Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка15/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Біосинтез сполук на експорт, роль печінки в пігментному обміні

^

Механізми інактивації ендогенних метаболітів і ксенобіотиківПатогенез захворювань пов’язаних з порушенням нарушением функцій печеінки

Механізми індивідуальної чутливості до ліків і ксенобіотоиків

Основи хіміченого канцерогенезу^

Біохімічні методи діагностики захворювань печінки
Додаток 2

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1

У гепатоцитах частина речовин синтезується на експорт, а частина використовується в самій клітці. Виберіть правильні парні відповідності (буква - цифра)

А. На експорт

Б. Для самої клітини

В. Для обох випадків

Г. Ні для одного з них


1. Глюкоза 5. Нуклеїнові кислоти

2. Холестерин 6. Фосфатиди

3. Жовчні кислоти 7. Альбумін

4. Креатин 8. Кетонові тіла


Завдання 2

Вирішите завдання.

Этанол метаболізується головним чином у печінці, у якій при участі НАД-залежних дегідрогеназ він послідовно перетворюється в оцтовий альдегід й оцтову кислоту, що приводить до збільшення співвідношення НАДН2/НАД. Чому при алкогольному токсикозі спостерігаються гіперлактатемія й гіпоглікемія?

Завдання 3

Виберете вірне завершення для даного твердження: «Синтезовані в печінці ліпіди секретуються в кров у складі ...»

А. ЛПДНЩ

Б. ЛПНЩ

В. ЛПВЩ

М. Хіломікронів

Д. У вільному виді

Завдання 4

Виберіть правильне твердження, що стосується метаболізму кетонових тел.

А. Синтез і розпад проходять у печінці

Б. Синтез має місце в печінці, а окислювання - в інших органах

В. Синтез - у жировій тканині, окислювання - у печінці

М. Синтез й окислювання локалізовані в адіпоцитах

Д. Синтез й окислювання проходять у нервовій і м'язовій тканинах

Завдання 5

У якому випадку буде інгібування циклу трикарбоновіх кислот і посилення кетогенезу?

А. При дефіциті АТФ

Б. При дефіциті АДФ

В. При дефіциті ацетіл-Коа

М. При дефіциті оксалоацетату

Д. При дефіциті жирних кислот

Завдання 6

Виберіть вірні завершення для даного твердження: «У печінці жирні кислоти утилізуються в результаті ...»

А. Синтезу триацилгліцеридів

Б. Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідов

В. Окислювання до діоксида вуглецю й води

Г. Утворення й секреції в кров вільних жирних кислот

Д. Секреції в кров вільних жирних кислот


Завдання 7

Виберіть вірні завершення для даного твердження: «Причинами зниження утворення ЛПОНЩ і наступного жирового переродження печінки є ...»

А. Білкове голодування

Б. Недолік у продуктах харчування метіоніну й холіну

В. Отруєння гепатотоксичними отрутами

Г. Алкоголізм

Д. Ожиріння

Завдання 8

Виберіть вірні завершення для даного твердження: «Захворювання печінки (гепатит, цироз, пухлини) викликають наступні порушення білкового обміну:

А. Гіпоальбумінемії

Б. Геморагії

В. Гіпераміноацидемії

М. Азотемії

Д. Гіперальфаглобулінемії

Завдання 9

Виберіть біохімічні показники, що характеризують детоксикуючу функцію печінки:

А. Зміст альбумінів у сироватці крові

Б. Зміст бета-глобулінів у сироватці крові

В. Зміст сечовини в сироватці крові

М. Активність монооксигеназ у гепатоцитах

Д. Зміст білірубіна в крові

Е. Зміст індикану в крові

Ж. Активність аланінової амінотрансферази в крові

Завдання 10

Виберіть вірне завершення для даного твердження: «Мікросомальне окислювання - це реакції ...»

А. Використання кисню в біоенергетичних процесах

Б. Використання кисню в «пластичних» процесах

В. Розпаду жирних кислот в організмі

М. Дезамінування амінокислот

Д. Аеробного розпаду глюкози

Завдання 11

Виберіть вірне завершення для даного твердження: «Однієї із причин виникнення толерантності до лікарських препаратів внаслідок їхнього тривалого застосування може бути ...»

А. Зменшення інтенсивності мітохондріального окислювання

Б. Підвищення інтенсивності мітохондрального окислювання

В. Зменшення інтенсивності мікросомального окислювання

М. Підвищення інтенсивності мікросомального окислювання

Д. Зменшення інтенсивності перекісного окислювання

Завдання 12

У пацієнта був отриманий наступний результат проби Квіка: кількість гіпурової кислоти в сечі в 2 рази нижче нижньої границі норми.

Яка Ваша інтерпретація отриманого результату?

Для відповіді на питання поясните, у чому полягає проба Квіка і яку функцію печінки вона характеризує. Приведіть рівняння реакції, що описує утворення гіпуровой кислоти при проведенні проби Квіка.


^ Тема 3.15. БІОХІМІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ Й ЗУБА


Актуальність теми

Сполучна тканина включає мінералізовані (кістка, зуб) і немінералізовані (хрящ, пульпа зуба, сухожилля, шкіра, строма паренхіматозних органів) тканини.

Сполучна тканина характеризується розмаїтістю клітин, добре розвиненою міжклітинною речовиною, що складається з волокон і міжклітинної аморфної речовини. Фізико-хімічні особливості міжклітинної речовини і його структура в значній мірі визначають функціональне значення різних типів сполучної тканини.

В останні роки у світі росте число захворювань, пов'язаних з метаболічними порушеннями в сполучній тканині. До них ставляться остеопороз, захворювання, пов'язані з аутоімунними поразками сполучної тканини (колагенози), а також захворювання, що виникають при генетично обумовлених дефектах ферментів метаболізму компонентів сполучної тканини. До числа цих захворювань ставляться недосконалий остеогенез, синдром Элерса - Данло, синдром Марфана, мукополісахаридози.

При вивченні біохімічних змін у сполучній тканині досліджують зміст у біологічних рідинах її окремих компонентів. Наприклад, при коллагенозах - гідроксипроліну, при остеопорозах - гідроксипроліну, піридинолину, дезоксипіридиноліну, кальцію, фосфатів. При мукополусахаридозах визначають активність специфічних лізосомальних глікозідаз, гідролизуючих глікозидні зв'язки в мукополісахаридах (глікозоамінгліканах).

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета

Уміти інтерпретувати особливості біохімічної сполуки й метаболізму сполучної тканини в нормі і його можливі порушення для наступного використання отриманих знань на клінічних кафедрах.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати біохімічний склад і функції сполучної тканини

Інтерпретувати клітинна сполука сполучної тканини (кафедра гістології)

2. Інтерпретувати особливості метаболізму компонентів сполучної тканини

Інтерпретувати роль аскорбінової киці-лоти в утворенні колагену (кафедра біохімії)

3. Інтерпретувати біохімічна сполука й особливості формування кісткової тканини

Інтерпретувати регуляцію обміну кальцію й фосфору (кафедра біохімії)

4. Інтерпретувати біохімічні зміни в сполучній тканині при старінні й при ряді її захворювань
5. Інтерпретувати біохімічна сполука й функції емалі, дентину й цементу зуба

^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня

Завдання 1. У стромі внутрішніх органів при гістологічному дослідженні виявлені клітини веретеноподібної форми із крілоподібними відростками, що характеризуються невеликою кількістю органелл, вакуолею, ліпідів, глікогену. Які це клітини?

A. Фібробласти

B. Хондроцити

C. Фіброцити

D. Плазмоцити

E. Макрофаги


Завдання 2. У пацієнта з петехіями в слизуватих оболонках у сечі виявлені в більших кількостях пролін і лізин. При дефіциті якого вітаміну порушується їх гідроксилювання?

A. С

B. А

C. К

D. D

E. Е


Завдання 3. У пацієнта відзначаються кальцифікація м'яких тканин, у сечовивідних шляхах виявлені камені. Попередній діагноз: гіперкальціємія. Яка можлива причина?

A. Гіпопаратиреоз

B. Гіперпаратиреоз

C. Дефіцит вітаміну D

D. Дефіцит інсуліну

E. Дефіцит аскорбінової кислоти


Завдання 4. Після операції на щитовидній залозі в пацієнта почалися судороги, гіперрефлекси, спазми гортані. Попередній діагноз: гіпокальціємія. Яка причина?

A. Гіпопаратиреоз

B. Пухлина паращитовидної залози

C. Передозування вітаміну D

D. Дефіцит вітаміну Е

E. Нестача інсуліну


Завдання 5. У пацієнтів з поразкою нірок навіть при збалансованій дієті часто розвивається ніркова остеодистрофія. Синтез якої сполуки порушується в цьому випадку?

A. 7-дегидрохолестеролу

B. Холекальциферолу

C. Холестерину

D. 1,25-дигідроксихолекальциферолу

E. 25-гідроксихолекальциферолу


Правильність рішень перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня знань: 1 - З; 3 - В; 4 - D


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

 1. Гістологія, цитологія й ембріологія/ Під ред. Афанасьєва Ю.И., Юріній Н.А. - Москва: Медицина, 2002. - С. 199 - 253; 538 - 550

 2. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 346 - 348; 368 - 370; 375 - 381; 408

3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - М.: Медицина, 1998. -

С. 213 - 216, 238 - 239; 259 - 260; 263 - 267; 274 - 283

 1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - Москва: Медицина, 1990 -

С. 162 - 163; 140 - 143; 182 - 183; 179 - 180; 191 - 193

5. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. - Москва: ТОВ «Медичне

інформаційне агентство», 1998. - С. 384 - 389; 402

 1. Лекції по гістології

 2. Лекції по біохіміїЗміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяють графи логічної структури досліджуваної теми (Додатка 1, 2).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

 1. Функції сполучної тканини

 2. Біохімічний склад міжклітинної речовини сполучної тканини

  1. Колаген, його біологічна роль, особливості структури

  2. Еластин, його біологічна роль, особливості структури

  3. Протеоглікани й глікозоамінглікани сполучної тканини, їхня біологічна роль, особливості структури

  4. Фібронектин, його біологічна роль, особливості структури

 3. Метаболізм колагену, утворення фібріллярних структур

 4. Метаболізм протеогліканів сполучної тканини

 5. Біохімія кісткової тканини

  1. Хімічний склад кісткової тканини

  2. Формування кістки

  3. Фактори, що впливають на метаболізм кісткової тканини

 6. Біохімічні зміни в сполучній тканині при старінні

 7. Біохімічні основи патологічних змін у сполучній тканині: колагенозів, мукополісахаридозів, порушень синтезу й структури колагену

 8. Біохімія зуба

  1. Хімічний склад і функції емалі, дентину, цементу, пульпи зуба

  2. Біохімія зубного нальоту


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література

 1. Тарасенко Л.М., Непорада К.С., Григоренко В.К. Функціональна біохімія. - Полтава, 2000. - С. 96 - 116; 176 - 189

 2. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 59 - 60; 65 - 69

 3. Практикум з біологічної хімії/ За ред. проф. Склярова О.Я. - Київ: Здоров'я,

2002. - С. 288 - 291

4. Тестові завдання по біологічній хімії для рубежного й екзаменаційного

контролю знань студентів всіх факультетів (частина 2)/ Під ред. Борзенко Б.Г. -

Донецьк, 2006. - С. 130 - 135

5. Лекції по біохімії

6. Графи логічної структури (Додатка 1, 2)


Додаткова література

 1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - Москва: Медицина, 1998. -

С. 661 - 679

 1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія. - Москва: Медицина, 1990 -

С. 518 - 533

 1. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. - Москва: ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 1998. - С. 399 - 411

 2. Біохімія. Короткий курс із вправами й завданнями/ Під ред. Северина Е.С., Миколаєва А.Я. - Москва: ГЭОТАР МЕД, 2001. - С. 162 - 176, 387 - 390

 3. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э., Хилл Р., Леман И. Основи біохімії: В 3-х томах. Т.3. - Москва: Мир, 1981. - С. 1467 - 1513

 4. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Біологія порожнини рота. - Москва: Медицина, 1991. - 304 с.

Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі Вам пропонується виконати цільові навчальні завдання. Правильність рішення завдань можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Цільові навчальні завдання

Завдання 1. У пацієнтки, що страждає остеопорозом, збільшений зміст гідроксипроліну в сечі. Які фактори впливають на кількість цієї сполуки?

A. Розпад еластину

B. Рівень альдостерону

C. Деполимеризация гиалуроновой кислоти

D. Розпад колагену

E. Дефіцит біотину

Завдання 2. Дослідження біосинтезу колагену показало, що на внутрішньоклітинній стадії цього процесу потрібні аскорбінова кислота й двовалентне залізо. Для якої реакції вони необхідні?

A. Для гідроксилювання пролиіау й лізина

B. Для глікозилювання оксилізіну

C. Для утворення дисульфідніх зв'язків у молекулі тропоколагену

D. Для часткового протеолізу попередника колагену

E. Для формування пиридінолінових зшивок у молекулі колагену

Завдання 3. Амінокислотний аналіз колагену показав, що в ньому найбільше міститься одна з наведених нижче амінокислот. Яка саме?

A. Гліцин

B. Пролін

C. Оксипролін

D. Лізин

E. Аланін

Завдання 4. Дослідження біохімічної сполуки сполучної тканини виявило наявність у ній незвичайної амінокислоти - лізіл-ор-лейцину. Де вона зустрічається?

A. У фібронектині

B. В агрекані

C. В еластині

D. У колагені

E. У гепарини

Завдання 5. Для зняття набряклості тканини в післяопераційний період лікар призначив препарат, що підвищує тихорєцьку й судинну проникність. Який саме?

A. Колагеназу

B. Еластазу

C. Гіалуронидазу

D. Гепарин

E. Аскорбінову кислоту

Завдання 6. Для лимонної кислоти характерна висока комплексоутворююча активність, завдяки чому вона бере участь у мобілізації кальцію. У якій тканині ця кислота втримується в найбільшій кількості?

A. У нервової

B. У кісткової

C. У м'язової

D. В епітеліальної

E. У залізистому епітелії

Завдання 7. Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя внутрісуглобних поверхонь. При ревматизмі, артриті зменшується її в'язкість внаслідок де- полімеризації одного з наведених нижче речовин. Якого саме?

A. Колагену

B. Глікогену

C. Гепарину

D. Гіалуронової кислоти

E. Альбуміну

Завдання 8. При дослідженні формування органічного матрикса зуба показано, що один з білків, що нижче приводять, відіграє головну роль у цьому процесі. Про який білок мова йде?

A. Про колаген

B. Про альбумін

C. Про гамма-глобулін

D. Про еластин

E. Про фібронектин

Завдання 9. Порівняльний аналіз змісту води в різних тканинах показав, що найменша кількість води втримується в одній із тканин, що нижче приводять. У який саме?

A. У дентині зуба

B. В емалі зуба

C. У пульпі зуба

D. У кістковій тканині

E. У парадонті

Завдання 10. При вивченні процесу відкладення мінеральних солей в органічний матрикс зуба було виявлено, що йому передує прискорений синтез одного із приводи нижче полісахаридів. Якого саме?

A. Хондроїтинсульфату

B. Гепарину

C. Глікогену

D. Кератансульфату

E. Дерматансульфату

Завдання 11. Аналіз мінеральної сполуки твердих тканин зуба свідчить про те, що в найбільшій кількості в них утримується одне з мінеральних речовин, що приводять нижче. Яке саме?

A. Карбонатапатит

B. Фторапатит

C. Хлорапатит

D. Фосфат кальцію

E. Гидроксіапатит

Завдання 12. У сироватці крові пацієнта виявлене підвищення активності гіалуронідази. Зміст якого біохімічного показника варто визначити, щоб підтвердити припущення про можливу патологію сполучної тканини?

A. Сіалових кислот

B. Білірубіну

C. Сечової кислоти

D. Галактози

E. Сечовини


Завдання 13. Кісткова тканина має великий запас лимонної кислоти, що необхідна для утворення цитрату кальцію. Під контролем якого гормону це відбувається?

A. Тироксину

B. Інсуліну

C. Соматотропного гормону

D. Паратирину

E. Адреналіну

Завдання 14. Відомо, що лужна фосфатаза катализує реакції гідролізу фосфоефірних зв'язків з вивільненням фосфатів-іонів, які необхідні для мінералізації кісткової тканини. Які фактори необхідні для цього?

A. Тривалентне залізо, рн 7,0 - 7,5

B. Одновалентна мідь, рн 7,0 - 7,5

C. Двовалентний цинк, рн 7,0 - 7,5

D. Двовалентне залізо, рн 7,0 - 7,5

E. Двовалентна мідь, рн 7,0 - 7,5


Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань: 3 - А; 5 - З; 8 -А; 10 - А; 11 - Е; 12 - А; 14 - З


^ Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На початку заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Потім студенти приступають до виконання самостійної роботи, використовуючи при цьому завдання для самостійної роботи.

По закінченні самостійної роботи викладач разом зі студентами аналізує її виконання й здійснює необхідну корекцію.

Наприкінці заняття проводиться поточний контроль, підводять підсумки заняття.


Додаток 1

Граф логічної структури

Додаток 2

Граф логічної структуриМІНЕРАЛІЗОВАНИЙ

^ ЗУБНИЙ НАЛЬОТ (ЗУБНИЙ КАМІНЬ)

НЕМІНЕРАЛІЗОВАНИЙ ЗУБНИЙ НАЛЬОТ (ПЕЛІКУЛА, М’ЯКИЙ ЗУБНИЙ НАЛЬОТ, ЗУБНА БЛЯШКА)Додаток 3

Завдання для самостійної аудиторної роботи


Сполучна тканина надзвичайно поширена в організмі. Вона становить приблизно 50% від маси тіла. Особливості сполучної тканини:

 1. переважання міжклітинної речовини в порівнянні із клітками;

 2. наявність фібрилярних структур - колагенових, еластинових волокон, локалізованих у міжклітинній речовині;

 3. гетерогенний хімічний склад.

Які функції виконує сполучна тканина в організмі людини?

У сполучній тканині містяться три головних класи біомолекул:

1) структурні білки - колаген, еластин;

2) білки зі спеціальними функціями - фібронектин, ламінін, фібрилін;

3) протеоглікани.

Завдання № 1

Які з білків, що приведені нижче, найпоширеніший в організмі людини?

А. Альбумін

Б. Еластин

В. Колаген

Г. Альфа-2-макроглобулін

Д. Гемоглобін

Яка його просторова структура?

А. Потрійна спіраль

Б. Складається із чотирьох олігомеров

В. Подвійна спіраль

Г. Сферична молекула

Д. Включає чергуючися лінійні й кулясті ділянки

Завдання № 2

Яку функцію виконує обраний Вами білок?

А. Каталітичну

Б. Структурну

В. Скорочувальну

Г. Гормональну

Д. Транспортну

Завдання № 3

Які амінокислоти, що входять до складу колагену, кодуються генетично?

А. Аланін

Б. Пролін

В. Оксилізін

Г. Гліцин

Д. Оксипролін

Завдання № 4

Які амінокислоти, що входять до складу колагену, не кодуються генетично?

А. Аланін, валин

Б. Серин, гліцин

В. Гідроксипролін, гідроксилізін

Г. Глутамат, аспартат

Д. Фенілаланін, триптофан


Колаген є поліморфним білком, відомо 27 його генетично детермінованих різновидів, які відрізняються друг від друга за первинною структурою, функціям, локалізації.

^ Синтез колагену включає усередині- і позаклітинні стадії. Спочатку синтезується білок-попередник (проколлаген), що піддається декільком пост трансляційним модифікаціям (процесінгу).Специфічно спрямований процесінг здійснюється за допомогою білків-шаперонів.

Внутрішньоклітинні стадії синтезу колагену:

 1. синтез препроальфа ланцюга на рибосомах шорсткуватого ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР);

 2. відщіплення з боку N-кінця поліпептидного ланцюга сигнального пептиду, що необхідний для напрямку новосинтезованого полипептиду в порожнину ЭПР;

 3. гидроксилювання залишків проліну й лізина (необхідні ферменти пролив-, лизулгудроксилази, аскорбінова кислота, двовалентне залізо);

 4. гликозилювання залишків гідроксилізіна (приєднання глюкози або галактози);

 5. формування потрійної спіралі, зв'язаної усередині дисульфідними зв'язками;

 6. екскреція преколагену із клітини

Позаклітинні стадії синтезу колагену:

7) відщіплення N- і C-кінцевих пептидів при участі N- і C-кінцевих

проколагенових пептидаз, утворення тропоколагену;

 1. формування пиридінолінових поперечних зшивок з наступним утворенням колагенових волокон.

Для утворення зшивок необхідний мідьвмісний фермент лізілоксидаза, при участі якого утворяться аллізін й оксиаллізін, які утворять поперечні зшивки один з одним, а також з лізином й гидроксилізіном.

Завдання № 5

Які компоненти необхідні для утворення колагену на етапі трансляції?

А. ДНК-полимераза

Б. Калій, натрій

В. Замінні й незамінні амінокислоти

Г. Ферменти: N- і C-пептидазі

Д. Пуринові й піримідинові основи

Завдання № 6

У пацієнта спостерігаються підвищена кровоточивість ясен, хитання зубів, зменшення еластичності шкіри, підшкірні геморагії, погане загоєння ран. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною цих порушень? В утворенні якого компонента сполучної тканини він бере участь? Як називається описуваний стан?

Завдання № 7

Відомо, що синтез колагену підсилюється під час загоєння ран. Однак цей процес істотно сповільнюється при дефіциті в організмі вітаміну С, заліза, а також при гіпоксії. Чому?


^ Розпад колагену каталузується колагеназою, що розщеплює пептидні зв'язки між гліцином й оксипроліном. Про інтенсивність розпаду колагену при ряді захворювань, що супроводжуються поразкою сполучної тканини, судять по підвищеній секреції в сечі (якої амінокислоти?).

У результаті генетичних дефектів синтезу колагену й ферментів, необхідних для його пост трансляційних модифікацій, зокрема, лізілоксидази, порушується формування костей, хрящів, мають місце підвищена розтяжність і дряблість шкіри (cutis laxa) і шарнироподібна рухливість суглобів, а також грижі артерій, кишечнику (недосконалий остеогенез, хондродисплазія, синдром Элерса-Данло).


Завдання 8

Складіть таблицю «Порівняльна характеристика колагену й еластину»

Показник

Колаген

Еластин

ФункціяЛокалізаціяПереважні амінокислотиУнікальні амінокислотиПросторова структураГенетичні різновидиНаявність вуглеводівВнутрімолекулярні зшивкиНаявність сигнального пептидув процесі біосинтезуФібірилин є глікопротеїном. Він входить до складу мікрофібрил. У результаті

мутації гена, що кодує синтез фібриліну, розвивається синдром Марфана. При цьому захворюванні порушена структура фібриліну, що проявляється в ектопії (зсуві) кришталика, арахнодактилії («павукові пальці») і дилатації висхідної частини аорти.

Фібронектин – це глікопротеїн, необхідний для адгезії («молекулярний клей»), міграції кліток і міжклітинних взаємодій.

Ламінін входить до складу базальних мембран. Він взаємодіє з усіма структурними компонентами базальних мембран (колагеном, фібронектином) і, крім того, може зв'язуватися із клітинами.

Завдання № 9

Особливістю сполучної тканини є найбільша кількість, у порівнянні з іншими тканинами, міжклітинного матриксу. Що є його головною зв'язувальною речовиною?

А. Дерматансульфат

Б. Колаген

В. Гепарин

Г. Гіалуронова кислота

Д. Еластин

Основу міжклітинної речовини сполучної тканини становлять протеоглікани, що складаються з білкового компонентіа (5 – 10%) і глікозамінгліканів (кислих мукополісахаридов). Глікозамінглікани - це гетерополисахариди, що складаються з великої кількості дисахаридних одиниць, що включають аміносахар (N-ацетілглюкоз(галактоз-)амін) і уронову кислоту (глюкуронову або ідуронову).

Завдання № 10

Складіть таблицю «Деякі глікозамінглікани сполучної тканини»

Глікозамінглікани

Локалізація

Компоненти

Гіалуронова кислотаХондроїтин


Дерма, артерії, роговиця, склера


Галактоза, N-ацетіл-глюкозамін-6-сульфат

Гепарин
Завдання № 11

У структурі яких глікозаміногліканів зустрічається глюкуронова кислота?

А. Гіалуроновій кислоти

Б. Гепарину

В. Кератансульфату

Г. Хондроїтину

Д. Дерматансульфату

При генетичному дефекті ферментів гідролізуючих глікозамінглікани, розвиваються захворювання – мукополісахаридози, що характеризуються надлишковим нагромадженням тих або інших мукополісахаридів.

Завдання № 12

Деякі патогенні мікроорганізми руйнують гіалуронову кислоту, тому що вони синтезують фермент гіалуронідазу. У чому полягає «перевага» цих мікроорганізмів над тими, які не синтезують даний фермент?

Завдання № 13

У пацієнта з опіковою хворобою має місце підвищена погроза тромбоутворення в судинах внаслідок посилення згортання крові. Який глікозоамінглікан необхідно використати для попередження цього ускладнення?

Завдання № 14

Які гормони гнітять синтез протеогліканів і колагену в сполучній тканині?

А. Соматотропін

Б. Соматомедіни

В. Глюкокортикоїди

Г. Андрогени

Д. Інсулін

Завдання № 15

Складіть таблицю «Роль гормонів у метаболізмі кісткової тканини»

Гормон

Місце синтезу

Хімічна природа

Локалізація рецепторів у клітинках-мішенях

Механізм дії

Паратгормон

Тиреокальцитонін

Соматотропний гормон

Глюкокортикоїди

Естрогени


Активують синтез колагену й сприяють відкладенню кальцію й фосфору в кістковій тка-ни

Тестостерон


Стимулює проліферацію кліток кісткової тканини й швидкість закрття матфізів

Завдання № 16

Відомо, що при старінні організму шкіра стає в'ялої, сухий, зменшується екскреція гідроксипроліну із сечею. Які біохімічні зміни відбуваються при цьому? Складіть правильні відповіді.

А. Вміст гіалуронової кислоти зменшується (збільшується)

Б. Збільшується (зменшується) кількість усередині- і міжмолекулярних зшивок у молекулі колагену

В. Підвищується (зменшується) стабільність молекул колагену

М. Підвищується (зменшується) еластичність колагенових волокон

Д. Катаболізм колагену активується (Інгібуєтся)

Е. Співвідношення протеоглікани/колаген збільшується (зменшується)

Завдання № 17

Складіть таблицю «Порівняльна характеристика тканин зуба»

Тканина зуба

Функції

Нерганічний компонент (% вміст і склад)

Органічний компонент (% вміст і склад)

Вода (% вміст)

Емаль

Дентин

Цемент


Завдання № 18

Відомо, що лужна фосфатаза слини відіграє важливу роль у мінералізації емалі зуба. У чому це полягає?

А. Збільшується вміст неорганічного фосфату в емалі

Б. Зменшується вміст неорганічного фосфату в емалі

В. Зменшується вміст кальцію в емалі

Г. Зменшується резистентність емалі

Д. Зменшується вміст кальцію й фосфору в емалі

Завдання № 19

Чому поряд з кальцієм, фосфатом, вітамінами в мінералізації твердих тканин зуба більшу роль грає цитрат?

А.Він активує гліколіз

Б. Він є субстратом циклу трикарбонових кислот

В.Він активує глюконеогенез

Г. Він утворить із фосфатами розчинну транспортну форму

Д. Він активує синтез жирних кислот


^ Тема 3.16. БІОХІМІЯ СЛИНИ

Актуальність теми

Слина являє собою біологічну рідину порожнини рота, що відбиває стан біохімічних процесів у цілому організмі.

Останнім часом усе більше зростає інтерес дослідників до вивчення властивостей слини. Це зв'язано не тільки з розвитком аналітичної техніки для медичних аналізів, але й зі зростаючим інтересом до унікальних властивостей слини й діагностичних можливостей, пов'язаним з нею. Аналіз слини являє собою одну з альтернатив аналізу крові. Причинами є простота забору матеріалу, можливість частого узяття проб для аналізів, а також, що досить немаловажно, повна безпека для здоров'я пацієнтів.

Знання біохімічних характеристик слини дозволить стоматологам грамотно оцінити причини захворювань слизуватої оболонки порожнини рота, зубів, пародонта, щелепно-лицьової області, правильно проводити їх профілактику й лікування.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета

Уміти інтерпретувати особливості біохімічної сполуки слини в нормі і його можливі зміни при стоматологічних захворюваннях для наступного використання отриманих знань на клінічних кафедрах

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати функції слини

Інтерпретувати особливості морфології слинних залоз (кафедра гістології)

2. Інтерпретувати фізичні властивості слини
3. Інтерпретувати особливості органічного й мінеральної сполуки слини
4. Інтерпретувати роль біохімічних досліджень слини в діагностиці захворювань

^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня

Завдання 1

Відомо, що великі слинні залози належать до складних екзокринних залоз. Що їх характеризує?

A.Вони складаються тільки з однієї клітини

B. Вони не містять вивідну протоку

С. В них сильно розгалужена вивідна протока

D. В них нерозгалужена вивідна протока

E. Вони складаються тільки із залізистих клітин


Завдання 2

Для слинних залоз характерний мерокриновий тип секреції. Що це означає?

А. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів

 1. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів

 2. Секрет виділяється з руйнуванням мікроворсинок гландулоцитів

 3. Секрет виділяється з руйнуванням верхівок гландулоцитів

 4. Секрет виділяється з вибірковим руйнуванням гландулоцитів


Правильність рішень перевірте, зіставивши з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня знань: 1 - З; 2 - А.


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:


 1. Гістологія, цитологія й ембріологія/ Під ред. Афанасьєва Ю.И., Юріній Н.А. -

Москва: Медицина, 2002. - С. 150 - 155; 529 - 538

2. Лекції по гістології


Зміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

 1. Біологічна роль слини й роль біохімічного дослідження слини в діагностиці захворювань

 2. Фізичні властивості слини

 3. Хімічний склад слини

  1. Білки слини і їхня біологічна роль

  2. Гормони слини

  3. Мінеральні компоненти слини і їхня біологічна роль

 4. Механізм секреції слини і його регуляція. Порушення слюновиділення

 5. Біологічна роль і біохімічна сполука гингивальної (ясенної) рідини

 6. Біохімічні механізми розвитку основних стоматологічних захворювань (карієсу, парадонтиту, сіаладеніту, сіалозів) і основи їх метаболічної корекції


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література

 1. Тарасенко Л.М., Непорада К.С., Григоренко В.К. Функціональна біохімія. - Полтава, 2000. - С. 29 - 30; 161 - 175; 190 - 201

 2. Лекції по біохімії

 3. Граф логічної структури (Додаток 1)


Додаткова література

 1. Клінічна оцінка біохімічних показників при захворюваннях внутрішніх органів/ За ред. Передерія В.Г., Хмелевського Ю.В.. - К.: Здоров'я, 1993. - С. 129 - 134

 2. Тарасенко Л.М., Суханова Г.А., Мищенко В.П., Непорада К.С. Слинні залози (біохімія, фізіологія, клінічні аспекти). - Томськ: Із НТЛ, 2002. - 124с.


Цільові навчальні завдання:

Тест 1

У нормі рН слини становить 6,4 - 7,8. До яких змін в емалі зуба приведе зниження даного показника (менш 6,2)?

A. До підвищення міцності

B. До мінералізації

C. До кальцифікації

D. До флюорозу

E. До демінералізації


Тест 2

Один з імуноглобулінів є секреторним, і він здійснює імунологічний захист ротової порожнини. Який це імуноглобулін?

A. Ig G

B. Ig A

C. Ig M

D. Ig D

E. Ig E


Тест 3

Один з ферментів слини має антибактеріальний ефект, тому що він бере участь у реакції гідролізу пептидоглікановох оболонки бактерій. Який це фермент?

A. Лізоцим

B. Альфа-амілаза

C. Ліпаза

D. Лужна фосфатаза

E. Мальтоза


Тест 4

Одним з основних компонентів слини є муцин. Яка його хімічна природа?

A. Простий білок

B. Нуклеопротеїн

C. Металопротеїн

D. Глікопротеїн

E. Фосфопротеїн


Тест 5

У слині міститься фермент, що бере участь у реакції гідролізу альфа-1.4-глікозидних зв'язків у молекулі крохмалю. Який це фермент?

A. Фосфатаза

B. Альфа-амілаза

C. Лізоцим

D. Сахараза

E. Бета-галактозидаза


Тест 6

Аналіз слини хворого парадонтозом виявив зниження активності каталази. Активація якого процесу має місце в пацієнта?

A. Мікросомального окислювання

B. Субстратного фосфорилювання

C. Анаеробного окислювання

D. Перекісного окислювання

E. Мітохондріального окислювання


Тест 7

У пацієнта знижена активність амілази слини. Про що це свідчить?

A. Про гіпофункції привушної залози

B. Про гіперфункції привушної залози

C. Про гіпофункції під'язичної залози

D. Про гіперфункції підщелепної залози

E. Про гіперфункції під'язичної залози


Тест 8

Відомо, що в слині курців міститься більше роданидів, чим у некурящих. Яка кислота тютюнового диму є їхнім джерелом?

A. Оцтова

B. Синильна

C. Азотна

D. Лимонна

E. Нікотинова


Тест 9

Катіонні глікопротеіни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти надають цим сполукам позитивний заряд?

A. Аспартат, глутамат, гліцин

B. Аспартат, аргінін, глутамат

C. Лізин, аргінін, гістидин

D. Глутамат, валин, ізолейцин

E. Цистеїн, гліцин, пролін


Тест 10

Одним із властивостей слини є її в'язкість. Від вмісту якої речовини в слині залежить цей показник?

A. Ig A

B. Мальтази

C. Муцину

D. Амілази

E. Лізоциму


Правильність рішень перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішень цільових навчальних завдань:

6 - D; 7 - А; 8 - В; 9 - С.


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На початку заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Потім студенти приступають до виконання самостійної роботи й лабораторної роботи, використовуючи при цьому завдання для самостійної роботи й інструкцію до лабораторної роботи.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач. По закінченні самостійної роботи аналізується її виконання й здійснюється корекція.

Наприкінці заняття проводиться поточний контроль, підводять підсумки заняття.


Інструкція до практичного заняття

Дослідження деяких біохімічних показників слини

 1. Визначення рН слини

За допомогою універсальної індикаторної тест-смужки встановите величину рН у досліджуваному зразку слини

 1. Якісні реакції на білок

  1. Біуретова реакція

^ Принцип методу. У лужному середовищі білки й пептиди в присутності сульфату міді утворять комплексні сполуки міді з пептидними зв'язками. У результаті реакції розчин здобуває синьо-фіолетове фарбування.

^ Матеріальне забезпечення: зразок слини; 10% розчин їдкого натру; 1% розчин сульфату міді

Хід роботи. У пробірку, що містить 0,5 мол слини, додайте 1 мол 10% розчину їдкого натру й 1 - 2 краплі 1% розчину сульфату міді. З'явиться синьо-фіолетове фарбування.

  1. ^ Ксантопротеїнова реакція

Принцип методу. Ксантопротеїнова реакція характерна для ароматичних амінокислот, які в реакції з азотною кислотою утворять нітропохідні жовтих кольорів.

^ Матеріальне забезпечення: зразок слини; концентрована азотна кислота, водяна лазня

Хід роботи. У пробірку, що містить 1 мол слини, додайте 4 - 5 краплі концентрованої азотної кислоти й прокип'ятите на водяній лазні протягом 30 секунд. Утвориться осад жовтих кольорів.

 1. ^ Осадження муцину

Принцип методу. Муцин слини, що є глікопротеїном, добре розчиняється в лугах й осаджується в слабокислому середовищу.

Матеріальне забезпечення: зразок слини; концентрована оцтова кислота.

Хід роботи. У пробірку, що містить 1 мол слини, додайте 2 - 3 краплі концентрованої оцтової кислоти. Випадає осад муцину.

 1. ^ Виявлення активності каталази

Принцип методу. Метод заснований на здатності каталази брати участь у реакції розкладання перекису водню на воду й молекулярний кисень, про появу якого судять по появі пухирців у реакційній суміші.

^ Матеріальне забезпечення: зразок слини; 3% розчин перекису водню.

Хід роботи. У пробірку, що містить 1 мол слини, додайте 10 - 15 краплі 3% розчину перекису водню. Поява пухирців повітря в реакційній суміші свідчить про наявність каталазної активності в досліджуваному зразку слини.

^ Результати дослідження


Висновки


Підпис викладача


Додаток 1

Граф логічної структури

Додаток 2

Завдання для самостійної аудиторної роботи

І. Заповніть таблиці, що наведені нижче.

^ Таблиця 1

Захисна функція слини


Компонент

Хімічна природа

Механізм дії

МуцинЛізоцимКаталазаІмуноглобулін А
^ Таблиця 2

Ферменти слини


Фермент

Клас

Катализуєма реакція

Біологічна роль

Альфа-амілаза


Кисла фосфатаза


Лужна фосфатаза


Альдолаза


Лактатдегідрогеназа


Аспартатамінотрансфераза


Аланінамінотрансфераза
ІІ. Вирішите ситуаційні завдання.

Завдання 1

При дослідженні гингивальної (ясенної) рідини хворого пародонтитом у ній виявлена речовина, що утвориться при гіпоксії, що розвивається при даному захворюванні.

 1. Яка ця речовина?

А. Глюкоза

Б. Пируват

В. Лактат

М. Ацетоацетат

Д. Ацетіл-КоА

2. У якому метаболичному процесі воно утвориться й чому?

3. Напишіть рівняння реакції утворення обраної Вами речовини й укажіть назву ферменту, що каталізує цю реакцію.

 1. Яка доля обраного Вами сполуки в аеробних умовах? Напишіть рівняння реакції. Який процес воно описує? Як називається мультиферментний комплекс, що каталізує це перетворення? Які ферменти й коферменти входять у його склад?


Завдання 2

При нестачі кисню в тканинах пародонта змінюється співвідношення АТФ/АДФ.

 1. Яким чином?

 2. Порушення якого процесу приводить до зміни даного співвідношення?

 3. У якій внутрішньоклітинній структурі локалізований цей процес?

 4. Які вітаміни необхідно приймати й чому, щоб дане співвідношення нормалізувалося?

 5. Як називається фермент, необхідний для синтезу АТФ?

 6. Приведіть приклад сполуки, що інгібує його активність

Завдання 3

Пацієнт скаржиться на наявність крові в слині. Стоматолог призначив йому приймати вітамін К.

 1. Яка біологічна роль цього вітаміну?

 2. Яка його хімічна природа?

 3. Чому пацієнтам з порушеним утворенням або виділенням жовчі не призначають вітамін К?

 4. Який механізм дії даного вітаміну?

 5. Які препарати-антагоністи вітаміну К Ви знаєте й у якому випадку їх використовують?


Завдання 4

Для лікування пародонтозу використовуються природні й штучні антиоксиданти.

 1. Яка з сполук, що приведені нижче, є антиоксидантом?

А. Тіамін

Б. Холін

В. Глюконат

М. Альфа-токоферол

Д. Піридоксин

2. У чому полягає його дія?

3. Яка хімічна природа обраної Вами сполуки?


Завдання 5

Як будуть змінюватися показники слини, що приведені нижче, при підвищеній схильності пацієнтів до карієсу? Відповіді обґрунтуйте.

Досліджувані показники: секреція слини

рН слини

осад слини

вміст кальцію в слині

вміст фосфору в слині

співвідношення Са/Р у слині

активність кислої фосфатази слини

активність лужної фосфатази слини

активність альдолази слини

активність лактатдегвдрогеназі слини

вміст лактату в слині

вміст пирувату в слині


Завдання 6

При порушенні орнітинового циклу в пацієнта відзначаються поразки слизуватої оболонки ротової порожнини, кровотеча з ясен, стоматит.

 1. Нагромадження якої сполуки приводить до подібним до явищ?

 2. Де локалізований орнітиновий цикл й яка його біологічна роль?

 3. Які речовини утворяться в результаті аргіназної реакції орнітинового циклу?

 4. Яка їхня подальша доля?

 5. Складіть схему взаємозв'язку орнітинового циклу й циклу трикарбонових кислот


Завдання 7

Для профілактики запалення ясен і поліпшення регенерації епітелію пародонту в зубні пасти додають один з вітамінів.

 1. Виберіть цей вітамін.

А. Токоферол

Б. Вітамін D

В. Біотин

Г. Вітамін А

Д. Пантотенова кислота

2. Яка біологічна роль і хімічна природа обраного вітаміну?

3. Які ознаки його дефіциту?

4. Чи зустрічається гіпервітаміноз обраного Вами вітаміну й, якщо так, те які його ознаки?


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи