Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка14/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
^

Тема 3.14. БІОХІМІЯ ПЕЧІНКИ. МІКРОСОМАЛЬНЕ ОКИСЛЮВАННЯ. ЦИТОХРОМИ Р-450Актуальність теми

Печінка є самим великим із внутрішніх органів людини й самою великою залозою травного тракту. Печінка коштує на шляху руху речовин зі шлунково-кишкового тракту в загальний кровоток, і ця особливість її розташування дозволяє печінці регулювати в крові концентрацію багатьох метаболітів. По системі воротної вени в печінку із кров'ю надходять продукти переварювання їжі й інші речовини. Печінка не тільки приймає, але й розподіляє ці речовини.

У гепатоцитах деякі речовини накопичуються й потім або в незмінному виді, або у вигляді метаболітів надходять із печінки в загальний кровоток.

Вважається, що печінка є біохімічною лабораторією організму. Їй належить провідна роль в обміні вуглеводів, ліпідів, білків. Крім того, у печінці відбувається метаболізм гормонів, білірубіна. У печінці депонуються глікоген, вітаміни А и В12, залізо. Однієї з головних функцій печінки є детоксикуюча або бар'єрна функція, що має саме безпосереднє значення для збереження життя. У печінці знешкоджуються й інактивуються не тільки субстрати ендогенного походження, але й лікарські речовини, токсичні речовини екзогенного походження.

Отже, необхідна оцінка функціонального стану печінки з використанням різних біохімічних тестів, особливо у випадках захворювань печінки.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета.

Уміти інтерпретувати біохімічні процеси, які відбуваються в печінці в процесі обміну речовин, для пояснення їхнього функціонування в нормі й патології, а також для обґрунтованого застосування методів діагностики, профілактики й лікування патологічних процесів, що торкаються печінки.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати роль печінки в метаболізмі вуглеводів, ліпідів, білків

1. Інтерпретувати особливості морфології печінки (кафедри анатомії, гістології)

2. Інтерпретувати механізми детоксикації ксенобіотиків й ендогенних токсинів у печінці

2. Інтерпретувати типи реакцій введення різних функціональних груп у молекули хімічних сполук з метою збільшення гідрофільності цих сполук (кафедра медичної й фармацевтичної хімії)

3. Інтерпретувати особливості структури й функціонування електронтранспортуючих ланцюгів ендоплазматичесної мережі
4. Інтерпретувати механізм розвитку толерантності до лікарських препаратів
5. Інтерпретувати причини й механізм розвитку хімічного канцерогенезу


^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня

Завдання 1. При вивченні мікропрепарату печінки студентам дане завдання замалювати структурну морфологічну одиницю печінки - ацинус.

    1. Які елементи входять у цю морфологічну одиницю?

А. Центральна вена

В. Печіночні балки

С. Печіночні артеріоли й венули

D. Ретикулоцити

Е. Жовчні капіляри

    1. Перелічите функції, які виконують елементи цієї морфологічної одиниці - клітини Купфера.

А. Синтетична

В. Знешкоджуюча

С. Видільна

    1. Яку роль грають елементи ацинуса - простору Диссе?

А. Беруть участь у транспорті речовин між кров'ю синусоидов і паренхіматозними клітинами

В. Є депо жовчі

. С. Беруть участь у транспорті речовин між артеріолами, венулами й центральною веною


Завдання 2. Методом мічених атів була зафіксована ентерогепатична циркуляція жовчних кислот.

    1. Які морфологічні особливості будови печінки забезпечують цю циркуляцію?

А. Жовчні канальці, зливаючись, утворять печіночна протока, що з'єднується з міхуровою протокою й утворює загальни жовчний проток

В. Жовч із печінкових канальців безпосередньо надходить у міхурів проток, що відкривається в 12-перстную кишку

С. Жовч із печінкових канальців надходить безпосередньо в загальну жовчну протоку, а з нього - у кишечник

    1. По яких кровоносних судинах відбувається повернення жовчних кислот з кишечнику до гепатоцитів у процесі цієї циркуляції?

А. По центральній вені печінки

В. По воротній вені

С. По нижній порожній вені

D. По печінковій артерії

Завдання 3. На лабораторному практикумі студенти одержали завдання порівняти розчинність різних речовин у воді. Порівнявши результати дослідження, студенти переконалися, що введення деяких функціональних груп підвищує гідрофільність молекул органічних сполук.

3.1. Які функціональні групи можуть забезпечити гідрофільні властивості цих молекул?

А. Ізопропільні

В. Гідроксильні

С.Дисульфідні

D. Карбоксильні

3.2. Назвіть хімічні реакції, у результаті яких у ці молекули можуть бути уведені функціональні групи.

А. Гідроксилювання

В. Дезамінування

С. Протеоліз

D. Сульфоокислення

Е. Нітрування


Правильність рішень перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня: 1.3 - А; 2.1 - А; 3.1. - В, D


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

1.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія. М.: Медицина, 1991. - С. 213 -

230

2.Лекції по биоорганической хімії

3. Гістологія, цитологія й ембріологія/ Під ред.. Афанасьєва Ю.И., Юріній Н.А. -

М.:Медицина, 2002. - С. 597 - 607

3.Лекції по анатомії

4. Лекції по гістології

Зміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1. Основні функції печінки

2. Роль печінки в метаболізмі вуглеводів

3. Роль печінки в метаболізмі ліпідів

4. Роль печінки в метаболізмі білків

5. Детоксикуюча функція печінки:

5.1. Типи реакцій біотрансформації в живому організмі

5.2. Реакції інактивації ендогенних метаболітів у печінці: білірубіну, аміаку,

гормонів, продуктів гниття амінокислот

5.3. Роль реакції утворення гіппурової кислоти в клінічній практиці

6. Мікросомальне окислювання в печінці

6.1. Внутрішньоклітинна локалізація, ферменти, електроннотранспортного ланцюга

6.2. Генетичний поліморфізм цитохромів Р-450

6.3. Індуктори й інгібітори мікросомальних монооксигеназ

7. Ботрансформація лікарських препаратів у печінці

8. Основи хімічного канцерогенезу


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література

1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 449 - 467

2. Практикум з біохімії/ За ред. проф. Склярова О.Я. - Київ: Здоров'я, 2002. - С. 167 - 179

3.Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко. - Донецьк, 2000. - С. 286 - 293

4. Лекції по біохімії

5. Граф логічної структури (Додаток 1)


Додаткова література

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - М.: Медицина,1998. - С. 313 - 314,

426 - 428, 551 - 566

2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.- М.: Медицина,1990. - С. 427 - 438,

224 - 225, 333 - 335

3. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. - М.: ТОВ «Медичне інформаційне

агентство», 1998. - С. 222 - 223, 411 - 426

4. Біохімія. Короткий курс із вправами й завданнями/ Під ред.. Северина Е.С.,

Миколаєва А.Я. - М.: ГЭОТАР - МЕД, 2001. - С. 299 - 308, 430 - 433

5. Бішевский А.Ш., Терсенов О.А. Біохімія для лікаря. - Єкатеринбург: Уральський

робітник, 1994. - С. 196 - 206

6. Губский Ю.И. Корекція хімічного враження печінки. - Київ: Здоров'я, 1989. -

168с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі Вам пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.

^ Цільові навчальні завдання:

Завдання 1. У клініку доставлена дитина з отруєнням аспірином. З якою речовиною повинна прореагуватиь для наступної детоксикації саліцилова кислота, що утвориться з аспірину?

А. З ацетил КоА

В. Із гліцином

С. Із цистеїном

D. Із глюконовою кислотою

Е. З оротовою кислотою

Завдання 2. Відомо, що для ключових ферментів вуглеводного обміну в печінці - гексокінази й глюкокінази константи Міхаеліса становлять 0,1 й 10 мм, відповідно.

2.1. При яких концентраціях глюкози в крові активна гексокіназа?

А. При фізіологічних

B. При аліментарній гіперглікемії

2.1. При яких концентраціях глюкози в крові активна глюкокіназа?

А. При фізіологічних

B. При аліментарній гіперглікемії

Завдання 3. У дитини 9 місяців відзначається затримка росту, збільшена печінка, часто бувають судороги. Біохімічне обстеження показало гіпоглікемію, ацидоз за рахунок лактату й пірувату. Педіатр припустив глікогеноз 1 типу - хвороба Гірке. Який фермент є дефектним при цьому спадковому захворюванні?

А. Піруваткарбоксилаза

В. Енолаза

С. Лужна фосфатаза

D. Глюкозо-6-фосфатаза

Е. Фосфофруктокіназа

Завдання 4. При дослідженні змісту глюкозо-6-фосфатази в гомогенатах печінки й скелетних м'язів було виявлено, що фермент утримується тільки в гепатоцитах. У якому метаболічному процесі він використовується?

A. У синтезі глікогену

B. В анаеробному гліколізі

C. В аеробному гліколізі

D. У глюконеогенезі

E. У пентозофосфатному шляху


Завдання 5. Для запобігання жирової інфільтрації печінки пацієнтові призначена дієта, багата рослинними маслами й сиром. Дефіцит якого ліпотропної речовини, що втримується в сирі, необхідно запобігти в пацієнта?

А. Гліцину

В. Креатину

С. Метіоніну

D. Серотонину

Е. Кальцитоніну


Завдання 6. Хворим з гіперхолестерінемією призначають препарати, що інгібують регуляторний фермент синтезу холестерину в печінці.

6.1. Назвіть цей фермент.

А. Ліпопротеїнліпаза

В. Фосфорилаза «а»

С. ОМГ-КоА-редуктаза

D. Моноамінооксидаза

Е. Холестеролестераза

6.2. Укажіть ліпопротеїни, концентрація яких підвищена в таких хворих.

А. Хіломікрони

В. ЛПДНЩ

С. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ


Завдання 7. В одного з учасників голодного страйку з'явилися набряки в результаті зміни онкотичного тиску. Порушення синтезу яких речовин у печінці в голодуючих могло привести до таких явищ?

А. Білків

В. Ліпідів

С. Вуглеводів

D. Гему

Е. Холестерину


Завдання 8. В алкоголіка із цирозом печінки спостерігається сильна набряклість. З порушенням синтезу яких речовин у печінці пов'язаний цей стан?

А. Сечовини

В. Альбумінів

С. Холестерину

D. Гаптоглобину

Е. Фібриногену


Завдання 9. У пацієнта з важкою печінковою недостатністю різко підвищився рівень аміноазоту плазми, що супроводжується ацидуриєю. З порушенням якої функції печінки зв'язана така зміна амінокислотної сполуки крові й сечі?

А. Білоксинтезуючої функції

В. Знешкоджуючої функції

С. Жовчовиводної функції

D. Сечовинутворюючої функції

Е. Глікогенсинтезуючої функції


Завдання 10. Пацієнтка протягом 30 днів проходила курс лікувального голодування. Рівень глюкози в крові в неї наприкінці курсу лікування виявився в межах норми. За рахунок якого процесу, що відбуває в печінці, підтримується нормальна концентрація глюкози в крові в пацієнтки?

А. Гліколізу

В. Глюконеогенезу

С. Гликогенолізу

D. Пентозофосфатного шляху

Е. Перетворення галактози в глюкозу


Завдання 11. При лабораторному обстеженні хворого жовтяницею отримані наступні дані: загальний зміст у сироватці крові білірубіна - 60 мкмоль/л, прямого білірубіна - 43 мкмоль/л. У сечі виявлений прямий білірубін, а уробілін не визначається. Кал знебарвлений.

11.1. Який вид жовтяниці в даного хворого?

А. Паренхіматозна

В. Гемолітична

С. Механічна

11.2. Яка причина відсутності в сечі уробіліну при даному виді жовтяниці?

А. Порушення усмоктування уробіліну в кишечнику

В. Відсутність надходження білірубіна в кишечник

С. Порушення виділення уробіліну нірками

11.3. Яка причина відсутності в калі стеркобіліну при даному захворюванні?

А. Порушення усмоктування стеркобіліну в кишечнику

В. Відсутність надходження білірубіна в кишечник

С. Порушення виділення стеркобіліну нірками

D. Порушення перетворення в кишечнику уробіліну в стеркобілін


Завдання 12. Для запобігання розвитку гіпербілірубінемії в немовляти внаслідок розбіжності резус-фактора в матері й дитини, вагітної перед родами призначений фенобарбітал. Виберіть відповідь, що пояснює, з якою метою в цьому випадку був призначений цей препарат.

А. У якості снодійного засобу

В. Для інактивації компонентів мікросомального окислювання

С. Для зниження розчинності білірубіна

D. Як індуктора печіночних ферментів детоксикації

Е. У якості ліпотропного засобу


Завдання 13. При обтураційної жовтяниці й жовчним свищам часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом якої речовини це зв'язано?

А. Вітаміну К

В. Фолиєвої кислоти

С. Аскорбінової кислоти

D. Гема

Е. Гутамінової кислоти

Завдання 14. В організмі здорової людини залізо депонується в печінці, селезінці, кістковому мозку. У складі якого білка відбувається його депонування?

А. Феритину

В. Трансферину

С. Апоферитину

D. Плазміну

Е. Церулоплазміну


Завдання 15. Для оцінки функціонального стану печінки в пацієнта досліджена екскреція тварини індикану. Індикан утвориться в результаті знешкодження в печінці індоксилу - продукту гниття в товстому кишечнику амінокислоти триптофану. Яка речовина бере участь у знешкодженні цієї токсичної сполуки?

А. ФАФС

В. УДФ-глюкуронова кислота

С. Гліцин

D. Таурин

Е. Церулоплазмін


Завдання 16. Для дослідження знешкоджуючої функції печінки пацієнтові призначена проба Квіка. Після навантаження бензоатом натрію рівень гіпуровой кислоти в сечі обстежуваного підвищився, що свідчить про нормальний детоксикаційної функції печінки. Яка речовина бере участь у знешкодженні цієї солі?

А. ФАФС

В. УДФ-глюкуроновая кислота

С. Гліцин

D. Таурин

Е. Церулоплазмін


Завдання 17. Методом диференціального центрифугування клітин печінки була отримана субклітинна фракція, що дала назву “мікросомальне окислювання” типу реакцій знешкодження токсичних речовин у печінці. Виберіть компонент цього ланцюга окислювання.

А. Цитохром аа3

В. Цитохром с

С. Цитохром с1

D. Цитохром Р 450

Е. Цитохром в


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань:

1 - В; 2.1 - А; 6.1 - З; 7 - А; 11.1 - З; 12- D; 14 - А; 15 - А


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На початку заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім проходить співбесіда по поточній темі, а також проводяться аналіз і корекція рішення цільових навчальних завдань. Наприкінці заняття проводиться підсумковий контроль, підводять підсумки заняття.


Додаток 1

Граф логічної структури

^ БІОХІМІЯ ПЕЧІНКИРоль печінки в обміні вуглеводів, ліпідов, білків
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи