Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» icon

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
НазваЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Сторінка8/17
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
^

Тема 3.7. Гормональна регуляція рівня глюкози. Побудова цукрових кривих. Гормони наднірниківАктуальність теми

Глюкоза є основним енергетичним субстратом. Найбільш важливими порушеннями гомеостазу глюкози є цукровий діабет, що характеризується нестерпністю глюкози й, отже, гіперглікемією, і різні стани, що викликають патологічно низьку концентрацію глюкози в крові, тобто гіпоглікемію.

Різке зниження концентрації глюкози в крові викликає розвиток гіпоглікемічного шоку. Гіперглікемії може бути панкреатичного й внепанкреатичного походження. Особливої уваги заслуговують панкреатичні, оскільки 5% населення розвинених країн страждають цукровим діабетом і приблизно стільки ж людей схильні до цієї хвороби.

У зв'язку із цим клінічний інтерес представляє виконання стандартного тесту на толерантність до глюкози, що дозволяє одержати уточнені дані про стан вуглеводного обміну в пацієнта зі схованою формою цукрового діабету.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета.

Уміти інтерпретувати стан гормональної регуляції вуглеводного обміну на підставі виконання перорального тесту на толерантність до глюкози.

^ Конкретні цілі: Мети вихідного рівня:

Уміти:

1. Інтерпретувати цукрові криві для діагностики захворювань, що протікають із порушеннями вуглеводного обміну

1. Інтерпретувати арсено-молібденовий метод визначення концентрації глюкози в пробі (каф. медичної й фармацевтичної хімії)

2. Інтерпретувати вплив адреналіну на вуглеводний і ліпідний обміни при стресі


2. Інтерпретувати структуру гормонів мозкового шару наднірників як похідні амінокислоти (каф. медичної й фармацевтичної хімії)

3. Інтерпретувати вплив гормонів кори наднірників на процеси метаболізму в нормі при гипо- і гіперфункції кори наднірників

3. Інтерпретувати структуру холестерину як попередника стероїдних гормонів (каф. медичної й фармацевтичної хімії).

4. Аналізувати фізіологічні й патологічні види гіперглікемії й гіпоглікемії

4. Аналізувати секреторну функцію наднірників (каф. фізіології)


Для перевірки вихідного рівня Вам пропонується виконати ряд завдань.


Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня

Завдання 1. При виконанні лабораторної роботи для визначення змісту глюкози студенти використали арсено-молібденовий метод. Для цього до розчину, що містить глюкозу, послідовно додавали мідний й арсено-молібденовий реактиви.

А. З якою метою додавали мідний реактив?

1. Для відновлення глюкози

2. Для окислювання глюкози

3. Для циклізації глюкози

4. Для осадження білків

5. Для утворення пофарбованої сполуки

В. З якою метою додавали арсено-молібденовий реактив?

1. Для відновлення глюкози

2. Для окислювання глюкози

3. Для циклізації глюкози

4. Для осадження білків

5. Для утворення пофарбованої сполуки


С. Які властивості проявляє глюкоза в цьому досвіді?

1. Окисні

2. Відбудовні

3. Гідрофільні

4. Гідрофобні


Завдання 2. Джерелами для синтезу катехоламінів - адреналіну й норадреналіну можуть бути як незамінна амінокислота фенілаланин, так й амінокислота, що утвориться з її шляхом введення Він-групи, тирозин.

А. У результаті якої реакції відбувається утворення цієї замінної амінокислоти?

1. Окислювання

2. Відновлення

3. Гідролізу

4. Гідратації

5. Гидроксилювання


В. До якого класу ставляться дані гормони за хімічною структурою?

1. До складних білок

2. До пептидів

3. До стероїдів

4. До похідних амінокислот


Завдання 3. Установлено, що формою депонування холестерину є його ефіри, у той час як для синтезу стероїдних гормонів використовується вільний холестерин.

А. До якого типу ставиться реакція, що відбувається при цьому, перетворення ефірів холестерину в холестерин?

1. До окислювання

2. До відновлення

3. До гідролізу

4. До гідратації

5. До деацилювання

В. Який ще продукт утвориться в цій реакції?

1. Спирт

2. Жирна кислота

3. Амінокислота

4. Вуглевод


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня:

1. С-2 ; 2. А- 5 ; 3. А - 3,5 ; 4.А - 2.

Інформацію для заповнення вихідного рівня можна знайти в наступній літературі.

1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая хімія .- М.:Медицина, 1991.- С. 313, 351, 489

2. Лекції по биоорганической хімії


Зміст навчання.

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяють графи логічної структури теми (Додатка 1, 2).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1. Нормальний зміст глюкози в крові і його порушення (гіпер- і гіпоглікемія). Глюкозурія

2. Цукровий діабет, його норми, клініко-хімічна характеристика. Діагностичні критерії цукрового діабету.Глюкозо-толерантний тест.

3. Катехоламіни: адреналін, норадреналін. Їхня будова, біосинтез, фізіологічні ефекти.

4. Стероидніе гормони кори наднірників (кортізол, кортікостерон, альдостерон) класифікація, схема синтезу з холестерину.

4.1. Глюкокортікоїди, їхня роль в обміні речовин, протизапальні властивості. Хвороба й синдром Іценко-Кушинга.

4.2. Мінералокортикоїди, їхня біологічна роль. Ренін-ангіотензивна система альдостеронізи.

4.3. Хвороба Аддисона (бронзова хвороба).


Обов'язкова література.

1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000.- С. 367-376

2.Тестові завдання по біологічній хімії/ Під ред.Б.Г.Борзенко.-Донецьк, 2000.- С. 223-251

3. Лекції по біохімії

4. Графи логічної структури (Додатка 1, 2)

5. Інструкція до практичного заняття


Додаткова література

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: Медицина,1998.- С.255-263, 272-283

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Біологічна хімія.-М.: Медицина, 1990.- С.189-203

3. Миколаїв А.Я. Біологічна хімія. - М.:Вища школа, 1998.- С. 356-358, 369-374, 389-392

4. Біохімія. Кратний курс із вправами й заданими. Навчальний посібник для вузів.М. ГЭОТАР-МЕД, 2001. - С. 279-284


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі Вам пропонується вирішити наступні цільові навчальні завдання.


^ Цільові навчальні завдання.

Завдання 1. При обстеженні хворого на толерантність до глюкози визначений натще рівень глюкози в крові натще склав - 7,0 ммоль/л, через 2 години після цукрового навантаження - 10 ммоль/л.

А. Назвіть нормальний зміст глюкози в крові натще.

1.1,5-2,0 ммоль/л

2.3,5-5.5 ммоль/л

3.5.5-7,0 ммоль/л

4.7,0-10 ммоль/л


В. Для якого порушення вуглеводного обміну характерні ці показники?

1. Для цукрового діабету

2. Для схованої форми цукрового діабету

3. Для гіперінсулінізму

4. Для хвороби Аддісона

5. Для мікседеми


Завдання 2. У чоловіка, що испітали сильний стрес у результаті шляхово-транспортного випадку, підвищився рівень глюкози в крові.

А. Зміна продукції якого гормону можна припустити в цьому випадку?

1. Кортизолу

2. Кортикостерону

3. Адреналіну

4. Норадреналіну

5. Соматотропіну


В. Яким образом цей гормон реалізує свій гіперглікемичний ефект?

1. Шляхом активації глікогенолізу

2. Стимуляцією глюконеогенезу

3. Активацією усмоктування глюкози

4. Підвищує активність глікогенфосфорилази


Завдання 3. У хворого виявлена феохромоцитома - пухлина мозкового шару наднірників.

А. Гіперпродукція яких гормонів буде наблюдатьcя в цього хворого?

1. Кортизолу

2. Кортикостерону

3. Адреналіну

4. Норадреналіну

5. Соматотропіну


В. За допомогою якого внутрішньоклітинного посередника реалізується дія цього гормону на ферментний апарат клітини?

1. Іонів магнію

2. Іонів натрію

3. АТФ

4. цАМФ

5. АДФ


Завдання 4. Адрено-генитальній синдром (уроджена дисфункция кори наднірників) проявляється передчасним половим дозріванням хлопчиків і розвитком чоловічих вторинних полових ознак у дівчинок. При зазначеній спадкоємній патології визначається дефект 21-гидроксилазі.

А. Визначите, як зміниться співвідношення гормонів: кортизола, альдостерону, андрогенів при зазначеному дефекті ферменту.

 1. Підвищиться концентрація кортизолу

 2. Понизиться концентрація кортизолу

 3. Підвищиться концентрація альдостерону

 4. Понизиться концентрація альдостерону

 5. Підвищиться концентрація андрогенів

 6. Понизиться концентрація андрогенів


В. Назвіть попередники зазначених гормонів

 1. Прогестерон

 2. Прегненалон

 3. Естріол

 4. Холестерин

 5. ЕстрадіолПравильність рішень перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.

1А - 2; 2А -3; 3А -3; 4А -1; 4У -4.


^ Короткі методичні рекомендації до проведення заняття

На початку заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол,зробити висновки до роботи, які перевіряє й контролює викладач. Проводиться аналіз самостійної роботи студентів і корекція.

Наприкінці заняття проводиться підсумковий письмовий контроль по темі, підводять підсумки .

Інструкція до практичного заняття

Пероральний тест на толерантність до глюкози (цукрове навантаження)

Діагноз цукрового діабету ставиться на підставі гіперглікемії (концентрація глюкози у венозній крові натще >7,8 ммоль/л або концентрація глюкози у випадково взятому зразку крові >11,1ммоль/л). У сумнівних випадках потрібне проведення стандартного тесту на толерантність до глюкози.

Показання:

1) Неоднозначні результати аналізів крові на концентрацію глюкози натще, зроблених однократно.

2) Непояснена глюкозурія, зокрема, під час вагітності

3)Клінічні ознаки цукрового діабету або його ускладнень при нормальній концентрації глюкози в крові

Методика

Пацієнт одержує нормальну дієту, що містить близько 250м вуглеводів у день, протягом 3 днів. Береться аналіз крові для визначення вихідної концентрації глюкози натще. Потім пацієнтові дається 75м глюкози, розчиненої у воді, для прийому усередину. Проби крові для визначення концентрації глюкози беруться через 30, 60 й 120 хв.

Отримані результати використають для побудови цукрових кривих. Для цього в кожній пробі визначають концентрацію глюкози (див. Інструкцію до практичного заняття «Дослідження дії гормонів підшлункової залози й ШКТ. Механізм порушення обміну речовин при цукровому діабеті») і будують графік залежності концентрації глюкози від часу узяття проби.

У нормі після навантаження глюкозою її концентрація в крові зростає протягом першої години на 50-80%. Через 2 години рівень глюкози знижується (часто нижче вихідного), а через 2.5-3 години повертається до вихідного. У випадках порушення толерантності до глюкози (НТГ) значне (до 10,0 ммоль/л) підвищення концентрації глюкози після навантаження зберігається більше 3 годин.


Критерії ВІЗ для постановки діагнозу цукровий діабет і ПТГ:


Діагноз Час узяття крові Концентрація глюкози у венозній цільній крові

ммоль/л

Цукровий діабет натще >6,7

2 ч після навантаження >10,0


ПТГ натще <6,7

2 ч після навантаження 6,7 - 10,0

Примітки

Стандартний тест на толерантність до глюкози виконується тільки в тому випадку, коли є сумніви в діагнозі. Якщо діагноз ясний по клінічних проявах і підтверджений виміром концентрації глюкози в крові натще або після їжі, тест на толерантність є зайвим.

^ Принцип методу. Арсено-молібденовий метод заснований на властивості глюкози окислятися мідним реактивом.

Матеріальне забезпечення: ізотонічний розчин, вольфрамат натрію, арсено-молібденовий реактив, пробірки, штативи, водяна лазня.

Хід роботи: В 7 центрифужних пробірок наливають по 3,75 мол ізотоничного розчину й по 0,2 мол розчини вольфрамату натрію. Потім у досвідчені пробірки додають по 0,1 мол крові, а в 7-ю (стандарт) - 0,1 мол стандартного розчину глюкози. Всі пробірки центрифугують 10 хв. Для подальшого дослідження беруть по 1 мол центрифугату (надосадової рідини) у звичайні пробірки, додають по 1 мол мідного реактиву (готовлять перед досвідом, змішуючи 5 мол мідного реактиву А и 0,2 мол мідні реактиви В)для окислювання глюкози, закривають ватою й 10 хв кип'ятять на водяній лазні. Пробірки прохолоджують під струменем води, потім у кожну обережно додають по 3 мол арсено-молібденового реактиву , струшують і залишають на 10 хв. Колориметрирують проби при червоному світлофільтрі, у кюветі шириною 1 див проти контролю.

Зміст цукру в крові розраховують по формулі:

5,6 Еоп

З = -і-і-і-і-і-і-і-і- (ммоль/л),

Їсть

де

С - концентрація глюкози в досвідченій пробі

5,6 ммоль/л - концентрація глюкози в стандартній пробі

Еоп - екстинція досвідченої проби

Їсть - екстинція стандартної проби

Отримані результати заносяться в таблицю:

Час узяття крові

(у хвилинах)

Концентрація глюкози в досвідченій пробі

( у ммоль/л)

0
30
60
90
120
150
Побудова цукрової кривої

Конц.

глюкози

(у ммоль/л)
Час у хвилинах

ВИСНОВКИ:

Підпис викладача:


Додаток 1

Граф логічної структури


ГОРМОНІ^ ПОЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗІ

НАДПОЧЕЧНИКОВИНСУЛИН

ГЛЮКАГОН

АДРЕНАЛИН

ГЛЮКОКОРТИ-КОСТЕРОИДІ^ ТЕСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ

ТИПІ САХАРНІХ КРИВІХ^ ДИАГНОСТИКА ЭНДОКРИННІХ НАРУШЕНИЙ

Додаток 2

Граф логічної структури

СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗІ

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

ГИПОГЛИКЕМИЯФизиологическая

Патологическая

Печеночная

Гиперинсули-низм


Токсическая


Алиментарная

Инсулярная

Экстраинсулярная

Гормональная


Эмоциональная

Мішечная нагрузка

Гормональная

Печеночная

При нарушении ЦНСМетоді определения1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Схожі:

Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТеоретичні питання
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2010 р. 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період. Назва школи
Назва школи: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconЗвіт про наукову роботу кафедри біохімії у 2011 році 1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний період Наукова школа
Наукова школа: “Біохімія І молекулярна біологія” (проф. Сибірна Н. О., член-кореспондент нан україни, проф. Стойка Р. С)
Частина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій» iconТема заняття
Фізіологія як предмет. Завдання фізіології. Експеримент. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи