Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Сторінка2/4
Дата29.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тематичний план лекцій
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1.

Предмет і зміст фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України. Ідентифікація лікарських засобів, випробування на чистоту і допустимі межі домішок.

2

2.

Лікарські речовини, похідні елементів VI – VII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

3.

Лікарські речовини, похідні елементів II, III груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

4.

Лікарські речовини, похідні елементів IV, V груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

5.

Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва і радіофармацевтичні препарати.

2

6.

Лікарські речовини із груп галогенпохідних, спиртів.

2

7.

Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду. Лікарські речовини похідні амінокислот, складних ефірів, неорганічних кислот.

2

Модуль 2 ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ

1.

Амідовані похідні вугільної кислоти, похідні біс(β-хлоретил)-аміну, циклоалканів і терпеноїдів.

2

2.

Лікарські речовини похідні фенолів, ароматичних амінів.

2

3.

Лікарські речовини похідні ароматичних кислот.

2

4.

Похідні ароматичних амінокислот і амідовані похідні сульфокислот ароматичного ряду.

2

5.

Лікарські речовини похідні амідів сульфанілової кислоти.

2

6.

Лікарські речовини похідні пятичленних гетероциклів.

2

7.

Лікарські речовини похідні шестичленних гетероциклів.

2

8.

Лікарські речовини похідні конденсованих гетеро циклів.

2

Модуль 3 ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1.

Лікарські речовини,що належать до групи алкалоїдів. Похідні хінолізину, піролізидіну, піперидину.

2

2.

Лікарські речовини,що належать до групи алкалоїдів. Похідні пропану, хіноліну, ізохіноліну.

2

3.

Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні морфінану, індолу, пурину і речовини, що містять екзоциклічний азот.

2

4.

Лікарські речовини із групи вуглеводів. Загальна характеристика вуглеводів.

2

5.

Загальна характеристика і класифікація глікозидів. Серцеві глікозиди.

2

6.

Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів.

2

7.

Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни гетероциклічного ряду.

2

Модуль 4 ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

1.

Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні аналоги. Гормони – похідні амінокислот.

2

2.

Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні аналоги. Гормони стероїдної структури.

2

3.

Лікарські речовини, що належать до групи анти­біотиків. Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної природи.

2

4.

Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків. Гетероциклічні антибіотики.

2

5.

Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної природи.

2

6.

Спектральні методи аналізу лікарських речовин.

2

7.

Хроматографічні методи аналізу лікарських речовин.

2

8.

Нанотехнології в фармації.

2
Всього

60
  1. ^ Тематичний план практичних занять
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1

Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентує якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів.

3

2

Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції іденти­фікації на катіони Al3+, NH4+, Bі3+, Fe 2+, Fe 3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Pb2+, Zn2+, Ag+.

3

3

Хімічні методи аналізу, реакції іденти­фікації на аніони CH3COO -, AsO33-, AsO43-, Br -,+, I-, CO32-, HCO3-, NO3- , PO43-, SO42-, SO32-, Cl-.

3

4

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні роз­чини. Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються най­частіше: NH4+, As3+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-.

3

5

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe 3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів.

3

6

Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження HCl, KCl, NaCl, NaBr, KBr .

3

7

Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження NaI, KI, I2 Вода очищена, вода для ін’єкцій. Фізичні та хімічні властивості, контроль якості, визначення домішок, умови зберігання.

3

8

Перекис водню, ідентифікація, методи аналізу. Лікарські засоби сірки. Натрію тіосульфат, натрію сульфат. Дослідження за фармакопеєю.

3

9

Лікарські засоби – похідні елементів III і V групи Періодичної системи. Розчин аміаку, властивості, дослідження, умови збері­гання. Солі вісмута, фармакопейне дослідження.

3

10

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи III групи Пе­ріодичної системи. Лікарські засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

3

11

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи IV групи Періодич­ної системи. Лікарські засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Ви­моги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

3

12

Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослід­ження MgO, MgSO4·7H2O, CaCl2 6H2O.

3

13

Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослід­ження ZnO, ZnSO4·7H2O, BaSO4.

3

14

Лікарські речовини, які містять меркурій. Меркурію дихлорид (сулема), меркурію оксид. Фармакопейне дослідження.

3

15

Лікарські засоби – похідні елементів I групи. AgNO3, колоїдні препарати срібла: коларгол, протаргол. Кількісне визначення.

3

16

Лікарські засоби заліза та міді. Фармакопейне дослідження сульфатів заліза (II) та міді. Тестовий контроль.

3

17

Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (темпера­тура кипіння, плавлення, густина). Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, йодоформ.

3

18

Аналіз лікарських речовин, по­хідних спиртів. Спирт етиловий, гліцерин.

3

19

Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин форм­альдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 2 ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ

1

Методи аналізу лікарських засобів - солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, натрію цитрат, кальцію лактат.

3

2

Лікарські засоби амінокислот жирного ряду. Кислота глютаміно­ва, кислота γ-аміномасляна, метіонін.

3

3

Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження тотожності.

3

4

Ефіри як лікарські речовини. Діетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного і кількісного аналізу.

3

5

Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин.

3

6

Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди). Бромізовал, мепротан. Загальні хімічні властивості. Методи аналізу.

3

7

Лікарські засоби – похідні ароматичних органічних сполук. Пре­парати групи фенолів: фенол, тимол.

3

8

Пре­парати групи фенолів: резорцин, ксероформ. Оксо­лін – препарат групи хінонів.

3

9

Фенацетин, парацетамол. Визначення тотожності та кількісного вмісту.

3

10

Похідні діетиламіноацетаніліду: тримекаїн, ксикаїн.

3

11

Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Бензойна кислота, натрію бензоат.Методи аналізу.

3

12

Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Кислота саліцилова, натрію саліцилат. Методи аналізу.

3

13

Похідні амідів саліцилової кислоти (саліциламід, оксафенамід) та її складні ефіри (кислота ацетилсаліцилова, фенілсаліцилат).

3

14

Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Ефіри амінобен­зойної кислоти: анестезин, новокаїн.

3

15

Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Новокаїнамід, дикаїн.

3

16

Похідні п-аміносаліцилової кислоти: натрію п-аміносаліцилат, бе­паск. Вимоги до чистоти, методи аналізу. Тестовий контроль.

3

17

Лікарські препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні бензолсульфаміду: хлорамін Б, пантоцид.

3

18

Лікарські засоби похідні алкілуреїдів сульфокислот.

Заміщені сульфонілсечовини: бутамід, букарбан, хлорпропамід.

3

19

Лікарські засоби похідні амідів сульфанілової кислоти - сульфаніламіди. Вибір хімічних та фізико – хімічних методів для ідентифікації та кількісного визначення. Стрептоцид, стрептоцид розчинний.

320

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 3 Лікарські речовини гетероциклічного ряду. Лікарські речовини природного походження

1

Сульфаніламіди: сульфацил – натрій, сульгін, уросульфан, норульфазол, норульфазол-натрій.

3

2

Сульфаніламіди. Методи аналізу в залежності від наявності за­місників в амідній та аміногрупах. Сульфален, фталазол, сульфа­димезин, етазол.

3

3

Сульфаніламіди: сульфазин, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол. Тестовий контроль.

3

4

Лікарські речовини похідні гетероциклічних органічних сполук. Лікарські препарати, що містять п’ятичленні гетероцикли. Методи аналізу похідних фурану (фурацилін, фурадонін, фуросемід)

3

5

Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон).


3

6

Лікарські речовини, похідні піразолу. Антипірин, анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, методи аналізу.

3

7

Анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, зберігання.

3

8

Лікарські речовини, похідні імідазолу та імідазоліну. Особливості якісного та кількісного аналізу метронідазолу, мерказоліну, клофеліну.

3

9

Лікарські речовини, похідні шестичленних гетероциклів. Похідні піридину. Діетиламід нікотинової кислоти, кордіамін, нікотин. Методи синтезу, аналізу.

3

10

Похідні піридину. Фтивазид, ізоніазид,. Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення.

3

11

Похідні піперидину і хінуклідину. Промедол, ацеклідин, оксимідин, фенкарол. Якісний та кількісний аналіз. Застосування в медицині.

3

12

Лікарські речовини, похідні піримідину. Лікарські речовини групи барбітуратів. Барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.

3

13

Лікарські речовини групи барбітуратів. Етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.

3

14

Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. Лікарські речовини, похідні урацилу. Метилураціл, калію оротат, фторафур. Методи аналізу.

3

15

Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини, похідні бензопірану (неодикумарин).

3

16

Похідні бензімідазолу (дибазол), похідні індолу (індометацин). Ідентифікація, методи аналізу.

3

17

Похідні хіноліну: нітроксолін, хінгамін, хіноцид. Методи аналізу.


3

18

Фторхінолони як антибактаріальні засоби. Офлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксицин, ломефлоксацин. Методи аналізу.

3

19

Лікарські речовини, похідні акридину (етакрідину лактат). Властивості, методи синтезу і аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 4 Лікарські речовини природного походження

1

Похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, пропазин та інші). Властивості, методи синтезу і аналізу.

3

2

Лікарські речовини, похідні бензодіазепіну (хлозенід, сибазон, нозепам, феназепам). Вимоги до якості, методи аналізу.

3

3

Біологічно активні сполуки природного походження. Лікарські речовини групи алкалоїдів. Загально алкалоїдні та спеціальні реактиви. Алкалоїди, похідні хінолізину і хінолізидину. Цитизин. Пахіркапіну гідройодид. Добування, методи аналізу, застосування.

3

4

Алкалоїди тропаново ряду. Похідні тропіну: атропіну сульфат, скополаміну гідробромід. Алкалоїди групи екгоніну. Кокаїну гідрохлорид. Властивості, методи аналізу.

3

5

Алкалоїди, похідні хіноліну. Хініну сульфат, хініну гідрохлорид та дігідрохлорид. Алкалоїди, похідні бензилізохіноліну. Папаверину гідрохлорид, дротаврину гідрохлорид (НО-ШПА). Методи аналізу.

3

6

Алкалоїди, похідні морфінану. Морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид. Похідні апоморфіну: гідрохлориди апоморфіну та глауцину. Добування, методи аналізу.

3

7

Алкалоїди, похідні пурину. Кофеїн, теофілін, теобромін, кофеїн бензоат натрію, еуфілін, дипрофілін. Спільні методи синтезу, якісного і кількісного аналізу.

3

8

Алкалоїди, похідні індолу. Резерпін. Фізостигміну саліцилат і його синтетичний аналог – прозерін. Алкалоїди, похідні імідазолу: пілокарпіну гідрохлорид. Алкалоїди, що містять екзоциклічний азот. Ефедрину гідрохлорид.

3

9

Лікарські речовини групи вуглеводів і глікозидів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний аналіз.

3

10

Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубільні речовини (таніни).

3

11

Лікарські речовини групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного ряду. Аскорбінова кислота, Кальцію пангамат і пантотенат. Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол.

3

12

Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідро хлорид. Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, кокарбоксилаза

3

13

Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, ціанокобаламін.

3

14

Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. Гормони мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. Методи аналізу, застосування в медицині.

3

15

Стероїдні гормони та їх синтетичні аналоги. Ацетат дезоксикортикостерону, кортизону, гідрокортизону. Преднізолон, дексаметазон. Якісний і кількісний аналіз.

3

16

Гестагенні гормони. Прогестерон, прегнін. Андрогенні гормони. Тестостерону пропіонат. Метил тестостерон, метандростенолон, метиландростендіол, феноболін. Особливості аналізу.

3

17

Естрогенні гормони та їх аналоги. Естрадіолу дипропіонат, етинілестрадіол, синестрол, диетилстильбестрол. Простагландини. Властивості, застосування. Тестовий контроль.

3

18

Лікарські речовини групи атибіотиків. Антибіотики аліциклічної будови. Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні.

3

19

Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Стрептоміцини. Антибіотики-аміноглікозиди, макроліди, анзаміцини. Полієнові та поліпептидні антибіотики. Властивості та методи аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3
Всього

240
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи