1 травня 2013 р icon

1 травня 2013 р
Скачати 65.41 Kb.
Назва1 травня 2013 р
Дата27.04.2013
Розмір65.41 Kb.
ТипДокументи

УВАГА!

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до 1 травня 2013 р. на адресу Оргкомітету.


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Посада _________________________________

Вчене звання ____________________________

Науковий ступінь ________________________

Адреса (з індексом) ______________________

________________________________________

________________________________________

Телефони (моб., дом., служб.) ______________

________________________________________

Факс ___________________________________

E-mail __________________________________

Секція _________________________________

Тема доповіді (у разі приїзду) ______________

________________________________________

Планую приїзд (необхідне підкреслити):

 • виступити на пленарному засіданні

 • виступити на секційному засіданні

 • взяти участь як слухач

 • зупинитися у готелі – у 1, 2 чи 3 місному номері (необхідне підкреслити)

Не планую приїзд (необхідне підкреслити):

 • надрукувати тези

 • надрукувати статтю

_______________ _______________

Дата Підпис

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

^ ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА БУХГАЛТЕРСЬКА ГАЗЕТА

«ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

^ КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА

ЛАТВІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м. РИГА, ЛАТВІЯ

КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. краків, польща

Економічний університет, м. варна, болгарія

^ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

І МЕНЕДЖМЕНТУ

ІЖЕВСЬКА ФІЛІЯ «РОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КООПЕРАЦІЇ», М. ІЖЕВСЬК, РОСІЯ

Університет штатів небраска-лінкольн, м. омаха, США

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

^ ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Державна фінансова інспекція в Черкаській області


КАФЕДРА бухгалтерського ОБЛІКУ, Аналізу І АУДИТУ ЧДТУ


X міжнародна

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

^

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Iнформацiйний лист


ЧЕРКАСИ

15-16 травня 2013 р.

Шановні к о л е г и !


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі X Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю», яку проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету.

^ Метою конференції є обговорення проблем розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством відповідно до сучасних вимог розвитку економіки країни на основі ринкових відносин.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:


 1. Облік, фінанси і оподаткування

 2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності

 3. Регіональні проблеми економіки

 4. Моделювання і прогнозування економіки


До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.


Адреса Оргкомітету:

ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, м. Черкаси, б р. Шевченка, 460, індекс 18006.


^ Секретаріат конференції:

Тел. кафедри (0472) 73-02-62, fax: (0472) 71-00-89.

Технічний секретар – Сладка Світлана Володимирівна. Комп'ютерне забезпечення – Керносенко Юрій Петрович. E-mail кафедри бухгалтерського обліку – kaf_buh_oblik@mail.ru. Сайт університету: http://www.chiti.uch.net/go.php/news/662/

Тези доповідей, отримані Оргкомітетом в електронному вигляді до^ 1 травня 2013 рок, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами для організації роботи конференції просимо надіслати квитанцію оплати організаційного внеску у розмірі 150 грн.

Кошти слід надсилати за такими реквізитами: Ід. код 2048115261, р/р 2625501437575 в банку ЦФ ПАТ «Кредобанк» відділення №2 у м.Черкаси, МФО 325365. Одержувач: Паіс Надія Дорофіївна або поштовим переказом за адресою: ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Оргкомітет конференції (Паіс Надія Дорофіївна), бул. Шевченка, 460, м.Черкаси, 18006, Україна.

Призначення платежу: За участь в конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» та друк тез.


^ Місце та час проведення конференції

Україна, м.Черкаси, Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), бульвар Шевченка, 460, 15-16 травня 2013 року.


Інформація про місцезнаходження

Їхати до зупинки «Черкаський державний технологічний університет»

– з центрального автовокзалу – маршрутні автобуси № 24, 28;

– з центру міста – маршрутні автобуси № 4, 12, 22, 25, 27, 28; тролейбуси № 1, 8.

– із залізничного вокзалу – маршрутні автобуси № 12, 27; тролейбус № 8.

^

ПОРЯДОК РОБОТИ


15 травня – Прибуття учасників конференції

Реєстрація учасників 8-00 – 11-00

Пленарне засідання 11-00 – 14-00

(перерва на обід 14-00 – 15-00)

Секційні засідання 15-00 – 17-00

Заключне пленарне засідання


16 травня – Екскурсійна програма до м. Корсунь-Шевченківський (Діорама битви Богдана Хмельницького з військом польським під Виграєвом. Музей Корсунь-Шевченківської битви у Великій вітчизняній війні. Дендрологічний парк та «Вітряк»).


^ Для публікації тез доповідей конференції авторам необхідно подати:

 • тези з дотриманням вимог до оформлення, приймаються виключно у електронному вигляді !

Ел. адреса - kaf_buh_oblik@mail.ru;

 • дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку, обов’язково слід вказати про бажання взяти участь у пленарному чи секційному засіданнях;

 • копія платіжного доручення чи квитанції у електронному (сканованому) вигляді;

 • назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати дві сторінки тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Поля: верхнє – 2 см; праве, ліве – 2,3 см; нижнє – 2,5 см. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Обов’язково у верхньому лівому кутку вказується УДК. Слід вказати секцію, в якій планується публікація.

 2. Назва тез доповіді друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).


До уваги авторів! Університет випускає «Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», що є фаховим виданням з економічних наук (постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Вимоги до оформлення авторського оригіналу статті

Обсяг статті 6-10 сторінок. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 3 см, праве, ліве – 2,5 см. Редактор: MS Wоrd. Гарнітура: Тimes New Roman, кегль (розмір) 14. Міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора (курсивом). Бажано вказати назву рубрики, в якій буде публікація. Нижче друкується назва організації (навчального закладу), де працює автор.

Тексту статті передують анотації російською/українською (якщо стаття написана українською мовою, анотація подається російською, і навпаки) та англійською мовами, які мають стисло передавати основний зміст результатів проведеного дослідження, і ключові слова цими мовами.

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Вартість друку статей – 30 грн за сторінку. Кошти перераховуються на р/р університету, призначення платежу: за публікацію статті у «Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», ПІБ автора статті.

Схожі:

1 травня 2013 р iconПрограмний комітет співголови
З 27 по 31 травня 2013 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича буде проведена друга Всеукраїнська науково-практична...
1 травня 2013 р icon“Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року* в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року*...
1 травня 2013 р iconДекларування доходів громадян -2013
З 01 січня до 1 травня 2013 року триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2012 році
1 травня 2013 р iconЦифри І факти
Новоросійського університету було проголошено вранці 13 травня 1865 року у великій актовій залі Рішельєвського ліцею. Саме цей день...
1 травня 2013 р iconОдеський національний університет 145 років легендарної історії
Новоросійського університету було проголошено вранці 13 травня 1865 року у великій актовій залі Рішельєвського ліцею. Саме цей день...
1 травня 2013 р iconПовідомлення 18-19 травня 2013 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
1 травня 2013 р iconПоложення про І турнір з пейнтболу "Кубок двнз «кну» 2013" Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» загальні положення
Турнір проводиться в м. Кривому Розі 20 квітня 2013 року з нагоди відзначення 67 річниці перемоги у Великій вітчизняній війні (9...
1 травня 2013 р iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
1 травня 2013 р iconДо 10 травня 2013 року
Оплата за публікацію статей у Збірнику наукових праць – 20 грн за 1 сторінку друкованого тексту
1 травня 2013 р iconО. богомольця від 24 травня 2013 р
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
1 травня 2013 р iconМетодичні вказівки до практичних занять заняття 1 (17 травня, 18 травня)
Професійні спілки: поняття, види, права та обов’язки у соціально-партнерських відносинах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи