Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка8/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38
^

Заняття № 7
ТЕМА: Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження NaI, KI, I2. Вода очищена, вода для iн’єкцiй. Фiзичнi та хiмiчнi властивостi, контроль якостi, визначення домiшок, умови зберiгання.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

У медичнiй практицi застосовуються галогенiди лужних металiв, до яких можна вiднести натрiю та калiю йодиди, якi використовуються при нестачi йоду в органiзмi, деяких запальних захворюваннях. Йод - єдиний з усiх галогенiв, включений до фармакопеї як лiкарська речовина, яка використовується для виготовлення рiзноманiтних препаратiв, зокрема, розчину йоду спиртового 5%-вого, 10%-вого, йодинолу, розчину Люголя. У медичнiй практицi також знаходить застосування вода очищена та вода для iн’єкцiй, якi мають схiднi властивостi. Фармацевтична хiмiя вивчає властивостi, здобування, методи контролю якості цих лікарських речовин. Контроль якості проводять за допомогою реакцій ідентифікації йодид- аніонів, катіонів натрія та калія, визначення розчинності, рН, сухого залишку, визначають домішки в цих лікарських засобах, проводять кількісне визначення за допомогою методів титрування, заснованих на реакціях осадження.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття та усвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти трактувати властивості та методи контролю якості йодидів лужних металів, йоду та води як лікарських речовин для подальшого медичного застосування.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову йодидів лужних металів, йоду, води.


1. Інтерпретувати хімічну будову натрію і калію йодидів, йоду, води

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)


2. Трактувати властивості йодидів лужних металів, йоду, води.


2. Інтерпретувати фізичні та хімічні властивості натрію і калію йодидів, йоду, води

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)


3. Трактувати реакції ідентифікації йодидів лужних металів та йоду як лікарських речовин, ідентифікацію води очищеної та води для ін’єкцій.


3. Інтерпретувати реакції ідентифікації йодид-аніонів, катіонів натрія та калія, визначення рН та сухого залишку.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

4. Трактувати методи кількісного визначення лікарських речовин - йодидів лужних металів та йоду.


4. Інтерпретувати методи титрування, засновані на реакціях осадження методом Фаянса, методом меркуріметрії.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

5. Трактувати реакції визначення домішок в лікарських речовинах йодидів лужних металів, йоді, воді очищеної та воді для ін’єкцій.5. Проводити реакції ідентифікації йод атів, тіосульфатів, бромидів, хлоридів, нітратів та нітрітів, амоніаку, сульфатів, кальція, важких металів.

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)6. Інтерпретувати зв´язок «хімічна будова– фармакологична дія» для йодидів лужних металів, йоду, води.


6. Інтерпретувати фармакологічну дію йодидів лужних металів, йоду, води, обгрунтувати їх медичне застосування

(Кафедра фармакологии, курс III)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вхiдного рiвня.


1. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять ідентифікацію катіона натрія в лікарському засобі „Натрій йод”. З яким реактивом треба провести реакцію?

А. Калiя пiроантiмонатом

В. Калiя хлорiдом

С. Калiя ферроцiанiдом (III)

D. Калiя гiдроксидом

Е. Калiя нiтратом


2. Провізор – аналітик проводить аналіз калія йодида. Яке забарвлення спостерiгається при взаємодiї натрiя йодида с натрiя нiтрiтом?

А. Зелене

В. Жовте

С. Фiолетове

D. Біле

Е. Червоне


3. Треба встановити наявнiсть домiшки амонiака у водi очищеної. З яким реактивом треба провести реакцiю?

А. Гiдроксидом кальцiю

В. Реактивом Несслера

С. Натрiя кобальтiнiтрiтом

D. Розчином нiтрату срiбла

Е. Нiтратом свинцю


4. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять реакцію виявлення сульфатiв, як домiшки, у водi очищенiй. Для цього проводять реакцiю з наступним реактивом.

А. Розчином нiтрату срiбла

В. Розчином хлориду кальцiю

С. Розчином хлориду барiю

D. Розчином оксалату амонiю

Е. Розчином сульфiду натрiю


5. Йодид -iони виявляють розчином аргентуту нiтрату в кислому середовищi. В присутностi якої кислоти треба провести реакцію?

А. Нiтратної

В. Сульфатної

C. Фосфатної

D. Оцтової

Е. Сульфiтної


6. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять реакцію виявлення солей кальцiя, як домiшки, у водi очищенiй. Для цього проводять реакцiю з наступним реактивом.

А. Розчином хромату калiю

В. Розчином фосфатної кислоти

С. Розчином сульфатної кислоти

D. Розчином перманганату калiю

Е. Розчином оксалату амонію


Джерела навчальної iнформацiї


1. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотие страници”, 2001. – С. 24-30, 135-146.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Висшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 15-240.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С. 31-79.

4. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон вiдповiдi: 1. - А.3. - С. 5. - А.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логіці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi


1. Будова, фiзичнi та хiмiчнi властивостi йодидів лужних металiв, йода та води.

2. Здобування йодидів лужних металiв, йода та води.

3. Контроль якості субстанцій.

3.1. Реакцiї ідентифікації йодидів лужних металів та йоду як лікарських речовин, ідентифікація води очищеної та води для ін’єкцій.

3.2. Методи кiлькiсного визначення лікарських речовин - йодидів лужних металів та йоду.

3.2.1. Метод Фаянса.

3.2.2. Метод меркуріметрії, пряме титрування.

3.3. Визначення специфічних домiшок.

3.3.1.Ідентифікація йодатів та тіосульфатів.

3.3.2. Ідентифікація бромидів та хлоридів.

3.3.3. Ідентифікація нітратів та нітрітів, амоніаку, сульфатів, кальція, важких металів.

4. Застосування йодидів лужних металiв, йода та води в медицинi.

5. Умови зберiгання.


Основні джерела навчальної iнформацiї


1. Державна Фармакопея України.

2. Дополнения к ГФУ.

3. Фармацевтична хімія: Навч. посібник для студентів вищого фарм. навч. закладу і фарм. вищіх мед. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / П.О. Безуглий, І.В. Українець, С.Г. Таран та ін.; За заг. ред. П.О. Безуглого.- Х.: Видавництво НФАУ; “Золоті сторінки”, 2002. – С. 45-48.

4. Тексти лекций по фармацевтической химии. Лекарственние вещества неорганической природи/ П.А. Безуглий, И.В. Украинец, С.Г. Леонова. – Х.: Национальний фармацевтический университет, 2006. – С. 27-31

5. Лекції по фармацевтичної хімії.

6. Граф логічної структури.

7. Лабораторний журнал № 1 з фармацевтичної хімії


Додаткові джерела навчальної iнформацiї


1.Аналітична хімія; Навч. посібник для фарм. вузів та факультетів ІІІ – ІV рівнів акредитації / В.В. Болотов, С.В. Колісник.- Х.: Видавництво НФАУ; Оригінал,
2004. – С. 23-30,146.

2.Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч.: Учебник для вузов. – Пятигорск, 1996. – С. 213-217, 222-223


Орiєнтована основа діяльності


Лабораторна работа виконується з використанням методик (Лабораторний журнал).

Пiсля вивчення вишеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступнi цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. В контрольно – аналітичної лабораторії проводять кiлькiсне визначення натрiя йодида аргентометричним методом Фаянса. Який індикатор при цьому використовують?

А. Хромат калiю

В. Еозинат натрiю

С. Сульфат залiза (III) амонiю

Д. Нiтропрусид натрiю

Е. Пiрохромат калiя


2. В контрольно – аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію специфiчної домiшки в лікарському засобі „Натрій йод”. Назвiть цю специфiчну домiшку.

А. Вiльний хлор

В. Сульфiтна кислота

С. Цiанiди

Д. Йодоводнева кислота

Е. Сульфiди


3. Проводять кiлькiсне визначення калiя йодида методом меркуриметрiї без iндикатору, пряме титрування. Осад якого кольору при цьому утворюється?

А. Бiлого

В. Жовтого

С. Зеленого

Д. Синього

Е. Червонного


4. В контрольно – аналітичній лабораторії проводять реакцію виявлення хлоридiв, як домiшки, в очищенiй водi. Для цього проводять реакцiю з наступним реактивом.

А. Розчином нiтрату срiбла

В. Гiдроксидом кальцiю

С. Нiтратом ртутi(I)

Д. Ацетатом свинцю

Е. Нiтратом свинцю


5. Провізор – аналітик проводить аналіз води очищеної. Вiдповiдно до фармакокопейної статi вода очищена повинна мати рН в межах:

А. 5,0-6,8

В. 4,8-6,8

С. 5,0-7,0

Д. 6,0 -8,0

Е. 5,5-7,5.


6. Проводиться виявлення важких металiв, як домiшки, у водi очищенiй. Для цього проводять реакцiю з наступним реактивом.

А. Розчином перманганату натрiю

В. Розчином нiтрату срiбла

С. Розчином фосфатної кислоти

Д. Розчином хлориду барiю

Е. Розчином сульфiду натрiю


7. Проводять кiлькiсне визначення йоду в розчинi калiю йодиду. Який титрант при цьому використовують?

А. Натрiю тiосульфат

В. Ацетат ртутi (II)

С. Хлорiдна кислота

Д. Роданiд амонiю

Е. Нiтрат срiбла


Еталон вiдповiдi: 1. - В. 3. - Е. 5. - С. 7. - А.


^ СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


Перед початком роботи Ви маєте пройти інструктаж з технiки безпеки, контроль та корекцiю вихiдного рiвня. Після цього Ви працюєте самостійно, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи потрібно оформити протокол iспитiв.

Робота кожного студента аналізується викладачем та здiйснюється корекцiя засвоєння iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль.


^ Граф логічної структури за темою:

«Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження NaI, KI, I2. Вода очищена, вода для iн’єкцiй. Фiзичнi та хiмiчнi властивостi, контроль якостi, визначення домiшок, умови зберігання»


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи