Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка6/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

Тема 3.5. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітинни-мішені. Гормони гіпофіза й гіпоталамуса


Актуальність теми

Основою правильного діагнозу й відповідно правильного лікування хвороби служить розуміння патофізіологічних процесів, що відбуваються в організмі хворого, і їхня кількісна оцінка. Захворювання ендокринної системи, які, як правило, обумовлені надлишковою або недостатньою продукцією гормонів, - прекрасний приклад того, як теоретичні подання знаходять застосування в клінічній медицині. Знаючи загальні аспекти дії гормонів, а також фізіологічна й біологічна дія окремих гормонів, можна виявити синдроми ендокринного захворювання, обумовленого дисбалансом гормонів, і призначити ефективне лікування.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета

Уміти інтерпретувати молекулярно - клітинний механізм дії гормонів і регуляцію обміну речовин гормонами гіпофіза, гіпоталамуса й щитовидної залози для використання отриманих знань на клінічних кафедрах при діагностики й лікуванні ендокринних патологій.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня :

Уміти:

1. Інтерпретувати структуру й механізм дії гормонів гіпоталамуса й гіпофіза.

1. Інтерпретувати будова гормонів білкової й пептидної природи (кафедра медичної й фармацевтичної хімії.)

2. Інтерпретувати будова й вплив на обмін речовин вторинних месенджерів ц-амф, ц-ГМФ, інозитолтрифосфату.

2. Інтерпретувати структуру нуклеотидів і фосфоліпідів (кафедра медичної й фармацевтичної хімії.)

3. Інтерпретувати вплив на обмін речовин гормонів гіпоталамуса і гіпофиза в нормі й при патології.

^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня:

Завдання 1. Із тканини гіпофіза виділена фракція, що володіє гормональною дією й проведений її аналіз. Установлено, що при гідролізі в досліджуваній фракції виявляється суміш амінокислот. До якого класу сполук ставиться виділена фракція?

А. Пептидів

В. Жирів

С. Вуглеводів

Д. Нуклеїнових кислот

Е. Вищих жирних кислот

Завдання 2.Білок, що складається із чотирьох субъединиц, обробили (-меркаптоэтанолом, що відновлює дисульфідні зв'язки, що привело до втрати їм фізико-хімічних властивостей. Який вищий рівень структурної організації характерний для цього білка?

А. Первинна структура

В. Спіраль^-спіраль-альфа-спіраль

С. Бета-структура

D. Третинна структура

Е. Четвертинна структура

Завдання 3.

Гомогенат печінки пацюка дав позитивні реакції на пальмітиновую, фосфорну кислоти й гліцерин. Для якої сполуки характерні ці компоненти?

А. Фосфоліпіду

В. Триацилгліцериду

С. Олігонуклеотиду

Д. Пептиду

Е. Олигосахариду

Завдання 4.

З гіпофіза великої рогатої худоби виділили екстракт, що давав позитивні нінгідринову й біуретову реакції. Яка хімічна природа екстрагованої речовини?

А. Полінуклеотидна

В. Поліпептидна

С. Вуглеводна

Д. Ліпідна

Е. Похідне холестерину

Завдання 5

Екстракт гіпоталамуса при аналізі дав позитивну реакцію на рибозу й фосфорну кислоту. Якої природи речовина могла бути екстрагована?

А. Пептидної

В. Полісахаридної

С. Нуклеотидної

Д. Ліпідної

Е. Аминної

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня:

1. -А, 2- Д, 3-А.

Інформацію для заповнення вихідних з можна знайти в наступній літературі.

1.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія. -М.: “Медицина”, 1991. - С. 313 -361.

2.Лекції по биоорганической хімії.

3.Лекції по фізіології.

Зміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).

Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1.Класифікація гормонів.

2.Рівні регуляції обміну речовин.

3.Хімічна природа гіпоталамуса й гіпофіза.

4.Механізм дії гормонів(цитозольний і мембранно-внутрішньоклітинний)

5. Вплив на обмін речовин гормонів гіпоталамуса й гіпофіза.

6.Порушення обміну речовин і клінічні симптоми гипо- і гіперфункції гормонів гіпофіза.


Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література

1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 330 - 353.

2.Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко.-Донецьк,2000.-С. 223 - 251.

3.Лекції по біохімії.

4.Граф логічної структури (Додаток 1)


Додаткова література

1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1998.-С. 248 - 263.

2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: “Медицина”,1990.-С.170-182.

3.Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. -М.:”Вища школа”, 1989.-С.392 - 395, 379.

4.Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. -М.:”Вища школа”, 1998.-С.350 - 351.

5.Пустовалова Л.М. Практикум по біохімії.- Ростову-на^-Дону.: “Фенікс”, 1999.-С. 248 - 251.

6. Маршалл В.Дж. Клінічна біохімія.- М.-С-П.: “Видавництво Біном-невський Діалект”, 1999. -368 с.

7. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Біохімія людини.- М.: “Мир”,1993.-384 с.

Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.

^ Цільові навчальні завдання

Завдання 1.Гипофизэктомированнім пацюкам внутрівенно ввели мічені по азоті амінокислоти й гормон гіпофіза. Через 30 хвилин відзначили підвищене включення амінокислот у м'язові білки. Який гормон гіпофіза уведений пацюкам?

А. СТГ

В. ТТГ

С. Ліпотропин

Д. АКТГ

Е. Лютропин

Завдання 2.У живильне , середовище в якій інкубувались хрящові фрагменти, увели гормон росту, але він не прискорив включення міченого сульфату в хрящі. Додавання сироватки крові пацюків у живильне прискорити середовище захоплення сульфату хрящами. Який компонент сироватки вплинув на процес?

А. Соматомедин

В. ц-АМФ

С. ц-ГМФ

Д. Іони Са

Е. АТФ

Завдання 3

При обстеженні представників африканського племені пігмеїв виявили спадкоємний дефект білка-посередника в дії гормону росту. Назвіть цей білок?

А. З-реактивний білок

В. Соматостатин

С. Соматомедин

Д. Фібронектин

Е. Ренін

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

1- А, 2. - А, 3. - С.


Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач.


Додаток 1

Граф логічної структури:

ГОРМОНИ^ МЕХАНІЗМ ДІЇМембранно-внутриклітинний

Цитозольний

Стероідні і тиреоїдні гормони

Гормони білково-пептидної природи і похідні аминокислотгормони гіпоталамуса

Гормони гіпофизаВплив на обмін речовин в норміПорушення обміну речовин при гіпофункції гипофізу

Порушення обміну речовин при гіперфункції гіпофиза

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи