Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів icon

Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів
Скачати 91.55 Kb.
НазваМодуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів
Дата14.11.2012
Розмір91.55 Kb.
ТипДокументи

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

НА І СЕМЕСТР 2012-2013 навчального року


№ заняття,

дні тижня

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
МОДУЛЬ 1. Анатомічна та гістологічна термінологія.

Змістовий модуль 1. Фонетика. Структура анатомо-

гістологічних термінів.

1. 03.09 – 09.091.1.Вступ до курсу. Стисла історія латинської мови, її значення в медичній термінології. Фонетика. Алфавіт. Класифікація голосних і приголосних. Дифтонги. Диграфи. Сполучення букв.

2. 10.09 – 16.09


1.2. Фонетика. Довгота і короткість голосних. Правила наголосу.

3. 17.09 – 23.09


1.3. Поняття „науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів. Іменник. Граматичні категорії іменника, характеристика відмін. Словникова форма іменників, визначення основи іменників.

4. 24.09 – 30.09

1.4. Іменник. Називний і родовий відмінок, їх роль у побудові термінів. Неузгоджене означення, способи перекладу. Морфологічна та синтаксична структура двослівних та кількаслівних анатомічних термінів.

5. 01.10 – 07.10

1.5. Прикметник в анатомо-гістологічній термінології і його граматичні категорії. Перша та друга групи прикметників, родові закінченя.

6. 08.10 – 14.10

1.6. Прикметник. Алгоритм узгодження з іменником у називному і родовому відмінку. Місце прикметника у термінах. Узгоджене означення.

7. 15.10 – 21.10

1.7. Морфологічна та синтаксична структура дослівного та кількаслівного анатомічного терміна з узгодженим та неузгодженим означенням.

8. 22.10 – 28.10

1.8. Моделі побудови і методика перекладу анатомічних термінів. Тестовий контроль знань.
Змістовий модуль 2. Системне вивчення іменника та прикметника як засіб побудови анатомо-гістологічних термінів.

9. 29.10 – 04.11

2.1. Іменники першої відміни. Суфікси іменників. Лексика. Греко-латинські еквіваленти. Грецькі іменники першої відміни. Прийменники. Найуживаніші прийменники з Acc. та Abl.

10. 05.11 – 11.11

2.2. Іменники другої відміни чоловічого і середнього роду. Винятки з роду іменників. Суфікси іменників. Лексика. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вислови.

11. 12.11 – 18.11

2.3. Іменники третьої відміни. Особливості словникової форми. Знаходження основи. Типи відмінювання, парадигми всіх родів.

12. 19.11 – 25.11

2.4. Третя відміна іменників. Чоловічий рід. Закінчення іменників чоловічого роду. Приголосний тип відмінювання. Суфікси іменників. Структура найменувань м’язів за їх функцією. Винятки з роду. Лексика. Греко-латинські еквіваленти.

13. 26.11 – 02.12

2.5. Третя відміна іменників. Жіночий рід. Закінчення іменників жіночого роду. Мішаний тип відмінювання. Узгодження прикметників з іменниками жіночого роду. Винятки з роду. Лексика. Греко-латинські еквіваленти. Сталі вислови.

14. 03.12 – 09.12

2.6. Третя відміна іменників середнього роду. Родові закінчення. Голосний тип відмінювання. Винятки з роду. Особливості відмінювання слів грецького походження на -ma та іменника vas, vasis n. Лексика. Греко-латинські еквіваленти.

15. 10.12 – 16.12

2.7. Прикметники третьої відміни, ступені порівняння. Суфікси прикметників, словотворення. Вищий ступінь порівняння. Узгодження прикметників ІІ групи з іменниками різних відмін. Лексика. Сталі вислови.

16. 17.12– 23.12

2.8. Дієприкметник теперішнього часу активного стану. Словотворення. Вживання дієприкметників в анатомічній термінології. Узгодження з іменниками різних відмін.

17. 24.12 – 30.12

2.9. IV та V відміна іменників. Винятки з роду. Узгодження прикметників з іменниками 4-ї та 5-ї відмін. Система закінчень називного і родового відмінків 5-ти відмін. Тестовий контроль знань.

18. 31.12 – 06.01

2.10. Підсумкове заняття з анатомічної термінології.

Підсумковий модульний контроль.^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

НА І СЕМЕСТР 2012-2013 навчального року


№ заняття,

дні тижня

^ ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Модуль1. Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології.

Змістовий модуль 1. Фонетика. Структура фармацевтичних термінів.

1. 03.09 – 09.091.1. Стисла історія латинської мови. Загальнокультурне значення латинської мови. Внесок латинської та давньогрецької мов у медичну та фармацевтичну термінологію. Поняття про термін, термінологічні системи та номенклатурну назву. Фармацевтична термінологія. Латинський алфавіт. Вимова голосних, дифтонгів, приголосних, сполучень букв.

2. 10.09 – 16.09


1.2. Дифтонги. Диграфи. Особливості читання буквосполучень. Поняття про довготу та короткість голосних. Правила наголосу. Вправи з читання та постановки наголосу.

3. 17.09 – 23.09


1.3. Морфологія. Система іменника. Граматичні категорії іменника. П’ять відмін іменника. Визначення основи іменника. Словникова форма.

4. 24.09 – 30.09

1.4. Неузгоджене означення. Модель назв настоянок.

5. 01.10 – 07.10

1.5. Система прикметника. Граматичні категорії. 2 групи прикметника. Словникова форма. Узгоджене означення. Алгоритм узгодження прикметника з іменником.

6. 08.10 – 14.10

1.6. Структура фармацевтичного терміна. Граматичні моделі фармацевтичних термінів та номенклатурних назв. Назви сировини та продуктів первинної обробки, галенових препаратів, водних, спиртових і ефірних витяжок з рослинної сировини.

7. 15.10 – 21.10

1.7. Назви фармакологічних груп лікарських засобів за фармацевтичною дією. Назви сироваток та вакцин. Тестовий контроль знань.
Змістовий модуль 2. Системне вивчення дієслова, іменника та прикметника як засобів побудови фармацевтичних термінів та рецептів.

8. 22.10 – 28.10

2.1. І відміна іменників та прикметників. Грецькі іменники І відміни

на –е. Найважливіші грецькі дублети іменників І відміни. Прийменники. Сполучники. Фармацевтичні фразеологізми

9. 29.10 – 04.11

2.2. Граматичні категорії дієслова. Чотири дієвідміни. Неозначена форма дієслова. Визначення основи теперішнього часу. Наказовий спосіб 2-ї особи однини та множини. Дійсний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів 3-ї особи однини та множини. Дієслово esse (3-я особа однини та множини умовного способу).

10. 05.11 – 11.11

2.3. Умовний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів 3-ї особи однини та множини . Дієслово “fio, fieri”. Особливості вживання та перекладу форм умовного способу у фармацевтичній термінології. Стандартні рецептурні вислови з дієсловами. Прямий додаток. Порядок слів у латинському реченні.

11. 12.11 – 18.11

2.4. ІІ відміна іменників. Загальна характеристика. Особливості відмінювання середнього роду. Винятки з роду. Грецькі іменники ІІ відміни. Найважливіші грецькі дублети іменників ІІ відміни. Авторизовані прописи.

12. 19.11 – 25.11

2.5. Прикметники І групи. Основні суфікси прикметників І групи. Прикметники з суфіксом -at. Дієприкметник минулого часу пасивного стану. Прикметники І групи в ботанічній номенклатурі. Найуживаніші грецькі дублети прикметників І групи. Тестовий контроль знань.
Змістовий модуль 3. Системне вивчення іменників та прикметників 3-ї відміни.

13. 26.11 – 02.12

3.1. ІІІ відміна іменників. Загальна характеристика системи відмінкових закінчень. Словникова форма. Визначення основи, роду, типу відмінювання.

14. 03.12 – 09.12

3.2. Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Винятки з роду. Найуживаніші грецькі дублети іменників чоловічого роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи.

15. 10.12 – 16.12

3.3. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Винятки з роду. Відмінювання грецьких рівноскладових іменників на -sis. Найуживаніші грецькі дублети іменників жіночого роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи.

16. 17.12– 23.12

3.4. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Винятки з роду. Найуживаніші грецькі дублети іменників середнього роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи.

17. 24.12 – 30.12

3.5. Прикметники ІІ групи. Прикметники трьох, двох та одного закінчень. Основні суфікси прикметників ІІ групи. Прикметники ІІ групи в ботанічній номенклатурі. Дієприкметники теперішнього часу активного стану. Назви інгредієнтів складного рецепта.

18. 31.12 – 06.01


3.6. Іменники 4-ї відміни. Іменники 5-ї відміни. Особливості вживання іменника species, ei f. Найуживаніші грецькі дублети та словотворчі елементи. Фармацевтична фразеологія. Тестовий контроль знань.

19. 07.01 – 13.01

3.7. Підсумковий модульний контроль (практична частина).

20. 14.01 – 20.01

3.8. Підсумковий модульний контроль.^ THEMATIC PLAN

OF PRACTICAL CLASSES ON LATIN LANGUAGE AND THE FUNDAMENTALS OF MEDICAL TERMINOLOGY FOR THE 1st TERM 2012-2013 acad.year


№ of classes

date

^ PRINCIPAL TOPIC OF PRACTICAL CLASSES
Module 1. Anatomical and histological terminology.

Thematic module 1. Phonetics. The structure of anatomical and histological terms.

1. 03.09 – 09.091.1. Introduction into medical terminology. Brief history of Latin language. Phonetics. Latin alphabet. Classification of sounds. Diphthongs. Digraphs.

2. 10.09 – 16.09


1.2. Phonetics. Long and short syllables. Rules of accent.

3. 17.09 – 23.09


1.3. The notion of “scientific term”. The structure of anatomical and histological terms. Grammar categories of nouns. Declensions. Dictionary form and the stem of nouns.

4. 24.09 – 30.09

1.4. Grammar categories of nouns. Declensions. Dictionary form and the stem of nouns. Nominative and Genitive cases, their role in the structure of terms. Non-coordinated attribute. Methods of translation.

5. 01.10 – 07.10

1.5. Adjective in anatomic terminology and its grammar categories. Adjectives of the 1st and 2nd classes, their gender endings.

6. 08.10 – 14.10

1.6. Adjective. Algorythmic instruction on coordination with nouns in Nom. and Gen. cases. Coordinated attribute.

7. 15.10 – 21.10

1.7. Morphological and syntactical structure of two- and multi-word anatomical names with coordinated and non-coordinated attribute.

8. 22.10 – 28.10

1.8. Models of construction and methods of translation of anatomical terms. Individual work. Test control.
Thematic module 2. Systematic study of nouns and adjectives as means for constructing anatomical and histological terms.

9. 29.10 – 04.11

2.1. 1st declension of nouns and adjectives. Suffixes. Greek nouns of the 1st declension. Greek equivalents of Latin nouns. Prepositions. Most widely used prepositions of Acc. and Abl. Cases.

10. 05.11 – 11.11

2.2. 2nd declension of nouns and adjectives. Masculine and neuter gender. Gender exceptions. Suffixes. Greek equivalents of Latin nouns of the 2nd declension.

11. 12.11 – 18.11

2.3. 3rd declension of nouns. Stem. Types of declining (consonant, vowel, mixed). Gender paradigm.

12. 19.11 – 25.11

4.4. 3rd declension of nouns. Masculine gender. Masculine endings. Consonant type. Gender exceptions. Suffixes of masculine nouns. Greek equivalents of Latin nouns of the 3rd declension. The structure of the names of muscles according to their function.

13. 26.11 – 02.12

2.5. 3rd declension of nouns. Feminine gender. Mixed type. Gender exceptions. Greek equivalents of feminine nouns in the 3rd declension.

14. 03.12 – 09.12

2.6. 3rd declension of nouns. Neuter gender. Gender endings. Vowel type. Gender exceptions. Special features of Greek nouns ending in –ma and Latin noun “vas, vasis n”. Greek equivalents of neuter nouns in the 3rd declension.

15. 10.12 – 16.12

2.7. Adjectives of the 3rd declension (2nd class). Word-building in the system of adjectives in the 3rd declension. Coordination with nouns of different declensions. Degrees of comparison. Coordination with nouns of different declensions.

16. 17.12– 23.12

2.8. Present participle. Word-building in the system of participles. Coordination with nouns of different declensions.

17. 24.12 – 30.12

2.9. 4th and 5th declensions of nouns. Gender exceptions. Coordination of adjectives with the nouns of 4th and 5th declensions. The system of case endings of the nouns of 5 declensions (revision). Test control.

18. 31.12 – 06.01

2.10. Final module control.


Схожі:

Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль (українська мова викладання)
Модуль Фонетичне, лексико – граматичне забезпечення вивчення теми “Структура анатомо – гістологічних термінів”
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconТематичний план практичних занять по оперативній хірургії та топографічній анатомії для студентів медичних І міжнародного факультетів
Змістовий модуль Введення у топографічну анатомію та оперативну хірургію. Хірургічний інструментарій і термінологія, первинна хірургічна...
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Змістовий модуль Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Діяльність центрального банку в сфері грошово-кредитного регулювання економіки
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconСтруктура залікового кредиту дисципліни
...
Модуль анатомічна та гістологічна термінологія. Змістовий модуль Фонетика. Структура анатомо- гістологічних термінів iconТематичний план самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 н р. Модуль 2 «Основи внутрішньої медицини»
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи