Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна icon

Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Скачати 76.23 Kb.
НазваЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Дата20.09.2012
Розмір76.23 Kb.
ТипДокументи

Організаційний комітет

  ГОЛОВА

  Мельник Петро Володимирович,

  ректор Національного університету ДПС України,

  д.е.н., професор

  ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ

Тарангул Людмила Леонідівна,

  проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор,

Варналій Захарій Степанович,

  начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., професор

  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

^ Серебрянський Д.М., голова Ради молодих вчених Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент

  ^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Калач Г.М., декан факультету економіки та оподаткування Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент

Лисенко В.В., перший заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, д.ю.н., професор

^ Мацелюх Н.П., декан обліково-економічного факультету Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент

Новицький С.В., начальник науково-організаційного відділу Національного університету ДПС України

^ Розум О.М., проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції, начальник факультету податкової міліції Національного університету ДПС України, генерал-майор податкової міліції

^ Самілик Г.М., декан юридичного факультету Національного університету ДПС України, к.ю.н., доцент

Тарангул Д.О., - Вчений секретар НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.г.н., доцент

^ Унинець-Ходаківська В.П., декан факультету фінансів та банківської справи Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент

Швабій К.І., заступник начальника НДЦ ПО Національного університету ДПС України, к.е.н., доцент

  ^ Анкета претендента на участь у Конкурсі*

Дані про автора (авторів)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Рік народження
Освіта
Спеціальність
Науковий ступінь і вчене звання
Почесні звання
Кількість опублікованих наукових праць (в т.ч. і друк. арк.)
Сфера наукових інтересів
Конкурсний напрям
Тема роботи
Місце проживання

Область
Місто/район/село
Вулиця
Будинок / квартира
Контактний телефон
E-mail
Місце роботи

Організація, підприємство, установа
Адреса
Рік навчання в докторантурі, аспірантурі /ад’юнктурі, курс

* Анкета підписується претендентом на участь у конкурсі, завіряється керівником організації, де працює претендент, скріплюється печаткою, вказується дата заповнення.

  ^ Адреса організаційного комітету конкурсу

08200, Київська обл., м. Ірпінь,

вул. К. Маркса, 31,

Національний університет державної податкової служби України,

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, корпус № 1, кімната 354.

тел. (04497) 62-588; 60-247

Інтернет-сторінка: www.asta.edu.ua/rmv.

E-mail: sdm@asta.edu.ua та (або) rmv@asta.edu.ua.

Державна податкова адміністрація України

Національний університет державної податкової служби України

Науково-дослідний центр з проблем оподаткування

Рада молодих вчених^
IV Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського

(юридичні, фінансові, економічні проблеми)

м. Ірпінь, 2010 рік

Національний університет державної податкової служби України оголошує IV Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу.

Для переможців першого, другого та третього місця в кожній номінації передбачені призи та винагороди.

  Умови участі у конференції

1. Вік осіб (незалежно від громадянства), які претендують на участь у конкурсі, не повинен перевищувати 35 років на час висунення роботи.

2. У конкурсі можуть брати участь окремі особи (кандидати) персонально.

3. Колектив претендентів, робота якого висувається на участь у Конкурсі, не може перевищувати трьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок (не менше 30 %).

4. Конкурс проводиться за трьома конкурсними напрямами:

 • податкові аспекти економічного розвитку України;

 • податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;

 • правове забезпечення оподаткування в Україні.

5. Конкурсні напрями є незалежними один від одного і переможці визначаються за кожним із них окремо.

6. Наукові роботи (опубліковані протягом 2008-2010 років.) подаються на конкурс у таких конкурсних номінаціях:

1) монографічні видання;

2) брошури, а також НДР, оформлені як брошури;

3) навчальні посібники та підручники;

4 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях.

7. До розгляду не приймаються роботи, які подавалися на попередні конкурси наукових робіт молодих вчених ім. Туган-Барановського.

 • 9. Для участі у конкурсі конкурсанти подають не пізніше 10 вересня 2010 року необхідний пакет матеріалів, а саме:

 • перелік документів, необхідних для участі в конкурсі;

 • наукову роботу;

 • анотація до наукової роботи.

9. Конкурсні роботи, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

10. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються.

11. Результати конкурсу будуть оприлюднені до

30 вересня 2010 року.

  Вимоги до оформлення матеріалів

1. Робота може бути подана у вигляді:

 • монографічного видання; оформленого відповідно до вимог, що висуваються до даного виду наукової продукції;

 • брошури або науково-дослідної роботи, оформленої у вигляді брошури, що відповідає вимогам Державного стандарту України від 01.01.1996 р. б/н “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95”;

 • навчальних посібників та підручників, оформлених згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України;

 • наукових статей, оформлених відповідно до вимог, встановлених Вищою атестаційною комісією України (постанова ВАКу України від 15.01.2003 р.).

2. Відгуки та інші документи, оформлені іноземною мовою, подаються разом із перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

3. Наукова робота може бути подана українською, російською, англійською мовами, а необхідний пакет документів оформляється виключно державною мовою.

  ^ Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

1. Лист-подання, у якому вказується точна назва юридичної особи, що висуває роботу, назва роботи, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку юридичної особи, яка подає роботу, підписується її керівником.

2. Особовий листок з обліку кадрів претендента на участь у конкурсі за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи, скріплений печаткою.

3. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

4. Анкета претендента на участь у конкурсі (зразок додається).

Зазначені у пунктах 1–4 документи повинні бути підшиті у швидкозшивач у вказаній послідовності.

  ^ Критерії оцінювання якості наукових робіт молодих вчених поданих для участі у конкурсіКритерії якості наукових робіт, поданих для участі у конкурсі, згруповані в чотири блоки:

І. Загальні критерії (актуальність наукової роботи, відповідність роботи діючим вимогам оформлення наукових робіт, ступінь розкриття змісту наукової роботи та відповідність визначеній темі).

ІІ. Критерії змістовності наукової роботи (рівень охоплення літературних джерел, ступінь використання статистичних даних, логіка викладення матеріалу, наявність практичної значущості).

IV. Критерії наукового рівня роботи (новизна одержаних результатів, методологія наукового дослідження, рівень обґрунтованості та достовірності теоретичних та практичних положень дослідження, використання спеціалізованого категоріального апарату тощо).

ІV. Критерії науково-практичної значущості наукової роботи (рівень індивідуальності наукової роботи, впровадження наукових результатів у практику, наявність фактичного або розрахункового економічного ефекту від впровадження наукових результатів, наявність рецензій у всеукраїнських чи міжнародних наукових журналах на видану наукову працю).

Схожі:

Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д ю н., с н с
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови: Тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови тарангул Людмила Леонідівна
Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету дпс україни, д е н., професор
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЖурі олімпіади голова журі: Тарангул Людмила Леонідівна
Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconНаукові праці проректора з наукової роботи Тарангул Л. Л
Тарангул Л. Л., Григорович М. В. Транспортный фактор в формировании и развитии апк // Географические исследования для развития агропромышленных...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconЗаступники голови Петров О. С. д т. н., проф., завідуючий кафедрою «Безпека інформаційних систем»
Голубенко О. Л. Герой України, д т н., проф., чл кор. Апн україни, ректор сну ім. Володимира Даля
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconМолошна Олена Леонідівна
Нагороджена заохочувальною відзнакою Дніпропетровської облдержадміністрації – пам’ятною медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Заступники голови тарангул Людмила Леонідівна iconСпецвипуск нтса біологічного факультету міжнародна діяльність
Студентка четвертого курсу біологічного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи