Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
НазваМодуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
Сторінка3/12
Дата23.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Заняття 17.

^
Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин. Визначення питомої поверхні твердого адсорбентуАктуальність теми

Адсорбція – процес самодовільної зміни концентрації компонента у поверхневому шарі, порівняно з об’ємом фази. У житті велике значення має таке явище, як адсорбція. При різноманітних отруєннях хворий звертається до лікаря, який часто прописує використання адсорбентів, таких як активоване вугілля, ентеросгель. Явище сорбції використовують в синтезі лікарських препаратів, під час приготування ліків в аптеках. В технологічній карті приготування лікарських засобів є стадія очищення від домішок. Для очищення лікарських засобів використовують адсорбенти. Але потрібно вірно та ефективно підібрати адсорбент. Тому важливо знати закономірності адсорбції на межі поділу фаз.


^ Цілі навчання


Загальна мета:

ВМІТИ трактувати адсорбцію на межі поділу фаз.

Конкретні цілі:

ВМІТИ:

 1. Трактувати адсобцію на межі розчин-газ.

 2. Трактувати асдорбцію на межі тверде тіло- розчин

 3. Інтерпретувати використання різних видів адсорбентів на межі поділу фаз.

 4. Визначати адсорбцію ПАР, розрахувати питому поверхню адсорбенту.Зміст навчання


Теоретичні питання:


 1. Адсорбція на межі розчин-газ. Адсорбційні плівки.

 2. Правило Дюкло-Траубе.

 3. Адсорбція на межі тверде тіло – розчин. Молекулярна адсорбція із розчинів.

 4. Адсорбція електролітів. Класифікація іонів (за походженням, за складом, за знаком заряду обмінюваних іонів).

 5. Іонообмінна рівновага. Використання іонообмінників в фармації.

 6. Використання процесів адсорбції в фармації.Граф логічної структури теми “Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин”
Джерела інформації

Основна література:

 1. Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во УукФА „Прапор”, 1999. –с. 246-257.

 2. Физическая и коллоидная химия/ В.И. Кабачный, л.к. Осипенко, Л.Д. Грицан; Под ред. В.И. Кабачного.- Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – с. 209-231.

 3. Физическая и коллоидная химия. Руководство к лабораторным работам / В.И. Кабачный, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан и др.; Под ред. В.И. Кабачного. – Харьков: изд-во НФАУ, 2005. – с. 104-115.

 4. Лекції з фізичної та колоїдної хімії.

Додаткова література:

 1. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2001. – с. 124-136.

 2. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В.Новиков.; Под ред. М.И.Равич-Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1964.- с. 170-194.

 3. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В.Новиков.; Под ред. М.И.Равич-Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1975.- с. 153-168.

 4. Биофизическая химия / Л.П. Садовничая, В.Г. Хухрянский, А.Я. Цыганенко; Под ред. Л.П. Садовничая.- Киев: изд-во „Высшая школа”, 1986. – с.166-183.


Орієнтовна основа дії

Алгоритм виконання лабораторної роботи №1

«Визначення питомої поверхні твердого адсорбенту»

1. Виміряти показник заломлення дистильованої води (n0) та вихідного розчину ПАР(n1). Середнє арифметичне значення n0 і n1 записати до таблиці.

2. К розчину ПАР додати 8 г очищеного активованого вугілля та залишити на 1 годину, періодично помішуючи.

3. Через 1 годину адсорбент відокремити фільтруванням. Виміряти показник заломлення фільтрату (n2). Середнє арифметичне значення записати до таблиці.

4. Розрахувати параметри адсорбції за відповідними формулами.

5. Результати роботи оформити в журналі.


^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1

В якості основ для приготування свічок та лініментів, стабілізації емульсій та в якості солюблізаторів використувують ПАР, ураховуючи коефіцієнт Траубе. Цей коефіцієнт дорівнює:

А. 1-2

В. 2-3

С. 0-1

D. 3-3,5

Е. 4-4,5

Тест 2

Поверхнева активність біологічних розчинів нижча, ніж води, тому гідрофобні речовини будуть накопичуватися у стінок судин, тим самим полегшуючи проникливість крізь мембрану. Таким чином буде утворюватися поверхневий натяг, на який впливає довжина вуглеводневого радикалу. Яким правилом буде описуватися ця залежність?

А. Вант-Гоффа

В. Дюкло-Траубе

С. Антонова

D. Шульце-Гарді

Е. Ребиндера

Тест 3

В адсорбційній терапії використовують величину граничної адсорбції ПАР на межі розчин –газ. Який фактор впливає на цю величину?

А. Площа функціонвльної групи ПАР

В. Довжина вуглеводневого радикалу

C. Ізотонічний коефіцієнт

D. Ступінь дисоціації

E. Концентрація

Тест 4

В виготовленні деяких лікарських засобів використовують адсорбцію іонів із розчину на твердому тілі іонообмінними смолами. Яке правило при цьому використовується?

A.Правило Вант-Гоффа

B.Правило Дюкло-Траубе

C.Правило Шульца-Гарді

D.Правило Ребиндера

E.Правило Паннета Фаянсу

Тест 5

Якщо багато молекул в розчині, то вони розподіляються упорядковано, одна поряд з одною, а їх гідрофільні частини виступають над водною поверхнею, утворюючи «Частокіл Ленгмюра». Дайте визначення цьому поняттю.

A. Це - насичений моношар ПАР на межі поділу рідина–тверда поверхня

B. Це - насичений моношар ПАР на межі поділу тверда поверхня –газ

C. Це - подвійний електричний шар

D. Це - насичений моношар ПАР на межі поділу рідина–газ

E. Це - шар йонів на протилежно зарядженій поверхні

Тест 6

Обчисліть площу S0, що припадає на молекулу стеаринової кислоти С17Н35СООН в насиченому моношарі на поверхні поділу вода-повітря, якщо відомо, що 0,1·10-6 кг стеаринової кислоти покриває поверхню води площею 5·10-2м.

А. S0= 24∙10-20 м2

B. S0= 30∙10-20 м2

C. S0= 11∙10-20 м2

D. S0= 1∙10-20 м2

E. S0= 100∙10-20 м2

Еталони відповідей до цільових навчальних завдань:

Тест1-Д, Тест 5- Д,

Тест 6 - A

Дано:

S = 5·10-2м

m = 0,1·10-6 кг

Розв’язання:

1. Молекулярна маса С17Н35СООН = 284 моль/ літр

2. Знаходимо гранічну адсорбцію С17Н35СООН


А∞=

0,1∙10-3

=7∙10-6

г

= моль∙м2

284∙5∙10-2

г∙моль-1∙м2

3. Знаходимо S0. S0=

1
А∙Na

S0=

1

= 24∙10-20

1

= м2

7∙10-6∙6,02∙1023

моль∙м-2∙моль-1


S0 =?Відповідь: S0= 24∙10-20 м2


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється підготовленість студентів до заняття шляхом тестування, або усного опитування, проводиться інструктаж з техніки безпеки з хімічними реактивами. Далі студенти знайомляться з методиками експериментальної роботи. Черговим пропонується організувати робоче місце для групи. Студенти працюють самостійно у відповідності до ООД, викладених у методичних вказівках. По закінченні роботи студенти записують свої спостереження, проводять необхідні розрахунки. Далі проводиться підсумковий контроль за темою (набори тестів). Потім розглядаються результати самостійної роботи, аналізуються помилки, підводяться підсумки заняття.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Поверхневі явища І дисперсні системи" для студентів напряму
Вступ
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Дослідження взаємозв’язку...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040301, 05040301 Прикладне матеріалознавство Донецьк, Доннту, 2013р. Вміст програми
Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок і визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПаспорт спеціальності 01. 04. 18 фізика І хімія поверхні
Фізика І хімія поверхні” область науки, що вивчає поверхневі явища на границі розділу фаз, принаймні одна з яких є твердою
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon6 год. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 6 год
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи