Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка6/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
^

Заняття №5
ТЕМА: Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

На сьогодні у фармацевтичній хiмiї неорганiчних сполук зроблено великий крок уперед. Водночас з новими синтетичними лiкарськими засобами з'являються новi методи аналiзу та контролю цих лiкарськiх засобiв.

Гармонізація Фармокопеї, діючій в Україні, з Європейскій Фармокопеєй обязує фармацевтичну науку та промисловість в Україні к переходу на уніфіковану номенклатуру та уніфіковані вимоги до виробництва та якості лікарськіх засобів, діючіх в странах ЄС. У звязку з вищеназваним змінюється виробнича практика, проходить актуалізація діючій нормативной документації (НД) на лікарські засоби. Вміння виконувати аналіз лікарського засобу згідно з нормативними документами дозволяє охопити професійні задачі провизора: забезпечення перевірки якості лікарськіх засобів, создания нових ліків і розробка методів їх аналізу.

Оцінка ступіня чистоти лікарського препарата – один із важливих етапів фармацевтичного анализу. Усі лікарські препарати незалежно від способа добування випробують на доброякісність. При цьому встановлюють зміст домішок. Фармацевтична хімія встановлює припустимі межі вмісту домішок лікарськіх засобах. Важливим критерієм оцінки доброякісності лікарського засоба є визначення домішок заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів.


Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА:Уміти виконувати випробування на припустимий вміст домішок іонів: заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів у лікарськіх речовинах для їх подальшого застосування в аналізі лікарськіх засобів на чистоту.

^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Готувати еталонні розчини іонів: заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів з приведеною концентрацієй (ppm).

1.Готувати розчини з хімічниих реактивів з приведеною концентрацієй (ppm)

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

2.Готувати розчини, що випробуються і еталони із еталонних розчинів іонів: заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів згідно загальним статтям ДФУ. Проводити порівняння забарвлення (опалесценції, флюоресценції) розчинів, що випробуються та відповідних еталонів згідно загальним статтям ДФУ

2. Готувати розчини з хімічниих реактивів з заданою концентрацієй (ppm).

Виконувати якісні реакції на іони заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

3. Виконувати випробування лікарськіх засобів на чистоту з використанням досліджень на припустимі межі вмісту домішок іонів: заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів в лікарськіх засобах

3. Виконувати якісний аналіз неорганічних речовин хімічними методами.

Трактувати чистоту хімічних продуктів (реактивів).

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

Трактувати вплив домішок в лікарськіх речовинах на їх фармакологічні властивості

(Кафедра фармакології; курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначення вихідного рівня


1. В контрольно-аналітичній лабораторії проводиться визначення іона калію. При додаванні якого реактива калій утворює осад, нерозчинний в розчинахах мінеральних кислот?

А. Гідроксихіноліну

В. Натрія тетрафенілборату

С. Гідроксиду натрія

D. Соляної кислоти

Е. Реактива Неслера


2. В контрольно-аналітичній лабораторії проводиться визначення домішки сульфатів за допомогаю барія хлорида. У якому середовищі проводять цю реакцію?

А. Оцтовокислому

В. Азотнокислому

С. Нейтральному

D. Середовищі кислоти хлорістоводневої

Е. Середовищі гідроксиду натрія


3. Проводять визначення іона цинку за допомогаю розчину калія фероціаніда. Який осад при цьому утворюється?

А. Чорний

В. Жовтий

С. Зелений

D. Білий

Е. Синій


4. В контрольно-аналітичній лабораторії досліджується речовина. До 5 г солі алюмінію додають розчин гідроокисі амонію. Вкажите аналітичний ефект, якій при цьому спостерігається.

А. Білий осад

В. Чорний осад

С. Зелений осад

D. Видіління газу

Е. Утворення води


5. До 2-3 крапель розчину солі плюмбума додають по 2-3 краплі розчину натрія сульфіду. Вкажите колір осаду, який утворився.

А. Чорний

В. Жовтий

С. Коричневий

D. Білий

Е. Синій


Джерела навчальної інформації

1.Аналітична хімія/ О.М.Гайдукевич, В.В.Болотов, Ю.В.Сич та ін.-Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000.-С. 20 -135.

2.Фармакология: введение в фармако- и химиотерапию/ И.И.Абрамец, И.М.Самойлович, Н.А.Харин и др. – Донецк, 2004.-С. 293.


Еталон відповіді: 1.-В. 3.-D. 5.-С.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi


1.Засоби вираження концентрації розчинів. Позначення ppm.

2.Якісні реакції і реакції ідентифікації на іони заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів.

3.Випробування лікарськіх засобівв на чистоту з використанням досліджень на предельний вміст домішок: заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів .


Основні джерела навчальної інформації


1.Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.-С.8-11.

2.Лекція за темою: “Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів”.

3.Лабораторний журнал.

4.Граф логічної структури з теми: Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок заліза, фосфора, калію, сульфатів, алюмінію, цинку, важких металів.


Додаткові джерела навчальної інформації


1.Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.127-133.

2.Фармацевтичний аналіз /П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.7-14.


Орiєнтована основа діяльності


Лабораторна работа виконується з використанням методик, зазначенних у лабораторному журналі по данній темі.

Пiсля вивчення вишеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Провізор- аналітик визначає наявність домішки солей заліза в лікарськіх засобах згідно з вимогами ДФУ. Вкажите, які реактиви для цього він використовує.

А. Кислота лимонна та тіогліколева

В. Кислота азотна та сірчана

С. Кислота щавлева та мурашина

D. Кислота хлорна та оцтова

Е. Кислота оцтова та фосфорна


2. Провізор- аналітик визначає наявність домішки фосфатів в лікарському засобі. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо знайти цю домішку.


А. Молібдат амонію

В. Молібдат амонію в лужному середовищі

С. Молібдат амонію в азотнокислому середовищі

D. Сульфат магнію

Е. Хлорид магнію


3. Провізор- аналітик визначає домішку іонов цинку в лікарському засобі. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо знайти цю домішку.

А. Амонию тіоционат

В. Калію фероцианат

С. Натрію сульфід

D. Срібла нітрат

Е. Барію хлорид


4. Провізор- аналітик визначає домішку заліза в лікарському засобі згідно з вимогами ДФУ за допомогою лимонної і тіогліколевої кислот. Поява якого забарвлення свидчить про наявність цієї домішки?

А. Синього

В. Чорного

С. Жовтого

D. Рожевого

Е. Зеленого


5. Провізор- аналітик визначає домішку сульфатів в лікарському засобі. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо знайти цю домішку.

А. Амонию тіоционат

В. Калію фероцианат

С. Натрію сульфід

D. Срібла нітрат

Е. Барію хлорид


6. Провізор- аналітик визначає домішку солей важких металів в лікарському засобі. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо знайти цю домішку.

А. Тіоацетамідний реактив

В. Калію фероцианат

С. Молібдат амонію

D. Срібла нітрат

Е. Барію хлорид


7. Провізор- аналітик визначає домішку солей калію в лікарському засобі за допомогою розчина натрію тетрафенілбората. Осад якого кольору при цьому утворюється?

А. Чорний

В. Зелений

С. Білий

D. Жовтий

Е. Помаранчевий


8. Провізор- аналітик визначає домішку солей важких металів в лікарському засобі. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо обнаружити цю домішку.

А. Розчин гідроксихінолина в хлороформі

В. Тіоацетамідний реактив

С. Хлорид барію

D. Молібдат амонію

Е. Нітрат срібла


Еталон відповіді: 1.-А. 3.-В. 5.-Е. 7.-С.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Викладачем проводиться iнструктаж студентів з технiкi безпеки.

Проводиться контроль i корекцiя вихiдного рiвня. Потiм студенти виконують самостiйну роботу, використовуя при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторном журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформляє протокол iспитiв, котрий перевiряє викладач. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. Проводить топочний тестовий контроль.


^ Граф логічної структури за темою:

«Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів.»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи