Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка3/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

Тема 3.2. Дослідження метаболізму пиримІдинових нуклеотидів. Дослідження сполук нуклеїнових кислотАктуальність теми

Структурними компонентами нуклеїнових кислот-ДНК і РНК є нуклеотіди пуринового й піримідинового ряду. Швидкість синтезу піримідинових нуклеотидів є об'єктом тонкої регуляції, що може порушуватися при різних захворюваннях. Шлях синтезу de novo дозволяє синтетичним аналогам піримідинів з антиканцерогенними властивостями включатися до складу ДНК, що має величезне значення в лікуванні онкологічних хворих. Ці знання будуть необхідні при вивченні розділів патофізіології, патанатомії, фармакології й онкології.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття


^ Загальна мета

Уміти оцінювати механізм синтезу пиримідинових нуклеотидів і нуклеїнових кислот з метою розуміння спадкоємної оротацидурії й механізму дії химиотерапевтичних препаратів при пухлинних захворюваннях.


^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати процеси синтезу пиримідинових нуклеотидів, їхню регуляцію.

1. Інтерпретувати структуру пиримідинових азотистих основ (каф. медичної й фарм. хімії).

2. Інтерпретувати процеси розпаду пиримідинових нуклеотидів й їхню регуляцію.

2. Інтерпретувати структуру нуклеїнових кислот (каф. медичної й фарм. хімії).

3. Пояснити порушення піримідинового обміну на молекулярному рівні.
4. Інтерпретувати механізм дії

противопухлинних препаратів -інгібіторів

синтезу нуклеотидів.
^ Для перевірки вихідного рівня Вас пропонується виконати ряд завдань

Завдання 1. У гідролізаті дріжджів було відкрито піримідинову основу урацил. Яку структуру має гетероцикл, що входить у його сполуку? Напишіть його формулу.

А. 1,2 діазин

В. 1,3 діазин

С. 1,4 діазин.

Д. Піридин

Е. Бензол


Завдання 2. Після гідролізу речовини, що не мало відбудовну активність, утворилися рібоза й этанол, причому розчин придбав властивості, що відновлюють.

1. Яка сполука була піддана гідролізу?

А. Складний ефір.

В. Пептид

С. Глікозид

Д. Дисахарид

Е. Простий ефір

  1. Що являє собою це похідне моносахаридов?

А. Відновлена рібоза

В. Окислена рібоза

С. Простий ефір за рахунок полуацетального гідроксилу ( у першого атома З рібозі)

Д. Простий ефір за рахунок ВІН- у п'ятого атома З

Е. Складний ефір з фосфорною кислотою.


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня з:


1.-В, 2.1 - Е., 2.2 - С..


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

1. Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія. -М.: “Медицина”, 1991. - С. 297-298, 302-304.

2.А.Я.Рево, В.В.Зеленкова «Малий практикум по органічній хімії».-«Вісш. школа»,1980, С. 154-156.

  1. Лекції по биоорганической хімії.


Зміст навчання.

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:


1. Біосинтез піримідинових нуклеотидів.

2. Розпад піримідинових нуклеотидів.

3. Спадкоємні порушення піримідинового обміну: оротацидурия.

4. Біохімічні аспекти хіміотерапії (5-фторурацил, метотрексат, аміноптерин, меркаптопурин)

5. Структурні рівні організації нуклеїнових кислот: ДНК і РНК

6. Функції нуклеїнових кислот.

7. Принцип методу й хід роботи з визначення складених компонентів нуклеопротеїдів.

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел:

Обов'язкова література.

1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 275-281, 282.

2. Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред. Б. Г. Борзенко.-Донецьк,2002.-С. 111-117

3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1998.-С. 474-478,

501-503.

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1990.-С. 373-376,

393- 394.

5. Миколаїв А.Я. Біохімія. -М.:”Гэотар-мед”, 2001.-С.261-267.

6. Пустовалова Л.М. Практикум по біохімії.- Ростову-на^-Дону.: “Фенікс”, 1999.-С. 215-219.

7. Лекції по біохімії.

8. Граф логічної структури (Додаток 1).

9.Інструкція до практичного заняття.


Додаткова література

1. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Біохімія людини.- М.: “Мир”, 1993. Т.II.-С. 15-34.

2.Ленинджер А. “Основи біохімії”. - М.: Мир, 1985.-С. 668-670.

3. Маршалл В. Дж. Клінічна біохімія.- М.-С-П.: “Видавництво Біном-невський Діалект”, 1999. -368 с.

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1998.-С. 474-478,

501-503.

5. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1990.-С. 373-376,

393- 394.

6. Миколаїв А.Я. Біохімія. -М.:”Гэотар-мед”, 2001.-С.261-267.

7. Пустовалова Л.М. Практикум по біохімії.- Ростову-на^-Дону.: “Фенікс”, 1999.-С. 215-219.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.

Цільові навчальні завдання


Завдання 1. В експериментальної тварини інгібували цитозольну глутамін-залежну карбамоїлфосфатсинтетазу II. Який процес в організмі порушувався при цьому?

А. Синтез пуринових нуклеотидів

В. Орнитиновий цикл

С. Синтез піримідинових нуклеотидів

Д. Утворення креатину

Е. Розпад пуринових нуклеотидів


Завдання 2. В онкологічного хворого після проходження курсу рентгенотерапії збільшилася екскреція -аміноізобутирату із сечею. Прискорення якого процесу відбиває цей тест?

А. Катаболізму пуринів.

В. Утворення сечовини

С. Катаболізму піримідинів

Д. Розпаду глікогену

Е. Розпаду простих білків


Завдання 3. При обстеженні дитини лабораторно підтверджена оротацидурия й мегалобластична анемія. При пероральному прийомі препарату урідину наступила ремісія. Для дефекту якого ферменту характерні зазначені ознаки?

А. Оротатфосфорібозилтрансферази

В. Рібонуклеотидредуктази

С. Карбамоїлфосфатсинтетази

Д. ГТФ-синтетази

Е. Уридінфосфорилази


Завдання 4. Жінці 40 років з лімфолейкозом призначений противопухлинний препарат - інгібітор тіоредоксинредуктазі. На чому засноване цитостатическое дія препарату?

А. Інгібує синтез ІМФ

В. Інгібує синтез оротовой кислоти

С. Інгібує утворення дезоксирибонуклеотидів

Д. Інгібує синтез пуринових нуклеотидів

Е. Інгібує синтез УМФ


Завдання 5. Онкологічному хворому проводиться курс хіміотерапії лікарським препаратом метотрексатом - антивітаміном фолиевої кислоти, що блокує дигідрофолатредуктазу й тим самим порушує утворення ТГФК. Який етап синтезу ДНК кліток, що діляться, найбільш чутливий до інгібіторів цього ферменту?

А. Синтез пуринових нуклеотидів по”запасному” шляху

В. Синтез УМФ

С. Утворення ЦМФ із УМФ

Д. Утворення АМФ із ІМФ

Е. Утворення тимидилата з dУМФ


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.


1 -З, 2 - З, 3 - А, 4 - З, 5 - Е.


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач.


Інструкція до практичного заняття

Гідроліз нуклеопротеінів. Якісні реакції на складові частини нуклеопротеїнів


^ Принцип метод: у результаті процесу кислотного гідролізу дріжджів утвориться суміш складених компонентів складних білків - нуклеопротеїнів: пентоз, фосфорної кислоти, азотистих основ і білка.

^ Матеріальне забезпечення: гідролізат дріжджів, розчин сульфату міді, розчин гідроксида натрію, пробірки, штативи.

Хід роботи. Студенти одержують для роботи готовий гідролізат.

1. ^ Биуретова проба на білок.

Принцип методу: У лужному середовищі розчин білка при взаємодії з іонами міді здобуває синьо-фіолетове фарбування. Цією реакцією відкривають пептидний зв'язок у білках.

^ Матеріальне забезпечення: гідролізат дріжджів, розчин сульфату міді, розчин гидроксида натрію, пробірки, штативи.

Хід роботи: до 10 крапель гідролізата дріжджів додають 10 краплі 10% розчину лугу й 1 краплю 1% розчину сульфату міді (2+). Через 15 хвилин з'являється фіолетове фарбування.

2. ^ Реакція Молsша на пентозb.

Принцип методу: При взаємодії концентрованої сірчаної кислоти з пентозами відбувається їхня дегідратація й утвориться фурфурол, що дає з тимолом продукти конденсації червоних кольорів.

^ Матеріальне забезпечення: гідролізат дріжджів, спиртовий розчин тимолу, концентрована сірчана кислота, пробірки, штативи.

Хід роботи: ДО 10 крапель гідролізата додають 3 краплі спиртового розчину тимолу й по стінці пробірки обережно(!) додають 10 краплі концентрованої сірчаної кислоти. При струшуванні на дні пробірки утвориться продукт червоних кольорів.


3. ^ Реакція на рібозу й дезоксирібозу.

Принцип методу: Дифеніламін з дезоксирsбозой дає синє фарбування, а з рібозой – зелене

Матеріальне забезпечення: гідролізат дріжджів, розчин дифеніламіну, пробірки, штативи, водяна лазня.

^ Хід роботи. До 5 крапель гідролізатe дріжджів додають 20 краплі 1% розчину дифеніламіну й кип'ятять пробірку на водяній лазні 15 хвилин. При цьому розчин офарблюється в синьо-зелені кольори.

  1. ^ Молібденова проба на фосфорну кислоту.

Матеріальне забезпечення: гідролізат дріжджів, молібденовий реактив, пробірки, штативи, водяна лазня.

^ Хід роботи: до 10 крапель гідролізатe доливають 20 краплі молібденового реактиву й кип'ятять. Рідина офарблюється в лимонно-жовті кольори. Пробірку прохолоджують у холодній воді й на дні з'являється кристалічний лимонно-жовтий осад фосфорномолібденовокислого амонію.


ВИСНОВКИ:


Підпис викладача:


Додаток 1

Граф логічної структури1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи