Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р icon

Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Скачати 136.68 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Дата14.11.2012
Розмір136.68 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан міжнародного медичного факультету,


проф. ______________ О.В. Борота

_____ вересня 2012 р.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фармацевтичного факультету,


доц. ______________ І.П. Бухтіярова

_____ вересня 2012 р.
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки

студентів II курсу фармацевтичного факультету

в осінньому семестрі 2012 –2013 н.р.

Тема

Кількість годин

Дата

Модуль 1. Цитологія, гістологія та анатомія рослин.Змістовий модуль 1. Клітина – головна стурктурно-функціональна одиниця рослинних організмів.

1.

Рослинна клітина. Приготування тимчасових мікропрепаратів. Пластиди

3

03.09.12 -

07.09.12

2.

Запасні та екскреторні включення клітин. Якісні реакції на включення.

3

10.09.12 –

14.09.12

3.

Будова цистоліту. Якісні реакції на здерев’яніння (лігніфікацію), скорковіння (суберинізацію), кутинізацію, мінералізацію, ослизнення клітинної оболонки.

Контроль змістового модулю № 1

(Тестовий контроль з тем 1-3)

3

17.09.12 –

21.09.12

Змістовий модуль 2. Рослинні тканини.4.

Рослинні тканини. Покривні тканини. Первинно-покривна тканина – епідерма. Епідерма дводольних рослин. Епідерма однодольних рослин. Вторинна покривна тканина – перидерма з сочовичкою.

3

24.09.12 –

28.09.12

5.

Секреторні тканини. Секреторні структури зовнішньої секреції – епідермальні трихоми. Секреторні структури і тканини внутрішньої секреції.

3

01.10.12 –

05.10.12

6.

Основні, провідні, механічні тканини. Флоема і ксилема. Провідні пучки.

Контроль змістового модулю № 2

(Тестовий контроль з тем 4-6)

3

08.10.12 –

12.10.12

Змістовий модуль 3. Анатомічна будова органів рослин7.

Анатомічна будова кореня. Зони кореня. Первинна будова кореня однодольної рослини. Типи вторинної будови коренів. Особливості анатомічної будови різних типів коренів – запасаючих, повітряних, додаткових та ін..

3

15.10.12 –

19.10.12

8.

Анатомічна будова метаморфозів кореня. Коренеплід. Морфологія. Типи коренеплодів. Анатомічна будова кореневищ однодольних та дводольних рослин. Діагностичне значення.

3

22.10.12 –

26.10.12

9.

Анатомічна будова стебла. Анатомічна будова стебла трав’янистих однодольних рослин. Стебла злаків. Стебла лілейних. Стебла дводольних трав’янистих рослин. Стебла дерев’янистих рослин: голо- та покритонасінних.

3

29.10.12 –

02.11.12

10.

Анатомічна будова листка. Дорсивентральний, ізолатеральний та радіальний типи листка (з однорідним та неоднорідним мезофілом). Листя рослин різних екологічних груп.

Контроль змістового модулю № 3

(Тестовий контроль з тем 7-10)

3

05.11.12 –

09.11.12

11.

Підсумковий модульний контроль засвоєння модулю 1

(Тестовий контроль, контроль практичних навичок)

3

12.11.12 –

16.11.12

Модуль 2. Морфологія рослинЗмістовий модуль 4. Морфологія вегетативних органів1.

Типи кореневої системи. Метаморфози коренів.

3

19.11.12 –

23.11.12

2.

Морфологічна будова пагона. Метаморфози пагона. Уява про гомологічні та аналогічні органи.

3

26.11.12 –

30.11.12

3.

Морфологічна будова листка. Частини листка та їх функції. Типи, категорії, формації листків.

3

03.12.12 –

07.12.12

4.

Морфологія листової пластинки. Жилкування. Метаморфози і редукція листків та їх частин.

Контроль змістового модулю № 4

(Тестовий контроль з тем 1-4)

3

10.12.12 –

14.12.12

Змістовий модуль 5. Морфологічна характеристика та еволюція репродуктивних органів.5.

Квітка як репродуктивний орган. Частини квітки, їх функції та морфологічна характеристика.

3

17.12.12 –

21.12.12

6.

Суцвіття, його біологічна роль. Структурні елементи суцвіття. Класифікація суцвіть, їх морфологічна характеристика

3

24.12.12 –

28.12.12

7.

Плоди справжні. Морфогенетична класифікація, морфологічні типи плодів, їх опис.

3

31.12.12 –

04.01.13

8.

Плоди несправжні. Супліддя. Насінина. Характерні ознаки насінин голонасінних, одно- і дводольних покритонасінних. Засоби для розповсюдження насіння і плодів. Значення насінин та їх практичне застосування.

Контроль змістового модулю № 5

(Тестовий контроль з тем 5-8)

3

07.01.13 –

11.01.13

9.

Підсумковий модульний контроль засвоєння модулю 2

(Тестовий контроль, контроль практичних навичок)

3

14.01.13 –

18.01.13Зав.кафедрою фармакогнозії,

технології ліків і медичної ботаніки, к.ф.н. Н.В.Донченко


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан міжнародного медичного факультету,


проф. ______________ О.В. Борота

_____ вересня 2012 р.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фармацевтичного факультету,


доц. ______________ І.П. Бухтіярова

_____ вересня 2012 р.^ Календарно-тематичний план лекцій з фармацевтичної ботаніки

студентів II курсу фармацевтичного факультету

в осінньому семестрі 2012 –2013 н.р.
з/п

Тема

Дата проведення

Модуль 1. Цитологія, гістологія та анатомія рослин.
1.

Клітина - головна структурно-функціональна одиниця рослинних і тваринних організмів. Клітинна теорія. Будова рослинної клітини.

07.09.12

2.

Рослинні тканини: поява і розвиток у ході еволюції, класифікація за походженням і функціями, загальні морфологічні ознаки. Індивідуальні ознаки головних груп тканин та їх використання у мікроскопічному аналізі. Закономірності розміщення тканин у вегетативних органах.

14.09.12

3.

Анатомічна будова осьових органів. Розвиток стебла: конус наростання, первинна будова, основні типи осьового циліндра. Особливості будови різних типів коренів і стебел.

21.09.12

Модуль 2. Морфологія рослин.
1.

Особливості будови підземних видозмін пагонів. Використання закономірностей і особливостей морфології при визначенні рослин.

28.09.12

2.

Лист. Вплив зовнішних факторів на морфологічну і анатомічну будову. Діагностичні ознаки листка, що використовуються у мікро- та макроскопічному аналізі.

05.10.12

3.

Репродуктивні органи, їх еволюція. Квітка як репродуктивний орган. Частини квітки, їх функції та морфологічна характеристика. Формула квітки. Суцвіття. Класифікація суцвіть.

12.10.12

Модуль 3. Систематика рослин.
1.

Систематика. Методи ботанічної систематики. Нижчі рослини. Вищі спорові. Плауновидні, хвощевидні і папоротевидні. Морфологічний опис представників, що мають медичне застосування.

19.10.12

2.

Загальна характеристика голонасінних та покритонасінних рослин. Клас дводольні. Родини жовтцеві, макові, кропивові, гречкові, капустяні, розові, вересові

26.10.12

3.

Клас дводольні. Родини бобові, жостерові, селерові, ясноткові, пасльонові. калинові, ранникові, айстрові.

02.11.12

4.

Загальна характеристика класу однодольних. Морфолого-анатомічні ознаки родин цибулевих, конвалієвих, злакових та їх представників. Еколого-ценотичні та ботаніко-географічні аспекти фармацевтичної ботаніки.

09.11.12


Лектор: доц. Крохмаль І.І. (заміна доц. Машталер О.В.)

Лекції читаються о 8.00 в аудиторії 222 кафедри.


Зав.кафедрою фармакогнозії,

технології ліків і медичної ботаніки, к.ф.н. Н.В.Донченко


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан міжнародного медичного факультету,


проф. ______________ О.В. Борота

_____ вересня 2012 р.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фармацевтичного факультету,


доц. ______________ І.П. Бухтіярова

_____ вересня 2012 р.^ Календарно-тематичний план самостійної позааудиторної роботи

з фармацевтичної ботаніки для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету

в осінньому семестрі 2012 –2013 н.р.
Тема

Кількість годин

Модуль 1. Цитологія, гістологія та анатомія рослин.

51

1.

Підготовка до практичних занять – формування практичних навичок

39

1.1.

Рослинна клітина. Приготування тимчасових мікропрепаратів. Пластиди

4

1.2.

Запасні та екскреторні включення клітин. Якісні реакції на включення.

4

1.3.

Будова цистоліту. Якісні реакції на здерев’яніння (лігніфікацію), скорковіння (суберинізацію), кутинізацію, мінералізацію, ослизнення клітинної оболонки.

3

1.4.

Рослинні тканини. Покривні тканини. Первинно-покривна тканина – епідерма. Епідерма дводольних рослин. Епідерма однодольних рослин. Вторинна покривна тканина – перидерма з сочовичкою.

4

1.5.

Секреторні тканини. Секреторні структури зовнішньої секреції – епідермальні трихоми. Секреторні структури і тканини внутрішньої секреції.

4

1.6.

Основні, провідні, механічні тканини. Флоема і ксилема. Провідні пучки.

4

1.7.

Анатомічна будова кореня. Зони кореня. Первинна будова кореня однодольної рослини. Типи вторинної будови коренів. Особливості анатомічної будови різних типів коренів – запасаючих, повітряних, додаткових та ін..

4

1.8.

Анатомічна будова метаморфозів кореня. Коренеплід. Морфологія. Типи коренеплодів. Анатомічна будова кореневищ однодольних та дводольних рослин. Діагностичне значення.

4

1.9.

Анатомічна будова стебла. Анатомічна будова стебла трав’янистих однодольних рослин. Стебла злаків. Стебла лілейних. Стебла дводольних трав’янистих рослин. Стебла дерев’янистих рослин: голо- та покритонасінних.

4

1.10.

Анатомічна будова листка. Дорсивентральний, ізолатеральний та радіальний типи листка (з однорідним та неоднорідним мезофілом). Листя рослин різних екологічних груп.

4

2.

Виконання самостійної письмової роботи за темою модуля 1.

8

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1

4

Модуль 2. Морфологія рослин.

39

1.

Підготовка до практичних занять – формування практичних навичок

27

1.1.

Типи кореневої системи. Метаморфози коренів.

3

1.2.

Морфологічна будова пагона. Метаморфози пагона. Уява про гомологічні та аналогічні органи.

3

1.3.

Морфологічна будова листка. Частини листка та їх функції. Типи, категорії, формації листків.

3

1.4.

Морфологія листової пластинки. Жилкування. Метаморфози і редукція листків та їх частин.

3

1.5.

Квітка як репродуктивний орган. Частини квітки, їх функції та морфологічна характеристика.

4

1.6.

Суцвіття, його біологічна роль. Структурні елементи суцвіття. Класифікація суцвіть, їх морфологічна характеристика

3

1.7.

Плоди справжні. Морфогенетична класифікація, морфологічні типи плодів, їх опис.

4

1.8.

Плоди несправжні. Супліддя. Насінина. Характерні ознаки насінин голонасінних, одно- і дводольних покритонасінних. Засоби для розповсюдження насіння і плодів. Значення насінин та їх практичне застосування.

4

2.

Виконання самостійної письмової роботи за темою модуля 2.

8

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2

4Зав.кафедрою фармакогнозії,

технології ліків і медичної ботаніки, к.ф.н. Н.В.Донченко

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 201 2 – 201 3 н р
...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біофармації студентів V курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Біофармація як наука. Фармацевтична термінологія. Вплив фармацевтичних факторів на біодоступність та біоеквівалентність лікарських...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормування виробництва лікарських засобів в умовах аптеки. Порошки. Рідкі лікарські форми
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з ресурсознавства лікарських рослин студентів V курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Розрахунок запасів І можливих об'ємів щорічної заготівлі лікарської рослинної сировини на облікових ділянках, методом модельних екземплярів...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2010 – 2011 н р
...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з промислової технології лікарських засобів студентів IV курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормативно-технічна документація. Виробництво настойок. Спиртометрія. Виробництво екстрактів. Склад ампульного скла. Ін’єкційні...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Змістовий модуль Загальна частина фармакогнозії. Лр І лрс, яка містить полісахариди, тіо– та ціаноглікозиди, органічні кислоти. Сировина...
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль № лр І лрс, яка містить фенольні сполуки, алкалоїди та різні групи бар. Товарознавчий аналіз лрс
Календарно-тематичний план практичних занять з фармацевтичної ботаніки студентів II курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль М’які лікарські форми Асептичні лікарські форми. Утруднені прописи та фармацевтичні несумісності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи