Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 icon

Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
НазваГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Сторінка2/20
Дата23.08.2012
Розмір1.98 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

Тема 3.1. Дослідження біосинтезу й катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їхнього обмінуАктуальність теми

Обмін нуклеотидів в організмі тісно пов'язаний з їх важливими біологічними функціями. Навіть якщо їжа багата нуклеопротеинами, клітки людини однаково синтезують попередники нуклеинових кислот з амфиболических проміжних з'єднань. Біосинтез мононуклеотидів є життєво важливим процесом, що забезпечує утворення биомолекул нуклеинових кислот і нуклеотидних коферментів, необхідних для реалізації всієї сукупності генетичної інформації, що локалізується в живих клітках. Сформувалися механізми, що забезпечують такий рівень синтезу цих з'єднань у часі, що задовольняє постійно мінливі фізіологічні потреби організму. Процеси катаболізму нуклеопротеинов ведуть до утворення проміжних метаболітів і кінцевих продуктів, для знешкодження й виведення з організму яких необхідна дія специфічних механізмів у печінці й бруньках. При порушенні обміну пуринових нуклеотидів виникають такі захворювання як подагра, синдром Леша-Нихана, иммунодефицитние стану (недостатність аденозиндезаминази) і ін.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета

Уміти оцінювати стан пуринового обміну й інтерпретувати його можливі порушення на основі кількісного визначення сечової кислоти в крові й сечі для наступної правильної діагностики на клінічних кафедрах .


^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1.Інтерпретувати процеси синтезу пуринових нуклеотидів, їхню регуляцію.

1.Інтерпретувати структуру пуринових азотистих підстав (каф. медичної й фарм. хімії).

2.Інтерпретувати процеси розпаду пуринових нуклеотидів
3. Пояснити порушення пуринового обміну на молекулярному рівні.

3.Аналізувати структуру й розчинність сечової кислоти і її солей (каф. медичної й фарм. хімії).

4. Інтерпретувати механізм дії

аллопуринола й інгібіторів

синтезу пуринових нуклеотидів.
5. Використовувати дані визначення сечової кислоти в сечі й крові для діагностики порушень пуринового обміну.

^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань

Завдання для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня з.

Завдання 1. У лабораторії проведений кислотний гідроліз нуклеинових кислот із дріжджів. Які з даних з'єднань могли бути виявлені серед продуктів цієї реакції при розщепленні РНК?

А. Глюкоза

В. Урацил

С. Тимин

Д. Дезоксирибоза

Е. Сечова кислота


Завдання 2. Після проведення повного гідролізу АТФ у гидролизате було за допомогою срібної проби відкрита пуринова підстава. Назвіть його.

А. 2,6 -диоксипурин

В. 6-оксипурин

С. 2, 4-диоксипиримидин

Д. 6- аминопурин

Е. 4- оксипурин

Завдання 3. До амонійної солі сечової кислоти додали трохи краплі розчину Нсl. Спостерігалося часткове розчинення осаду й наступне утворення кристалів. Які властивості сечової кислоти доводить дана проба?

А. Здатність зв'язуватися із НСl

В. Погану розчинність у кислому середовищі

С. Гарну розчинність у кислому середовищі

Д. Здатність утворювати солі

Е. Виражені кислотні властивості

Завдання 4. При дослідженні мочекислих каменів, витягнутих із нірки хворого, були виявлені нерозчинні кристали, які добре розчинялися при додаванні Nаон. Яка речовина виявлена в складі каменів?

А. Двузамещенная калієва сіль

В. Двузамещенная натрієва сіль

С. Однозаміщена натрієва сіль

Д. Однозаміщена літієва сіль

Е. Двузамещенная літієва сіль.


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня знань-умінь:

1. - В; 2, -Е; 3.- В.;. 4 - З

Інформацію для заповнення вихідних знань-умінь можна знайти в наступній літературі.

1. Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Біоорганічна хімія. -М.: “Медицина”, 1991. - С. 296-298, 301-304.

2.А.Я.Рево, В.В.Зеленкова «Малий практикум по органічній хімії».-«Висш. школа»,1980, С. 154-156.

 1. Лекції по біоорганічній хімії.


Зміст навчання.

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:


1. Біосинтез пуринових нуклеотидів

1.1. Реакції біосинтезу ИМФ.

1.2. Утворення АМФ і ГМФ.

1.3. Синтез АТФ і ГТФ.

1.4. Регуляція синтезу пуринових нуклеотидів.

1.5. Запасний шлях синтезу пуринових нуклеотидів

2. Розпад пуринових нуклеотидів у тканинах до сечової кислоти.

3. Спадкоємні порушення пуринового обміну: подагра, синдром Леша-Нихана, недостатність аденозиндезаминази.

4. Біохімічні аспекти використання інгібітору ксантиноксидази- аллопуринола.

5. Клініко-діагностична цінність визначення сечової кислоти в біологічних рідинах (крові й сечі).

6. Принцип методу й хід роботи з визначення сечової кислоти в сечі.

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел:

Обов'язкова література.

1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 270-275, 281-282.

2. Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред. Б. Г. Борзенко.-Донецьк,2002.-С. 111-117

3.

7. Лекції по біохімії.

8. Граф логічної структури (Додаток 1).

9. Інструкція до практичного заняття.

Додаткова література

 1. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Біохімія людини.- М.: “Мир”, 1993. Т.II.-С. 15-34.

 2. Ленинджер А. “Основи біохімії”. - М.: Мир, 1985.-С. 665-668, 672-674

 3. Маршалл В. Дж. Клінічна біохімія.- М.- З-П.: “Видавництво Біном-Невський Діалект”, 1999. -368 с.

 4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1998.-С. 470-474,

500-501.

 1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1990.-С. 369-373,

390- 392.

 1. Миколаїв А.Я. Біохімія. -М.:” Гэотар-Мед”, 2001.-С. 258-261.

 2. Пустовалова Л.М. Практикум по біохімії.- Ростову-на^-Дону.: “Фенікс”, 1999.-С. 215-219.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.

Цільові навчальні завдання.

Завдання 1. Вивчення регуляції синтезу пуринових нуклеотидів в експерименті показало, що надлишок АМФ і ГМФ гальмує синтез ИМФ - попередника цих нуклеотидів за рахунок ингибирования одного з ферментів.

1.Назвіть цей фермент.

 1. А. Имф-Циклогидролаза.

В. Глицинамидсинтетаза

 1. С. Фрпф-Амидотрансфераза

Д. Аденилосукциназа

 1. Е. Формилтрансфераза2. Який механізм регуляції?

А. Конкурентне інгібування

В. Фосфорилювання- Дефосфорилювання

С. Аллостерическая регуляція за принципом зворотного зв'язка

Д. Частковий протеоліз

Е. Неконкурентне інгібування


Завдання 2. У хворого з важкою поразкою печінки зміст сечової кислоти в плазмі крові знижено, у сечі значно збільшена кількість оксипуринов - гипоксантина й ксантина. До недостатності якого ферменту привела патологія печінки?

А. Аденозиндезаминази

В. Ксантиноксидази

С. Фрпф-Синтетази

Д. Тимидинфосфорилази

Е. Дигидропиримидинази.


Завдання 3. У дитини із синдромом Леша-Нихана корковий параліч, гиперурикемия й надлишкова кількість экскретируемих пуринів. Дефект якого ферменту викликає дану патологію?

А. Гипоксантин-Гуанін-Фосфорибозилтрансферази

В. Ксантиноксидази

С. Аденозиндезаминази

Д. Карбамоилфосфатсинтетази

Е. Тимидилатсинтази


Завдання 4. Для симптоматичного лікування подагри хворому призначений препарат аллопуринол, синтетичний аналог гипоксантина, що привело до зростання экскреции останнього із сечею. Який фермент інгибуєся цим препаратом?

А. Аденозиндезаминаза

В. Ксантиноксидаза

С. Нуклеозидфосфорилаза

Д. Карбамоилфосфатсинтетаза

Е. Аденинфосфорибозилтрансфераза


Завдання 5. У клініку надійшов чоловік 48 років з гострим нападом подагри. Зміст сечової кислоти в сироватці крові хворого 0,68 ммоль/л, у сечі добова кількість сечової кислоти підвищено. Часткова втрата активності якого ферменту приводить до даної патології?

А. Ксантиноксидази

В. Фосфорибозиламидотрансферази

С. Гуанинфосфорибозилтрансферази

Д. Аденозиндезаминази

Е. Тимидинкинази


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

1.- З; 2. - З; 3.- А; 4. - В; 5.- С.


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач.


Інструкція до практичного заняття

Кількісне визначення сечової кислоти в сечі

^ Принцип методу. Метод заснований на здатності сечової кислоти відновлювати фосфорно-вольфрамовий реактив у фосфорно-вольфрамову синю, інтенсивність фарбування якої пропорційна змісту сечової кислоти. Кількість фосфорно-вольфрамової синьої визначається шляхом титрування червоною кров'яною сіллю К3 [Fе(СN)6]. Остання окисляє фосфорно-вольфрамову синю й синє фарбування зникає.

^ Матеріальне забезпечення: сеча, розчин карбонату натрію, фосфорно–вольфрамовийо реактиву Фолина, розчин К3 [Fе(СN)6], хімічні склянки, бюретка.

^ Хід роботи. ДО 1,5 мол сили додають 1 мол 20% розчину карбонату натрію й 1 мол фосфорно-вольфрамового реактиву Фолина, перемішують і титрують 0,01 н розчином

ДО3 [Fе(СN)6] до зникнення синього фарбування. Паралельно проводять такий же досвід зі стандартним розчином сечової кислоти.

Розрахунок: Зміст сечової кислоти (у мг) у добовій сечі обчислюють по формулі:


А х В

Х = 0,75--------- мг/сут; Х =

Ао х 1,5

де:

А-Кількість мл червоної кров'яної солі,витрачене на титрування досліджуваної сили,

Ао-Кількість мл червоної кров'яної солі, пошедшее на титрування стандартного розчину сечової кислоти,

0,75 - кількість мол сечової кислоти в стандартному розчині в мг,

У - обсяг добової сили в мол (1500мол).

Для перерахування результатів у системі “СИ” (ммоль/сут.) результат потрібно помножити на коефіцієнт 0,0059.

^ Норма змісту сечової кислоти в сечі 1, 6-3,5 ммоль/сут або 276-600 мг/сут.


ВИСНОВКИ:


Підпис викладача.


Додаток 1

Граф логічної структури

^ СИНТЕЗ ІЗ ПРОСТИХ ПОПЕРЕДНИКІВ (DE NOVO)


ЗАПАСНИЙ ШЛЯХ

СИНТЕЗУ
ПУРИНОВІ НУКЛЕОТИДИ
РОЗПАД

^ СЕЧОВА КИСЛОТА
КІЛЬКІСНЕ

ВИЗНАЧЕННЯ

У СЕЧІ
ВИКОРИСТАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ^ СИНДРОМ ЛЕША-НІХАНА


ПОДАГРА


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “інформатика” Модуль Операційні системи та текстові процесори
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “інформатика” Модуль Електронні таблиці
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни “інформатика” Модуль Програми управління базами даних
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМіського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни “інформатика”
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтовною структурою...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Горького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011 iconГосподарства методичні вказівки з самостійної робіти студентів з дисципліни
Безпека руху та гальмівні системи: Методичні вказівки з самостійної роботи студентів (для студентів 4 курсу денної І заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи