротичні розлади.

10. Класифікація, клінічна картина та лікування соматоформних розладів.

11. Лікування та профілактика неврозів.

12. Реактивні психози: загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.

13. Гострі реактивні психози.

14. Затяжні реактивні психози.

15. Терапія реактивних психозів.

16. Експертиза, профілактика, реабілітація при реактивних психозах.

17. Визначення поняття пост травматичного стресового розладу (ПТСР).

18. Клінічні особливості ПТСР.

19. Профілактика та лікування ПТСР

20. Клінічна картина маніакально-депресивного психозу. Циклотимія.

21. Масковані депресії.

22. Особливості афективних розладів у дітей і підлітків.

23. Принципи терапії хворих на афективні розлади.

24. Суїцидальна поведінка при психічних захворюваннях та у психічно здорових осіб.

25. Антисуїцидальна терапія. Психопрофілактика суїцидальної поведінки.

26. Розлади особистості та поведінки у дорослих, фактори, що сприяють їх розвитку.

27. Етіологія і патогенез розладів особистості.

28. Динаміка розладів особистості.

29. Клінічні форми розладів особистості та акцентуацій характеру. Основні принципи лікування, реабілітації та профілактики розладів особистості та поведінки у дорослих.

30. Діагностика розладів особистості і диференціальний діагноз.

Граф логічної структури теми приведений у додатках.

Орієнтована основа дії (ООД): У додатку 8,10 приведено діагностичні алгоритми за даною темою.

Завдання № 120. При розпиті пацієнтки 19 років, що звернулася з приводу неможливості сексуальних відносин через панічний страх перед половим актом, з'ясувалося, що вона нічого не пам'ятає про своє життя між 5-ю і 7-ю роками. Органічних причин порушення пам'яті не виявлено. Який діагноз найбільш обґрунтований?

A. Дисоціативна амнезія

B. Соціальна фобія

C. Ізольована фобія

D. Дисоціативна фуга

E. Парамнезія

Завдання № 121. Пацієнтка 15-ти років перед переекзаменуванням по математиці раптово осліпла. З ранку була оглянута окулістом, був закапан атропін, і пацієнтка була направлена до психіатра. На огляді в психіатра виявляла лише порушення акомодації, але утруднялася в читанні навіть газетних заголовків, надрукованих великим шрифтом. Як варто кваліфікувати цей епізод?

A. Конверсійний розлад чутливості

B. Соціальна фобія

C. Куряча сліпота

D. Розлад адаптації

E. Специфічна фобія

Завдання № 122. У хворий 30 років після чергової сварки з чоловіком, що, на її думку «не цінує її», розвилися наступні рухові розлади: при спробі встати з постелі, а, тим більше ходити, вона не може устояти на ногах, завалюється, намагається схопитися за меблі, обпертися на стіну. Коли хвора лежить у постелі її рухи цілком вільні. Неврологічної патології в пацієнтки не виявлено. Найбільш ймовірний діагноз:

A. Дисоціативне порушення моторики

B. Неврологічна «німа» пухлина мозку

C. Розсіяний склероз

D. Симулятивна поведінка

E. Дисоціативний ступор

Завдання № 123. Пацієнт 45 років відчуває головний біль і вважає, що в нього пухлина головного мозку. Кілька разів проходив заглиблене обстеження в спеціалізованих лікувальних установах, але діагноз пухлини не був підтверджений. Хворий наполягає на повторних обстеженнях і консультаціях. У нього, швидше за все:

A. Конверсійний розлад

B. Соматизований розлад

C. Іпохондричний розлад

D. Симулятивна поведінка

E. Соматоформна вегетативна дисфункція

Завдання № 124. У хворого 21 року після сварки з чоловіком розвилося оніміння губ, утрата мови, зникла чутливість шкіри гомілок і стіп. Невропатолог виключив наявність органічної патології нервової системи. У хворої:

A. Соматизований розлад

B. Дисоціативний розлад чутливості

C. Дисоціативна фуга

D. Симулятивна поведінка

E. Соматоформна вегетативна дисфункція

Завдання № 125. Хвора 31 року, інженер-програміст протягом останніх 15-ти місяців відзначає наростаюче почуття втоми і слабкості після незначного навантаження, тяжке відчуття зниження розумової працездатності, що поверхневий стискуючий головний біль. У хворої:

A. Іпохондричний розлад

B. Розлад адаптації

C. Обсесивно-компульсивний розлад

D. Специфічна фобія

E. Неврастенія

Завдання № 126. Хворий 32-х років, інженер звернувся до кардіолога із скаргами на те, що протягом останніх двох років відзначає біль в передсерцевої ділянці, серцебиття, загальну слабість, задишку без фізичного навантаження, але лікар виключив органічну патологію серцево-судинної системи. Багаторазово консультувався в кардіолога, ревматолога, а також представників альтернативної медицини. Залишається переконаним у тім, що в нього є якесь нерозпізнане захворювання (яке конкретно – не вказує). У хворого:

A. Соматоформний розлад

B. Іпохондричний розлад

C. Соціальна фобія

D. Дисоціативний розлад чутливості

E. Соматоформна вегетативна дисфункція

Завдання № 127. Пацієнт 29 років, шофер. Звернувся на прийом у зв'язку з наявністю мимовільно виникаючих яскравих спогад про катастрофу, що трапилась за місяць до звертання: на великій швидкості з автомобіля пацієнта вивалився п'яний пасажир, що одержав при цьому смертельні ушкодження. У пацієнта:

A. Посттравматичний стресовий розлад

B. Соціальна фобія

C. Панічний розлад

D. Розлад адаптації, короткочасна депресивна реакція

E. Специфічна фобія

Завдання № 128. Пацієнт 42-х років звернувся із скаргами на те, що біля року страждає від приступів страху вмерти, що супроводжуються тахікардією, тремором, задишкою, болем у груди, слабістю почуттям нереальності навколишнього. Подібний стан вперше розвився в переповненому тролейбусі, коли поруч з ним упав і на очах хворого вмер літній пасажир. Після того став боятися людних місць, перестав користатися суспільним транспортом. Розуміє необґрунтованість своїх страхів, але нічого не може з собою зробити. У хворого:

A. Агорафобія

B. Соціальна фобія

C. Ізольована фобія

D. Генералізований тривожний розлад

E. Соматоформна вегетативна дисфункція

Завдання № 129. Пацієнтка 22-х років скаржиться на страх і уникнення користувангням суспільним туалетом, що розвився біля двох років тому. Необхідність скористатися суспільним туалетом супроводжується тривогою, страхом появи позиву до дефекації; зазначені симптоми приводять до непевності в собі, хоча її страх і представляється їй зовсім невиправданим.

A. Соціальна фобія

B. Специфічна (ізольована) фобія

C. Агорафобія

D. Соматоформная вегетативна дисфункция

E. Обсесивно-компульсивний розлад

Завдання № 130. У хворого 34-х років протягом року відзначаються думки, що з'являються мимо його волі, і побоювання різного змісту, що породжують необхідність робити своєрідні захисні дії (наприклад, перераховувати зустрічних перехожих). Став багаторазово перевіряти себе ще раз. Відзначає мучительність постійної боротьби із своїми побоюваннями, сам вважає їх безглуздими. У хворого:

A. Порушення адаптації

B. Ізольована фобія

C. Параноїдна шизофренія

D. Обсесивно-компульсивний розлад

E. Соціальна фобія

Завдання № 131. Хворий О., 30 років скарг не пред'являє. Під час огляду веселий, балакучий. У відділенні багато пише, за день списує 2-3 учнівські зошити віршами й прозою. Говорить, що ледь не втратив у собі талановитого поета, будує плани літературної кар'єри. Під час розмови увесь час міняє тему, мова з фразами з пісень і віршів. Настрій підвищений, рухова активність прискорена. Іноді буває агресивним. Визначите провідний синдром?

А. Гебефренічний

В. Кататонічний

С. Маніакальний

D. Тривожний

Е. Гебоідний

Завдання № 132. На прийом до психотерапевта прийшла хвора Р. 30 років із скаргами на зниження апетиту, поганий сон, зниження концентрації уваги. Перераховані вище скарги з'явилися після неприємності на роботі. Під час експериментально-психологічного обстеження хворий за допомогою опитувальника Зунга було отримано 61 балів. Інтерпретуйте отримані результати?

А. Відсутність депресії

В. Мінімальна депресія

С. Помірна депресія

D. Важка депресія

Е. Украй важка депресія

Завдання № 133. Хворий Л., 40 років. Надходить у психіатричний стаціонар вперше в житті. Зі слів жінки в пацієнта відзначається стійке зниження настрою протягом 2-х останнього років. З'явилося невпевненість у собі, став неговірким, соромитися спілкуватися з іншими людьми. Песимистично дивиться в майбутне. Поставте попередній клінічний діагноз?

А. Рекурентний депресивний розлад

В. Дістимія

С. Органічний депресивний розлад

D. БАР, депресивний епізод

Е. Циклотимія

Завдання № 134. Хвора М. 45 років, вчителька. Скаржиться на тугу, нудьгу, "вагу на серце". У кабінет лікаря зайшла повільно, села на край стільця й пози практично не міняла. Вираження обличчя сумне, розмовляє повільно, тихим і маломодульованим голосом, на питання відповідає після паузи. Ні до чого не відчуває інтересу. Уважає себе невдахою, обвинувачує себе в поганім ставленні до дітей. Фізичні скарги: на запор, серцебиття. З анамнезу відомо, що у зв'язку з таким станом п'ять разів перебувала на лікуванні в психіатричному відділенні. Поставте діагноз?

А. Важкий депресивний епізод

В. Помірний депресивний епізод

С. БАР, помірний депресивний епізод

D. БАР, важкий депресивний епізод

Е. Рекуррентное депресивний розлад, важкий депресивний епізод

Завдання № 135. Хвора Д., 30 років. У психіатричну лікарню надійшла вдруге при настійної вимоги сестри після того, як кинула роботу й позичила більшу суму грошей "на бізнес". Себе хворий не вважає, ніяких скарг не висловлює. Користується яскравою косметикою, волосся прикрашає стрічками й квітами, при бесіді з лікарем заграє з ним, кокетує. Постійно весела, занадто активна, втручається в роботу персоналу. Будує нереальні плани на майбутнє, про те, як буде займатися "міжнародною торгівлею". Уважає себе «Богінею неба». Призначте лікування?

А. Галоперідол

В. Карбонат літію

С. Тизерцін

D. Флуоксетін

Е. Діазепам

Завдання № 136. Хворий В., 60 років страждає раком шлунка. Пред'являє скарги на знижий настрій, повну апатію, небажання жити, порушення сну. Уважає себе «тягарем» для своєї родини, відмовляється приймати лікарські препарати. З метою суїциду випив 10 таблеток трамалгіна, що він одержує для лікування болючого синдрому. Тактика лікаря?

А. Госпіталізація в плановому режимі в психіатричний стаціонар

В. Невідкладна госпіталізація в психіатричний стаціонар

С. Психотерапія в амбулаторному порядку

D. Амбулаторне лікування антидепресантами

Е. Госпіталізація в онкологічне відділення

Завдання № 137. Хвора Л., 32 років. Стан погіршився за останні два місяці. Надходить із скаргами на знижений настрій, перестала одержувати задоволення від життя, увесь час проводить у постелі, через це з'явилося почуття провини, „мені треба годувати родину, стирати, прибирати в квартирі, а я не можу себе змусити піднятися з постелі”. Нічний сон з пробудженням. Відсутній апетит. Раніше до психіатрів не зверталася. Вважає себе працьовитою, сумлінною, недовірливою. Стан погіршився після смерті матері, що довгостроково хворіла, і Л. увесь час за нею доглядала. Виставте попередній діагноз:

A. Рекурентний депресивний розлад

B. Неврастенія

C. Депресивний епізод

D. Біполярний афективний розлад

E. Дістимія

Завдання № 138. Хвора П., 40 років. Надходить вперше в поточному році, повторно у житті, у супроводі сина. Скарг не прд'являє. Зі слів сина, стан змінився тиждень назад: стала діяльною, але всі справи не доводить до кінця, настрій підвищений(не відповідає її нормальному стану), періодично на обличчі з'являється посмішка, утоми не почуває. Попередні госпіталізаціїї з приводу депресивного стану. Виставте попередній діагноз:

A. Рекурентний депресивний розлад

B. Шизофренія, проста форма

C. Циклотимія

D. Біполярний афективний розлад

E. Дістимія

Завдання № 139. Хвора М., 47 років. Пред'являє скарги на поганий настрій, плаксивість, тривогу, вважає, що вона сама винувата у всіх лихах, що відбувалються в ії родині(хворіє онук, неприємності на роботі сина). Висловлює думки про небажання жити. В анамнезі суіцідальна спроба (20 амп. дімедролу). Тактика лікаря:

A. Амбулаторне лікування, з призначенням антідепресантів

B. Психотерапевтичне лікування, спрямоване на корекцію життєвих фунуцій

C. Невідкладна госпіталізація в психіатричний стаціонар, спостережлива палата, обмежений режим

D. Госпіталізація в плановому порядку в психіатричний стаціонар

E. Невідкладна госпіталізація в психіатричний стаціонар, режим „відкритих двер”

Завдання № 140. Хворий С., 43 років. Скарги на поганий настрій, загальмованість, порушення нічного сну з пробудженням на 2 години раніше звичайного часу, поганий апетит. Періодично знаходиться в психіатричній лікарні з діагнозом: рекурентний депресивний розлад. Тактика лікування:

A. Амитриптілін

B. Трифтазін

C. Сонапакс

D. Галоперідол

E. Феназепам

Завдання № 141. Хворий Б., 43 років. Надходить до психіатричного стаціонару вперше в житті. Зі слів дружини, у чоловіка відзначається стійке зниження настрою протягом останніх 2 років. З'явилася невпевненість у собі, став похмурий, неговіркий, цурається спілкування. Песиместично дивиться на майбутнє і похмуро міркує про минуле. Втратив інтерес до улюбленої роботи. Який розлад у хворого?

A. Циклотимія

B. Рекурентний депресивний розлад

C. Біполярний афективний розлад

D. Дістимія

E. Депресивний епізод

Завдання № 142.На прийом до терапевта прийшов пацієнт з скаргами на знижений настрій, необгрунтовану тривогу, поганий сон. В анамнезі „батько хворого закінчив життя самогубством”. Вибрати правильну тактику лікаря:

A. Попередити хворого про можливість подібного результату (зроблений батьком суїцид)

B. Рекомендувати прийом антидепресантів

C. Передати хворого під спостереження психіатра

D. Призначити план обстеження і продовжувати спостереження

E. Рекомендувати санаторно-курортне лікування

Завдання № 143. Пацієнт П., 23 років перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні з діагнозом: емоційно-нестійкий розлад особистості, імпульсивний тип. Те, що в сучасних класифікаціях позначається як розлад особистості, раніше позначалося як:

A. Девіантна поведінка

B. Реактивні стани

C. Конституційні психози

D. Психопатії

E. Патохарактерологічне формування

Завдання № 144. Пацієнт О., 29 років перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні з діагнозом: шизоідний розлад особистості. У число виділених П.Б. Ганнушкіним критеріїв розладів особистості не входить:

A. Вони визначають весь психічний вигляд індивіда

B. Не піддаються істотним змінам протягом життя

C. Оборотні при лікувальних впливах

D. Заважають соціальній адаптації

E. Відзначаються з дитячого віку

Завдання № 145. Пацієнтка Б., 25 років характеризує себе, як невпевнену в собі, своїх силах. Відзначає, що важко знайомиться з людьми, тому що бояться критики у свою адресу, переконана у своїй непривабливості. Постійно турбують важкі передчуття, “хоча в родині і на роботі всі благополучно”. Повідомляє, що через свої особливості характеру відмовилася від керівної посади. Діагноз: розлад особистості. Який варіант РО можна припустити в пацієнтки?

А. Ананкастне

В. Залежне

С. Тривожне

D. Істеричне

Е. Параноїдне

Завдання № 146. Пацієнт С., 25 років перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні з діагнозом: параноідний розлад особистості. Яке з тверджень вірніше інших описує прогноз при розладах особистості:

A. Більшість пацієнтів виявляє поліпшення після декількох тижнів лікування

B. У більшості випадків ефективно лікарське лікування

C. У переважної більшості пацієнтів поліпшення наступає спонтанно поза залежністю від лікування

D. У більшості пацієнтів лікування в змісті досягнення стійких результатів неефективно

E. У більшості випадків ефективна психотерапія

Завдання № 147. Пацієнтка Л., 32 років перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні з діагнозом: ананкастний розлад особистості. Яке з тверджень краще описує ананкастную особистість:

A. Помислива-тривожно-недовірлива особистість

B. Іпохондрична особистість

C. Особистість, схильна до нав'язливих думок і дій

D. Педантично-інертна особистість

E. Збудлива особистість

Завдання № 148. Пацієнт М., 18 років спрямований РВК на стац. експертизу. Скарг не пред'являє. З анамнезу відомо, що батько дитини зловживає алкоголем, з родиною не живе. Виховувався матір'ю в умовах бездоглядності. Ранній розвиток без особливостей. Розвивався відповідно віку. З дитинства відрізнявся конфліктністю. У дитячому садку часто бився з однолітками, ламав іграшки, на зауваження викладачів не реагував. У школу пішов з 7 років, навчання давалася легко, але був грубий з викладачами, часто бився з однокласниками. У старших класах став прогулювати заняття, більшу частину часу проводив серед асоціальних підлітків, початків курити, вживати спиртні напої. На зауваження й угоди матері змінити спосіб життя не реагував, грубив, у стані алкогольного сп'яніння вдарив її. У цей час закінчує ПТУ за фахом електрослюсар. Психічний статус: орієнтування у всіх видах збережені. Контакт носить продуктивний характер. На питання відповідає охоче, по суті, з бравадою розповідає про свої «подвиги». Мислення у звичайному темпі. Запас шкільних знань знижений. Коло інтересів обмежене. Операції пам'яті не порушені. Емоційно лабилен. Не завжди дотримує почуття дистанції. Критики до своїх вчинків немає. У відділенні агресивний, грубий стосовно медперсоналу. Побився з хворим через те, що хворий не захотів поступитися йому місце в їдальні. Служити в армії не хоче. Як повинен звучати висновок стац. експертизи:

A. Придатний до військової служби в нестройових військах у мирний час

B. Непридатний до військової служби в мирний час

C. Придатний до служби у ВДВ

D. Непридатний до військової служби

E. Непридатний до служби у ВДВ

Який розлад особистості можна припустити?

A. Шизоідний

B. Межовий

C. Емоційно-нестійкий, імпульсивного типу

D. Істеричний

Завдання № 149. Хвора 17 років. З дитинства відрізнялася дратівливістю, нетерпимістю до зауважень. Пубертатний період протікав стрімко, менструації встановилися в 12 років. Із цього часу стала більше грубої, зазнавала насолоди, коли виводила когось із себе. Перестала проявляти увагу й турботу до матері, навіть під час хвороби. Била й знущалася з домашньої собаки. Будучи покараної, ніколи не каялася, не вважала себе винної, у случившемся обвинувачувала навколишніх. У відділенні дуже задоволена, коли вдається будь-кого довести до сліз. На зло зламала магнітофон, порізала шкіряну куртку хворої. З медперсоналом конфліктувала. Інтересу до будь-якої продуктивної діяльності немає. Який розлад особистості описаний:

A. Шизоідний

B. Емоційно-нестійкий

C. Дисоціальний

D. Залежний

E. Істеричний

Виберіть лікування:

A. Трифтазін

B. Неулептіл

C. Карбомазепін

D. Психотерапія

E. Меліпрамін

Завдання № 150. Хвора С., 32 р. Скарги на почуття «комка» у горлі, «оніміння» рук і ніг, відчуття слабості в ногах, періодичну повну втрату чутливості в області губ. З анамнезу: є єдиною дитиною в родині. З раннього дитинства виховувалася в обстановці розпещеності й обожнювання. Родичі всіляко хвалили її в присутності інших людей, намагалися задовольнити всі її вимоги. У школі віддавала перевагу літературі, історії, брала участь у драмгуртку. Після закінчення школи надійшла в торговельний інститут, навчання давалася погано, виявила нездатність до систематичних занять. На 2-м курсі, вийшовши заміж і завагітнівши, залишила навчання. У цей час домогосподарка. Стан погіршився після конфліктної ситуації в родині, коли чоловік став більш вимогливо ставитися до хворої, дорікав її за недбайливість у домашніх справах, пригрозив їй розлученням. Психічний статус: доступна контакту. Всебічно правильно орієнтована. Говорить охриплим голосом, трагічним тоном викладає свої скарги, затверджує, що в неї в наявності всі симптоми «важкого неврологічного захворювання». Легко відволікається на сторонні теми, починає кокетувати, викладаючи свої анамнестичні відомості. Без коливання погоджується розповісти про своє захворювання студентам на лекції. Перед демонстрацією в аудиторії ретельно наклала макіяж, ошатно одяглась. Вважає себе важко хворою. Поставте попередній діагноз:

A. Шизоідний розлад особистості

B. Демонстративний розлад особистості

C. Параноідний розлад особистості

D. Ананкастний розлад особистості

E. Залежний розлад особистості

Завдання № 151. Пацієнт Б., 37 років, звернувся зі скаргами на неприємні відчуття в тілі, нав'язливі думки неприємного змісту, про наявність у нього рака, виконанні нав'язливих дій, тривожний сон. З дитинства відрізнявся непевністю, постійно долали сумніви по будь-якому приводі. Боявся спізнитися на заняття, відповідати в дошки, одержувати зауваження. Відзначає, що вже в школі виконував елементарні ритуали: квиток на іспиті брав тільки лівою рукою, щоб уникнути поганої оцінки на уроках по шкільним сходам піднімався через сходинку. Надалі надійшов в інститут, відрізнявся надмірною сумлінністю, прагненням до бездоганного виконання завдань, по нескольку раз перевіряв ще раз їх. Підкреслює, що любить порядок у всьому. Від дружини жадає бездоганної чистоти в будинку, щоб усе перебувало на своїх місцях, тому що безладдя «сильно дратує», перемивав вимитий посуд. Став керівником відділу, жадає від своїх підлеглих неухильного дотримання правил. На роботі затримується після закінчення робочого дня, перевіряючи ще раз зроблену роботу. Конфліктна ситуація на роботі погіршила стан пацієнта, і він звернувся до лікаря. Соматичний статус: діяльності серця ритмічна, тони чисті. Ps 82 уд. в 1 хв., АД 150/100 мм рт.ст. Живіт м'який, пальпаторно хворобливість по ходу товстого кишечнику. Аналізи сечі та крові - без відхилень від норми. Псих.статус: зовні акуратний, підтягнутий. У кабінет лікаря входить обережно, зупиняється, потім переступає поріг правою ногою. Соромливо посміхається. Випробовує неприємні відчуття в тілі, мучить постійна думка про рак. Розуміє, що думка хвороблива, але все-таки «імовірність така є в кожної людини». Захисні дії (входити в кімнату із правої ноги, вертатися додому завжди по однієї й тій же стороні вулиці) його заспокоюють. Говорить, що безглуздість цього він усвідомлює. Просить допомогти йому. Який розлад особистості описаний:

A. Дисоциальний

B. Ананкастний

C. Залежний

D. Тривожний

E. Шизоідний

Ваша тактика:

A. Має потребу в спостереженні й лікуванні в терапевтичному стаціонарі

B. Має потребу в невідкладній госпіталізації в психіатричний стаціонар

C. Має потребу в лікуванні в умовах закритого психіатричного стаціонару

D. Має потребу в консультації й лікуванні в психіатра у відкритому відділенні

E. Має потребу в лікуванні в психіатра в амбулаторних умовах

Завдання № 152. Хвора Р., 35 років, домогосподарка прийшла на прийом до невропатолога із скаргами на відчуття слабості в ногах, періодично повну втрату чутливості в області губ, мови, почуття “комка” у горлі. Стан погіршився після конфліктної ситуації в родині. З дитинства виховувалася в обстановці розпещеності й обожнювання. Інститут не закінчила, знайшла нездатність до систематичних занять. Наявність ЧМТ в анамнезі заперечує. Під час бесіди демонстративна, трагічним голосом викладає свої скарги, затверджує, що в неї “усі симптоми важкого неврологічного захворювання”, при цьому починає плакати. Потім легко відволікається на сторонні теми, починає кокетувати, викладаючи свої анамнестические зведення. Об'єктивно: з боку нервової системи патології не виявлено. Яке захворювання можна припустити в хворий?

А. Розлад особистості

В. Невроз

С. Дістимія

D. Полінейропатія

Е. Соматоформний розлад

Завдання № 153. Хвора 17 років. З дитинства відрізнялася дратівливістю, нетерпимістю до зауважень. Пубертатний період протікав стрімко, менструації установилися в 12 років. З цього часу стала більш грубої, зазнавала насолоди, коли виводила когось із себе. Перестала виявляти увагу і турботу до матері, навіть під час хвороби. Била і знущалася з домашньої собаки. Будучи покараної, ніколи не каялася, не вважала себе винної, у случившемся обвинувачувала навколишніх. У відділенні задоволена, коли вдається будь-кого довести до сліз. На зло зламала магнітофон, порізала шкіряну куртку хворої. З медперсоналом конфликтует. Виберіть групи лікарських препаратів:

А. Нейролептики

В. Антидепресанти

С. Протисудомні

D. Транквілізатори

Е. Психостімулятори

Завдання № 154. Під час проходження медогляду на закличному пункті призовник Р., 18 р. грубив навколишнім. Стосовно лікарів не дотримував почуття дистанції. З шкільної характеристики відомо: у школу пішов з 7 років, навчання давалася легко, але був грубий з викладачами, часто бився з однокласниками. У старших класах став прогулювати заняття, велику частину часу проводить серед асоціальних підлітків, початків курити, уживати спиртні напої. Вкажіть оптимальну тактику в даній ситуації:

А. Стаціонарна військова експертиза

В. Амбулаторна військова експертиза

С. Має потребу в невідкладній госпіталізації в психіатрічну лікарню

D. Придатний до служби в армії

Е. Спостереження в невропатолога

Завдання № 155. Хвора звернулася з скаргами на зниження настрою, плаксивість, поганий сон, що з'явилися після сварки з чоловіком (чоловік пригрозив розлукою). Відзначає, що не тільки зараз під час конфлікту, але й у повсякденному житті відчуває запеклий страх виявитися покинутої, почуття безпорадності і неспроможності. Говорить, що завжди уступала бажанням інших людей (спочатку матері, тепер чоловіка), рідко приймала самостійно рішення. Під тиском чоловіка залишила роботу. Випробує побоювання, що виявиться нездатної подбати про себе у випадку розводу. Який варіант розладу особистості можна припустити в пацієнтки?

А. Диссоциальний

В. Істеричний

С. Залежний

D. Тривожний

Е. Шизоідний

Додаток 1


Завдання №1. А

Завдання №2. В

Завдання №3. D

Завдання №4. B

Завдання №5. D

Завдання №6. B

Завдання №8. E

Завдання №10. E

Завдання №12. B

Завдання №15. B

Завдання №16. B

Завдання №18. C

Завдання №20. B

Завдання №21. C

Завдання №23. D

Завдання №25. C

Завдання №27. C

Завдання №29. A

Завдання №30. A

Завдання №31. A

Завдання №32. A

Завдання №35. A

Завдання №37. A

Завдання №40. B

Завдання №41. A

Завдання №42. D

Завдання №44. B

Завдання №45. A

Завдання №47. E

Завдання №49. D

Завдання №50. A

Завдання №53. D

Завдання №54. C

Завдання №56. B

Завдання №58. D

Завдання №61. C

Завдання №63. E

Завдання №65. D

Завдання №67. D

Завдання №71. B

Завдання №72. B,A

Завдання №73. C

Завдання №74. C

Завдання №75. D

Завдання №77. C

Завдання №80. C

Завдання №84. B

Завдання №86. B

Завдання №87. D

Завдання №88. A

Завдання №90. E

Завдання №91. B

Завдання №92. B

Завдання №94. Е

Завдання №95. B

Завдання №96. E

Завдання №98. B

Завдання №99. D

Завдання №100. А

Завдання №102. D

Завдання №103. D

Завдання №104. А

Завдання №106. А

Завдання №107. E

Завдання №109. D

Завдання №110. B

Завдання №112. C

Завдання №113. A

Завдання №114. B

Завдання №116. E

Завдання №118. A

Завдання №121. A

Завдання №122. A

Завдання №124. C

Завдання №125. E

Завдання №127. A

Завдання №129. B

Завдання №130. D

Завдання №131. C

Завдання №133. B

Завдання №134. E

Завдання №135. A

Завдання №136. B

Завдання №137. C

Завдання №138. D

Завдання №140. A

Завдання №142. C

Завдання №142. C

Завдання №143. D

Завдання №145. C

Завдання №149. C,B

Завдання №151. B,D

Завдання №153. A


Додаток 2

Граф логічної структури „Порушення відчуттів”
Граф логічної структури „Порушення сприйняття”
Граф логічної структури „Порушення мислення”
Граф логічної структури „Порушення уваги”
Граф логічної структури „Порушення пам’яті”
Додаток 3

Граф логічної структури „Патологія емоцій”
Граф логічної структури „Патологія волі”
Додаток 4

Граф логічної структури „Психопатологічні синдроми”
Додаток 5

Диференціально-діагностичний алгоритм кататонічного синдрому

Диференціально-діагностичний алгоритм делірія
Додаток 6

Граф логічної структури “Органічні, в тому числі симптоматичні психічні розлади”Диференціально-діагностичний алгоритм органічного амнестичного синдромуДодаток 7

Диференціально-діагностичний алгоритм психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (ПАР)

Додаток 8

Граф логічної структури “Психогенні розлади”


Невротичні, зв'язані із стресом розладиТривожно-фобічний розлад

Обсесивно-компульсивний розлад

Дисоціативний (конверсійний) розлад

Сомато-

формний розлад

НеврастеніяАгорафобія

Реакція на стрес и адаптаційні розлади

Дисоціативний ступор

Соматизований розлад


Соціальні

фобії

Дисоціативна фуга

Іпохондричний розлад

Специфічні

фобії

ПТСР

Дисоціативна амнезія

Соматоформна вегетативная дисфункція


Адаптаційний розлад

Дисоціативний розлад

моторики


Генералізований тривожний

розлад


Дисоціативний розлад чутливості

Диференціально-діагностичний алгоритм соматоформних розладівДиференціально-діагностичний алгоритм тривожно-фобічних, інших тривожних та обсесивно-компульсивних розладів
Диференціально-діагностичний алгоритм дисоціативних (конверсійних) розладівЧасткова або повна втрата інтеграції функцій пам'яті, свідомості своєї ідентичності, безпосередніх відчуттів і моторики


Додаток 9

Граф логічної структури “Шизофренія ”

Диференціально-діагностичний алгоритм “Шизофренія ”
Граф логічної структури: «Афективні розлади» Додаток 10


Антидепресанти


Диференціально-діагностичний алгоритм депресивних розладів


^ Сниження настрою (депресія)


Наявність органічної патології

Органічний депресивний розлад


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

М. горького психіатрія. Наркологія iconІМ. М. Горького психіатрія. Наркологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Виговська о. М., Пирков с. Г., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
М. горького психіатрія. Наркологія iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
М. горького психіатрія. Наркологія iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
М. горького психіатрія. Наркологія iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Психіатрія та наркологія»...
М. горького психіатрія. Наркологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Психіатрія та наркологія»...
М. горького психіатрія. Наркологія icon«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія». Галузь знань – 0304 «Право», напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи