Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
Сторінка14/32
Дата23.08.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
^

Заняття № 13
ТЕМА: Похідні піридину. Фтивазид, ізониазид. Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Уміння виконувати аналіз лікарського засобу згідно відповідному нормативному документу, дозволяє охопити основні професійні завдання провізора: забезпечення перевірки якості лікарських засобів, створення нових ліків та розробки методів їх аналізу.

Лікарські речовини: фтивазид, ізониазид – найбільш характерні представники похідних изоникотиновой кислоти. Препарати, похідні изоникотиновой кислоти, застосовують як протитуберкульозні засоби.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти виконувати аналіз лікарських субстанцій: фтивазида, ізониазида для подальшого медичного застосування.


Конкретні цілі Цілі початкового рівня

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову фтивазида, ізониазида

1.Інтерпретувати хімічну будову похідних изоникотиновой кислоти

(Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії; курс II)

2.Визначати властивості фтивазида, ізониазида

2.Інтерпретувати основні физико-хімічні і хімічні властивості похідних изоникотиновой кислоти (Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії; курс II)

3.Проводити ідентифікацію фтивазида, ізониазида

3.Виконувати визначення температури плавлення. Виконувати якісний аналіз органічних речовин методом ІК-спектрофотометрії

(Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії; курс II)

4.Проводити кількісне визначення фтивазида ацидиметрическим титруванням в середовищі невода; ізониазида – кислотний – основним титруванням

4.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин ацидиметрическим титруванням в середовищі невода і кислотний – основним титруванням

(Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії; курс II)

5.Інтерпретувати зв'язок «хімічна будова – фармакологічна дія» для фтивазида, ізониазида

5.Інтерпретувати фармакологічну дію фтивазида, ізониазида і обгрунтовувати їх медичне застосування

(Кафедра фармакології, курс III)

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначення вихідного рівня


1. Відповідно до хімічної будови органічні сполуки розділяються на класи. До якого класу органічних сполук відносяться фтивазид і ізониазид:

А.Аліфатичні сполуки

B.Аліциклічні сполуки

C.Ароматичні сполуки

D.Гетероциклічні сполуки

E.Елементорганічні сполуки


2. Хімічну будову органічних речовин визначають за допомогою структурних формул. Виберіть структурну формулу фтивазида:

А.СН3 ОН

B. С 6Н11 ОН

C. С 7Н12 О2

D. С 6Н5 СНО

E. С14H15O4N3


3. При синтезі фтивазиду початковими речовинами є:

A.Ізоніазід і формальдегід

B.Анілін і формальдегід

С.Ванілін і ізониазид

D.Фенол і ванілін

Е.Фенол і бензальдегид


4. Для підтвердження достовірності ізониазида застосовують реакцію взаємодії з купрума (II) сульфатом. В результаті реакції утворюється сіль:

А.Красного кольори

В.Зеленого кольори

С.Голубого кольори

D.Фиолетового кольори

Е.Желтого кольори


5. Для випробування достовірності ізониазида використовують відновні властивості, обумовлені наявністю:

А.Остатка гидразина в молекулі

В.Гидроксогруппи

С.Конденсированного циклу

D.Метоксигруппы

Е.Ефірной групи


6. Проводять кількісний аналіз ізониазида методом броматометрии. При прямому титруванні як індикатор застосовують:

A.Фенолфталеин

В.Метиловий червоний

С.Метилоранж

D.Метиленовий синій

Е.Крахмал


7. Для підтвердження достовірності фтивазида використовують реакцію взаємодії з лугом. При поступовому збільшенні розчину кислоти хлороводородной відбувається зміна забарвлення. Дана реакція підтверджує:

А.Кислотні властивості препарату

В.Основні властивості

С.Амфотерні властивості

D.Наявність карбоксильної групи

Е.Наявність аміногрупи

Джерела навчальної інформації:


  1. Фармацевтічна хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-х.:від-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.-С.328-333.

  2. Беліков в.Г. Фармацевтична хімія. – М.: Вища школа; 1985. – з. 451-460.

  3. Лурье ю.Ю. Довідник по аналітичній хімії. - М.: Хімія, 1989.- з. 190-217.

  4. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1. – D. 3. – С. 7. – С.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матеріалу в логіці професійної діяльності забезпечує граф логічної структури теми.


Перелік основних теоретичних питань, що дозволяють виконати цільові види професійної діяльності:

1.Хімічна будова фтивазида і ізониазида.

2.Властивості фтивазида і ізониазида.

3.Ідентифікація фтивазида і ізониазида.

4.Випробування на чистоту фтивазида.

5.Кількісне визначення фтивазида ацидиметрическим титруванням в середовищі невода і ізониазида кислотний – основним титруванням.

6.Фармакологічна дія фтивазида і ізониазида і їх медичне застосування.


Основні джерела навчальної інформації


1.Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-х.:від-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.-С.328-333.

2..Лекція з теми: “Похідні піридину. Фтивазид, ізониазид.Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення”.

3..Лабораторний журнал.

4.Граф логічної структури теми: “Аналіз похідних піридину. Фтивазид, ізониазид. ”


Додаткові джерела навчальної інформації


1.Державна Фармакопея Україні. 1-і вигляд.-“РІРЕГ”, 2001.

2.Фармацевтичний аналіз /П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-х.:від-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Фтивазид зважаючи на наявність в молекулі декількох атомів азоту володіє основними властивостями, тому він є розчинним у:

А.Воді

B.Спирті

C. Ефірі і хлороформі

D.Мінеральних кислотах

E.Ацетоні


2. Для випробування фтивазида і ізониазида на достовірність ДФУ рекомендує загальну реакцію на похідні піридину з наступним реактивом:

А.2,4-дінітрохлорбензол

В.ванілін

С.діетіламін

D.гидразин

Е.сульфат міді (II)


3. Достовірність ізониазида підтверджують фармакопейной реакцією ідентифікації з розчином нітрату срібла, при проведенні якої спостерігають:

А.Жовте забарвлення

B.Бурий осад

C.Жовтий осад

D.Блідо-жовтий осад

E.Рожеву опалесценцію


4. Проводять ідентифікацію лікарських субстанцій – ізониазида і салюзида. Для проведення реакції ідентифікації з солями важких металів як розчинник ізониазида використовують:

А. Воду

B.Раствор аміаку

C.Хлороформ

D.Етанол

E.Ацетон


5. Проводять ідентифікацію лікарської субстанції ізониазид. Для проведення реакції ідентифікації застосовують лужний розчин нитропруссида натрію, в результаті спостерігається освіта:

А.Жевтого забарвлення

B.Оранжевого забарвлення

С.Зеленого забарвлення

D.Блакитного забарвлення

Е.Корічневого забарвлення


6. Проводять кількісне визначення лікарської субстанції ізониазид. Кількісний зміст ізониазида встановлюють методом:

А.Йодометрії

В.Йодатометрії

С.Аргентометрії

D.Перманганатометрії

Е.Йодхлорометрії


7. Проводять кількісне визначення лікарської субстанції фтивазид. Кількісний зміст фтивазида встановлюють методом:

А.Йодометрії

В.Йодатометрії

С.Аргентометрії

D.Перманганатометрии

Е.Йодхлорометрії


8. За ДФУ для кількісного визначення фтивазида рекомендований метод:

А.Осаджувального титрування

В.Кислотно – основного титрування

С.Комплексонометричного титрування

D.Неводного титрування

Е.Потенциометричного титрування


9. Проводять кількісне визначення лікарської субстанції ізониазид. Кількісний зміст ізониазида встановлюють кислотний – основним методом в середовищі:

А.Кислому

В.Нейтральному

С.Слабокислому

D.Слаболужному

Е.Лужному


10. При кількісному визначенні лікарської субстанції фтивазид застосовують індикатор:

А.Метилоранж

В.Фенолфталєїн

С.Кристалічний фіолетовий

D.Эриохром чорний

Е.Метиловий червоний


Еталон відповіді: 3.-С. 7.-В. 10.-С.


СКОРОЧЕНІ методичні вказівки до роботи на практичному занятті


На занятті Ви проходите тестовий контроль початкового рівня знань студентів і його корекцію, з Вами проводиться інструктаж з техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами. Під керівництвом викладача виконуються завдання. Потім Ви приступаєте до виконання лабораторної роботи, використовуючи інструкцію робочого журналу.

Після виконання лабораторної роботи студенти Ви оформляєте протокол, робите виводи до роботи, яка перевіряється і контролюється викладачем. Проводиться підсумковий тестовий контроль по темі, підводяться підсумки заняття.

^ Граф логічної структури теми: «Аналіз похідних піридину. Фтивазид, ізоніазид.»
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Практичних занять з біохімії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету на осінній семестр
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр) iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи