Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка7/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
^

Тема 3.6. Дослідження дії гормонів підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту. Механізм порушення обміну речовин при цукровому діабеті


Актуальність теми

Енергетичний гомеостаз забезпечує енергетичні потреби різних тканин, використовуючи при необхідності альтернативні види «палива». Він включає транспорт різних субстратів в організмі, а також реалізацію механізмів, що здійснюють регуляцію рівня субстратів у крові. Ці механізми забезпечують безперервну поставку тканинам глюкози між прийомами їжі при голодуванні.

У нормі зміст глюкози в крові становить 3,3 - 5,5 ммоль/л. Однак при ряді станів концентрація глюкози в крові може змінюватися. Підвищення змісту глюкози в крові - гіперглікемія, а також зниження глюкози - гіпогликемия є досить частими симптомами різних захворювань, насамперед пов'язаних з поразкою ендокринної системи. Тому інтерпретація кількісного змісту глюкози крові надзвичайно важлива при аналізі патологій, що супроводжуються порушенням обміну речовин й ефективності проведеної терапії.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета.

Уміти інтерпретувати дія гормонів підшлункової залози й шлунково-кишкового тракту на обмін речовин, а також можливі порушення дії цих гормонів для наступного використання отриманих знань на клінічних кафедрах.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Уміти визначати зміст глюкози в крові й інтерпретувати отримані результати.

1. Пояснити секреторну функцію підшлункової залози (каф. фізіології).

2. Інтерпретувати регуляцію обміну речовин гормонами підшлункової залози й шлунково-кишкового тракту

2. Інтерпретувати будова гормонів білкової і пептидноі природи (каф. медичної й фармацевтичної хімії).


^ Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня

Завдання 1. З гомогенату підшлункової залози тварини одержан ряд сполук, що володіють гормональною активністю й провели їх фізико-хімічний аналіз. Яка властивість підтверджує білкову природу досліджуваних речовин?

А. Розчинність у жирах

В. Амінокислотна сполука

С. Низька молекулярна вага

D. Гідроліз до нуклеотидів

Е. Явище мутаотаціъ

Завдання 2. Для оцінки кількісного змісту білків у досліджуваній сироватці крові провели кольорову реакцію, що підтверджує наявність характерної тільки для них зв'язку. Який?

А. Слкладноефірної

В. Пептидної

С. N - глікозидної

D. Водневої

Е. Дисульфідної

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня:

1- В, 2 - В.


Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі:

1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія. -М.: Медицина, 1991. - С. 313 -361

2. Лекції по биоорганической хімії

3. Лекції по фізіології

Зміст навчання

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

  1. Гормони підшлункової залози.

1.1.Інсулін: будова, структура й секреція, вплив на обмін вуглеводів, ліпідів

і білків. Ріст стимулюючий ефект інсуліну. Фактори росту й онкобілки.

    1. Глюкагон: структура й вплив на обмін речовин.

  1. Цукровий діабет: інсулінзалежна і інсуліннезалежна форми, клініко-біохімічна характеристика.

  2. Гормони шлунково-кишкового тракту: гастрин, холецистокінин, секретин.


Обов'язкова література

1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:Укрмедкнига, 2000. - С. 353 - 360

2.Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко.- Донецьк, 2000. -

С. 223 - 251

3. Лекції по біохімії

4. Граф логічної структури (Додаток 1)

5. Інструкція до практичного заняття.


Додаткова література

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: Медицина, 1998.-С. 267 - 271

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: Медицина, 1990.-С.186-189

3. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. -М.:Вища школа, 1989.- С.368 - 379

4. Біохімія. Кратний курс із вправами й завданнями. Навчальний посібник: М. ГЭОРАР-МЕД 2001.- С. 288-290


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.


^ Цільові навчальні завдання.


Завдання 1. Студенти, вивчаючи дію інсуліну, визначали зміст деяких компонентів у крові піддослідного кролика до й після введення гормону. Яка зміна відбулася в крові тварини після введення інсуліну?

А. Гіперкетонемія

В. Гіперглікемія

С. Кількість глюкози не змінилося

D. Гіпоглікемія

Е. Гіперазотемія


Завдання 2. Пацієнт при лікуванні голодуванням втратив 10 кг ваги. Активація якого гормону привела до збільшення швидкості катаболізму жирів при голодуванні?

А. Інсуліну

В. Соматостатину

С. Глюкагону

D. Альдостерону

Е. Окситоцину


Завдання 3. Хворий пред'являє скарги на збільшення добового діурезу, втрату ваги, посилену спрагу, підвищений апетит. Який біохімічний показник крові буде характерним для передбачуваного захворювання у хворого?

А. Гіперглікемія

В. Гиполіпідемія

С. Гіпернатріємія

D. Гіпохолестеринемія

Е. Гіперальбумінемія


Завдання 4. Швидка допомога доставила хвору, що втратила свідомість на вулиці. При біохімічному аналізі крові виявили зміст глюкози 2,2 ммоль/л, збільшення концентрації З-пептиду. Що привело до втрати свідомості пацієнтки?

А. Цукровий діабет

Б. Акромегалія

С. Інсулома

D. Тиреотоксикоз

Е. Хвороба Іценко-Кушинга


Завдання 5.У клініку надійшов хворий у стані гіперглікемічної коми. Введення інсуліну не нормалізувало зміст глюкози крові. Яку причину гіперглікемії можна припустити у хворого?

А. Аномалія клітинних рецепторів

В. Гіперфункція гормонів кори наднірників

С. Щира гіпоінсулінемія

D. Пухлина базофільних клітин гіпофіза

Е. Пухлина мозкового шару наднірників


Завдання 6. При профогляді в чоловіка 40 років запідозрена схована форма діабету. На проведення якого біохімічного аналізу лікар повинен направити пацієнта?

А. На визначення змісту в крові альбумінів

В. На визначення змісту білка в сечі

С. На визначення змісту білірубіна в крові

D. На визначення змісту в крові холестерину

Е. На визначення змісту толерантності до глюкози

Правильність решения перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

1- D, 2 - А, 3 - А, 5 - А, 6 - Е

Короткі методичні вказівки до проведення заняття

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач. Проводиться підсумковий тестовий контроль по темі, підводять підсумки роботи.


Інструкція до практичного заняття

Кількісне визначення глюкози крові арсено - молібденовим методом


^ Принцип методу: Принцип методу заснований на здатності глюкози окислятися в лужному середовищі й відновлювати Сu(ОН)2 до СuOH відповідно до реакції:


Н - С =О СООН

| I

Н - С - ОН Н - З - ОН

I |

НО - С - Н + 2Cu (OH)2 → НО - С – Н + 2 СuОН + 2Н2О

I |

Н - З - ОН Н - З - ОН

I |

Н - З – ОН Н - З - ОН

I |

СН2 ОН СН2ОН


Утворенний гідрат закису міді вступає в реакцію з арсено-молібденовим реактивом (реактивом Нельсона), що при цьому відновлюється. У міру збільшення концентрації глюкози в крові кольори розчину міняється від жовто-зеленого до зелено-синього. Інтенсивність забарвлення виміряється фотометрично.

^ Матеріальне забезпечення:ізотонічний розчин, 0,2% р-р вольфрамату натрію, стандартний розчин глюкози, мідний реактив А, мідний реактив Б, арсено-молібденовий реактив, пробірки, штативи, водяна лазня, фотоелектроколоріметр.

^ Хід роботи:

У центрифужну пробірку наливають 3,7мол ізотонічного розчину, додають 0,1мол крові й 0,2 мол розчини вольфрамату натрію, у другу пробірку додають ті ж реактиви, але замість 0,1 мол крові беруть 0,1 мол стандартного розчину глюкози. Обидві пробірки центрифугують 10 хвилин.

Для подальшого дослідження беруть по 1 мол центрифугату й додають по 1 мол мідного реактиву (мідний реактив готовлять перед досвідом, змішуючи 5мол мідного реактиву А и 0,2 мол мідні реактиви Б) для окислювання глюкози, закривають пробірки ватою й кип'ятять 10 хвилин на водяній лазні. Пробірки потім прохолоджують під струменем води. Далі обережно по стінці, струшуючи, додають 3 мол арсено-молібденового реактиву (реактив Нельсона). Колоріметрують обидві пробірки при червоному світлофільтрі в кюветі товщиною 1 див проти контрольної проби.

Еоп · 5,6

Зміст глюкози в крові визначають по формулі: З = -і-і-і-і-і-і-і-і (ммоль/л),

Ест

де:

Еоп - экстинкция досвідченої проби,

Їсть - экстинкция стандартної проби,

5,6 ммоль/л - концентрація стандартного розчину глюкози

Зміст глюкози в нормі 3,3-5,5 ммоль/л.

ВИСНОВКИ:


Підпис викладача:


Додаток 1


Граф логічної структури

ГОРМОНИ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТУ


ПІДШЛУНКОВОЇ

ЗАЛОЗИІНСУЛІН

ГЛЮКАГОН

ГАСТРИН

ХОЛЕЦИСТОКІНИН

СЕКРЕТИН


КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ

МЕХАНІЗМ ДІЇНОРМА

ПАТОЛОГІЯЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи