Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую icon

Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую
Скачати 60.18 Kb.
НазваСхвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую
Дата20.09.2012
Розмір60.18 Kb.
ТипРішення

СХВАЛЕНО

рішенням Вченої Ради

НДЦ ПО НУ ДПС України


протокол № __ від “__” _____ 2007 р.
затверджую

Ректор

Національного університету ДПС України


__________________П.В. Мельник

“___” _________ 2007 р.У М О В И

проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського на кращу наукову роботу


Умови проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених на кращу наукову роботу імені М.І. Туган-Барановського (далі –Умови Конкурсу) підготовлені відповідно до Положення “Про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих вчених на кращу наукову роботу імені М.І. Туган-Барановського” та передбачають наступне:

1. Вік осіб, які претендують на участь у Конкурсі, не повинен перевищувати 35 років на час висунення роботи незалежно від громадянства претендентів.

2. У Конкурсі можуть брати участь лише окремі особи (кандидати) персонально.

3. Колектив претендентів, робота якого висувається на участь у Конкурсі, не може перевищувати трьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок (не менше 30 %).

4. У Конкурсі можуть брати участь науковці, докторанти, аспіранти/ад’юнкти, співробітники Національної академії наук України та її галузевих установ, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації економічного, фінансового, юридичного профілю та інших установ, організацій, підприємств.

5. Конкурс проводиться за трьома конкурсними напрямами:

а) податкові аспекти економічного розвитку України;

б) податкова політика в контексті функціонування фінансової системи України;

в) правове забезпечення оподаткування в Україні (проблеми бюджетного, податкового, банківського права).

6. Конкурсні напрями є незалежними один від одного, і переможці визначаються за кожним з них окремо.

7. Наукові роботи представляються на Конкурс в таких конкурсних номінаціях:

  • монографічні видання;

  • брошури, НДР оформлені у вигляді брошур;

  • навчальні посібники та підручники;

  • наукові статті, опубліковані у фахових виданнях.

8. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців (або одного з них) вже було удостоєно державних нагород (премій, дипломів, грамот, знаків і т.ін.). До складу колективу претендентів, робота яких висувається на участь у цьому Конкурсі, не включаються особи, залучені у поточному році до іншого колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття будь-якої премії, в т.ч. Державної премії України в галузі науки і техніки.

9. Право рекомендувати кандидатів до участі у Конкурсі надається:

а) Академікам, галузевим академікам, член-кореспондентам Національної академії наук України, її установам, докторам наук за напрямами досліджень;

б) Вченим радам вищих навчальних закладів, факультетів;

в) Вченим радам наукових установ.

Рішення про висунення роботи претендента або колективу претендентів для участі у Конкурсі затверджується на засіданні вченої ради.

10. Для участі у конкурсі конкурсанти подають до Конкурсної комісії такі матеріали:

  • документи, необхідні для участі у Конкурсі (додаток 1);

  • роботу (вимоги до оформлення робіт представлені в додатку 3);

11. Конкурсні роботи, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

12. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються.

13. За авторами зберігається право інтелектуальної власності на власну роботу.

14. Наукова робота та всі інші документи оформлюються державною мовою.

15. Для переможців першого, другого та третього місця передбачені грошові винагороди.Начальник НДЦ ПО

д.ю.н., професор,

член-кореспондент АПрН України

В.В. КостицькийДОДАТОК 1

до Умов Конкурсу


Перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі


1. Лист-подання, у якому вказується точна назва юридичної особи, що висуває роботу, назва роботи, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку юридичної особи, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється печаткою.

2. Особовий листок з обліку кадрів претендента на участь у Конкурсі за підписом начальника кадрової служби за місцем роботи, скріпленим печаткою.

3. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

4. Анкета претендента на участь у Конкурсі (додаток 2).

Зазначені у пунктах 1-6 документи повинні бути підшиті у швидкозшивач у вказаній послідовності.

ДОДАТОК 2

доУмов Конкурсу


Анкета претендента на участь у Конкурсі*

^ Дані про автора (авторів)

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Рік народження
Освіта
Спеціальність
Наукова ступінь та вчене звання
Почесні звання
Кількість опублікованих наукових праць
Сфера наукових інтересів
Конкурсний напрям
Тема роботи
^ Місце проживання

Область
Місто/район/село
Вулиця
Будинок / квартира
Контактний телефон
E-mail
^ Місце роботи

Організація, підприємство, установа
Адреса
Рік навчання в докторантурі, аспірантурі /ад’юнктурі, курс
^ Відомості про рецензента

П.І.Б.
Місце роботи
Посада
Наукова ступінь та вчене звання
Почесні звання
Адреса
Контактний телефон
e-mail
* Анкета підписується претендентом на участь у Конкурсі, завіряється керівником організації, де працює претендент, скріплюються печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити в організаційний комітет.

ДОДАТОК 3

до Умов Конкурсу


Вимоги до оформлення роботи


1. Робота може бути подана у вигляді:

  • монографічного видання: оформленого відповідно до вимог, що висуваються до даного виду наукової продукції.

  • Брошури, науково-дослідні роботи оформлені у вигляді, брошур, що відповідають вимогам Державного стандарту України від 01.01.1996 р. б/н “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95”;

  • навчальних посібників та підручників оформлених згідно вимог Міністерства освіти і науки України.

  • наукових статей оформлених відповідно до вимог, встановлених Вищою атестаційною комісією України (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.)

2. Відгуки та інші документи оформлені іноземною мовою подаються разом з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку.

3. Матеріали та документи повинні бути підшиті у папку-швидкозшивач.

Схожі:

Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 19 листопада 2008 р., протокол №4
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconВипуск 11 Профілактика торгівлі людьми
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconВипуск 11 Профілактика торгівлі людьми
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconЕкологічн а безпек а науковий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую iconА. С. Макаренка філософія науки: традиції та інновації
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол №5 від 24....
Схвалено рішенням Вченої Ради ндц по ну дпс україни протокол № від “ ” 2007 р затверджую icon2009 І. Загальні положення
Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи