Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник icon

Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник
Скачати 53.03 Kb.
НазваЗвіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник
Дата08.10.2014
Розмір53.03 Kb.
ТипЗвіт

Форма звіту затверджена
наказом Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

( у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011р.№428)

ЗВІТ № 14
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

від 23.04.2014р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний університет державної податкової служби України;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02973089;

1.3. Місцезнаходження: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, 08201;

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Ховрич Андрій Михайлович, начальник відділу обслуговування та розвитку інформаційних мереж, Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, 08201, тел. (04597) 54-120;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Міністерство доходів і зборів України, код за ЄДРПОУ– 38516786;
2. Джерело фінансування закупівлі : кошти державного бюджету України;
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування : "Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами", код за ДК 016-2010 – 61.10.4;

3.2. Кількість товар або обсяг виконання робіт чи надання послуг: необмежена передача даних з гарантованою швидкістю;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, 08201;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень-грудень 2014 року;
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) : www.asta.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 14(860) від 17.02.2014р. № оголошення 048920;

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі-Закон): -- ;

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб -порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №25(871) від 27.03.2014р. повідомлення 093817;

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було(буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №32(878) від 21.04.2014р. № оголошення 108768;

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): –;
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два учасники;

6.2. Найменування /прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з додатковою відповідальністю "Компанія "Бест"";

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролінк";

6.3. Ідентифікаційний код /реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) код ЄДРПОУ 33482632;

2) код ЄДРПОУ 34047921;

6.4. Місцезнаходження /місце проживання:

1) 08200 Київська обл., м. Ірпінь, вул. Привокзальна площа, 3, тел/факс (044) 377-73-77;

2) 01021 м. Київ, вул. М.Грушевського, буд. 28/2, кв. 43, тел/факс (044) 377-53-77;
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 19.03.2014р. до 10-00 год.;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 19.03.2014р. об 11-00 год.;

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві;

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): --;

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з додатковою відповідальністю "Компанія "Бест"" – 143 235,00 грн. (сто сорок три тисячі двісті тридцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролінк" – 152 100,00 грн. (сто п'ятдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: - ;
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 143 235,00 грн. (сто сорок три тисячі двісті тридцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 152 100,00 грн. (сто п'ятдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ;

номер №1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 143 235,00 грн. (сто сорок три тисячі двісті тридцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ;
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24 березня 2014р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування(прізвище, ім’я по батькові): Товариство з додатковою відповідальністю "Компанія "Бест";

9.2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ(реєстраційний номер облікової картки платника податків): 33482632;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 08200 Київська обл., м. Ірпінь, вул. Привокзальна площа, 3, тел/факс (044) 377-73-77;
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 14 квітня 2014 року на суму - 143 235,00 грн. (сто сорок три тисячі двісті тридцять п'ять грн. 00 коп.) з ПДВ;

10.1.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару):
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) Товариство з додатковою відповідальністю "Компанія "Бест";

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролінк";

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -;

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з додатковою відповідальністю "Компанія "Бест";

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Пролінк";

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -;
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): --.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу маркетингу і закупівель Нікішин Д.В.

Заступник начальника відділу маркетингу і закупівель Первусяк М.М.

Начальник відділу друку – Лавренюк А.В.

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення – Савицький В.Г.

Провідний фахівець відділу маркетингу і закупівель – Здоренко М.О.

Голова комітету з конкурсних торгів: _________________________ А.В.Новошицький

Секретер комітету з конкурсних торгів: ___________________________ О.В.Шпак

Схожі:

Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник

Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №17 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації від 08. 08. 2014р. Замовник
Цимбалюк Світлана Ярославівна, директор бібліотеки, Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, 08201,тел.(04597)61-064
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №16 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації від 08 серпня 2014р. І Замовник
Савицький В. Г., начальник відділу мтз, 08201 Київська обл., м.Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, тел. (04597) 60-246
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 07. 12. 2010 р. Замовник: > Найменування. Національний фармацевтичний університет > Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02010936

Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №8 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №12 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №10 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №9 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник iconЗвіт №11 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи