Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
НазваМодуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
Сторінка5/12
Дата23.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Заняття 20.

^
Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світла


Актуальність теми

До молекулярно-кінетичних властивостей дисперсних систем відносяться броунівський рух, дифузія, осмос, седиментація. До оптичних властивостей відносяться: світлорозсіювання, поглинання світла, оптичні методи дослідження дисперсних систем. Рідкі, тверді, м’які, гелеподібні ліки також є дисперсними системами. Всі вони виготовляються на фармацевтичних заводах, фабриках. Ці лікарські засоби проходять контроль якості. Коли в них є домішки, то змінюється поверхневий натяг, відбувається седиментація компонентів ліків. А це, в свою чергу, зменшує ефективність дії та термін придатності ліків. Щоб уникнути небажаних явищ, необхідно знати молекулярно-кінетичні властивості даних систем. Оптичні властивості дисперсних систем використовують для контроля вмісту домішок.


^ Цілі навчання

Загальна мета:

ВМІТИ трактувати молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем.

Конкретні цілі:

ВМІТИ:

 1. Трактувати молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем.

 2. Трактувати оптичні властивості дисперсних систем.

 3. Інпретувати механізм броунівського руху, дифузії, осмотичного тиску та розсіяння світла.

 4. Трактувати використання молекулярно-кінектичних та оптичних властивостей дисперсних систем в виготовленні лікарських форм та в фармації.

 5. Розраховувати параметри молекулярно-кінетичних та оптичних властивостей дисперсних систем.


Зміст навчання

Теоретичні питання:

 1. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем.

 2. Броунівський рух. Дифузія. Осмотичний тиск.

 3. Седиментація. Седиментаційно - дифузна рівновага. Седиментаційний аналіз.

 4. Оптичні властивості дисперсних систем. Розсіяння світла.

 5. Оптичні методи дослідження дисперсних систем. Ультрамікроскопія. Нефелометрія. Турбідіметрія. Світлова і електронна мікроскопія.

 6. Застосування молекулярно-кінетичних та оптичних властивостей дисперсних систем у виготовленні лікарських засобів.Граф логічної структури т
Дисперсні системи

Оптичні властивості

Молеклярно-кінетичні властивості
еми


Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем”

Джерела інформації

Основна література:

 1. Физическая и коллоидная химия/ В.И. Кабачный, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан и др.; Под ред. В.И. Кабачного. – Харьков: изд-во НФАУ, 2001. – с. 269-284.

 2. Фізична і колоїдна хімія/ В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во УукФА „Прапор”, 1999. –с. 269-284.

 3. Физическая и коллоидная химия/ В.И. Кабачный, л.к. Осипенко, Л.Д. Грицан; Под ред. В.И. Кабачного.- Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – с. 248-263.

 4. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2001. – с. 136-157.

 5. Лекції з фізичної та колоїдної хімії.

Додаткова література:

 1. Биофизическая химия / Л.П. Садовничая, В.Г. Хухрянский, А.Я. Цыганенко; Под ред. Л.П. Садовничая.- Киев: изд-во „Высшая школа”, 1986. – с.197-209.

 2. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В.Новиков.; Под ред. М.И.Равич-Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1975.- с. 144-152.


Орієнтовна основа дії

Алгоритм рішення задач з фізичної хімії, див. Заняття 19.


Цільові навчальні завдання

Тест 1

Яке явище спостерігається при проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю МnО2?

А. Заломлення світла

В. Інтерференція світла

С. Відбиття світла

D. Оптимальна анізотропія

Е. Світлорозсіювання

Тест 2

На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: «Перед вживанням збовтати». Чим обумовлено це попередження?

А. Коагуляцією

В. Розчинністю дисперсних систем

С. Седиментацією

D. Нерозчинністю дисперсних систем

Е. Конусом Тіндаля

Тест 3

Колоїдні частинки в лікарських засобах розсіюють світло. Яке рівняння використовується для визначення цього розсіювання?

А. Ламбера-Бера

В. Бінгама

С. Енштейна

D. Релея

Е. Пуазейля

Тест 4

Тепловий рух частинок дисперсної фази в колоїдних та мікрогетерогенних системах називається броунівським. Чим він характеризується?

А. Середнім зсувом

В. Коєфіціентом дифузії

С. Швидкістю седиментації

D. Дзета-потенціалом

Е. Швидкістю коагуляції

Тест 5

Деякі лікарські засоби виявляються золями. Що відбувається зі світлом при проходженні його через цю дисперсну систему?

А. Розсіюється в вигляді конусу

В. Відбивається

С. Поглинається

D. Відчуває заломлення

Е. Проникає всередину частинки

Тест 6

Ізотонічність – обов’язкова вимога, яка пред’являється до ін’єкційних розчинів та очних крапель. За якими характеристикам схожі всі ізотонічні розчини?

А. рН розчину

В. Полярність молекул розчинених сполук

С. Онкотичний тиск

D. Осмотичний тиск

E. Значення молярної концентрації

Тест 7

Як зміниться інтенсивність розсіюваного світла для однієї і теж самої колоїдної системи, якщо довжина хвилі падаючого світла збільшиться вдвічі?

A. Збільшиться в 4 рази

B. Збільшиться в 24 рази

C. Стане меншою в 8 разів

D. Стане меншою в 16 разів

E. Не зміниться

Тест 8

Для ін’єкційних розчинів важливою характеристикою є осмотичний тиск. Осмотичний тиск колоїдних розчинів:

A. Не змінюється з ростом температури

B. Сильно змінюється при освітленні

C. Не змінюється з часом

D. Дуже збільшується з часом

E. Дуже малий у порівнянні зі справжнім розчином

Тест 9

Головна перевага аерозолів як форми застосування різних лікарських речовин полягає у високій дисперсності і рухливості частинок дисперсної фази – факторів, що в певній мірі підвищують їх фармакологічну активність. Обчисліть коефіцієнт дифузії частинок високодисперсного аерозолю евкаліптової олії (r = 0,5 мкм) при 293 К. В'язкість газового дисперсійного середовища η = 1,8·10-5 Па·с.

A. 2,38∙10-11м2

B. 2,38 м2

C. 2,38∙10-1 м2

D.0,38∙10-11м2

E. 0 м2

Еталони відповідей до цільових навчальних завдань:

Тест 1 – Е, Тест 3 – Д, Тест 5- А, Тест 9 - A

Дано:

r = 0,5 мкм = 0,5∙10-6м

η = 1,8∙10-5Па∙с.

Т = 293 К

Розв'язання:

1. Коефіцієнт дифузії знаходимо за рівнянням:

D=

к∙Т
к=

R

=

1,38∙10-23Дж∙К-1

6∙π∙η∙rD=

1,38∙10-23Дж∙К-1∙293 К

=

6∙3,14∙1,8∙10-5Па∙с.∙ 0,5∙10-6м=

404,34∙10-23

= 23,8∙10-12 = 2,38∙10-11м2

16,956∙10-11

Відповідь: 2,38∙10-11м2

D -?
^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється підготовленність студентів до заняття шляхом тестування, або усного опитування. Далі студенти студенти працюють самостійно у відповідності до ООД. Рішення ситуаційних задач оформлюється в робочому журналі. Далі проводиться поточний контроль за темою (набори тестів). Потім розглядаються результати самостійної роботи, аналізуються помилки, підводяться підсумки заняття.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Поверхневі явища І дисперсні системи" для студентів напряму
Вступ
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Дослідження взаємозв’язку...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040301, 05040301 Прикладне матеріалознавство Донецьк, Доннту, 2013р. Вміст програми
Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок і визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПаспорт спеціальності 01. 04. 18 фізика І хімія поверхні
Фізика І хімія поверхні” область науки, що вивчає поверхневі явища на границі розділу фаз, принаймні одна з яких є твердою
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon6 год. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 6 год
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи