Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка7/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38
^

Заняття № 6
ТЕМА: Неорганiчнi сполуки, як лiкарськi речовини в медицинi. Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження НСl, КСl, NaCl, NаВr, КВr.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

У теперiшнiй час фармацевтична хiмiя неорганiчних сполук зробила великий крок уперед. Водночас з новими синтетичними лiкарськими засобами з'являються новi методи аналiзу та контролю цих лiкарськiх засобiв.

Гармонізація фармокопеї, яка діє в Україні, за Європейською фармокопеєю забов'язує фармацевтичну науку та промисловість в Україні к переходу на уніфіковану номенклатуру та уніфіковані вимоги к виробництву та якості лікарськіх засобів, діючіх в странах ЄС.У звязку з вищеназваним змінюється виробнича практика, проходить актуалізація діючій нормативной документації (НД) на лікарські засоби.Вміння виконувати аналіз лікарського засобу згідно з нормативними документами дозволяє охопити професійні задачі провизора: забезпечення перевірки якості лікарськіх засобів, создания нових ліків і розробка методів їх аналізу.

Кислота хлористоводородна, натрія и калія хлориди та броміди - характерні та практично важливі представникі похідних елементів YII группи Періодичної сістеми.

Кислоту хлороводневу використовують при недостатній кислотності шлункового соку. Натрiя хлорид – для приготування ізотонічного розчину та інших сольових плазмозамінних розчинів; калія хлорид – при гіпокаліємії. Броміди використовують як заспокійливі засоби. Фармацевтична хімія вивчає властивості, здобування, контроль якості цих лікарськіх засобів. Контроль якості проводять за допомогою реакцій ідентифікації хлорид-, бромид- іонів, іонів натрія та калія, визначають домішки в цих лікарських засобах, проводять кількісне визначення за допомогою методів титрування, заснованих на реакціях осадження.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти трактувати властивості та методи контролю якості лікарських речовин, похідних галогенідів з гідрогеном та лужними металамидля подальшого медичного застосування.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову кислоти хлороводневої, натрія і калія хлоридів та бромидів


1. Інтерпретувати хімічну будову кислоти хлороводневої та галогенидів лужних металів

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

2.Трактувати властивості кислоти хлороводневої, натрія і калія хлоридів та бромидів


2. Інтерпретувати фізичні та хімічні властивості галогенідів з гідрогеном та лужними металами.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

3. Трактувати реакції ідентифікації для кислоти хлороводневої та галогенидів лужних металів як лікарських речовин.3. Інтерпретувати реакції ідентифікації хлорид-, бромид-аніонів, катіонів натрія та калія.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

4. Трактувати методи кількісного визначення лікарських речовин - кислоти хлороводневої та галогенидів лужних металів.


4. Інтерпретувати методи титрування, засновані на реакціях осадження методом Мора, методом Фольгарда, методом меркуріметрії.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

5. Трактувати реакції визначення домішок в лікарських речовинах кислоти хлороводневої та галогенидів лужних металів.


5. Проводити реакції ідентифікації вільного хлора, ферроцианідів, йодидів, барія, броматів.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

6. Інтерпретувати зв´язок «хімічна будова– фармакологична дія» для кислоти хлористоводневою, натрія та калія хлоридів, бромидів

6. Інтерпретувати фармакологічну дію кислоти хлористоводневою, натрія та калія хлоридів, бромидів, обгрунтувати їх медичне застосування

(Кафедра фармакологии, курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


1. Провізор-аналітик проводить iдентифiкацiю лiкарськiх засобiв, до складу яких входить хлорид-iон. Який реактив він використовує?

А. Розчин срiбла нiтрату

В. Розчин амонiаку

С. Розчин ртутi нiтрату

D. Розчин кальцiю хлориду

Е. Розчин натрiю гiдроксиду


2. Провiзор-аналiтик аналiзує субстанцiю калiя хлорида. З яким реактивом треба провести реакцiю для виявлення iону калiя?

А. Гiдроксидом кальцiю

В.Реактивом Несслера

С. Натрiя кобальтiнiтрiтом

D. Розчином нiтрату срiбла

Е. Водородом


3. Для проведення ідентифікації кислоти хлороводневої хімік-аналітик проводить реакцію взаемодiї кислоти хлороводневої з марганца (IV) оксидом. Що при цьому утворюється?

А. Кисень

В.Хлор

С. Хлора (I) оксид

D. Хлора (VII) оксид

Е. Водород


4. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять реакцію виявлення йодид- iонiв, як домiшки, в лiкарському засобi "Калiя бромiд". З яким реактивом провiзору- аналiтику слiд провести реакцiю?

А. Залiза (III) хлоридом

В. Калiя пермаганатом

С. Розчином йода

D. Розчином нiтрату срiбла

Е. Нiтратом свинцю


5. Провізор-аналітик проводить iдентифiкацiю хлорид- iона за допомогою розчина аргентуму нiтрату в кислому середовищi. Яку кислоту при цьому використовують?

А. Сульфатну

В. Фосфатну

С. Нiтратну

D. Оцтову

Е. Сульфiтну


6. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять реакцію виявлення в калiя бромiдi домiшки магнiя та лужноземельних металiв. З яким реактивом провiзору- аналiтику слiд провести реакцiю?

А. Натрiя едетатом

В. Розчином нiтрату срiбла

С. Оксалатом амонiю

D. Нiтратом свинцю

Е. Ацетатом свинцю


Джерела навчальної iнформацiї:


 1. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотие страници”, 2001. – С. 20-180.

 2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Висшая школа; 1989.- Кн.1. – с. 15-220.

 3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989. - С. 31-79.

 4. Лекції з аналітичної хімії.

 5. Завдання для визначеня вхiдного рiвня.


Еталон вiдповiдi: 1. - А. 3. - В. 1. - А.3. - В.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi.


1.Будова, фiзичнi та хiмiчнi властивостi кислоти хлороводневої та галогенидiв лужних металiв.

2. Здобування кислоти хлороводневої та галогенидiв лужних металiв.

3.Контроль якості субстанцій.

3.1. Реакцiї iдентифiкацiї бромiд-, хлорид-iонiв, катіонiв натрiя i калiя.

3.2. Методи кiлькiсного визначення кислоти хлороводневої та галогенидiв лужних металiв.

3.2.1. Пряме титрування методом Мора.

3.2.2. Зворотне титрування методом Фольгарда.

3.2.3. Метод меркуріметрії, пряме титрування.

3.3. Визначення специфічних домiшок.

3.3.1.Ідентифікація вільного хлора.

3.3.2. Ідентифікація бромидів, ферроцианідів, йодидів, барія.

3.3.3. Ідентифікація броматів, хлоридів.

4. Застосування галогенiдів в медицинi.

5. Умови зберiгання.


Основні джерела навчальної інформації


 1. Державна Фармакопея України.

 2. Фармацевтична хімія: Навч. посібник для студентів вищого фарм. навч. закладу і фарм. вищіх мед. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / П.О. Безуглий, І.В. Українець, С.Г. Таран та ін.; За заг. ред. П.О. Безуглого.- Х.: Видавництво НФАУ; “Золоті сторінки”, 2002. – С. 39-45.

 3. Тексти лекций по фармацевтической химии. Лекарственние вещества неорганической природи/ П.А. Безуглий, И.В. Украинец, С.Г. Леонова. – Х.: Национальний фармацевтический университет, 2006. – С. 22-27.

 4. Лекції по фармацевтичної хімії.

 5. Граф логічної структури.

 6. Лабораторний журнал № 1 по фармацевтичної хімії.


Додаткові джерела навчальної інформації:


 1. Аналітична хімія; Навч. посібник для фарм. вузів та факультетів ІІІ – ІV рівнів акредитації / В.В. Болотов, С.В. Колісник.- Х.: Видавництво НФАУ; Оригінал,
  2004. – С. 23-30,146.

 2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч.: Учебник для вузов. – Пятигорск, 1996. – С. 211-220.


Орiєнтована основа діяльності


Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять аналіз натрія броміда. Для виявлення хлорид -iону, як домiшки, в цьому лікарському засобі, провiзору- аналiтику слiд провести реакцiю з наступним реактивом:

А. Оксалатом амонiю

В. Сульфосалiцилатною кислотою

С. Амонiякальним розчином нiтрату срiбла

D. Нiтратом ртутi (I)

Е. Розчином нiтрату ртутi в середовищi нiтратної кислоти


2. Провізор-аналітик проводить кiлькiсне визначення калія хлорида аргентометричним методом Фольгарда. Який індикатор він при цьому використовує?

А. Хромат калію

В. Еозинат натрiю

С. Сульфат залiза (III) амонію

D. Нiтропрусид натрiю

Е. Пiрохромат калiя


3. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять визначення домішки бромат –iонiв в лiкарському засобi "Калiя бромiд". З яким реактивом проводять реакцiю?

А. Розчином нiтрату срiбла

В. Сірчаною кислотою

С. Реактивом Несслера

D. Ацетатом свинцю

Е. Нiтратом свинцю


4. Проводиться кiлькiсне визначення аргентометричним методом Мора. Яке середовище повинно бути при цьому?

А. Нейтральне

В.Ацетатне

С. Кисле

D. Лужне

Е. Нiтратне


5. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять визначення калія хлорида методом меркуриметрії. Який титрант при цьому використовують?

А. Ацетат ртутi(II)

В. Хлоридна кислота

С. Нiтрат ртутi (II)

D. Роданiд амонiю

Е. Нiтрат срiбла


6. Провізор-аналітик проводить аналіз калія хлорида. Який iндикатор використовують при кiлькiсному визначеннi цього лікарського засобу аргентометричним методом Мора?

А. Хромат калiю

В. Еозинат натрiю

С. Сульфат залiза (III) амонiю

D. Нiтропрусид натрiю

Е. Пiрохромат калiю


7. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять кiлькiсне визначення натрія хлорида методом зворотньої аргентометрії. Яке забарвлення з’являеться при цьому?

А. Бiле

В. Червоне

С. Сине

D. Зелене

Е. Жовте


Еталон вiдповiдi: 1. - Е. 3. - В. 5. - С. 7. - В.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Перед початком роботи Ви маєте пройти інструктаж з технiки безпеки, контроль та корекцiю вихiдного рiвня. Після цього Ви працюєте самостійно, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи потрібно оформити протокол iспитiв.

Робота кожного студента аналізується викладачем та здiйснюється корекцiя засвоєння iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль.


^ Граф логічної структури за темою:

«Неорганiчнi cполуки як лiкарськi речовини в медицинi. Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження

НСl, КСl, NаСl, NаВг, КВг.»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи