Вимоги до оформлення тез доповідей icon

Вимоги до оформлення тез доповідей
Скачати 79.92 Kb.
НазваВимоги до оформлення тез доповідей
Дата27.04.2013
Розмір79.92 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги

до оформлення тез доповідей


Приймаються до друку тези обсягом до 4 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог:

 1. Поля: верхнє, нижнє – 2; ліве – 3; праве – 1,5; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

 2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень).

 3. Обов’язково вказати УДК (універсальний десятковий класифікатор) тез.

 4. Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

 5. Посилання та список літератури оформляти згідно зі встановленими вимогами щодо оформлення статей у фахових виданнях (наприклад, [3, c. 105]).

 6. Назва файла повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, 1_Petrov.doc).

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам, публікуватися не будуть.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До початку роботи III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу» планується випуск збірника тез доповідей.

^ Заявка

на участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»


Прізвище__________________________

Ім’я ______________________________

По батькові _______________________

Науковий ступінь __________________

Вчене звання ___________________ Посада ____________________________

Організація (повна назва) ___________

___________________________________

Адреса ____________________________

Е-mail _____________________________

Тема доповіді ______________________

___________________________________

Необхідне технічне обладнання (презентаційне) ___________________

Планую (необхідне підкреслити):

 • виступити з доповіддю (10 хв);

 • виступити з інформацією (до 5 хв);

взяти участь як слухач.

Підпис ___________

Заявку та тези необхідно надіслати до ^ 4 березня 2013 року.

Запрошення для участі в конференції буде надіслано додатково.

Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 Національний університет державної податкової служби України, кафедра банківської справи та фінансового моніторингу.

Контактний телефон: 8(04497) 62-825 Електронна пошта: fin_monitoryng@ukr.net


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


III Всеукраїнська науково-практична конференція

^ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»


до 10-річчя кафедри банківської справи та фінансового моніторингу


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


4–5 квітня 2013 р.


м. ІрпіньШановні колеги!

Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

Національного університету державної податкової служби України

Кафедра управління фінансовими послугами

^ Харківського національного економічного університету

спільно з навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України

запрошує Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»,

яка відбудеться 4–5 квітня 2013 року.

^ Організаційний комітет конференції:

Голова: Мельник П.В. – ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор.

Заступники голови:

Тарангул Л.Л. – проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України, д.е.н., професор;

^ Береславська О.І. – завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу НУДПСУ, д.е.н., професор;

Внукова Н.М. – завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ, д.е.н., професор .

^ Члени організаційного комітету:

Унинець-Ходаківська В.П. – декан факультету фінансів та банківської НУДПСУ, завідувач кафедри фінансових ринків, к.е.н., доцент;

Користін О.Є. – голова науково-експертної ради Держфінмоніторину України, начальник кафедри економічної безпеки НАВС, д.ю.н., к.е.н., професор, полковник міліції;

^ Варналій З.С. – д.е.н., професор кафедри фінансів Національний університет імені Тараса Шевченка;

Онишко С.В. – д.е.н., професор кафедри фінансових ринків НУДПСУ;

Давидюк В.С. – директор департаменту інформаційних технологій Дежфінмоніторингу;

^ Дмитренко Т.Л. – в.о. директора навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України;

Некрасов В.А. – заступник начальника факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів податкової міліції НУДПСУ, к.ю.н., доцент, полковник міліції;

^ Мулявка Д.Г. – в.о. начальника кафедри організації ОРД НУДПСУ, к.ю.н., доцент;

Пернарівський О.В. – заступник завідувача кафедри банківської справи та фінансового моніторингу НУДПСУ, к.е.н., доцент;

^ Клюско Л.А. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу НУДПСУ;

Москаленко Н.В. – заступник завідувача кафедри банківської справи та фінансового моніторингу НУДПСУ, доцент.


Пріоритетні напрями роботи конференції

Секція № 1. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та практика в Україні.

Основні напрями роботи секції:

 • Система фінансового моніторингу в Україні: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

 • Становлення та розвиток СФМ в Україні.

 • Структурно-функціональне забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 • Особливості фінансового моніторингу ринку фінансових послуг.

 • Взаємодія суб’єктів фінансового моніторингу і органів державного управління у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 • Міжнародне співробітництво в системі фінансового моніторингу.

Секція № 2. Фінансова безпека та механізм її забезпечення.

Основні напрями роботи секції:

 • Проблеми забезпечення національної безпеки.

 • Забезпечення економічної безпеки господарюючих суб’єктів.

 • Інформаційна та фінансова безпека держави в контексті розвитку міжнародного співробітництва.

 • Механізм забезпечення фінансової безпеки України.

 • Стабільність фінансових ринків як основа фінансової безпеки держави.

 • Особливості забезпечення фінансової безпеки фінансових установ.

 • Проблеми і пріоритети забезпечення бюджетної та податкової безпеки України.

Секція № 3. Організаційно-правові основи протидії тіньовій економіці в Україні.

Основні напрями роботи секції:

 • Тіньова економіка: сутність, витоки та шляхи подолання.

 • Тіньовий сектор економіки як індикатор економічної безпеки держави.

 • Фінансові методи протидії тіньовому сектору економіки.

 • Побудова сучасної стратегії протидії фінансовим злочинам.

 • Організаційно-правові основи відмивання коштів незаконного походження.

 • Протидія використанню офшорних зон у процесі відмивання коштів незаконного походження: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

 • Взаємодія державних органів у протидії податковим правопорушенням.

 • Протидія правопорушенням у сфері фінансових послуг.

 • Фіктивне підприємництво як спосіб створення умов для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

 • Співвідношення окремих видів господарських правопорушень з відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом.

 • Корупція як умова щодо вчинення правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом.

 • Особливості протидії окремим видам правопорушень у сфері господарської діяльності (фіктивному підприємництву, комп’ютерним злочинам, шахрайству з фінансовими ресурсами).

Секція № 4. Роль гласного та негласного кримінального провадження у забезпечені економічної безпеки держави.

Основні напрями роботи секції:

 • Соціально-правові та економічні передумови криміналізації сфери економічної діяльності у сучасних умовах.

 • Сфера економічної діяльності як об’єкт оперативно-розшукового захисту.

 • Сучасні стратегії боротьби зі злочинами у сфері економіки та напрями їх реалізації.

 • Поняття та складові елементи оперативно-розшукової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

 • Правова регламентація протидії злочинам у сфері економічної діяльності та шляхи її вдосконалення.

 • Використання сучасних інформаційно-аналітичних методик діагностики стану оперативної обстановки у сфері економіки.

 • Моделювання оперативних ризиків при виявленні та розкритті злочинів у сфері економіки.

Умови участі у конференції

Термін подання заявок та тез доповіді – до 4 березня 2013 року.

Для включення тез до збірника необхідно відправити на адресу оргкомітету:

 • заявку на участь у роботі конференції;

 • файл з текстом доповіді електронною поштою: fin_monitoryng@ukr.net

Оргвнесок та кошти за публікацію збірника тез прохання сплачувати на рахунок Національного університету ДПС України ЄДРПОУ: 02973089; Рахунок: 31257273210092 в ГУДКСУ у Київській області; МФО 821018, призначення платежу – організаційний внесок за участь у конференції або (та) публікацію збірника тез, далі прізвище та ініціали автора.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 80 грн, який включає: організаційні витрати; публікацію збірника тез.

Відповідальними особами за комунікації з учасниками конференції від оргкомітету ^ Наталія Віталіївна Москаленко, контактний телефон:097- 79-33-111; Яна Григорівна Підсосонна, контактний телефон: (04497)- 62-825;

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.

Реєстрація

Конференція відбудеться у приміщенні конференц-комплексу Національного університету державної податкової служби України за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

Реєстрація учасників конференціїквітня 2013 року в приміщенні конференц-комплексу з 9.00 до 9.50.

Початок роботи конференції – о 10.00.


Проїзд

Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 379 до зупинки «Податковий університет»; маршрутним таксі № 392 до залізничного вокзалу (м. Ірпінь).

Від залізничного вокзалу м. Ірпінь маршрутним таксі № 7-А чи 7-Б до зупинки «Податковий університет».

Додатково інформацію Ви можете отримати на сайті: www.asta.edu.ua

Схожі:

Вимоги до оформлення тез доповідей iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 2-3 повних сторінок формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на комп’ютері в редакторі word for windows
На адресу оргкомітету надсилаються тези доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в електронному вигляді без нумерації...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Для друку у матеріалах II всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "перекладацькі інновації"
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи