Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка9/10
Дата23.08.2012
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Завдання 10


Виберіть вірне завершення для даного ствердження: «Мікросомальне окиснення - це реакції ...»

А. Використання кисню у біоенергетичних процесах

Б. Використання кисню у «пластичних» процесах

В. Розпаду жирних кислот в організмі

Г. Дезамінування амінокислот

Д. Аеробного розпаду глюкози

Завдання 11

Виберіть вірне завершення для даного ствердження: «Однією з причин виникнення толерантності до лікарських препаратів внаслідок їхнього тривалого застосування може бути ...»

А. Зменшення інтенсивності мітохондріального окиснення

Б. Підвищення інтенсивності мітохондріального окиснення

В. Зменшення інтенсивності мікросомального окиснення

Г. Підвищення інтенсивності мікросомального окиснення

Д. Зменшення інтенсивності перекісного окиснення

Завдання 12

У пацієнта був отриманий наступний результат проби Квіка: кількість гипурової кислоти в сечі в 2 рази нижче нижньої межі норми.

Яка Ваша інтерпретація отриманого результату?

Для відповіді на питання поясніть, у чому полягає проба Квіка і яку функцію печінки вона характеризує. Приведіть рівняння реакції, що описує утворення гіпурової кислоти при проведенні проби Квіка.


Додаток 1


^

Граф логічної структури


  1. Тема 2.13. Дослідження типів біологічного окислення. Роль жиророзчинних вітамінів у функціонуванні тканин та органівАктуальність теми.

Біологічне окислення – це окислення різних речовин у клітині в процесі її життєдіяльності під впливом ферментів. Процеси окислення в живій клітині мають два головних значення: забезпечення її енергетичних потреб і перетворення живильних речовин у компоненти клітини. Тканинне дихання - головний процес постачальня енергією живий організм. Процес тканинного дихання й окисного фосфорилювання протікають у мітохондріях. Крім основної дихальної системи, існує гідроксиліруюча оксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулума, що містить цитохром Р-450. Кінцевими продуктами цього ланцюга є гідроксильований субстрат, вода й енергія (у вигляді тепла).

Стан клітинних мембран значною мірою залежить від рівня окисних процесів. Функцію неферментативних антиоксидантів виконують жиророзчинні вітаміни А,Е, Д, К. Вивчення матеріалу по даній темі необхідно для розуміння шляхів використання кисню клітинами: энергопродукції й перетворення шляхом гидроксилювання величезної більшості эндо- і екзогенних гідрофобних з'єднань ( стероидних гормонів, ліків, отрут і ін.), а також захисту білків ліпідів і нуклеїнових кислот від токсичних форм кисню й інших агресивних окислювачів, для розуміння механізмів регуляції їхнього метаболізму й можливої корекції порушення обміну речовин.

Тепер ознайомтеся із цілями заняття.

^ Загальна мета.

Уміти інтерпретувати особливості шляхів окислення метаболітів і ксенобиотиков у нормі й при патологи для наступного використання в курсах фармакогнозії та фармотерапії.

^ Конкретні цілі: Вихідний рівень :

Уміти:

1. Інтерпретувати механізми біологічного окислення речовин, їх ролі у метаболізмі клітин.

1. Інтерпретувати способи окислення речовин, окисно- відновні реакції, основи біоенергетики (каф. медичної й фармацевтичної хімії).

2. Інтерпретувати роль активних форм кисню в перетвореннях субстратів
3. Інтерпретувати біологічну роль жиророзчинних вітамінів і прояву їх гипо- і гіпервітамінозів4. Інтерпретувати патологічні стани, пов'язані з порушенням окисних процесів.

3. Інтерпретувати структуру мітохондрій (каф. біології)^ Для перевірки вихідного рівня пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки й самокорекції вихідного рівня:

Завдання1 Які з наведених тверджень не характеризують АТФ:

А.Пуриновий нуклеотид

В. Пиримидиновий нуклеотид

С. Універсальний макроерг у клітинах

D.Має дві фофоангидридние святи

Е. Є формою запасания й передачі енергії в клітині

Завдання 2 Студент виписав з'єднання не утримуючі макроэргическую зв'язок. Знайдіть помилку.

А. Глицерол - 3-фосфат;

В. Глюкозо-6-Фосфат;

С. Ацетил-Коа;

D. Бурштинова кислота;

Е. Гліцин.


Завдання 3. Стандартна вільна енергія гідролізу в ккал/моль для глюкозо-1-фосфату дорівнює -5,0, глюкозо-6-фосфату -3,3 , АТФ -7,3, креатинина - 4,3, глицерол-1-фосфати -2,2. Яке із цих з'єднань є високоенергетичним?

А. Глюкозо-1-Фосфат

В. Глюкозр-6-Фосфат

С.АТФ

D. Креатинин

Е. Глицерол-1-Фосфат .


Завдання 4. Вітамін А містить у структурі бічного ланцюга групу -СНО. До якого класу речовин він належить?

А. Кислотам

В. Спиртам

С. Альдегідам

Д. Кетонам

Е. Жирним кислотам


Завдання 5. У радикалі одного з жиророзчинних вітамінів присутній фрагмент

-СН= СН-З=СН- Як він називається?

!

СН3


А. Ізопрен

В. Изоаллоксазин

С. ?-ионон

Д. Піридин

Е. Пурин


Завдання 6. Студентові дане завдання виділити із суміші речовин з'єднання, в основі структури якого лежить филлохинон. Який розчинник не слід використовувати для цього?

А. Етиловий спирт

В. Хлороформ

С. Ефір

Д. Воду

Е. Бутиловий спирт


Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки й самоконтролю вихідного рівня:

1.-В ; 2 - З ; 4 -З; 5 -А; 6-Д

Інформацію, необхідну для заповнення вихідного рівня, можна знайти в наступній літературі.

1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Біоорганічна хімія. - М.: Медицина, 1991. - С. 213-227, 291-294, 301-304, 313-361.

3.Лекції по біоорганічній хімії.


Зміст навчання.

Зміст навчання повинне забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:


  1. Взаємозв’язок процесів утворення та споживання енергії в тканинах та органах. Енергія хімічних зв’язків як основний вид енергії, що використовується клітинами для забезпечення їхньої життєдіяльності.

  2. Реакції біологічного окислення: типи реакцій (дегідрогеназні, оксидазні, оксигеназні) та їхнє біологічне значення.

  3. Ферменти біологічного окислення : піридин-, флавінзалежні дегідрогенази, цитохроми.

4. Молекулярна організація мітохондріального та мікросомального ланцюгів біологічного окислення.

5. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінів як компонентів харчування людини.

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи