Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст icon

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Сторінка2/11
Дата15.12.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИМетою дипломної роботи є виявлення рівня теоретичної підготовки студентів та перевірка їх готовності до самостійної науково-дослідницької та практичної роботи з обліку і аудиту на підприємствах - суб’єктах підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм господарювання певної галузі.

Завдання дипломної роботи полягають у:

- науковому пошуку та визначенні теоретичних основ проблеми, яка розглядається;

- систематизації та закріпленні теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки за період навчання, а також практичних навичок, набутих під час проходження переддипломної практики;

- вмінні використовувати отримані знання при розв’язанні наукових і економічних завдань з обліку і аналізу з метою покращення ефективності господарювання;

- вмінні захищати та відстоювати пропозиції, спрямовані на покращення методології та організації обліку, аналізу і контролю;

- виявленні ступеня підготовленості студентів до самостійної роботи в ринкових умовах.

Предметом дослідження для виконання завдань може бути і широке коло питань, які потребують узагальнення великої кількості матеріалу, і більш вузьке, для вирішення яких потрібно заглибитись у вивчення найдрібніших обліково-економічних та контрольних явищ та процесів.

Використання економіко-математичних методів і моделей та комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку та управління повинно бути обов’язковим компонентом інструментарію дипломної роботи.

^

3. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Початковим етапом виконання дипломної роботи є вибір теми. Студент вибирає тему відповідно з досвідом попередньої роботи, науковими інтересами і особистими здібностями. Від правильного вибору теми в значній мірі залежить успіх подальшої роботи студента над дослідженням обраної проблеми.

Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи згідно із затвердженою кафедрою бухгалтерського обліку тематикою і напрямом дослідження, який сформувався у студента за роки навчання.

Тему дипломної роботи доцільно пов’язувати з темами курсових робіт фахового спрямування, які виконувались студентом під час навчання у навчальному закладі за попереднім рівнем кваліфікації. Але дипломна робота відрізняється від курсової роботи більшою визначеністю, широтою охоплення питань, а головне – глибиною розкриття та вирішення проблеми.

Важливо, щоб студент підійшов до вибору теми з розумінням поставлених перед ним завдань, можливостей проведення дослідження, які найбільш відповідають його інтересам, рівню теоретичної і практичної підготовці.

Спочатку студенту слід з’ясувати, який матеріал приваблює його понад усе : історія розвитку обліку, аналізу і контролю, вивчення особливостей організації та ведення обліку, проведення аналізу і контролю на підприємствах – субєктах підприємницької діяльності; стан обліку, аналізу і контролю в торговельній фірмі, акціонерному товаристві, товаристві з обмеженою відповідальністю, малому бізнесі тощо.

При виборі теми дипломної роботи студент зобов’язаний оцінити її зв’язок з питаннями сучасного та майбутнього етапу розвитку економіки, врахувати вимоги, які пред’являються сьогодні до працівників з обліку і аналізу.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особистих напрацювань, але й потреб підприємств, на базі яких виконується аналітична і прикладна частина роботи.

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Після вибору теми студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву (дод.А1) з проханням затвердити тему. Заява повинна містити тему дипломної роботи із зазначенням галузі та підприємств на базі яких вона буде виконуватись. Теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

^

4. СТРУКТУРА та ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги до структури та змістуСтруктура дипломної роботи складається з наступних частин, які потрібно розташовувати у вказаній послідовності:

титульна сторінка (дод. А2);

бланк оцінювання дипломної роботи (дод. А3);

завдання наукового керівника (дод. А4);

анотація (дод. А5);

довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво (дод.А6);

зміст дипломної роботи (дод. А7);

вступ;

розділи та параграфи основної частини;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Тема дипломної роботи знаходить своє відображення у змісті, який складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків де аргументовано, у послідовному логічному зв’язку розкриваються результати дослідження. При цьому потрібно уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Текст дипломної роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв (крім загальноприйнятих). Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

За зміст дипломної роботи, достовірність та об’єктивність усіх даних відповідає студент – автор роботи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми навчання
Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки «менеджмент» 030. 601 денної форми...
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для підготовки фахівців заочної форми навчання за окр бакалавр галузь знань 03040 "Право" напрям підготовки 030401 "Правознавство"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи