Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка10/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
^

Тема 3.10. Взаємозв'язок всіх видів обміну речовинАктуальність теми

Все різноманіття взаємоперетворень органічних речовин, які постійно відбуваються в живих організмах, протікає інтегровано, забезпечуючи сталість хімічних компонентів і тканин і динамічність живих структур. В організмі людини не існує окремо обміну вуглеводів, обміну білків, обміну ліпідів і нуклеїнових кислот. Всі перетворення об'єднані в єдиний процес метаболізму, що підкоряється регуляторним системам на різних рівнях. Швидкість розпаду одних живильних речовин і біосинтезу інших насамперед визначається фізіологічним станом і потребами організму в енергії й метаболітах. Завдяки динамічності й координації метаболічної активності забезпечується макро- і мікроскопічна сталість всіх форм живого. З'ясування фундаментальних проблем структури й функцій, окремих біомолекул може бути основою для розкриття як молекулярних механізмів хімічних процесів, що лежать в основі сполуки й функцій окремих кліток і цілісного організму, так і процесів, що забезпечують біологічну індивідуальність живих організмів. Будь-які порушення цього динамічного статусу організму супроводжуються розвитком патології, вага й тривалість якої будуть визначатися ступенем ушкодження структури й функцій окремих молекулярних і надмолекулярних компонентів кліток.


Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета

Уміти використати знання взаємозв'язку обмінів вуглеводів, ліпідів, білків і нуклеїнових кислот й їхньої регуляції, а також інтеграцію енергії для наступної правильної інтерпретації на клінічних кафедрах характеру захворювань, що протікають із порушенням обміну речовин.


^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:


Уміти:


1. Аналізувати стадії катаболізму як інтеграцію утворення енергії з харчових продуктів

1. Характеризувати субстратне й окисне фосфорилювання як спосіб запасання енергії у вигляді АТФ

( кафедра біохімії).

2. Інтерпретувати взаємозв'язок обміну вуглеводів і ліпідів

2. Характеризувати загальні метаболіти вуглеводного й ліпідного обмінів

( кафедра біохімії).


3. Інтерпретувати взаємозв'язок обміну вуглеводів і білків

3. Характеризувати загальні метаболіти вуглеводного й білкового обмінів

( кафедра біохімії).

4. Інтерпретувати взаємозв'язок обміну ліпідів і білків

4. Характеризувати загальні метаболіти ліпідного й білкового обмінів

( кафедра біохімії).

5. Інтерпретувати роль ферментів і вітамінів в інтеграції обміну білків, жирів і вуглеводів

5.Характеризувати ключові регуляторні ферментні системи

( кафедра біохімії).

6. Аналізувати регуляторну роль гормонів й інших біорегуляторів у координації й інтеграції метаболізму білків, жирів і вуглеводів у нормі й при патології

6. Характеризувати мембранний і внутрішньоклітинний механізми дії гормонів ( кафедра біохімії).^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.


Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня.

Завдання 1. При моделюванні окисного фосфорилювання як субстрат використана яблучна кислота (малат). Чому дорівнює коефіцієнт фосфорилювання в цьому випадку?

А. 1

В. 2

С. 3

Д. 4

Е. 5


Завдання 2. При малорухомому способі життя пацієнт, що страждає ожирінням, віддає перевагу їжі, багату вуглеводами. Назвіть метаболіт, що переважно використовується для синтезу жирів у даного хворого.

А. Гліцерин

В. Лейцин

С. Рибулозо-5-фосфат

Д. Цитрат

Е. Оксалоацетат


Завдання 3.В експериментальної тварини після годинников-12-годинного голодування в

гомогенаті печінки визначали амінокислоти. Яка з цих амінокислот глікогенна.

А. Гліцин

В. Аланін

С. Ізолейцин

Д. Метіонін

Е. Лейцин


Завдання 4. При обстеженні чоловіка,що зловживає алкоголем, лікар запідозрив жировий гепатоз. Недолік якого компонента в їжі міг привести до жирової інфільтрації печінки?

А. Глюкози

В. Глутаміну

С. Метіоніну

Д. Лейцину

Е. Вітаміну РР

Завдання 5.Піруватдегідрогеназний комплекс ставиться до регуляторних мультиферментних

систем, що включають як ряд ферментів, так і трохи похідних вітамінів.

Який вітамін не входить у цей комплекс?

А. Тіамін

В. Рибофлавін

С. Пантотенат

Д. Ліпоат

Е. Кобаламін


Завдання 6. Установлено, що дія гормону пептидної природи реалізується через

внутрішньоклітинних посередників. Назвіть один з них

А. ц-АМФ

В. ц-ТМФ

С. ц-ЦМФ

Д. ц-УМФ

Е. ц-УДФ

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня: З, ІЗ-4-З, 6-А.


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

1.Лекції по біохімії.

2.Губський Ю.Г. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 507 с.

3. Тестові завдання по біологічній хімії/Під ред.Б.Г.Борзенко.-Донецьк, 2000.

Зміст навчання.

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1. Стадії катаболізму харчових продуктів як інтеграція утворення енергії

1.1. Переварювання живильних речовин, його біологічна роль

1.2. Утворення ацетил-Коа - загального проміжного продукту катаболізму основних харчових речовин у клітці.

1.3. Цикл трикарбоновіх кислот - загальний шлях катаболізму як джерело енергії й субстратів для біосинтезу

1.4. Біологічне значення тихорєцького подиху й окисного фосфорилювання в інтеграції обмінів

1.5. Роль кінцевих продуктів катаболізму - вуглекислого газу й ендогенної води в биосинтетических процесах

2. Взаємозв'язок обміну вуглеводів і ліпідів

3. Взаємозалежність обміну вуглеводів і білків

4. Взаємозумовленість обміну ліпідів і білків

5. Роль білків і вітамінів як складових простих і складних ферментів, що контролюють обмін всіх типів хімічних сполук.

6. Регуляторна роль гормонів й інших біорегуляторов у координації й інтеграції метаболізму білків, жирів і вуглеводів

7. Фізіологічні потреби організму як основа взаємоперетворень різних класів органічних сполук.


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел:


Обов'язкова література.

1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 507 с.

2.Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко. -Донецьк, 2000. 3.Лекції по біохімії.

4.Граф логічної структури (Додаток 1).

Додаткова література

1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - М.: Медицина, 1998. - С. 545-550

2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - М.: Медицина, 1990. - С. 423-426

3.Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. - М.: ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 1998.-З


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі Вам пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання. Правильність рішення завдань можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей.


Цільові навчальні завдання.

Завдання1.Пируват - один із центральних метаболітів ліпідів, білків і вуглеводів. У якій структурі клітини відбувається його окисне декарбоксилювання?

А. Цитоплазма

В. Ядро

С. Мітохондрії

D. Мікросоми

Е.Полісоми


Завдання 2. У досвідах на тварин методом мічених атів показано, що інгібування ПФЦ веде до гальмування синтезу жирних кислот і холестерину. Який метаболіт ПФЦ необхідний для їхнього синтезу?

А. Рибулозо-5-фосфат

В. АТФ

^ С. НАДФН2

D.Глюкозо-6-фосфат

Е. Фруктозо-6-фосфат


Завдання 3. У ході експерементального дослідження виявленно, Що деякі метаболіти гліколитичного розпаду використаються для синтезу амінокислот. Назвіть який.

А. Піруват

В. Фосфодіоксіацетон

С. Рібулозо-5-фосфат

D. Фосфоенолпіруват

Е. 2-фосфогліцерат


Завдання 4.У хворого з діагнозом пелагра встановлена зниження активності Над-над-залежних ферментів. Гальмування, яких з нижчеперелічених реакцій супроводжує даний гіповітаміноз?

А. Окислювання лактату

В. Трансамінування глутамату

С. Гідроліз ТАГ

D. Реакцій ізомеризації амінокислот

Е. Синтез органічних речовин


Завдання 5. Введення гормону молодому пацюку в експерименті викликало інгібування синтезу білка й росту кліток у лімфоидної тканини, хрящах, костях. Який гормон використали в досвіді?

А. Кортизол

В. Альдостерон

С. Інсулін

D. Глюкагон

Е. Тестостерон


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

ІЗ-1-З, ІЗ-2-З, 5-А


Додаток 1


Граф логічної структури^

Завдання для самоперевірки й самокорекції змістовного модуля «Молекулярні механізми дії гормонів на клітинці-мішені й біохімія гормональної регуляції»Завдання 1

Гипофизектомованним пацюкам внутрівенно ввели мічені по азоті амінокислоти й гормон гіпофіза. Через якийсь час було відзначено підвищене включення амінокислот у глюкозу.

1. Який тропний гормон був уведений пацюкам?

А. СТГ

В. ФСГ

С. Лютеотропний гормон

D. АКТГ

Е. ТТГ

  1. Синтез яких гормонів міг стимулювати уведений тропний гормон?

А. Інсуліну

В. Кортизолу

С. Глюкокортикоїдів

D. Адреналіну

Е. Оксітоцину


Завдання 2

Інсулін був першим білком, для якого була встановлена повна амінокислотна послідовність.

1. Яка амінокислота бере участь в утворенні дисульфідних зв'язків у структурі цього гормону?

А. Аланин

В. Глутамінова кислота

С. Аспартат

D. Цистеїн

Е. Метіонін

2. Яка хімічна реакція лежить в основі перетворення неактивної форми цього гормону в активну?

А. Окислювання

В. Частковий протеоліз

С. Відновлення

D. Гідроліз

Е. Гідроксилювання


Завдання 3

У живильне , середовище в якій інкубувались хрящові фрагменти, увели гормон росту, але він не прискорив включення міченого сульфату в хрящі. Додавання сироватки крові пацюків у живильне прискорити середовище захоплення сульфату хрящами. Який компонент сироватки вплинув на цей процес?

А. Соматомедин

В. цАМФ

С. цГМФ

D. Іони кальцію

Е. АТФ


Завдання 4

Широке поширення одержав метод лікувального голодування.

1. Виберіть гормони, що активують глюконеогенез у пацієнтів, що використають цей метод.

А. Мінералокортикоїд и

В. Глюкокортикоїди

С. Тіреотропний гормон

D. Вазопресин

Е. Окситоцин

2. Назвіть гормон, що стимулює мобілізацію ліпідів у пацієнтів, що проходять такий курс лікування.

А. Інсулін

В. Кортизол

С. Тіреотропний гормон

D. Адреналін

Е. Окситоцин


Завдання 5

Регуляція водно-сольового обміну забезпечує сталість концентрацій мінеральних речовин і води в організмі.

1. Який гормон бере участь у регуляції цього обміну?

А. Інсулін

В. Кортизол

С. Альдостерон

D. Адреналін

Е. Окситоцин

2. Який гормон сприяє затримці води в організмі?

А. Вазопресин

В. Кортизол

С. Альдостерон

D. Адреналін

Е. Окситоцин


Завдання 6

У жінки похилого віку виявлений остеопороз. Їй призначена дієта з необхідною кількістю кальцію, а також гормональна терапія. Який гормон, використовується у якості рекальцифікатору при захворюваннях кісткової системи, можна призначити в цьому випадку?

А. Паратгормон

В. Кортизол

С. Альдостерон

D. Адреналін

Е. Кальцітонин


Завдання 7

При кретинізмі порушується диференціювання нервових кліток в ембріональному періоді. Назвіть гормон, концентрація якого знижена при даному захворюванні.

А. Тестостерон

В. Кортизол

С. Адреналін

D. Тироксин

Е. Кальцітонин


Завдання 8

При зменшенні об'єму циркулюючої крові (наприклад, при крововтратах) активізується ренін-ангіотензинова система. Синтез якого гормону наднірників регулюється цією системою?

А. Тестостерону

В. Кортизолу

С. Эстрадиолу

D. Альдостерону

Е. Кортикостерону


Завдання 9

Синтез ліпідів є важливою ланкою анаболізму, що забезпечує організм людини запасом енергетичного матеріалу. Назвіть гормон, що стимулює цей процес.

А. Адреналін

В. Кортизол

С. Эстрадиол

D. Інсулін

Е. Глюкагон


Завдання 10

Адреногенітальний синдром (уроджена дисфункція кори наднірників) проявляється передчасним половим дозріванням хлопчиків і розвитком чоловічих вторинних полових ознак у дівчинок. При зазначеній спадкоємній патології визначається дефект 21-гідроксилази. У якому процесі бере участь цей фермент?

А. У синтезі гема

В. У синтезі стероїдних гормонів

С. У синтезі АКТГ

D. У синтезі холестерину

Е. У синтезі простаноїдів


Еталони відповідей: 2.1 - D, 3 - A, 9 - D, 10 - B


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ «БІОХІМІЯ Й ПАТОБІОХІМІЯ КРОВІ»


Актуальність теми

Кров є рідкою тканиною організму людини, його внутрішнім середовищем, що забезпечує інтеграцію обміну речовин різних органів і тканин.

Сполука плазми крові є дзеркалом метаболізму, оскільки зміни концентрації метаболітів у клітинах, навіть якщо вони відбуваються в окремих органах, відбиваються на концентрації цих метаболітів у крові. Сполука плазми крові змінюється також при порушенні проникності клітинних мембран. Із цієї причини, а також тому, що проби крові для аналізу одержувати просто, аналіз крові широко застосовується для діагностики захворювань і контролю за ефективністю лікування.

Найбільш часті порушення функцій крові пов'язані з порушенням еритропоезу або прискоренням розпаду еритроцитів (анемії, жовтяниці), із захворюваннями печінки (оскільки майже все білки плазми крові утворяться в печінці), а також з ушкодженнями кровоносних посудин (атеросклероз, тромбози, васкулити).

^ Загальною метою змістовного модуля «Біохімія й патобіохімія крові» є: уміти інтерпретувати інформацію про біохімічну сполуку крові, стані що згортає, що антизгортає, фібринолітичної систем крові, про особливості синтезу й розпаду гемоглобіну, що необхідно для розуміння механізмів, що лежать в основі патогенезу ряду захворювань.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:1. Аналізувати інформацію про біохімічну сполуку крові в нормі й патології1. Аналізувати функції й клітинну сполуку крові (кафедра гістології)

2. Аналізувати інформацію про стан що згортає, що антизгортає й фібринолітичної систем крові в нормі й патології
3. Інтерпретувати особливості синтезу й розпаду гемоглобіну з метою діагностики ряду захворювань


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи