Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую
Скачати 166.24 Kb.
НазваЗатверджую: затверджую: затверджую: затверджую
Дата14.11.2012
Розмір166.24 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 1 Декан медичного фак-ту № 2 Декан медичного фак-ту № 3 Декан ММФ

_________проф.Івнєв Б.Б. ________проф.Джоджуа А.Г ________проф.Герасименко О.І. _________ проф. Борота О.В.

«____»________2012 р. «____»________2012 р «____»________2012 р «____»________2012 р

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙЙ ПЛАН


практичних занять з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІІ курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2012-2013 навчального року


Укладено на основі підручника:

  1. Маслова А.М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ..мови для мед.вузів». – М: ВШ, 1983.

  2. D.V.James. Medicine.

  3. Посібник з розмовних тем “Let’s Read and Speak”, Донецьк, 1998.

  4. Eric H. Glendinning, Ron Howard. Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press 2007

  5. Розмовні теми.


1 модуль «Захворювання людини»
^ Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання

Кількість годин

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7Змістовий модуль № 1

Захворювання органів дихання

1. Ур. 28 т. В. тема «Бронхіт»- введення.

Розвиток навичок фонетичного правильного читання.

03-07 09


1. Лексика ур 28.

2. Часи групи Continuous Passive Voice

3. Парні сполучники both…and

cither…or

neither…nor

1. Підр. Маслова А. М. с. 144 -147

2. Грам. довідник.


2

1. Знати лексику.

Впр. 6 с. 145

2. Т. В (чит., перк.)

3. Грам. довідник

§ 17 с. 290

§ 32 с. 307
Ур. 28 тема «Бронхіт» - вивч. чит.

Ур 29. текст С – ознайом. читання


03-07 09


1. Лексика ур 28.

2. Часи групи Continuous Passive Voice

3. Парні сполучники.

1. Підр. Маслова А. М. с. 144 -147

2. Грам. довідник.

2

1. Переказ. РТ «Бронхіт»

2. Впр. 12 с. 146


3

РТ«Бронхіт»-підсумкове заняття.

Розвиток навичок монологічно-діалогічного мовлення на базі РТ .

10-14 09


1. Лексика ур 28.

2. Часи групи Continuous Passive Voice

3. Парні сполучники both…and

cither…or

neither…nor


1 Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник. § 15


2

1. Знати лексику ур. 29, Впр 6, 7 с. 149

2. Грам. довідник

§ 15 с. 286

3. Т. D c.150 – читати, перекладати.


4

Ур. 29 с. 150 тема «Трахеїт»- введення. Засвоєння нової лексики та включення її в активне спілкування.


10-14 09


1. Лексика ур 29.

2. Парні сполучники both…and

cither…or

neither…nor


1.Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Підготувати переказ РТ «Трахеїт»

2. Впр. 5, 8 с. 149


5

РТ «Трахеїт» - підсумкове заняття.

Розвиток навичок монологічно-діалогічного мовлення на базі РТ.


17-21.09


1. Лексика ур 29.

2. Часи групи Continuous Passive Voice


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.2

1. текст А с.170 – читати, перекладати.

2. Впр. 5,6 с.168


6

Ур. 34 «Лобулярна пневмонія» - введення.

Засвоєння релевантного лексичного матеріалу


17-21.09


1. Лексика ур 34

2. Часи групи Continuous Passive and Active Voice


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 34

2. Впр. 2,3,4 с.168


7

РТ «Лобулярна пневмонія» ур. 34 т. А

2. Ур. 34 т А - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.

24-28. 09


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 34

2.Скласти план і запитання до тексту.

3.Впр. 7-9 с. 169

8

РТ «Лобулярна пневмонія» ур. 34 т. А

2. Ур. 34 т В - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


24-28. 09


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous

3. Значення слів «for», «sinсe»

1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1.Переказ теми «Лобулярна пневмонія»

2.Впр. 15,16 с.171


9

РТ «Лобулярна пневмонія» - підсумкове заняття.

Розвиток навичок монологічно-діалогічного мовлення на базі РТ.


01-05.

10


1. Лексика ур. 34

2. Часи групи Perfect Continuous

3. Значення слів «for», «sinсe»


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


2

1. текст С. с. 174- читати, перекладати.

2. Впр. 4, 5 с. 173-174

10

РТ «Туберкульоз»–введення.

1. Засвоєння нової лексики та граматичного явища.

2. Розвиток навичок вивчаючого читання

01-05.

10


1. Лексика ур. 35

2. ing – forms

3. Часи групи Continuous, Perfect Continuous

1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 35

2. Скласти план та запитання до тексту

3.Впр. 1,2,7, с. 173-175


11.

1. РТ «Туберкульоз» - вивч. чит.

2. Засвоєння лексико граматичного матеріалу теми.

3. Ур. 35т. D. – ознайомл. читання.


08-12 10


1. Лексика ур. 35

2. ing – forms

3. Часи групи Continuous, Perfect Continuous


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 35

2.Скласти і відтворити діалог за темою «Туберкульоз легенів, клінічна картина»

3. Впр. 8-9 с.175

12.

РТ «Туберкульоз»

Активізація лексико-граматичного матеріалу за темою.

2. Ур. 35 т D с. 176 - озн. читання.


08-12 10


1. Лексика ур. 35

2. Форми дієприкметників


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Переказ. РТ «Туберкульоз легенів, клінічна картина».

2. Підготуватися до тестового контролю.

13.

Тема «Туберкульоз» - підсумкове заняття.

Розвиток навичок монологічно-діалогічного мовлення на базі РТ.

^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 1-13)

15-19.

10

Часи групи Indefinite, Continuous, Perfect Continuous1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3.Тести

2

1. Ур. 37 текст А – читати, перекладати.

14.

3містовий модуль 2

«Захворювання людини»

РТ «Ревмокардит» - введення.

1. Вивчення лексики теми.


15-19.

10

1. Лексика ур. 37

2. Грам. довідник § 42,

3. Складний додаток


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


2

1.Знати лексику ур. 37.

2.Впр. 1-3, 7 с. 182.

3. Скласти запитання до тексту


15.

РТ «Ревмокардит».

1. Засвоєння нової лексики

2.Розпізнавання та аналіз релевантних граматичних явищ та моделей і включення їх в активне спілкування.


22-26.

10


1. Лексика ур. 37

2. Складний додаток


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1.Відтворити монолог за темою «Ревмокардит»

2.Впр. 4-6, 9 с. 182 - 183


16.

1. РТ «Ревмокардит» - підсумкове заняття.

2. Т. В. с.185–озн. читання


22-26.

10


1. Лексика ур. 37

2. Складний додаток


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. текст А с. 197- читати, перекладати.

2. впр. 5 с. 195

17.

РТ «Атеросклероз» - введення.

1. Вивчення лексики теми.

2.Розпізнавання та аналіз релевантних граматичних явищ та моделей і включення їх в активне спілкування.


29.10-02.11


1. Лексика ур. 40

2. Складний додаток


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. впр. 3, 4, 6 с. 195-196.

2. Скласти запитання до тексту А с. 197.

18.

РТ «Атеросклероз»

1.Розпізнавання та аналіз граматичних явищ.

2. Закріплення лексико-граматичного матеріалу

29.10-02.11


1. Лексика ур. 40

2. Складний додаток


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Переказ тексту „Атеросклероз”.

2. впр. 8 с. 196.19

РТ «Атеросклероз» » - підсумкове заняття.

Розвиток навичок монологічного-діалогічного висловлювання на базі РТ


05-09.

11


1. Лексика ур. 40

2. Складний додаток


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 41.

2. Впр. 3,4 с.201


20

Ур. 41 т.А «Виразка шлунку»- введення.

1. Засвоєння нової лексики та граматичного явища.

2. Розвиток навичок вивчаючого читання

05-09.

11


1. Лексика ур. 41

2. Складний підмет


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Знати лексику ур. 41.

2. Впр. 5-7 с.201-203

3. т.А – читати, перекладати


21

РТ «Виразка шлунку». Ур. 41т. А - вивч. читання

Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів

12-16.

11


1. Лексика ур. 41

2. Складний підмет


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Написати тези та переказати текст „Виразка шлунку”.

2. Впр.9-12 с.203-204

22

1. РТ «Виразка шлунку» - підсумкове заняття.

Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування.


12-16.

11


1. Лексика ур. 41.

2. Складний підмет.


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.


2

1. Знати лексику ур. 42

2. Впр.1,2 с. 205

3.т. С. – читати, перекладати


23

РТ «Рак шлунку » - вивч. читання.

Розвиток навичок фонетичного правильного читання.


19-23.

11

1. Лексика ур. 42.

2. Складний підмет та складний додаток.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.2

1. Знати лексику ур. 42.

2. Скласти план та запитання до тексту.

3. Впр. 3-5 с.206


24

РТ « Рак шлунку »

Розвиток навичок монолог. та діалог. мовлення.

2. Ур. 42 т. D – озн. читання.


19-23.

11

1. Лексика ур. 42.

2. Складний підмет та складний додаток.


1.Підр. Маслова А. М.

2.Грам. довідник.

3. Тести формату А


2

1. Знати лексику ур. 42.

2. Переказ тексту «Рак шлунку »

3. Впр. 6,7 с. 206, 12 с. 208


25

1.РТ « Рак шлунку » - підсумкове заняття.

2. Ур. 43.т.Е – ознайом. читання


26-30.

11


1. Лексика ур. 42, 43.

2. Складний підмет та складний додаток.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1.Знати лексику ур.44.

2.Впр. 6 с.211


26

РТ «Захворювання Боткіна» - введення.

1. Засвоєння нової лексики та граматичного явища.

2. Розвиток навичок вивчаючого читання

3. Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів


26-30.

11


1. Лексика ур. 44

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Знати лексику ур. 44.

2. т. А – читати, перекладати.

3.Впр. 3-5 с. 213-214


27

РТ « Захворювання Боткіна » ур. 44 т. А

1. Закріплення лексико-граматичного матеріалу.

2. Ур. 44 т В - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


03-07.

12


1. Лексика ур. 44

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Знати лексику ур. 44

2. Скласти план і запитання до тексту.

3.Впр. 7-8 с. 214


28

Тема «Захворювання Боткіна»

1. Засвоєння нової лексики та включення її в активне спілкування.

2. Ур. 46 т.Е – озн.чит.


03-07.

12


1. Лексика ур. 44

2. Самост. дієприсл. зворот.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Переказ теми « Захворювання Боткіна»

2. Впр. 11-14 с. 216


29

1. РТ «Захворювання Боткіна» - підсумкове заняття.

Розвиток навичок складання діалогів та монологів на ситуативну зумовлену тематику.


10-14.

12


1. Лексика ур. 44.

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література2

1. Знати лексику ур.45

2. Впр.5, 6 с. 218-219


30

1. РТ «Гострий холецистит» - введення.

Засвоєння релевантного лексичного матеріалу.10-14.

12


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Знати лексику ур.45.

2. т.С –читати, перекладати

3. Впр.8-10 с.22031

РТ « Гострий холецистит» ур. 45 т. А

2. Ур. 45 т D - озн. читання. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.


17-21.

12


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Тести формату А


2

1. Знати лексику ур. 45.

2.Підготувати переказ тексту «Гострий холецистит».

3 Впр 9, 1 с. 221


32

РТ « Гострий холецистит» - підсумкове заняття.

Включення засвоєного матеріалу в активне спілкування

Розвиток навичок анотування оригінальних медичних текстів.


17-21.

12


1. Лексика ур. 45

2. Самост. дієприсл. зворот1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Т. А с. 233– читати, перекладати.

2. Впр. 7, 8 с. 232

33

РТ «Імунітет» - вивч. читання.

Поглиблення наративних навичок на основі опису захворювань.


24-28.

12


1. Лексика ур. 48

2. Умовний спосіб.

3. Умовні речення.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Оригінальна мед. література


2

1. Знати лексику. ур. 48

2. Впр. 9 с. 233

3. Т. А – читати, перекладати.


34

РТ «Імунітет»

1. Активізація лексико-граматичного матеріалу за темою

2. Т. В. – озн. чит.

24-28.

12

1. Лексика ур. 48

2. Умовний спосіб.

3. Умовні речення.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Знати лексику. ур. 48

2. впр. 11, 12, 13 с. 234


35

РТ «Імунітет»

1.Розпізнавання та аналіз граматичних явищ.

2. Закріплення лексико-граматичного матеріалу.

31.12-04.01

1. Лексика ур. 48

2. Умовний спосіб.

3. Умовні речення.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2

1. Переказ РТ «Імунітет»

2. Впр. 6 с. 232

3. Підготуватися до тестового контролю


36

1.РТ «Імунітет» - підсумкове заняття. Розвиток навичок монологічного-діалогічного висловлювання на базі РТ^ 2. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 14-36)

31.12-04.01

1. Лексика ур. 48.

2. Умовні речення.

3. Умовний спосіб.1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.

3. Тести


2

Підготуватися до підсумкового модульного контролю37

Підсумковий модульний контроль знань студентів.


07-11.

01

Лексико-граматичний матеріал модуля.


1. Підр. Маслова А. М.

2. Грам. довідник.


2


Зав. кафедрою іноземних та латинської мов,

к.ф.н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую: затверджую: затверджую: затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи