Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
НазваМодуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011
Сторінка9/12
Дата23.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Заняття 24

^
Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активних речовин. Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР


Актуальність теми

Колоїдними поверхнево-активними речовинами називають ПАР, здатні утворювати міцелярні системи. У виробництві фармацевтичних препаратів широко застосовують КПАР – похідні ефірів жирних кислот. Застосування КПАР пов'язане з їх поверхневою активністю, здатністю до змочування, емульгуючою дією, солюбілізацією, здатністю до гелеутворення. Катіонактивні ПАР застосовують як бактерицидні, фунгіцидні, дезинфікуючі засоби. Твіни – це емульгатори, плюроніки – солюбілізатори вітамінів, антибіотиків, шампунів, зубних паст. Лужні солі вищих карбонових кислот викорситовують як емульгатори, солюбілізатори, стабілізатори мазей і кремів.


Цілі навчання

Загальна мета:

ВМІТИ трактувати окремі класи дисперсних систем та використання КПАР у фармації.

Конкретні цілі:

ВМІТИ:

 1. Трактувати окремі класи дисперсних систем.

 2. Досліджувати колоїдні поверхнево-активні речовини (КПАР).

 3. Інтерпретувати міцелоутворення в колоїдних ПАР та їх використання у фармації.

 4. Визначити критичну концентрацію міцелоутворення.

 5. Описувати склад та властивості водних розчинів колоїдних ПАР.


Зміст навчання

Теоретичні питання:

 1. Окремі класи дисперсних систем. Їх різноманітність.

 2. Колоїдні поверхнево-активні речовини.

 3. Класифікація колоїдних ПАР.

 4. Причини міцелоутворення.

 5. Крітична концентрація міцелоутворення (ККМ).

 6. Солюбілізація.

 7. Використання КПАР в фармації.Граф логічної структури теми “Окремі класи дисперсних систем. КПАР”

Джерела інформації

Основна література:

 1. Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во УукФА „Прапор”, 1999. –с. 328-335.

 2. Физическая и коллоидная химия/ В.И. Кабачный, л.к. Осипенко, Л.Д. Грицан; Под ред. В.И. Кабачного.- Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – с. 304-310.

 3. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / В.І. Кабачний, Л.К. Осипенко, Л.Д. Грицан та ін.; Під ред. В.І.Кабачного. – Харьків: вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2001. – с. 142-157.

 4. Лекції з фізичної та колоїдної хімії.

Додаткова література:

 1. Биофизическая химия / Л.П. Садовничая, В.Г. Хухрянский, А.Я. Цыганенко; Под ред. Л.П. Садовничая.- Киев: изд-во „Высшая школа”, 1986. – с.234-238.

 2. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В.Новиков.; Под ред. М.И.Равич- Щербо.- Москва: изд-во «Высшая школа», 1975.- с. 214-215.

Орієнтовна основа дії

Алгоритм виконання лабораторної роботи № 4

Дослідження міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР”

 1. Виконати дослід 1: Визначення ККМ розчинів ПАР.

  1. За допомогою рефрактометра виміряти показники заломлення розчинів ПАР з відомою концентрацією.

  2. Дані дослідження та розрахунки занести до таблиці.

  3. Побудувати графік залежності ∆n = ƒ (lg с). За графіком знайти ККМ.

 2. Виконати дослід № 2: Солюбілізація гідрофобної речовини міцелярним розчином колоїдного ПАР.

  1. Приготувати розчини ПАР, вивчити мутність та в'язкість.

  2. Результати занести до таблиці.

 3. Виконати дослід № 3: Водні розчини колоїдних ПАР, їх опис та властивості. Спостереження занести до таблиці.

^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Тест 1

В фізико-хімічній лабораторії в наявності є такі речовини: хлорід натрію, поліетилен, олеат калію, желатину, йоду. Вкажіть, які з перерахованих вище речовин відносяться к колоїдним ПАР.

А. Йод

В. олеат калію

C. хлорід натрію

D. поліетілен

E. желатин

Тест 2

Для стабілізації суспензій та емульсій використовують ПАР, які за своєю будовою:

A. Дифільні

B. Гідрофільні

C. Гідрофобні

D. Речовини органічного походження

E. Полярні

Тест 3

В фармацевтичній промисловості викостовують міцелярні розчини ПАР при виготовленні водорозчиних засобів з нерозчиних в воді речовин, наприклад, вітаміни А та Е. В розчині якої речовини критична концентрація міцелоутворення має найменше значення?

A. С11Н23СООNа

B. С15Н31СООNа

C. С13Н27СООNа

D. С17Н35СООNа

E. С12Н35СООNа

Тест 4

Міцелярні розчини ПАР використовують в фармацевтичної галузі як стабілізатори та солюбілізатори. Для якого з приведених ПАР треба чекати найбільше значення ККМ?

A. С10Н213

B. С12Н253

C. С16Н333

D. С14Н293

E. С9Н293

Тест 5

При виготовленні ряда лікарських форм для підвищення розчинності окремих компонентів, що входять до їх складу, додають колоїдні ПАР. Яке фізико-хімічне явище положено в основу цього процесу?

A. Солюбілізація

B. Коагуляція

C. Екстракція

D. Дифузія

E. Седиментація.

Еталони відповідей до цільових навчальних завдань:

Тест 1 – В, Тест 4- Е.

^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється підготовленість студентів до заняття шляхом усного опитування, або тестування, проводиться інструктаж з техніки безпеки з хімічними реактивами. Далі студенти студенти працюють самостійно у відповідності до ООД, викладених у методичних вказівках. Рішення ситуаційних задач оформлюється в робочому журналі. Далі проводиться поточний контроль за темою (набори тестів). Потім розглядаються результати самостійної роботи, аналізуються помилки, підводяться підсумки заняття.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Поверхневі явища І дисперсні системи" для студентів напряму
Вступ
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconТематичний план практичних занять Модуль Колоїдна хімія для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Дослідження взаємозв’язку...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconРозподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища»
Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського....
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconФармацевтичного
Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 8 год
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040301, 05040301 Прикладне матеріалознавство Донецьк, Доннту, 2013р. Вміст програми
Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Розглянь малюнок і визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 iconПаспорт спеціальності 01. 04. 18 фізика І хімія поверхні
Фізика І хімія поверхні” область науки, що вивчає поверхневі явища на границі розділу фаз, принаймні одна з яких є твердою
Модуль Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини Донецьк 2011 icon6 год. Тверді дисперсні системи. Магнітокеровані системи. Технологія отримання, обладнання. Застосування. 6 год
Тематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІV курсу фармацевтичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи